Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) giảng dạy âm nhạc trong trường học

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:31

Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, gồm giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ. Giáo dục và giảng dạy âm nhạc cho học sinh phổ thông không nhằm đào tạo cho các em trở thành những người làm nghề âm nhạc mà thông qua môn học này để tác động vào đời sống tinh thần của các em, nhằm góp phần cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu của nhà trường, mục tiêu cấp học. Đổi mới phương pháp giáo dục nhằm tích cực hóa quá trình học tập của học sinh, để thực hiện được điều này, ngoài sự nghiên cứu về phương pháp truyền giảng, phương pháp tổ chức lớp học thì giáo viên còn phải nghiên cứu sử dụng các thiết bị công nghệ, các phần mềm hổ trợ dạy học để ứng dụng. Công nghệ thông tin (CNTT) trong trường học được đẩy mạnh ứng dụng trong những năm qua đã từng bước nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Năm học 2013 – 2014 là năm học tiếp tục “đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên tinh thần nội dung đó ngành đã chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên các môn học triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình. Cụ thể là: Giáo viên bộ môn âm nhạc cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng các phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung và phương pháp của môn âm nhạc, tránh sử dụng giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc theo hướng lập trình. Giáo viên môn văn có thể tích hợp dạy phương pháp trình bày văn bản. Tương tự như vậy với các môn hoạ, ngoại ngữ, toán, lịch sử,… Giáo viên cần tích cực tham gia giới thiệu và tham khảo các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website Bộ và trên Diễn đàn mạng giáo dục để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Là giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị, việc tạo điều kiện thuận lợi từ BGH nhà trường đang công tác, tôi đã tích cực tìm hiểu nghiên cứu sử dụng các phần mềm và đưa vào thực nghiệm trong dạy học, bước đầu đã có những kết qủa khả quan. Trong chuyên đề này tôi không đi sâu vào trình bày các phần mềm mà chỉ giới thiệu khả năng ứng dụng cụ thể của CNTT trong một số bài dạy điển hình của phân môn Âm nhạc thường thức. Đó là lí do tôi chọn báo cáo chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức ở trường THCS và sử dụng CNTT trong hoạt động âm nhạc ngoại khóa. I ĐẶT VẤN ĐỀ: Âm nhạc nghệ thuật âm thanh, gồm giọng hát âm loại nhạc cụ Giáo dục giảng dạy âm nhạc cho học sinh phổ thông không nhằm đào tạo cho em trở thành người làm nghề âm nhạcthông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần em, nhằm góp phần môn học khác thực mục tiêu nhà trường, mục tiêu cấp học Đổi phương pháp giáo dục nhằm tích cực hóa q trình học tập học sinh, để thực điều này, nghiên cứu phương pháp truyền giảng, phương pháp tổ chức lớp học giáo viên phải nghiên cứu sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm hổ trợ dạy học để ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trường học đẩy mạnh ứng dụng năm qua bước nâng cao chất lượng dạy học, tích cực đổi phương pháp giáo dục II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Năm học 2013 – 2014 năm học tiếp tục “đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi quản lý tài xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trên tinh thần nội dung ngành đạo tổ chức hướng dẫn cho giáo viên môn học triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng CNTT vào q trình dạy mơn học Cụ thể là: Giáo viên mơn âm nhạc cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung phương pháp môn âm nhạc, tránh sử dụng giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc theo hướng lập trình Giáo viên mơn văn tích hợp dạy phương pháp trình bày văn Tương tự với mơn hoạ, ngoại ngữ, tốn, lịch sử,… Giáo viên cần tích cực tham gia giới thiệu tham khảo phần mềm ứng dụng tích hợp vào môn học website Bộ Diễn đàn mạng giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập Là giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, với hỗ trợ thiết bị, việc tạo điều kiện thuận lợi từ BGH nhà trường cơng tác, tơi tích cực tìm hiểu nghiên cứu sử dụng phần mềm đưa vào thực nghiệm dạy học, bước đầu có kết qủa khả quan Trong chuyên đề không sâu vào trình bày phần mềm mà giới thiệu khả ứng dụng cụ thể CNTT số dạy điển hình phân mơn Âm nhạc thường thức Đó lí tơi chọn báo cáo chuyên đề: Ứng dụng CNTT giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức trường THCS sử dụng CNTT hoạt động âm nhạc ngoại khóa III CƠ SỞ LÍ LUẬN: Mục tiêu mơn âm nhạc: - Chương trình THCS mơn âm nhạc Bộ GD ĐT ban hành quy trình mục tiêu sau: + Hình thành phát triển lực cảm thụ Âm nhạc HS tạo cho em có trình độ văn hố âm nhạc định, góp phần giáo dục tồn diện hài hồ nhân cách + Khích lệ HS hăng hái tham gia hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh tạo điều kiện cho em bộc lộ phát triển khiếu + Mở rộng hiểu biết truyền thống âm nhạc Việt Nam tinh hoa âm nhạc giới góp phần bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ, tạo khơng khí vui tươi lành mạnh Nội dung môn âm nhạc: a Môn Âm nhạc gồm có ba phân mơn: -Học hát -Tập đọc nhạc- nhạc lý -Âm nhạc thường thức b, Nội dung phân môn Âm nhạc thường thức: Phân môn Âm nhạc thường thức ba phân môn mơn học Âm nhạc trường THCS, có dạng là: Giới thiệu nhạc cụ Giới thiệu hình thức biểu diễn Giới thiệu tác giả, tác phẩm Một số vấn đề đời sống âm nhạc Những dạng có đặc điểm tính chất khác nhau, dạng nên theo qui trình dạy học riêng Mỗi nội dung Âm nhạc thường thức chứa đựng tính văn hố âm nhạc(thưởng thức, đánh giá, nghe- xem ca nhạc,thị hiếu âm nhạc, tham gia hưởng ứng hoạt động âm nhạc, kiến thức sơ giản âm nhạc ….) Dạy tốt nội dung phân môn Âm nhạc thường thức góp phần vào việc hình thành trình độ văn hoá âm nhạc định cho HS theo mục tiêu môn học đề 3.Ý nghĩa nhiệm vụ phân môn Âm nhạc thường thức: a Ý nghĩa: - Giúp cho HS có thêm hiểu biết nghệ thuật âm nhạc, tác dụng âm nhạc đời sống… - HS bồi dưỡng thị hiếu, thẩm mỹ nâng cao lực, cảm thụ âm nhạc, xác định trách nhiệm việc xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc b Nhiệm vụ: - Dạy học ÂNTT phải đem tới cho HS kiến thức âm nhạc dễ hiểu, phổ thông, không đơn thuyết giảng mà HS phải nghe nhìn cụ thể - Dạy học ÂNTT phải chuyển tải tất nội dung quy định chương trình dạy học Phương pháp dạy học âm nhạc thường thức: - Từ dạng yêu cầu GV vận dụng phương pháp dạy học sau : a Đọc kể chuyện âm nhạc: Giới thiệu tên truyện, tên tác giả - kể hay đọc truyện - đặt câu hỏi xung quanh nội dung truyện- Gv tóm tắt nội dung nhấn mạnh ý tưởng giáo dục - cung cấp thêm thông tin truyện… b Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Giới thiệu thân nghiệp nhạc sĩ, xem hình ảnh, nghe trích đoạn, nghe tác phẩm tiêu biểu… c Bài viết phân môn ÂNTT: giúp em sử dụng thuật ngữ âm nhạc, thuyết trình ln minh hoạ âm nhạc Ví dụ nói hát dân ca: phải cho nghe minh hoạ hát đó… Phương tiện đồ dùng dạy học cho phân môn ÂNTT: Để dạy hoạ tốt nội dung ÂNTT cần có phương tiện đồ dùng dạy học như: - Tranh ảnh - Băng, đĩa nhạc - Nhạc cụ - Các tư liệu tham khảo… Dạy ÂNTT dạy lời giảng mình, muốn đạt hiệu cao, GV phải cố gắng minh hoạ âm thanh, hình ảnh… Để thực tất nội dung nêu cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy, việc GV chuẩn bị phương tiện cho tiết dạy ÂNTT, điều kiện trường THCS nay, thiết bị dạy học có chưa đầy đủ, chưa thể đáp ứng yêu cầu mong muốn Trong thời gian gần đây, mạnh dạn đổi phương pháp giảng dạy với trợ giúp PM Power Point, thấy hiệu qủa cách đáng kể IV CƠ SỞ THỰC TIỄN: Sự cần thiết ứng dụng CNTT dạy học, thực đổi phương pháp giáo dục: a Dạy học theo quan điểm CNTT: Học trình thu nhận thơng tin; dạy phát thơng tin giúp người học thực trình cách có hiệu nội dung truyền tới người học văn người học hứng thú Nhờ phát triển KHKT, q trình dạy học sử dung phương tiện dạy học sau: -Đèn chiếu Overhead -Video-projector - Phần mềm dạy học Công nghệ kiểm tra vi tính - Sử dụng Internet Ở đây-Phần mềm dạy học Cơng nghệ kiểm tra vi tính -Sử dụng Internet Ở ứng dụng Video-projector giảng, dạy học với phương tiện tơi thấy có ưu sau: -GV chuẩn bị lần mà giảng dạy nhiều lần -Các PM dạy học thay GV thực hành, tăng tính động cho người học -GV trình bày giảng sinh động, dễ dàng cập nhật thích nghi với thay đổi nhanh chóng KH đại -Phương tiện hỗ trợ làm tăng thêm hiệu giảng khó, phức tạp -HS không bị thụ động hoạt động GV chuẩn bị giảng ứng dụng Video-projector giảng, dạy học với phương tiện tơi thấy có ưu sau: -GV chuẩn bị lần mà giảng dạy nhiều lần -Các PM dạy học thay GV thực hành, tăng tính động cho người học -GV trình bày giảng sinh động, dễ dàng cập nhật thích nghi với thay đổi nhanh chóng KH đại -Phương tiện hỗ trợ làm tăng thêm hiệu giảng khó, phức tạp -HS khơng bị thụ động hoạt động GV chuẩn bị giảng hần mềm dạy học Công nghệ kiểm tra vi tính -Sử dụng Internet Ở tơi ứng dụng Video-projector giảng, dạy học với phương tiện tơi thấy có ưu sau: -GV chuẩn bị lần mà giảng dạy nhiều lần -Các PM dạy học thay GV thực hành, tăng tính động cho người học -GV trình bày giảng sinh động, dễ dàng cập nhật thích nghi với thay đổi nhanh chóng KH đại -Phương tiện hỗ trợ làm tăng thêm hiệu giảng khó, phức tạp -HS khơng bị thụ động hoạt động GV chuẩn bị giảng b CNTT với vai trò phương tiện, thiết bị dạy học : Trong năm trở lại đây, ứng dụng CNTT dạy học đẩy mạnh đạt hiệu tích cực Một yếu tố dễ nhận thấy họcứng dụng CNTT việc truyền đạt kiến thức- luyện tập kĩ GV cải thiện, HS dễ tiếp thu học học sinh động, lôi em vào học chất lượng học nâng cao Tất mơn học có đặc thù khác nhau, việc vận dụng thiết bị công nghệ phần mềm tin học khác nhìn chung ứng dụng CNTT dạy học việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học bước đổi phương pháp dạy học theo hướng đại hố, khơng đáp ứng nhu cầu mơn mà tạo cho HS làm quen với phương pháp học tập đại, GV bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu công tác thời đại Kết học tập chưa áp dụng CNTT: Thời gian trước có sử dụng nhiều phương pháp phương tiện dạy ÂNTT kết cho thấy đa số HS muốn học phần giới thiệu nhạc sĩ khơng nhiều, khơng thích nghe tác phẩm họ Khơng thích bàn luận tác phẩm Khơng thấy hay tác phẩm - 50% học sinh thích nghe nhạc - 30% học sinh thích tìm hiểu nhạc sĩ - 20% học sinh không ý dạy V GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY PHÂN MƠN ÂNTT: Tính hiệu việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy phân môn ÂNTT: Trong năm chưa có điều kiện ứng dụng CNTT dạy học, thiết bị dạy học có đàn Organ máy cassette, số học sinh có khiếu việc học đơn giản đa số học sinh khác việc tiếp thu thực hành âm nhạc gặp nhiều khó khăn; việc giáo dục văn hoá âm nhạc cho em nhiều hạn chế Thơng qua tác phẩm âm nhạc, thông qua thực hành ca hát giúp em tiếp cận lĩnh hội nghệ thuật thực tế điều kiện sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn nên việc dạy học âm nhạc chưa đạt hiệu Hiện nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học với tất môn học, chất lượng dạy nâng cao, học sinh hứng thú với môn học bước dầu đạt kết định Với môn âm nhạc, học thực hành âm nhạc thiết bị công nghệ phần mềm ứng dụng, đa số em thích thú chất lượng thực hành cao Giờ học nhạc tiến hành nhẹ nhàng hơn, lôi Các em có khiếu việc tiếp thu thực hành học trở nên đơn giản chất lượng, em chưa phát triển khiếu tích cực học tập Học sinh u thích mơn học hơn, trước số học sinh chưa phát triển khiếu âm nhạc học nhạc em khó khăn, thường hay né tránh giáo viên yêu cầu thực hành Trong năm gần đây, thái độ học sinh với mơn học trở nên tích cực Vì với tiết học âm nhạcứng dụng CNTT lôi em, phương pháp dạy học đại chứng minh qua kết cụ thể Thực nghiệm: GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU PWERPOINT Bài dạy Tiết 10 lớp 8: Tiết : 10 ÔN TẬP BÀI HÁT: TUỔI HỒNG ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU VÀ BÀI HÁT BÓNG CÂY KƠ NIA Thực nghiệm: GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU PWERPOINT ( thao giảng lần 2) Bài dạy Tiết 26 lớp 8: Học hát: Ngơi nhà nhạc lời: Hình Phước Liên Sau thực việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức kết đạt sau: 70% Học sinh thích nghe nhạc 25% Học sinh thích tìm hiểu nhạc sĩ 5% Học sinh không ý dạy Những suy nghĩ tương đối sát với thực tế giảng dạy mơn tơi mạnh dạn đưa ý tưởng chuyên đề Có thể giải pháp tốt chưa thực tối ưu, chưa kiểm nghiệm nhiều giảng dạy để rút kinh nghiệm, học cần thiết vận dụng vào nhiệm vụ giảng dạy thời gian Tơi mong muốn đồng nghiệp góp ý kiến để giúp tơi hồn thành tốt nhiệm vụ Yên Thái, ngày 25 tháng 12 năm 2013 Người thực Nguyễn Đăng Tiến ... dạy học âm nhạc chưa đạt hiệu Hiện nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học với tất môn học, chất lượng dạy nâng cao, học sinh hứng thú với môn học bước dầu đạt kết định Với môn âm nhạc, học. .. tiếp thu học học sinh động, lôi em vào học chất lượng học nâng cao Tất mơn học có đặc thù khác nhau, việc vận dụng thiết bị công nghệ phần mềm tin học khác nhìn chung ứng dụng CNTT dạy học việc... 50% học sinh thích nghe nhạc - 30% học sinh thích tìm hiểu nhạc sĩ - 20% học sinh không ý dạy V GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY PHÂN MƠN ÂNTT: Tính hiệu việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) giảng dạy âm nhạc trong trường học, Chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin (cntt) giảng dạy âm nhạc trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay