Giáo án bài tập 2 mp vuông góc (pdf io)

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:01

Người soạn: Phạm Thị Thùy Dương Ngày soạn: 28/3/2018 Lớp: 11A1 Ngày dạy: 31/3/2018 Tiết 51: BÀI TẬP HAI MẶT PHẲNG VNG GĨC I Mục tiêu học: Qua học, HS sẽ: Về kiến thức: - Nắm vững điều kiện cần đủ để hai mặt phẳng vuông góc, tính chất hai mặt phẳng vng góc - Nắm vững tính chất hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp hình chóp cụt Về kỹ năng: - Xác định góc hai mặt phẳng, chứng minh hai mặt phẳng vng góc - Vận dụng tính chất hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp để giải tốn liên quan Về tư duy, thái độ: - Phát triển tư trừu tượng, suy luận logic, phân tích, tổng hợp, phát giải vấn đề, - Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê học tập biết quan sát, phán đốn xác Định hướng phát triển lực: - Góp phần phát triển học sinh lực sau: lực phát giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực đánh giá,… II Chuẩn bị giáo viên học sinh - Giáo viên: Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, bảng phụ, phiếu học tập, kế hoạch dạy học - Học sinh: Đồ dùng học tập, sách giáo khoa, sách tập, ghi, tập III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tổ chức lớp Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV gọi HS đứng chỗ trình bày lời giải tập (có giải thích) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) HS đứng chỗ trình bày lời giải (có giải thích) HS suy nghĩ rút kết quả: a) Đúng b)Sai Bài tập 1: SGK - 113 Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), mệnh đề sau đúng? ( )  ()  ()  (  )  ( ) / /(  )  a, Nếu ()  ()  () / /( )  ()  (  )  b, Nếu GV cho HS thảo luận theo nhóm gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung sửa chữa ghi chép… HS trao đổi rút kết quả: CA  AB (giao tuyến)  ∆ADC vuông A DB  AB (giao tuyến)  ∆BAD vuông B Bài tập 2: SGK - 113 Cho hai mặt phẳng (α) (β) vng góc với Người ta lấy giao tuyến ∆ hai mặt phẳng hai điểm A B cho AB = 8cm Gọi C điểm (α) D điểm (β) cho AC BD vng góc với giao tuyến ∆ AC = 6cm, BD = 24cm Tính độ dài đoạn CD  CA  DB2  AB2  62  242  82  676  CD  676  26  cm  D B A GV cho HS thảo luận theo nhóm gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải GV vẽ hình lên bảng… Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung sửa chữa ghi chép… HS trao đổi rút kết quả: AD  (ABC)  AD  BC Theo giả thiết AB  BC  BC  (ABD)  BC  BD C Bài tập 3: SGK - 113 Trong mặt phẳng (α) cho tam giác ABC vng B Một đoạn thẳng AD vng góc với (α) A CMR: · a, ABD góc hai mặt phẳng (ABC) (DBC) b, (ABD)  (BCD) c, HK // BC với H K giao điểm DB DC với bày lời giải) AB  BC   BD  BC  ·  ABD góc hai mặt phẳng (ABC) (DBC) b, Vì BC  (ABD) nên (BCD)  (ABD) c, DB  (AHK) H nên DB  HK Trong (BCD) ta có HK  BD BC  BD HK // BC mặt phẳng (P) qua A vng góc với DB D C A B GV vẽ hình, phân tích nêu lời giải tập SGK GV gọi HS nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vng góc a, Gọi O tâm hình thoi ABCD  AC  BD (1) Vì SA = SC nên ∆SAC cân S  AC  SO (2) Từ (1) (2)  AC  (SBD) Mà AC  (ABCD)  (ABCD)  (SBD) b, Cách 1: ∆SAC = ∆BAC (c.c.c)  BO  SO Xét tam giác SBD có SO đường trung tuyến Mà BO = SO  ∆SBD vuông B Cách 2: Đặt OA = m SO  a  m OB  AB2  OA  a  m  BO  SO Xét tam giác SBD có SO đường trung tuyến Bài tập 6: SGK - 114 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a có SA = SB = SC = a CMR: a, (ABCD)  (SBD) b, Tam giác SBD tam giác vuông S D A O B C Mà BO = SO  ∆SBD vuông B 3, Củng cố, dặn dò: Về nhà học lý thuyết làm tập lại SGK SBT ... Gọi C điểm (α) D điểm (β) cho AC BD vng góc với giao tuyến ∆ AC = 6cm, BD = 24 cm Tính độ dài đoạn CD  CA  DB2  AB2  62  24 2  82  676  CD  676  26  cm  D B A GV cho HS thảo luận theo... trao đổi rút kết quả: CA  AB (giao tuyến)  ∆ADC vuông A DB  AB (giao tuyến)  ∆BAD vuông B Bài tập 2: SGK - 113 Cho hai mặt phẳng (α) (β) vng góc với Người ta lấy giao tuyến ∆ hai mặt phẳng... thiết AB  BC  BC  (ABD)  BC  BD C Bài tập 3: SGK - 113 Trong mặt phẳng (α) cho tam giác ABC vuông B Một đoạn thẳng AD vng góc với (α) A CMR: · a, ABD góc hai mặt phẳng (ABC) (DBC) b, (ABD)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài tập 2 mp vuông góc (pdf io), Giáo án bài tập 2 mp vuông góc (pdf io)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay