QUY TRÌNH XUẤT KHẨU của DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

21 37 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:37

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I, Nghiên cứu thị trường tìm kiếm đối tác Thị trường phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất lưu thơng hàng hố đâu có sản xuất lưu thơng có thị trường Thị trường nước ngồi gồm nhiều yếu tố phức tạp, khác biệt so với thị trường nước nắm vững yếu tố thị trường hiểu biết quy luật vận động thị trường nước cần thiết phải tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nâng cao hiệu kinh tế Nghiên cứu thị trường phải trả lời số câu hỏi sau: xuất gì, thị trường nào, thương nhân giao dịch ai, giao dịch theo phương thức nào, chiến lược kinh doanh cho giai đoạn để đạt mục tiêu đề II, Nắm vững thị trường nước Đối với đơn vị kinh doanh xuất khẩu, nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng Trong nghiên cứu cần nắm vững số nội dung:những điều kiện trị, thương mại chung, luật pháp sách buôn bán, điều kiện tiền tệ tín dụng, điều kiện vận tải tình hình giá cước Bên cạnh đó, đơn vị kinh doanh cần phải nắm vững số nội dung liên quan đến mặt hàng kinh doanh thị trường dung lượng thị trường, tập quán thị hiếu tiêu dùng người dân, giá thành dự biến động giá cả, mức độ cạnh tranh mặt hàng III, Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước lựa chọn mặt hàng kinh doanh Nhận biết mặt hàng kinh doanh trước tiên phải dựa vào nhu cầu sản xuất tiêu dùng quy cách chủng loại, kích cỡ, giá cả, thời vụ thị hiếu tập quán tiêu dùng vùng, lĩnh vực sản xuất Từ xem xét khía cạnh hàng hố thị trường giới Về khía cạnh thương phẩm phải hiểu rõ giá trị công dụng, đặc tính, quy cách phẩm chất, mẫu mã… Vấn đề quan trọng giai đoạn xác định sản lượng hàng hoá xuất thời điểm xuất để bán giá cao nhằm đạt lợi nhuận tối đa Hiện chủ trương phát triển kinh tế với nhiều thành phần tham giai kinh tế nhiều ngành nghề nhiều lĩnh vực khác từ sản phẩm thô sản xuất phương pháp thủ cơng đến sản phẩm sản xuất máy móc tinh vi đại Tuyến sản phẩm mở rộng với mặt hàng phong phú, đa dạng tạo điều kiện cho đơn vị khinh doanh xuất có nguồn hàng ổn định với nhiều nhóm hàng kinh doanh khác IV, Tìm kiếm thương nhân giao dịch Để xuất hàng hố q trình nghiên cứu thị trường nước đơn vị kinh doanh phải tìm đựơc bạn hàng Lựa chọn thương nhân giao dịch cần dựa số đặc điểm sau: uy tín bạn hàng thị trường, thời gian hoạt động kinh doanh, khả tài chính, sở vật chất kỹ thuật, mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm…được vậy, đơn vị kinh doanh xuất xuất hàng tránh rủi ro kinh doanh quốc tế V, Lập phương án kinh doanh Dựa vào kết thu trình nghiên cứu tiếp cận thị trường nứơc đơn vị kinh doanh xuất lập phương án kinh doanh Phương án kế hoạch hoạt động đơn vị nhằm đạt mục tiêu xác định kinh doanh Xây dựng phương án kinh doanh gồm bước sau: Bước 1: đánh giá tình hình thị trường thương nhân, đơn vị kinh doanh phải đưa đánh giá tổng quan thị trường nước đánh giá chi tiết phân đoạn thị trường đồng thời phải đưa nhận định cụ thể thương nhân nước mà đơn vị hợp tác kinh doanh Bứơc 2: lựa chọn mặt hàng thời cơ, phương thức kinh doanh Từ tuyến sản phẩm công ty phải chọn mặt hàng xuất mà cơng ty có khả sản xuất, có nguồn hàng ổn định đáp ứng thời xuất thích hợp : xuất khẩu, dự trữ hàng chờ xuất … tuỳ thuộc vào khả công ty mà công ty lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp Bước 3: đề mục tiêu Trên sở đánh giá thị trường nước khả tiêu thụ sản phẩm xuất thị trường mà đơn vị kinh doanh xuất đề mục tiêu cho giai đoạn cụ thể khác Giai đoạn1: bán sản phẩm với giá thấp nhằm cạnh tranh với sản phẩm loại, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có hội dùng thử, chiếm lĩnh thị phần Giai đoạn 2: nâng dần mức giá bán lên để thu lợi nhuận Mục tiêu nguyên tố thực tế cần phù hợp với khả cơng ty mục đích để cơng ty phấn đấu hình thành vượt mức Bước 4: đề biện pháp thực Giải pháp thực công cụ giúp công ty kinh doanh thực mục tiêu đề cách hiệu nhất, nhanh nhất, có lợi cho công ty kinh doanh Bước 5: đánh giá hiệu việc kinh doanh Giúp cho công ty đánh giá hiệu kinh doanh sau thương vụ kinh doanh đồng thời đánh giá hiệu khâu công ty kinh doanh làm tốt, nhữngkhâu yếu nhằm giúp cơng ty hồn thiện quy trình xuất VI, Đàm phám kí kết hợp đồng +) Đàm phám Chúng ta biết đàm phám thực chất việc trao đổi, học thuật vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật để sử dụng kĩ năng, kĩ sảo giao dịch để nhằm thuyết phục đến việc chấp nhận nội dung mà đơi bên đưa Muốn đàm phán thành cơng khâu chuẩn bị đàm phán đóng góp vai trò quan trọng như: chuẩn bị nội dung xác định mục tiêu, chuẩn bị liệu thông tin, chuẩn bị nhân đàm phán chuẩn bị chương trình đàm phán Chúng ta biết chuẩn bị chi tiết đầy đủ nội dung cần đàm phán việc quan trọng đàm phán đạt hiệu cao giảm rủi ro trình thực hợp đồng sau Ngoài ra, việc chuẩn bị số liệu thông tin chẳng hạn như: thông tin hàng hố để biết tính thương phẩm học hàng hoá, yêu cầu thị trường tính thẩm mĩ, chất lượng, tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Để đàm phán tốt cần phải chuẩn bị thông tin thị trường, kinh tế, văn hố, trị, pháp luật nước, hay thông tin đối tác phát triển ,danh tiếng, khả tài đối phương Đòi hỏi cán nghiệp vụ cần phải người nắm bắt thơng tin hàng hố, thị trường, khách hàng, trị, xã hội…chính xác nhanh giúp cho đàm phán kí kết hợp đồng đạt hiệu tốt Hiện đàm phán thương mại thường sử dụng ba hình thức đàm phán là: đàm phán qua thư tín, đàm phán qua điện thoại, đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp Nhưng Việt Nam hai hình thức dàm phán qua thư tín đàm phán qua điện thoại sử dụng phổ biến +) Kí kết hợp đồng Việc kí kết hợp đồng quan trọng Hợp đồng có tiến hành hay không phụ thuộc vào điều khoản mà hai bên cam kết hợp đồng Khi kí kết hợp đồng kinh tế phải vào diều kiện sau đây: -Các định hướng kế hoạch sách phát triển kinh tế nhà nước -Nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng, chào hàng bạn hàng *Hợp đồng hàng hoá bao gồm nội dung sau: -Số hợp đồng -Ngày, tháng, năm nơi kí kết hợp đồng -Tên địa bên kí kết -Các điều khoản bắt buộc hợp đồng Điều 1: tên hàng, phẩm chất, qui cách, số lượng, bao bì, kí mã hiệu Điều 2: giá Điều 3: thời hạn, địa điểm, phương thức giao hàng, vận tải Điều 4: điều kiện kiểm nghiệm hàng hoá Điều 5: điều kiện toán trả tiền Điều 6: điều kiện khiếu nại Điều 7: điều kiện bất khả kháng Điều8: điều khoản trọng tài: VII, Thực hợp đồng xuất Sau kí kết hợp đồng xuất khẩu, công việc hết quan trọng mà doanh nghiệp cần phải làm tổ chức thực hợp đồng mà kí kết Căn vào điều khoản ghi hợp đồng doanh nghiệp phải tiến hành xếp cơng việc mà phải làm ghi thành bảng biểu theo dõi tiến độ thực hợp đồng, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình văn gửi nhận thông tin phản hồi từ phía đối tác Qui trình thực hợp đồng xuất gồm: +) Xin giấy phép xuất hàng hoá Xin giấy phép xuất trước công việc bắt buộc tất doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất hàng hố sang nước ngồi Nhưng theo định số 57/1998/NĐ/CP tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quyền xuất hàng hoá phù hợp với nơị dung đăng kí kinh doanh nước khơng cần phải xin giấy phép kinh doanh xuất thương mại Qui định không áp dụng với số mặt hàng quản lý theo chế riêng (cụ thể mặt hàng gạo, chất nổ, sách báo, ngọc trai, đá quí, tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm đồ cổ) Nếu hàng xuất qua nhiều cửa khẩu, quan cấp cho doanh nghiệp ngoại thương phiếu theo dõi Mỗi hàng thực tế gia nhận cửa khẩu, quan hải quan trừ lùi vào phiếu theo dõi +) Chuẩn bị hàng xuất Để thực cam kết hợp đồng xuất khẩu, chủ hàng xuất phải tiến hành chuẩn bị hàng xuất Căn để chuẩn bị hàng xuất hợp đồng kí +) Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất Việc mua bán ngoại thương thường tiến hành sở số lượng lớn Vì chủ hàng xuất phải tiến hành thu gom tập trung từ nhiều chân hàng Cơ sở pháp lí để làm việc kí kết hợp đồng kinh tế chủ hàng xuất với chân hàng Hợp đồng kinh tế việc huy động hàng xuất hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng đổi hàng,…Nhằm thực theo thời hạn hợp đồng xuất hàng hố kí kết +) Đóng gói bao bì hàng xuất kẻ kĩ mã hiệu hàng hoá Việc tổ chức đóng gói, bao bì, kẻ mã hiệu khâu quan trọng trình chuẩn bị hàng hố, hàng hố đóng gói q trình vận chuyển bảo quản Muốn làm tốt cơng việc đóng gói bao bì cần phải nắm vững u cầu loại bao bì đóng gói cho phù hợp theo qui định hợp đồng, đồng thời có hiệu kinh tế cao -Loại bao bì: thường dùng làm hòm, bao, kiện hay bì, thùng… -Kẻ kí mã hiệu: kí mã hiệu số chữ hay hình vẽ ghi mặt ngồi bao bì để thơng báo thông tin cần thiết cho việc giao nhận, bốc dỡ bảo quản hàng Đồng thời kẻ mã hiệu cần phải sáng sủa, rõ ràng, dễ nhận biết +) Kiểm tra chất lượng hàng hoá Trước giao hàng, nhà xuất phải có nghĩa vụ kiểm tra hàng phẩm chất, trọng lượng, bao bì…vì cơng việc cần thiết quan trọng nhờ có cơng tác mà quyền lợi khách hàng đảm bảo, ngăn chặn kịp thời hậu xấu, phân định trách nhiệm khâu sản xuất tạo nguồn hàng đảm bảo uy tín cho nhà xuất nhà sản xuất quan hệ buôn bán Công tác kiểm tra hàng xuất tiến hành sau hàng chuẩn bị đóng gói xuất sở hàng kiểm tra cửa khách hàng trực tiếp kiểm tra quan có thẩm quyền kiểm tra tuỳ thuộc vào thoả thuận hai bên +) Mua bảo hiểm hàng hoá Chuyên chở hàng hoá xuất thường xuất rủi ro, tổn thất việc mua bảo hiểm cho hàng hoá xuất cách tốt để đảm bảo an tồn cho hàng hố xuất q trình vận chuyển Doanh nghiệp mua bảo hiểm cho hàng hố xuất cơng ty bảo hiểm Có thể mua bảo hiểm bao : + Ký hợp đồng bảo hiểm bao Doanh nghiệp vào kế hoạch để ký hợp đồng bảo hiểm từ đầu năm bảo hiểm cho tồn kế hoạch năm Khi có hàng xuất doanh nghiệp gửi thông báo đến công ty bảo hiểm, cơng ty bảo hiểm cấp hố đơn bảo hiểm + Ký hợp đồng bảo hiểm chuyến: Chủ hàng xuất gửi đến công ty bảo hiểm văn gọi “giấy yêu cầu bảo hiểm” Trên sở chủ hàng xuất công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm, để ký kết hợp đồng bảo hiểm, cần nắm vững điều kiện bảo hiểm sau: -Bảo hiểm điều kiện A: bảo hiểm ruỉ ro -Bảo hiểm điều kiện B: bảo hiểm tổn thất riêng -Bảo hiểm điều kiện C: bảo hiểm miễn tổn thất riêng Việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm dựa vào sau: Điều khoản ghi hợp đồng, tính chất hàng hố, tính chất bao bì phương thức xếp hàng, loại tàu chuyên chở +) Thuê phương tiện vận tải Trong trình thực hợp đồng xuất hàng hoá, việc thuê phương tiện vận tải dựa vào sau đây: -Dựa vào điều khoản hợp đồng xuất hàng hoá: điều kiện sở giao hàng số lượng nhiều hay -Dựa vào đặc điểm hàng hoá xuất khẩu: loại hàng gì, hàng nhẹ cân hay hàng nặng cân, hàng dài ngày hay hàng ngắn ngày, điều kiện bảo quản đơn giản hay phức tạp… * Điều kiện vận tải: Đó hàng rời hay hàng đóng container, hàng hố thơng dụng hay hàng hố đặc biệt Vận chuyển tuyến đường bình thường hay tuyến hàng đặc biệt, vận tải chiều hay vận tải hai chiều, chuyên chở theo chuyến hay chuyên chở liên tục…để có thuê phương tiện đường bộ, đường biển, hay đường hàng không, đường sắt +) Làm thủ tục hải quan Đây qui bắt buộc loại hàng hố nào, cơng tác tiến hành qua bước: -Khai báo hải quan: chủ hàng có trách nhiệm kê khai chi tiết đầy đủ hàng hoá cách trung thực xác lên tờ khai để quan kiểm tra Nội dung bao gồm: loại hàng, tên hàng, số lượng, giá trị hàng hoá, phương tiện hàng hoá, nước nhập khẩu.Tờ khai hải quan xuất trình số giấy tờ khác như: hợp đồng xuất khẩu, giấy phép hố đơn đóng gói -Xuất trình hàng hố: hàng hố xuất phải xếp cách trật tự thuận tiện cho việc kiểm soát -Thực định hải quan: cơng việc cuối q trình hồn thành thủ tục hải quan +) Giao hàng lên tàu Thực điều kiện giao nhận hàng hợp đồng xuất khẩu, đến thời gian giao hàng, doanh nghiệp phải làm thủ tục giao nhận hàng, phần lớn hàng hoá xuất vận chuyển đường biển đường sắt + Nếu hàng xuất giao đường biển chủ hàng làm công việc sau: -Căn chi tiết hàng xuất khẩu, lập bảng đăng ký hàng chuyên chở cho nhà vận tải để đổi lấy sơ xếp hàng -Trao đổi với quan điều độ cảng để biết ngày tàu đến bốc hàng lên tàu -Sau bốc hàng lên tàu, nhận biên lai thuyền phó đổi biên lai thuyền phó lấy vận đơn đường biển có chức chứng nhận gửi hàng, hợp đồng vận chuyển -Chứng từ sở hữu hàng hoá, vận đơn vận đơn có khả chuyển nhượng -Ngồi gồm vận đơn con: chứng nhận hàng đầy đủ, trạng bao bì, chất lượng, số lượng hàng hố hồn hảo, giúp cho hàng hố có thể chuyển nhượng + Nếu hàng hố giáo Container, chiếm đủ Container (FCI) chủ hàng hố ký th Container, đóng hàng vào Container, lập bảng kê hàng Container hàng không chiếm hết Container (LCL) chủ cửa hàng phải lập “Đăng ký chuyên chở” Sau đăng ký chấp nhận chủ hàng giao hàng đến ga Container cho người vận tải +Nếu hàng hoá chuyên chở đường sắt, chủ hàng phải đăng ký với quan đường sắt để xin cấp toa xe phù hợp với tính chất hàng hoá khối lượng hàng hoá…Sau bốc xếp hàng, chủ hàng niêm phong kẹp chì làm chứng từ vận tải, nhận vận đơn đường sắt +) Làm thủ tục toán Thanh toán khâu quan trọng kết cuối tất giao dịch kinh doanh xuất Hiện có hai phương thức sau sử dụng rộng rãi + Thanh tốn thư tín dụng (L/C) Hợp đồng xuất quy định việc tốn thư tín dụng doanh nghiệp xuất phải đơn đốc người mua phía nước ngồi mở thư tín dụng (L/C) hạn thoả thuận, sau nhận L/C phải kiểm tra L/C có khả thuận tiện việc thu tiền hàng xuất L/C -Nếu L/C khơng đáp ứng yêu cầu này, cần phải buộc người mua sửa đổi lại, ta giao hàng -Sau giao hàng phải nhanh chóng thu thập chứng từ, xác phù hợp với L/C nội dung hình thức +Thanh toán phương thức nhờ thu Hợp đồng xuất yêu cầu toán phương thức nhờ thu sau giao hàng đơn vị doanh nghiệp phải hoàn thành việc lập chứng từ xuất trình cho ngân hàng để uỷ thác cho ngân hàng việc thu đòi tiền đối tác Chứng từ tốn cần lập hợp lệ, xác phù hợp với hợp đồng mà hai bên lập, nhanh chóng chuyển cho ngân hàng, nhằm chóng thu hồi vốn +) Khiếu nại giải khiếu nại(nếu có) Trong trình thực hợp đồng xuất khẩu, phía khác hàng có vi phạm doanh nghiệp khiếu nại với trọng tài vi phạm đó, trường hợp cần thiết kiện tồ án, việc tiến hành khiếu kiện phải tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, kịp thời…dựa chứng từ kèm theo Trong trường hợp doanh nghiệp bị khiếu nại đòi bồi thường cần phải có thái độ nghiêm túc, thận trọng xem xét yêu cầu khách hàng để giải khẩn trương kịp thời có tình có lý Khiếu nại đối tác có sở, doanh nghiệp giải cách sau: -Giao hàng thiếu giao bù lô sau -Đền tiền, đổi hàng hàng hoá bị hỏng, sửa chữa hàng hoá với chi phí doanh nghiệp phải chịu -Giảm giá hàng mà số tiền giảm giá trang trải hàng hoá giao vào thời gian sau CHỨNG TỪ CẦN THIẾT CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HĨA • Hợp đồng thương mại (Contract) văn thỏa thuận người mua người bán nội dung liên quan: thông tin người mua & người bán, thơng tin hàng hóa, điều kiện sở giao hàng, toán v.v.v Commodity: mơ tả hàng hóa Quality: phẩm chất hàng Quantity: Số lượng, trọng lượng hàng Price: đơn giá hàng, kèm theo điều kiện thương mại (vd: FOB cảng xếp) Shipment: thời hạn, địa điểm giao hàng Payment: phương thức, thời hạn tốn Bên cạnh đó, để hợp đồng đầy đủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bên, có điều khoản quan trọng khác như: Packing & Marking: quy cách đóng gói, ghi nhãn hiệu hàng hóa Warranty: bảo hành hàng hóa (nếu có) Force Maejure: bất khả kháng Claime: khiếu nại Arbitration: trọng tài Other conditions: quy định khác Nội dung cụ thể tất nhiên có thay đổi linh hoạt để phù hợp với nhu cầu thực tế bên Nhưng điều khoản nêu phổ biến, bạn nên tham khảo trình soạn thảo đám phán hợp đồng với đối tác nước ngồi • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): chứng từ người xuất phát hành để đòi tiền người mua cho lơ hàng bán theo thỏa thuận hợp đồng jChức hóa đơn chứng từ toán, nên cần thể rõ nội dung như: đơn giá, tổng số tiền, phương thức tốn, thơng tin ngân hàng người hưởng lợi… Như bạn thấy hình trên, hóa đơn gồm nội dung sau: • Số & ngày lập hóa đơn • Tên, địa người bán & người mua • Thơng tin hàng hóa: mơ tả, số lượng, đơn giá, số tiền • Điều kiện sở giao hàng • Điều kiện tốn • Cảng xếp, dỡ • Tên tàu, số chuyến… Công dụng Commercial Invoice: • Là trung tâm chứng từ tốn • Nói lên giá trị hàng hóa chứng mua bán việc khai báo hải quan • Commercial Invoice cung cấp chi tiết hàng hóa với hợp đồng theo dõi thực hợp đồng Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List): loại chứng từ thể cách thức đóng gói lơ hàng Qua đó, người đọc biết lơ hàng có kiện, trọng lượng dung tích nào… Packing list mẫu: • Công Dụng: Packing list giúp cho việc kiểm đếm hàng hóa thuận lợi Về gồm nội dung sau: • Số & ngày lập hóa đơn (thường người ta khơng hay dùng số Packing List) • Tên, địa người bán & người mua • Cảng xếp, dỡ • Tên tàu, số chuyến… • Thơng tin hàng hóa: mơ tả, số lượng, trọng lượng, số kiện, thể tích • Vận đơn (Bill of Lading): Là chứng từ xác nhận việc hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải (tàu biển máy bay) Với vận đơn đường biển gốc, có chức sở hữu với hàng hóa ghi • Nội dung vận đơn: thường ý đến điểm sau • – Tên địa người vận tải, dẫn khác theo yêu cầu, • – Cảng xếp hàng, • – Cảng dỡ hàng, • – Tên địa người gửi hàng, • – Tên địa người nhận hàng, (rất quan trọng) • – Đại lý, bên thông báo định, • – Tên hàng, ký mã hiệu, số lượng kiện, trọng lượng bì thể tích, • – Cước phí phụ phí trả cho người vận tải, điều kiện tốn, • – Thời gian địa điểm cấp vận đơn, • – Số gốc vận đơn, • – Chữ ký người vận tải (hoặc thuyền trưởng người đại diện thuyền trưởng, đại lý), • Cơ sở pháp lý vận đơn: • Đây qui định nguồn luật điều chỉnh điều khoản vận đơn giải tranh chấp chủ hàng người vận tải Nguồn luật này, ngồi luật quốc gia có cơng ước quốc tế có liên quan qui tắc La Haye công ước Brussel 25/8/1924, Nghị định thư Visby 1968 công ước Hamburg 1978 vận đơn đường biển, • Phân loại vận đơn • 1/ Căn vào cách chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa ghi vận đơn • + Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading) • + Vận đơn theo lệnh (to Order Bill of Lading) • Ví dụ: cơng ty SONY bán hàng cho công ty SAO MAI, công ty SONY người gửi, công ty SAO MAI người nhận • */ Trường hợp thứ nhất, vận đơn lập theo lệnh người gửi • Ở mục: “Consignee” người ta ghi “to the order of shipper” “to the order of SONY” ghi “to the order” phải hiểu theo lệnh người gửi Với vận đơn này, mặt sau phải có ký hậu chuyển nhượng công ty SONY Ký hậu đúng??? • */ Trường hợp thứ hai, vận đơn lập theo lệnh người nhận • */ Trường hợp thứ ba, vận đơn lập theo lệnh người thứ ba (người thứ ba thường ngân hàng) • + Vận đơn xuất trình (to Bearer Bill of Lading) • 2/ Căn vào cách phê vận đơn • + Vận đơn hồn hảo (Clean Billof Lading) • + Vận đơn khơng hồn hảo (Unclean Bill of Lading) • 3/ Căn vào cách chuyên chở người ta chia ra: • + Vận đơn chở suốt (Through Bill of Lading) • + Vận đơn thẳng (Direct B/L) • 4/ Nếu so sánh thời gian cấp vận đơn với thời gian bốc hàng lên tàu người ta chia ra: • + Vận đơn xếp hàng (Shipped on Board B/L) • + Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for Shipment B/L) • Ngồi vận đơn nêu trên, loại vận đơn sau thường nói đến vận đơn đến chậm vận đơn theo hợp đồng thuê tàu • + Vận đơn đến chậm (Stale B/L) • + Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter Party B/L) • 5/ Vận đơn sử dụng vận tải đa phương thức • 6/Vận đơn người giao nhận (House Bill of Lading – HBL) … +)Vận đơn mẫu: ... án kinh doanh Dựa vào kết thu trình nghiên cứu tiếp cận thị trường nứơc đơn vị kinh doanh xuất lập phương án kinh doanh Phương án kế hoạch hoạt động đơn vị nhằm đạt mục tiêu xác định kinh doanh. .. ty kinh doanh thực mục tiêu đề cách hiệu nhất, nhanh nhất, có lợi cho cơng ty kinh doanh Bước 5: đánh giá hiệu việc kinh doanh Giúp cho công ty đánh giá hiệu kinh doanh sau thương vụ kinh doanh. .. định số 57/1998/NĐ/CP tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quy n xuất hàng hố phù hợp với nơị dung đăng kí kinh doanh nước khơng cần phải xin giấy phép kinh doanh xuất thương mại Qui định
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH XUẤT KHẨU của DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, QUY TRÌNH XUẤT KHẨU của DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay