TUẦN 31

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:35

BUỔI CHIỀU LỚP 2C TUẦN 31 Thứ hai ngày 17 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI: “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” Tiết 61 I MỤC TIÊU: - Ơn chuyền cầu theo nhóm người Nâng cao khả thực đón chuyền cầu cho bạn - Làm quen với trò chơi “Ném bóng trúng đích” Biết cách chơi tham gia chơi mức ban đầu II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng ném, cầu, giáo án + Học sinh: Cầu, bảng, vệ sinh sân tập, cầu, bảng, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Tâng cầu chuyền cầu B Hoạt động thực hành b Phần * Ôn chuyền cầu ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 2-3’ 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhóm.1   Nhóm.3   (GV) Nhóm.2  - GV nhắc lại cách chuyền cầu - Chia tổ tập luyện - GV quan sát sửa sai cho em yếu Nhận xét – Tuyên dương * Trò chơi “Ném bóng trúng đích”  6-8’ Đội hình  (GV) GV nêu tên trò chơi, làm mẫu giải thích cách chơi Chia tổ thi đấu - GV nhận xét – Tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà: Tập chuyền cầu nhà rèn luyện nâng cao thành tích  4-6’ 1-2’ 1-2’ - HS chơi thử lần sau chơi thức Đội hình xuống lớp 1-2’ BUỔI CHIỀU LỚP 2C Tiết 62 Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU TRÒ CHƠI: “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I MỤC TIÊU: - Ơn chuyền cầu theo nhóm người Nâng cao khả thực đón chuyền cầu xác - Tiếp tục học trò chơi “Ném bóng trúng đích” Biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng ném, cầu, giáo án + Học sinh: Cầu, bảng, vệ sinh sân tập, cầu, bảng, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay 2 Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Cháy voứng sãn taọp - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Tâng cầu chuyền cầu B Hoạt động thực hành b Phần * Ôn chuyền cầu ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 2-3’ 18-20’ 10-12’ Đội hình chia tổ Nhóm.1   - GV nhắc lại cách chuyền cầu - Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển - GV quan sát sửa sai cho em yếu Nhận xét – Tuyên dương * Trò chơi “Ném bóng trúng đích” Nhóm.2   (GV) Nhóm.3   6-8’ Đội hình  (GV) GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi yêu cầu kỉ luận, trật tự chơi đê đảm bảo an toàn - Chia tổ thi đấu - GV nhận xét – Tuyên dương  - Gv điều khiển HS chơi C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà: Tập chuyền cầu nhà rèn luyện nâng cao thành tích 4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 31 , TUẦN 31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay