Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

125 34 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:22

Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÃ THỊ KIM THOA TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÃ THỊ KIM THOA TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ THỊ THÚY PHƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Tác giả Lã Thị Kim Thoa ii LỜI CẢM ƠN Đề tài kết trình học tập, nghiên cứu Nhà trường hoạt động thực tiễn học viên địa bàn nghiên cứu Để hoàn thành đề tài cố gắng, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS TS Đỗ Thị Thuý Phương, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ thực hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo khoa chun mơn, phòng ban Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Trường Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ban giám đốc, phòng ban, cán cơng nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ khó khăn động viên tơi q trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Lã Thị Kim Thoa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Nội dung hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 23 1.1.4 Sự cần thiết tăng cường huy động vốn ngân hàng thương mại 25 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 27 1.2 Cơ sở thực tiễn hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 31 1.2.1 Kinh nghiệm huy động vốn ngân hàng nước 31 1.2.2 Bài học kinh nghiệm huy động vốn số NHTM Việt Nam 32 1.2.3 Bài học kinh nghiệm huy động vốn cho Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 34 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 36 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Quy mô nguồn vốn huy động 42 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 42 2.3.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động 43 2.3.4 Chi phí huy động vốn 44 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 47 3.1 Giới thiệu khái quát Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 47 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 47 3.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 48 3.1.3 Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động 49 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 54 3.2 Thực trạng huy động vốn Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 59 3.2.1 Các hình thức huy động vốn Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 59 3.2.2 Kết huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 60 3.2.3 Chi phí huy động vốn 69 3.2.4 Sự phù hợp huy động vốn sử dụng vốn 71 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 74 3.3.1 Nhóm nhân tố bên 74 3.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 84 v 3.4 Đánh giá thực trạng huy động vốn Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 87 3.4.1 Kết đạt 87 3.4.2 Hạn chế 89 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 91 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 96 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu tăng cường huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 96 4.1.1 Quan điểm, phương hướng chung 96 4.1.2 Mục tiêu tăng cường huy động vốn 97 4.2 Giải pháp nâng cao công tác huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 99 4.2.1 Duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, chương trình huy động vốn 99 4.2.2 Xây dựng mở rộng hình thức huy động vốn 100 4.2.3 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 102 4.2.4 Cơ chế lãi suất linh hoạt theo diễn biến thị trường 102 4.2.5 Hiện đại hóa sở vật chất 103 4.2.6 Nâng cao vị uy tín Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 103 4.2.7 Chú trọng công tác Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ 104 4.2.8 Đổi phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 104 4.3 Kiến nghị 105 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 105 4.3.2 Kiến nghị với Agribank 107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 112 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DN Doanh nghiệp HĐV Huy động vốn NH Ngân Hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam UTĐT Ủy thác đầu tư Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thang đánh giá Likert 37 Bảng 2.2 Phân bổ số lượng phiếu điều tra theo nhóm khách hàng 39 Bảng 3.1 Hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Thái Nguyên năm 2014 - 2016 57 Bảng 3.2 Kết tài giai đoạn từ năm 2014-2016 58 Bảng 3.3 Quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 61 Bảng 3.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động chia theo đối tượng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 64 Bảng 3.5 Bảng cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 66 Bảng 3.6 Bảng cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 67 Bảng 3.7 Chi phí huy động vốn bình quân 70 Bảng 3.8 Tình hình thu nhập từ vốn huy động 71 Bảng 3.9 Cân đối huy động vốn - Sử dụng vốn giai đoạn 2014-2016 73 Bảng 3.10 Đánh giá khách hàng sách lãi suất Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 75 Bảng 3.11 Đánh giá khách hàng sản phẩm mạng lưới phân phối Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 78 Bảng 3.12 Đánh giá khách hàng công tác marketing Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 Bảng 3.13 Đánh giá khách hàng đội ngũ nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 81 Bảng 3.14 Đánh giá khách hàng công nghệ Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 83 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 14 Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức quản lý chi nhánh 51 Hình 3.1 Biểu đồ quy mơ nguồn vốn huy động 62 Hình 3.2 Biểu đồ thể cấu nguồn vốn theo đối tượng huy động 64 Hình 3.3 Biểu đồ thể cấu nguồn vốn theo loại tiền 66 Hình 3.4 Biểu đồ thể cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 68 101 + Hình thức tiết kiệm An sinh: Tiết kiệm An sinh hình thức tiết kiệm gửi góp, theo thời hạn sản phẩm khách hàng chủ động gửi tiền thành nhiều lần khơng theo định kỳ, với số tiền gửi lần không cố định, hướng đến mục tiêu tích luỹ tiền cho kế hoạch tài tương lai Tiết kiệm An sinh có kỳ hạn gửi 12, 18, 24, 36, 60 tháng Loại tiền áp dụng: VND; USD; EUR Số tiền gửi lần tối thiểu: 100.000 VND; 20 USD; 20 EUR Tổng số tiền tích lũy tài khoản đến hạn, số lần tích lũy số tiền tích lũy lần khơng cố định Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thời điểm thơng qua hình thức: Ủy quyền cho ngân hàng trích tiền tự động từ tài khoản tiền gửi cá nhân, Atransfer (dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn SMS), Ủy nhiệm chi Lần gửi cuối cách ngày đến hạn tài khoản Tiết kiệm An sinh tối thiểu 01 tháng Lãi suất áp dụng lãi suất thả loại tiết kiệm có kỳ hạn tháng trả lãi cuối kỳ hành Agribank Khi tất tốn khách hàng phải rút tồn gốc lãi Trường hợp tất toán trước hạn khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn thời điểm tất toán Trường hợp khách hàng tất toán hạn hưởng toàn tiền lãi mà ngân hàng cam kết theo quy định Trường hợp tất toán sau hạn, kể từ ngày đến hạn, lãi đến hạn bảo lưu chờ toán, số tiền gốc trả theo lãi suất khơng kỳ hạn thời điểm tất tốn * Mở rộng hình thức gửi tiền, liên kết sản phẩm dịch vụ - Phát triển hình thức toán qua thẻ: Hiện nay, nhu cầu toán qua thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nhu cầu tất yếu thời đại Số tiền ký quỹ thẻ tín dụng, số dư tối thiểu tài khoản thẻ ATM, số tiền nhàn rỗi chờ toán thẻ ATM thẻ ghi nợ nguồn vốn rẻ chi phí thấp (lãi suất tiền gửi không kỳ hạn) tương đối ổn định 102 - Liên kết sản phẩm dịch vụ: Tăng cường liên kết sản phẩm huy động vốn với sản phẩm khác Tín dụng, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ kiều hối, dịch vụ SMS banking, E-banking, Internet banking, chuyển khoản gửi tiết kiệm qua thẻ ATM, bảo an tín dụng, bảo hiểm vật chất, 4.2.3 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn - Xây dựng, hoàn thiện, phát triển quy định mở sử dụng tài khoản khách hàng, quy định nhận tiền gửi có kỳ hạn, quy định liên quan huy động vốn phù hợp với quy định Ngân hàng nhà nước - Điều hành kế hoạch huy động vốn cân đối vốn phù hợp với tiến độ tăng trưởng dư nợ chi nhánh, phấn đấu đảm bảo tự cân đối chỗ Xây dựng thực phương án cân đối ngoại tệ phù hợp với điều hành sách Ngân hàng nhà nước - Giao tiêu kế hoạch tiêu huy động nguồn vốn rẻ, nguồn vốn ổn định, mở tài khoản toán, phát hành thẻ, sử dụng Mobile Banking, phát triển khách hàng tổ chức toán lương qua Agribank đến chi nhánh phụ thuộc cá nhân gắn với chế trả lương, thi đua khen thưởng, nghiêm túc xem xét trách nhiệm người đứng đầu chi nhánh việc khơng hồn thành tiêu huy động vốn (trừ trường hợp khách quan,, bất khả kháng) - Thực nghiêm túc quy trình hậu kiểm, kiểm soát giao dịch, quản trị hệ thống, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nghiệp vụ huy động vốn, đặc biệt chi nhánh, không để xảy vụ việc tham ô, lợi dụng gây thất thoát nguồn vốn, ảnh hưởng đến uy tín cơng tác nguồn vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 4.2.4 Cơ chế lãi suất linh hoạt theo diễn biến thị trường - Chủ động áp dụng mức lãi suất huy động hợp lý kỳ hạn, sản phẩm, đối tượng khách hàng, tuân thủ quy định NHNN Agribank để đảm bảo điều chỉnh cấu vốn, tăng tỷ trọng vốn không kỳ hạn, vốn trung, dài hạn, giảm lãi suất đầu vào phù hợp với thực tế địa bàn, hoàn thành tiêu kế hoạch giao tăng khả cạnh tranh huy động vốn 103 - Áp dụng chế ưu đãi phù hợp thời kỳ lãi suất huy động khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, có số dư tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn lớn 4.2.5 Hiện đại hóa sở vật chất - Kiểm tra, rà sốt lại tài sản cố định, thiết bị tin học hết khấu hao, không đáp ứng hoạt động kinh doanh chi nhánh, qua đề nghị Agribank cho thay thế, nâng cấp thiết bị phục vụ cho hoạt động chi nhánh - Hoàn thiện thủ tục xin đất, tiến hành xây hai chi nhánh loại Thực sửa chữa lớn trụ sở hoạt động xuống cấp, qua đó, điểm giao dịch khang trang, đẹp, qua tạo cảm giác yên tâm khách hàng, thu hút khách hàng đến giao dịch nói chung gửi tiền nói riêng Đồng thời, chủ động nghiên cứu địa bàn đề xuất Ngân hàng cấp mở thêm điểm giao dịch có sức thu hút khách hàng tăng thêm phục vụ thuận tiện cho khách hàng - Nâng cấp đường truyền, hệ thống mạng phạm vi chi nhánh quản lý, từ tăng tốc độ xử lý thơng tin, xử lý giao dịch, nhanh chóng giải phóng khách hàng, cải thiện suất lao động cán ngân hàng 4.2.6 Nâng cao vị uy tín Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thời gian qua khơng ngừng có chiến dịch quảng bá, xây dựng thành thương hiệu mạnh toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt ngân hàng nước phép xâm nhập vào thị trường Việt Nam theo lộ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Trước tiên việc nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững có tầm nhìn dựa giá trị cốt lõi đánh giá cao ngân hàng Cụ thể phận nghiên cứu phát triển, đội ngũ marketing cần có kế hoạch nghiên cứu thị trường cách sâu sắc để tìm kiếm đáp ứng tốt nhu cầu phát sinh khách hàng theo cách đặc trưng để tạo khác biệt nhận thức khách hàng 104 Ở đây, cần lưu ý rằng, thương hiệu mạnh cần phải dựa ưu điểm vượt trội sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp Với thông tin quảng cáo thu hút khách hàng đến với ngân hàng để giữ khách hàng lại lâu dài chất lượng thực dịch vụ ngân hàng cung cấp làm điều 4.2.7 Chú trọng cơng tác Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ Để thực thành công Marketing Ngân hàng, ngồi phận chun trách phân tích, tất nhân viên ban lãnh đạo phải tham gia hoạt động này, coi tiếp thị cơng tác trọng tâm, trách nhiệm tồn đơn vị Đơn vị nên tiến hành phân nhóm khách hàng để thực sách, lên danh sách đơn vị có số lượng tiền gửi lớn để có hình thức ưu đãi thích hợp Để đạt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn tín dụng, đơn vị nên đề sách khách hàng hợp lý, hấp dẫn theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận Duy trì hội nghị khách hàng vào đầu năm kinh doanh với nội dung ngày cải tiến, phong phú Trong giao đoạn phải đưa sản phẩm phương pháp cải tiến nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng để quảng cáo tiếp thị Tiếp tục mở rộng, phát triển khối khách hàng có tiềm tiền gửi lớn, tích cực tìm kiếm phát triển khách hàng Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ, đa dạng sách khách hàng, có sách ưu đãi, khuyến khích mặt dịch vụ, bám sát chủ trương, định hướng chiến lược đề công tác Marketing thu hiệu cao 4.2.8 Đổi phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đối với Ngân hàng thương mại cac doanh nghiệp nói chung yếu tố lao động quan trọng Biết nắm bắt nguồn nhân lực hoạt động quản lý, giao dịch khách hàng thuận lợi với đội ngũ nhân viên giàu lực Có thể nói “hình ảnh nhân viên hình ảnh ngân hàng” 105 Đào tạo cán có phong cách đĩnh đạc, tác phong phục vụ khách hàng lịch sự, văn minh, chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên cần hiểu nhu cầu mong muốn khách hàng để từ có chiến lược khách hàng thành cơng, nâng cao hiệu hoạt động, tạo uy tín cho ngân hàng Ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đưa chiến lược người phù hợp khâu tuyển dụng, xếp bố trí cơng tác, thực đào tạo đào tạo cán Chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán viên chức thực theo cẩm nang văn hóa Agribank, mơi trường nay, đạo đức nghề nghiệp tài sản q giá góp phần mang đến thành cơng cá nhân hau đơn vị đặc biệt NHTM nói chung Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói riêng Đồng thời cần phải kiện tồn máy quản lý, bố trí xếp nhân lực hợp lý ổn định theo định hướng chọn người có trình độ khả phù hợp với vị trí cơng việc Tổ chức máy hoạt động theo hướng gọn nhẹ, hiệu Cần trọng từ khâu tuyển dụng cán khâu đào tạo, quản lý để có đội ngũ cán vừa có lực phẩm chất tốt vừa vững vàng nghiệp vụ chun mơn quản lý điều hành tốt hoạt động kinh doanh, công tác huy động vốn 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà Nước ngân hàng ngân hàng Mọi định hành động NHNN ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Khi môi trường kinh tế vĩ mô mơi trường pháp lý ổn định hiệu huy động vốn cong phụ thuộc vào thân ngành ngân hàng NHNN thực hoạch định, tổ chức, kiểm sốt điều tiết sách tiền tệ quốc gia đảm bảo, tạo điều kiện cho hoạt động hệ thống ngân hàng diên thuận lợi phù hợp với yêu cầu kinh tế qua biện pháp sau: 106 - Hoàn thiện văn hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy định pháp lý theo hướng khuyến khích NHTM tăng cường huy động vốn nói chung huy động vốn dân cư nói riêng để góp phần phát triển kinh tế xã hội Luật Tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ đầu 2011, cần hoàn thiện văn hướng dẫn luật nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, ứng dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, qui định rõ phạm vi hoạt động loại hình sản phẩm huy động vốn ngân hàng mà TCTD phép thực cung ứng cho kinh tế - Áp dụng lãi suất thoả thuận huy động vốn từ dân cư Vốn hàng hoá đặc biệt, giá hàng hố lãi suất Sự biến động lãi suất phụ thuộc vào cung cầu thị trường Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa Từ khiến cho NHTM khó khăn việc huy động vốn lãi suất chưa thực dương xuất hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh huy động vốn Ngoài việc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tối đa rút trước hạn khiến cho NHTM khó khăn việc thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Vì vậy, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên để lãi suất huy động vận động theo chế thị trường, can thiệp Ngân hàng Nhà nước thực công cụ gián tiếp nghiệp vụ thị trường mở, tái chiết khấu - Điều chỉnh mức dự trữ bắt buộc phù hợp tổ chức tín dụng Theo quy định Điểm b, Khoản 1, Điều Thông to 20/2010/TTNHNN số TCTD Ngân hàng Nhà nước: “Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tổng dư nợ bình quân cuối quý năm tài liền kề từ 40% đến 70% tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam 1/5 so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với kỳ hạn tiền gửi” Hiện tỷ lệ dự 107 trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam áp dụng cho ngân hàng Agribank Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 1% NH thương mại 3% kỳ hạn gửi 12 tháng 1% kỳ hạn gửi 12 tháng Gần đây, có TCTD bao gồm: Ngân hàng TMCP Mê Kông, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng Sơng Cửu Long (MHB), Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp Phát ừiển nông thôn Việt Nam (Agribank) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam Độ chênh lệch lớn khiến ảnh hưởng đến NHTM phải dự trữ mức 3% khiến giảm sức cạnh tranh so NHTM dự trữ 1% Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức phù hợp, không chênh lệch nhóm NHTM 4.3.2 Kiến nghị với Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cần có chiên lược thích hợp mở rộng quan hệ quốc tê, thu hút nguồn vốn thông qua ủy thác đầu tư từ nhà đầu tư nước Xây dựng sách khách hàng rõ ràng cụ thể phù hợp với vùng miền để chi nhánh theo chủ động triển khai áp dụng theo đối tượng khách hàng Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh chi nhánh (đên tận chi nhánh loại 3) để phát xử lý kịp thời sai phạm quản lý loại rủi ro, khoản nợ xấu Đa dạng hóa phát triển hình thức huy động vốn mới, sản phẩm dịch vụ đại, an toàn phù hợp với nhu cầu khách hàng Nâng cấp chất lượng sản phẩm dựa tảng công nghệ đại, đa kênh phân phối, mở rộng mạng lưới để tiêp cận, giới thiệu nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Hồn thiện nhanh chóng quy trình nghiệp vụ ngân hàng sở ngày đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt sản phẩm ứng dụng công nghệ đại mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, hiệu cho ngân hàng 108 Về nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nên có kê hoạch thi tuyển, đào tạo đội ngũ chuyên viên quản trị ngân hàng toàn hệ thống Quy chê thi tuyển, tuyển dụng phải đảm bảo chặt chẽ cơng để chọn người lực, trình độ, có tài có đức cống hiên cho phát triển hệ thống Ngồi sách điều tiêt phân phối quỹ thu nhập nên linh hoạt hơn, có chê thưởng lương bổ xung chê độ chi tiền làm thêm để chi nhánhđộng lực thực tốt hoạt động kinh doanh ngày phát triển, đãi ngộ người có lực thật lại làm việc thu hút nhân tài từ nên làm việc Agribank Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên ngân hàng Tiêp tục đầu tư sở vật chất kỹ thuật, trang thiêt bị đầy đủ phục vụ cho hoạt động kinh doanh chi nhánh Mặt khác đại hóa cơng nghệ thơng tin cách đồng bộ, đưa công nghệ đại vào thao tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cơng tác tốn điện tử nhằm tăng hiệu kinh doanh lực cạnh tranh Agribank 109 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng nay, môi trường kinh doanh có nhiêu biến động, diễn biến trái chiêu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đê nâng cao lực cạnh tranh thị trường hiệu hoạt động kinh doanh việc tạo lập nên vốn ổn định vững tất yếu khách quan cấp thiết Nhận thức điêu này, bám sát đạo, định hướng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên có biện pháp, đạo liệt tập trung ổn định cân đối nguồn vốn huy động ngắn hạn Chính vậy, q trình học tập, nghiên cứu công tác Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, tác giả lựa chọn vấn đê làm đê tài nghiên cứu hoàn thành luận văn với nội dung chủ yếu sau: - Hệ thống hố, phân tích làm rõ vấn đề liên quan đến hoạt động huy động NHTM - Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn ngắn hạn, luận văn làm rõ kết đạt hạn chế cần khắc phục việc tăng cường công tác huy động vốn ngắn hạn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên - Luận văn đê xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Trong trình nghiên cứu, tác giả có nhiều cố gắng, trình độ nhận thức hiểu biết lĩnh vực nghiên cứu hạn chế; đề tài có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động ngân hàng Vì vậy, luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, bất cập Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực để tác giả hoàn thiện đề tài 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Năm 2016 Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Năm 2016 Phan Thị Thu Hà (2012), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân NHNN (2016), Thông tư số 07/2016/TT-NHNN ngày 17 tháng năm 2016 quy định lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức, cá nhân TCTD Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/10/2010 Quốc Hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/10/2010 10 Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB tài chính, Hà nội 11 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội 12 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quyết định số 258/NHNo-NCPT ngày 13/01/2012 Ban hành cẩm nang Huy động vốn 14 Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thị Nhung (2004), "Hệ thống ngân hàng Việt Nam trước thềm hội nhập", Tạp chí ngân hàng số 1, Hà Nội 111 15 PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo, Nghiệp vụ toán quốc tế, Đại học kinh tế quốc dân, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2016 16 PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào, Tài doanh nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân, NXB Lao động, Hà Nội, 2014 17 PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào, Tài doanh nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân, NXB Lao động, Hà Nội, 2014 18 PGS Định Xn Trình, Thanh tốn quốc tế ngoại thương Đại học Ngoại thương Hà Nội NXB Giáo dục, 2015 19 Một số luận văn Thạc sỹ sinh viên trường Đại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên Một số trang web như: 20 https://voer.edu.vn/m/kinh-nghiem-cua-mot-so-nuoc-ve-huy-dong-vondau-tu-trong-nuoc/49e49e62 21 http://www.google.com.vn 22 Website: www.Agribank.com.vn, www.gov.vn 112 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tăng cường hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Việt Nam ” Kết nghiên cứu đóng góp hình thành mơ hình lập kế hoạch phát triển chiến lược nâng cao lực huy động hệ thống Agribank nói chung, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói riêng Mọi thơng tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín tuyệt đối I - THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 1- Họ tên 2- Giới tính: o Nam o Nữ 3- Tuổi: Dưới 25 ( ) Từ 25- 40 ( ) Từ 40 - 60 ( ) Trên 60 ( ) 4- Nghề nghiệp: Công, viên chức ( ) Cán bộ, nhân viên doanh nghiệp ( ) Hộ gia đình ( ) Khác ( ) 113 5- Vị trí công tác: Lãnh đạo ( ), Nhân viên ( ) 6- Trình độ: Thạc sĩ, tiến sĩ ( ) Đại học ( ) Cao đẳng ( ) Trung cấp ( ) Khác ( ) Thời gian có quan hệ giao dịch với ngân hàng: Dưới năm ( ) Từ 1- năm ( ) Trên năm ( ) II - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC HUY ĐỘNG VỐN Đề nghị dùng mức độ sau để đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến lực công tác huy động vốn mà Ông/ Bà cảm nhận được, đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Điểm Y nghĩa Yếu Kém Trung bình Khá Tốt Chỉ tiêu Cơ chế, sách tín dụng 1.1 Thơng tin lãi suất rõ rang 1.2 Lãi suất tiền gửi điều chỉnh kịp thời có sức cạnh tranh 1.3 Lãi suất cạnh tranh 1.4 Thủ tục giao dịch thuận lợi 1.5.Thời gian giao dịch nhanh Điêm 114 1.6 Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng 1.7 Quy trình thủ tục liên quan đến việc gửi tiền đơn giản, thuận tiện 1.8 Việc đáp ứng nhu cầu vốn trước hạn nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng (Rút tiền trước hạn, vay cầm cố chiết khấu) Đội ngũ nhân viên ngân hàng 2.1 Nhân viên có tư vấn, hướng dẫn giải thích rõ ràng cho KH 2.2 Nhân viên tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản hồi KH 2.3 Nhân viên khơng có phân biệt đối xử, thường quan tâm ý đến khách hàng 2.4 Nhân viên hiểu nhu cầu đặc biệt khách hàng 2.5 Nhân viên ngân hàng sẵn sàng phục vụ 2.6 Nhân viên giao dịch có kiến thức, kỹ khả truyền đạt, giới thiệu sản phâm dịch vụ tốt 2.7.Nhân viên giao dịch có phong cách giao dịch văn minh, lịch Cơng nghệ 3.1.Ngân hàng có trang thiết bị, công nghệ đại 3.2 Tốc độ hỗ trợ nhanh chóng 3.3 Tính bảo mật tuyệt đối 3.4 Các ứng dụng sản phẩm dùng cộng nghệ đại, xác 115 Sản phẩm mạng lưới phân phối 4.1 Sản phẩm đa dạng 4.2 Nhiều chúng loại tín dụng 4.3 Thời gian cho vay phù hợp với loại sản phẩm đối tượng 4.4 Khách hàng dễ dàng tiếp cận với tất sản phẩm tín dụng 4.5 Địa điểm giao dịch thuận tiện 4.6 Mạng lưới giao dịch hợp lý rộng khắp Cơng tác marketing 5.1 Hình ảnh, uy tín ngân hàng ln trọng 5.2 Các chương trình khuyến mại hấp dẫn 5.3 Công tác quảng cáo sản phẩm dịch vụ ngân hàng hợp lý 5.4 Thời gian giao dịch thuận tiện 5.5 Những khiếu nại giải nhanh chóng, hợp lý 5.6 Cơ sở vật chất đầy đủ, bơ trí chỗ ngồi tốt, đầy đủ cho khách hàng 5.7 Tờ rơi, tài liệu, ấn tiền gửi đẹp, đầy đủ thông tin sẵn có Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÃ THỊ KIM THOA TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên... thức huy động vốn Agribank chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 59 3.2.2 Kết huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 60 3.2.3 Chi phí huy động vốn 69 3.2.4 Sự phù hợp huy động vốn sử... động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Nội dung hoạt động huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay