TUẦN 32

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:35

BUỔI CHIỀU LỚP 2C TUẦN 32 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tiết 63 CHUYỀN CẦU TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” I MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người Yêu cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác trước - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cờ, cầu, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu theo nhóm người B Hoạt động thực hành b Phần a, Chuyền cầu theo nhóm người - Chia tổ tập luyện - Gv quan sát hướng dẫn cho em lúng túng ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 2-3’ 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhóm    (GV) Nhóm  - Thi đua tổ - Nhận xét – Tuyên dương Nhóm   - Mỗi tổ chọn đôi chuyền cầu tốt tham gia thi xem tổ đón chuyền cầu nhiều lần Đội hình * Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi Nhận xét – tuyên dương 6-8’ (GV)   (6 m)   XP CB C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà 4-6’ 1-2’ 1-2’ - Lần 1: Chơi thử - Lần – 3: Chơi thức có phân thắng thua thưởng phạt Đội hình xuống lớp 1-2’ TIẾT 64: CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI: “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I MỤC TIÊU: - Tiếp tục ơn chuyền cầu theo nhóm hai người u cầu nâng cao khả đón chuyền cầu xác trước - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu theo ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhóm người B Hoạt động thực hành b Phần a, Chuyền cầu theo nhóm người - Chia tổ tập luyện - Tổ chức thi đấu tổ để chọn người giỏi - Gv quan sát sửa sai - Thi đua tổ để chọn người vô địch lớp - Nhận xét – Tun dương * Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi Nhận xét – tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhóm.1 Nhóm      (GV) Nhóm  6-8’    Đội hình  (GV)  4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Lần 1: Chơi thử - Lần – 3: Chơi thức có phân thắng thua thưởng phạt Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 32 , TUẦN 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay