ĐỀ XUẤT bài KIỂM TRA CUỐI học kỳ II

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:51

đề thi cuối năm lớp 1 luôn là một phần không thể thiếu đối với mỗi giáo viên. dưới đây là một đề thi Tiếng Việt + Toán tham khảo. PHHS cũng có thể cho các con làm thử nhé Xin cảm ơn Chúc các con thi tốt ĐỀ XUẤT BÀI KIỂM TRA Môn : Tiếng việt Phần A: Bài kiểm tra đọc (5 điểm) I Đọc thành tiếng ( điểm) II Đọc thầm làm tập (2 điểm) Người bạn tốt Trong vẽ Hà bị gãy bút chì Hà hỏi Cúc : - Cúc ơi, cho mượn bút bạn chưa dùng với - Nhưng cần đến - Cúc nói Nụ ngồi sau thấy liền đưa bút cho Hà Khi tan học, bên dây đeo cặp Cúc bị tuột Em với tay kéo dây lên mà chẳng Hà thấy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt cặp nằm thật ngắn lưng bạn Cúc đỏ mặt, ngượng nghịu cảm ơn Hà Câu ( 0,5 điểm): Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng: Cúc làm Hà hỏi mượn bút? A/ Cúc cho Hà mượn bút B/ Cúc từ chối bạn C/ Cúc kéo dây cặp bị đứt Câu ( 0,5 điểm): Ai giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp ? Viết câu trả lời Câu ( 0,5 điểm):Trong câu chuyện này, người bạn tốt? A bạn Hà B bạn Cúc C bạn Nụ Câu ( 0,5 điểm): Ghi lại câu có chứa vần ương có bài? Phần B : Bài kiểm tra viết (5 điểm) Câu 1: Chép lại “ Cây bàng ” ( Từ Xuân sang…… kẽ lá) ( điểm) Câu ( điểm) a) Điền chữ: n hay l : trâu ….o cỏ b) Điền vần: ay hay ai: máy b chùm …ê n Câu : Ghi câu chứa từ học ( điểm) Câu 4: Viết câu nói lồi hoa mà em yêu thích ( điểm) ĐỀ XUẤT BÀI KIỂM TRA Môn : Toán Bi 1: ( im) a/ Vit số thích hợp vào chỗ chấm: 10 ; … ; 12 ; ; …….;……; .; ……; 18 ;……;…… 86 ; ……; .;… ; ……; 91 ; … ;……; 94 ;……;…… b/ Viết số: năm mươi lăm: …… …… Chín mươi :…… …… sáu mươi tám: ………… Một trăm: …………… Bài ( điểm): Tính : a) 23 48 + 35 - 36 b) 15 + - = 58 – 30 + = Bài 3( điểm):Viết số: 40, 37, 92, 85, 56 a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 4( điểm): Đặt tính tính: 56 – 43 20 + 14 98 – + 43 Bài ( điểm): Lớp 1B có 38 bạn, có 14 bạn trai Hỏi lớp 1B có tất bạn gái ? Bài giải Bi ( im): Hỡnh v bờn có: a) Có hình tam giác b) Có hình chữ nhật Bài ( điểm): Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: 10 ; 20 ; 40 ; + ; = 50 BIỂU ĐIỂM CHẤM Môn Tiếng việt Phần A: BÀI KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành tiếng: HS đọc đúng, lưu loát ghi điểm II Đọc thầm làm tập: - HS khoanh câu 1, câu câu ghi 0,5 điểm - HS trả lời câu ghi 0,5 điểm - HS viết câu chứa vần ương có ghi 0,5 điểm Phần B: BÀI KIỂM TRA VIẾT Câu 1: HS viết viết đẹp ghi điểm ( Nếu HS viết sai, thiếu, trình bày chưa đúng, GV mức độ để trừ) Câu 2: HS ghi chữ ghi 0,25 điểm Câu 3: HS viết câu chứa từ học ghi điểm Câu 4: HS ghi câu nói lồi hoa ghi điểm BIỂU ĐIỂM CHẤM Mơn Tốn Bài : HS viết số ghi điểm Bài : HS tính phép tính ghi 0,25 điểm Bài : HS xếp số theo trật tự mổi trường hợp ghi 0,5 điểm Bài : HS đặt tính tính phép tính ghi 0,5 điểm Bài : HS tóm tắt giải tốn có lời văn ghi điểm Bài : HS đếm số tam giác số hình chữ nhật trường hợp ghi 0,5 điểm Bài 7: HS điền phép tính ghi điểm ... CHẤM Mơn Tốn Bài : HS viết số ghi điểm Bài : HS tính phép tính ghi 0,25 điểm Bài : HS xếp số theo trật tự mổi trường hợp ghi 0,5 điểm Bài : HS đặt tính tính phép tính ghi 0,5 điểm Bài : HS tóm... 10 ; 20 ; 40 ; + ; = 50 BIỂU ĐIỂM CHẤM Môn Tiếng việt Phần A: BÀI KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành tiếng: HS đọc đúng, lưu loát ghi điểm II Đọc thầm làm tập: - HS khoanh câu 1, câu câu ghi 0,5 điểm -... Phần B: BÀI KIỂM TRA VIẾT Câu 1: HS viết viết đẹp ghi điểm ( Nếu HS viết sai, thiếu, trình bày chưa đúng, GV mức độ để trừ) Câu 2: HS ghi chữ ghi 0,25 điểm Câu 3: HS viết câu chứa từ học ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ XUẤT bài KIỂM TRA CUỐI học kỳ II, ĐỀ XUẤT bài KIỂM TRA CUỐI học kỳ II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay