TUẦN 33

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:36

BUỔI CHIỀU LỚP 2C TUẦN 33 Thứ hai ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” Tiết 65 I MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác trước - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” Nâng cao khả ném bóng trúng đích II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu theo nhóm người B Hoạt động thực hành b Phần a, Chuyền cầu theo nhóm người - Chia tổ tập luyện - Gv quan sát - Thi đua tổ để chọn người vô địch lớp - Nhận xét – Tuyên dương ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ 1-2’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhoựm.1   Nhúm.2     (GV) Nhoựm.3   * Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” 6-8’ Đội hình  - Phân chia địa điểm phương tiện GV giúp tổ ổn định đội hình tập, sửa động tác sai chấn chỉnh kỉ luật tập luyện - Thi đua cá nhân tổ chọn người giỏi - Tổ chức thi đua tổ Nhận xét – tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà  (GV)  4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Các cá nhận tổ tham gia thi đấu với chọn người giỏi Đội hình xuống lớp BUỔI CHIỀU LỚP 2C Thứ năm ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI: “CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI” Tiết 66 I MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác trước - Trò chơi: “Con cóc cậu ơng trời” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, cờ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ 1-2’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu theo nhóm người B Hoạt động thực hành b Phần a, Chuyền cầu theo nhóm người - Chia tổ tập luyện - Gv quan sát hướng dẫn hs tập - Nhận xét – Tuyên dương 1-2’ 1-2’ 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhoựm.1   Nhúm.2     (GV) Nhoựm.3   * Trò chơi: “Con cóc cậu ơng trời” 6-8’  Đội hình (GV)   (4 m)   XP CB - Gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho hs ơn lại vần điệu - Tổ chức thi đua tổ Nhận xét – tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần – 3: Tổ chức thi đua tổ với 4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 33 , TUẦN 33

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay