lí thuyếtbài tập ôn tập HK2 VL7

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:38

ƠN TẬP HKII – VẬT thuyết Câu 1: Cường độ dòng điện gì? Đơn vị đo cường độ dòng điện ? Dụng cụ đo cường độ dòng điện? Câu 2: Nêu quy ước chiều dòng điện? Câu 3: Hiệu điện gì? Đơn vị đo hiệu điện thế? Câu 4: Ampe kế gì? Kí hiệu ampe kế mạch điện? Câu 5: Vơn kế gì? Kí hiệu vơn kế mạch điện ? Câu 6: Dòng điện có tác dụng? Kể tên tác dụng dòng điện mà em biết? Câu 7:Dòng điện kim loại gì? Câu 8: Trên pin có ghi 3,5V có ý nghĩa gì? Câu 9: Trên tủ lạnh có ghi 220V có ý nghĩa gì? Câu 10: Thế dòng điện? Thế nguồn điện? Hãy kể tên số nguồn điện thực tế mà em biết  Bài tập Bài 1: Nêu tác dụng dòng điện ứng dụng vào dụng cụ sau: a/ Mỏ hàn b/ Chuông điện c/ Vợt bắt muỗi điện d/ Nạp điện bình ác quy e/ Đèn báo ti vi,máy vi tính Bài 2: Trong vật hay vật liệu điều kiện bình thường, vật chất dẫn điện, vật nafolaf chất cách điện: mảnh sắt, nước muối, khơng khí, kẽm, miếng nhựa, mảnh vàng, mẫu gốm, nước khoáng, khúc gỗ, cao su -Chất dẫn điện: -Chất cách điện: Bài 3: Đổi đơn vị đo sau: 10,02V = .mV 1200mV = .V 230V = kV 1050mA = A 312V = kV 0,25V = mV 1,5A = mA 0,65A = .mA 600mA = A Bài : Treo cầu bị nhiễm điện sợi mảnh, đưa cầu C nhiễm điện dương đến gần cầu A chúng hút nhau, lại gần cầu B chúng đẩy Hỏi cầu A cầu B mang điện tích gì? Vì sao? Bài 5: 10 12 A Tên dụng cụ: Giới hạn đo: Độ chia nhỏ nhất: Số dụng cụ: Tên dụng cụ: Giới hạn đo: Độ chia nhỏ nhất: Số dụng cụ: Bài 6: Vẽ mạch điện gồm nguồn điện pin, ampe kế đo cường độ dòng điện mạch, cơng tắc đóng điều khiển bóng đèn mắc nối tiếp với vẽ chiều dòng điện Nếu ampe kế 0,5A cường độ dòng điện qua đèn bao nhiêu? Bài 7:Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, ampe kế có số 0,5A Hãy cho biết: + a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn? - + - K A b/ Biết hiệu điện thế: U12=6,4V; U13=12V Hãy tính U23=? Đ1 Đ2 Bài : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng điều khiển đèn Đ 1, Đ2 mắc nối tiếp, ampe kế đo cường độ dòng điện tồn mạch, vơn kế đo hiệu điện đầu đèn Đ a) Nếu ampe kế 3A cường độ dòng điện qua đèn ? b) Biết vôn kế 6V, hiệu điện nguồn pin 9V, tính hiệu điện đầu đèn Đ1 Câu : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn pin, cơng tắc đóng điều khiển đèn Đ1, Đ2 mắc song song, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1, vơn kế đo hiệu điện đầu đèn Đ2 Câu 10 : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng điều khiển đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp, vôn kế đo hiệu điện đầu đèn Đ1, Đ2 ... tiếp, công tắc đóng điều khiển đèn Đ 1, Đ2 mắc nối tiếp, ampe kế đo cường độ dòng điện tồn mạch, vôn kế đo hiệu điện đầu đèn Đ a) Nếu ampe kế 3A cường độ dòng điện qua đèn ? b) Biết vôn kế 6V,... pin, công tắc đóng điều khiển đèn Đ1, Đ2 mắc song song, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1, vôn kế đo hiệu điện đầu đèn Đ2 Câu 10 : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn pin mắc nối tiếp, công tắc...  Bài tập Bài 1: Nêu tác dụng dòng điện ứng dụng vào dụng cụ sau: a/ Mỏ hàn b/ Chuông điện c/ Vợt bắt muỗi điện d/ Nạp điện
- Xem thêm -

Xem thêm: lí thuyếtbài tập ôn tập HK2 VL7, lí thuyếtbài tập ôn tập HK2 VL7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay