Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non ngô quyền vĩnh yên vĩnh phúc (2014)

65 32 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:16

Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRƢỜNG MẦM NON NGƠ QUYỀNVĨNH YÊNVĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S NGÔ THỊ TRANG HÀ NỘI - 2014 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáogiáo trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em thực khoá luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo – ThS.NGƠ THỊ TRANG – người tận tình hướng dẫn bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khố luận Qua đây, em xin gửi tới Ban giám hiệugiáo trường mầm non Ngô Quyền bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học lời cảm ơn chân thành Với điều kiện thời gian nghiên cứu vốn kiến thức hạn chế, chắn đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để đề tài em thực có chất lượng hữu ích Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu khố luận hồn tồn trung thực Đề tài chưa công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Đặc điểm tăng trưởng, phát triển trẻ Mẫu giáo nhỡ 1.2.1 Đặc điểm sinh lí 1.2.2 Đặc điểm tâm lí 1.3 Một số vấn đề thẩm mỹ giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 11 1.3.1 Khái niệm thẩm mỹ giáo dục thẩm mỹ 11 1.3.2 Con đường phương tiện giáo dục thẩm mỹ 13 1.3.3 Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 15 1.4 Hoạt động tạo hình trường mầm non với việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 21 1.4.1 Một số vấn đề hoạt động tạo hình trường mầm non 21 1.4.2 Đặc điểm hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo nhỡ trường mầm non 25 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 1.4.3 Các hình thức tổ chức cho trẻ Mẫu giáo nhỡ hoạt động tạo hình trường mầm non 27 1.4.4 Vai trò hoạt động tạo hình việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 29 1.4.5 Ý nghĩa hoạt động tạo hình với việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 30 CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRƢỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN - TP.VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC 31 2.1 Một số nét khách thể nghiên cứu 31 2.2 Thực trạng việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngơ QuyềnVĩnh YênVĩnh phúc 32 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên trường Mầm non Ngô QuyềnVĩnh YênVĩnh Phúc vai trò việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua hoạt động tạo hình 33 2.2.2 Thực trạng việc thực nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngô Quyền – TP.Vĩnh YênVĩnh Phúc 34 2.2.3 Thực trạng việc sử dụng phương pháp tổ chức nhằm giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngô Quyền - TP.Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 34 2.2.4 Thực trạng việc phối hợp giáo viên gia đình trẻ vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình 40 CHƢƠNG 3: NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRƢỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN - TP.VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC 44 3.1 Nguyên nhân 44 3.2 Giải pháp 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC………………………………………………………………… 53 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận Đất nước Việt Nam ta ngày đổi mới, phát triển, với việc hội nhập kinh tế giới, Việt Nam lớn mạnh ngày Bước sang thiên niên kỉ – thiên niên kỉ hợp tác, phát triển, đồng nghĩa với việc phải đào tạo người mới, người vừa có đức, vừa có tài, cống hiến trí tuệ cho xã hội Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Vì chăm lo, giáo dục trẻ từ lứa tuổi mầm non việc làm cần thiết vô quan trọng Nổi cộm vấn đề giáo dục trẻ mầm non mà khơng nhắc đến vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Giáo dục thẩm mỹ trình tác động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch giáo viên đến trẻ nhằm hình thành trẻ văn hóa thẩm mỹ Giúp trẻ cảm thụ đẹp, phát đẹp, rung động trước đẹp, biết vận dụng sáng tạo đẹp Với trẻ em nói chung, trẻ mầm non nói riêng có tâm hồn nhạy cảm với giới xung quanh, giới xung quanh chứa đựng bao điều lạ hấp dẫn Trẻ thường tỏ dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ bị hút trước cảnh vật có nhiều màu sắc, hay bơng hoa đẹp, tranh sinh động, đồ chơi ngộ nghĩnh,…Với đặc điểm nên khiếu nghệ thuật thường nảy sinh từ tuổi ấu thơ Vì việc giáo dục thẩm mỹ cần bồi dưỡng từ tuổi mẫu giáo để ươm trồng tài nghệ thuật cho tương lai SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Trong điều 21,22, Luật Giáo Dục (2005) xác định nhiệm vụ mục tiêu giáo dục mầm non: “ Giáo dục mầm non thực ni dưỡng , chăm sóc, giáo dục trẻ từ tháng tuổi đến tuổi”, “ Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ thể chất, tinh thần, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1” trẻ mẫu giáo nhỡ, mặt thẩm mỹ phát triển nhanh Bởi đặc trưng tâm lý giai đoạn biểu tính hình tượng, tính dễ xúc cảm tính đồng cảm Hơn nữa, thân phát triển thẩm mỹ dễ kéo theo phát triển mặt khác đạo đức, trí tuệ thể chất Do giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ việc làm khơng thể chậm trễ Có nhiều hoạt động để thơng qua giáo dục thẩm mỹ cho trẻ hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, âm nhạc,tạo hình, hoạt động vui chơi,… Tuy nhiên việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ trở nên dễ dàng hiệu thực thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non Tổ chức hoạt động tạo hình trường mầm non giúp cung cấp cho trẻ trải nghiệm, kiến thức tự nhiên, xã hội, qua giáo dục đẹp, thiện cho trẻ Đây tiền đề quan trọng chương trình giáo dục toàn diện trẻ Hơn nữa, giai đoạn trẻ 4-5 tuổi coi thời kỳ phát cảm cảm xúc thẩm mỹ Chính mà việc tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, đặc biệt trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non việc làm vô cần thiết 1.2 Cơ sở thực tiễn Giáo dục mầm non bậc học đầu tiên, đặt móng cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ trẻ Nhưng bậc học chưa dược coi trọng mức thực tế gặp nhiều khó khăn SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Theo chuyên gia ngành giáo dục trẻ tiếp cận với bậc học mầm non sớm, thúc đẩy trình học tập phát triển giai đọan Trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non giáo dục thẩm mỹ chiếm vị trí quan trọng khơng thể thiếu Chân – thiện – mỹ ba mốc quan trọng bước đường hồn thiện nhân cách cho trẻ Nói đến giáo dục thẩm mỹ ta thường liên tưởng đến sắc dân tộc, đến phong mỹ tục người Việt Nam Giáo dục thẩm mỹ thực chất hình thành chủ thể thẩm mỹ, để trở thành chủ thể thẩm mỹ đòi hỏi phải có thời gian phải trải qua trình giáo dục Trẻ mầm non ham thích hoạt động tạo hình theo ý trẻ để tạo sản phẩm mà trẻ yêu thích Để tạo sản phẩm đẹp trước hết trẻ phải hiểu đẹp, có tình cảm với có kỹ tạo trẻ hồn thành sản phẩm Vì mà hoạt động tạo thứ ngơn ngữ riêng để trẻ biểu lộ tình cảm, tiếng nói với người xung quanh trường Mầm non từ nhiều năm nay, hoạt động tạo hình mơn học chính, bao gồm nhiều hoạt động như: vẽ, nặn, cắt, xé dán Đây m ột môn học quan tâm trọng Thực tế cho thấy năm gần đây, giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non có chuyển biến tích cực, có lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục thẩm mỹ tiết học Cùng với nhận thức môn học này, trẻ có khả phân biệt đẹp cử chỉ, lời ăn tiếng nói, đáng ý trẻ biết yêu quý đẹp mong muốn tạo đẹp Tuy nhiên nay, hầu hết trường mầm non, nhận thức giáo viên hạn chế, giảng dạy dập khn, máy móc hình thức, SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp chưa linh hoạt vận dụng phương pháp phù hợp nên kết giáo dục thẩm mỹ chưa cao Xuất phát từ lý mà lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình trƣờng mầm non Ngơ QuyềnVĩnh YênVĩnh Phúc” Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu đề tài này, nhằm đánh giá thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường Mầm non Ngơ QuyềnVĩnh n – Vĩnh Phúc; tìm biện pháp hữu hiệu để nâng cao việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ Thông qua giúp giáo viên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ cho công tác giảng dạy sau Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngơ Quyền - TP Vĩnh Yên - Vĩnh phúc - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo nhỡ Giới hạn phạm vi nghiên cứu Việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ trường mầm non thực nhiều đường nhiều mức độ khác Nhưng thời gian điều kiện có hạn nên phạm vi nghiên cứu đề tài xin dừng lại việc tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngô Quyền - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học Hoạt động tạo hình hoạt động quan trọng nội dung giáo dục mầm non Nó có tác dụng to lớn việc hình thành phát triển nhân SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - Bản thân trẻ: Trong lớp số trẻ chưa học qua lớp bé nên việc cầm bút lúng túng, số trẻ chuyển từ sở khác đến nên việc tiếp thu hòa nhập bạn bị hạn chế 3.2 Giải pháp Với nhà trường cấp quản lí: Nâng cao sở vật chất cho lớp, tăng lượng đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm tạo hình mẫu đẹp trẻ Hiện đại hóa phương tiện dạy học dạy học internet, bổ xung nhiều tranh truyện có màu sắc đẹp tính thẩm mỹ cao,… Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên, khuyến khích sáng tạo giáo viên cách tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên với sáng tạo đồ dùng, đồ chơi,… Tăng số lượng giáo viên cho lớp giáo viên có khả bao quát, quan tâm hết trẻ lớp Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình tồn thể xã hội để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ cách hiệu Với giáo viên mầm non: - Cung cấp hiểu biết đẹp, tạo cho trẻ cảm xúc đẹp thông qua: + Tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động với thiên nhiên nhiều hơn, khắc phục khó khăn sĩ số lớp cách chia trẻ thành nhóm nhỏ để thuận lợi cho việc tham quan, dạo chơi, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, với sống muôn màu muôn vẻ + Tạo môi trường lớp học: Một lớp học rộng rãi, sẽ, thống mát trang trí phù hợp, đẹp mắt tạo hứng thú cho trẻ học tập vui chơi Giáo viên cần tạo môi trường lớp học với góc mở trưng bày sản phẩm trẻ, chủ yếu hoạt động tạo hình SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 45 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp + góc tạo hình giáo viên nên chia thành nhiều góc nhỏ để trẻ hoạt động với đầy đủ đồ dùng, nguyên vật liệu để trẻ thoả sức sáng tạo + Giáo viên nên để trẻ tự lựa chọn phương tiện theo ý muốn, khơng nên gò bó, ép buộc trẻ phải làm theo mẫu Như trẻ hứng thú tham gia hoạt động hơn, qua trẻ học phát huy khả mình, biết giữ gìn, trân trọng sản phẩm + Nên cho trẻ thay đổi góc chơi để tránh việc trẻ thấy nhàm chán - Xây dựng hệ thống câu hỏi kích thích tính sáng tạo trẻ + Thơng qua việc cho trẻ trả lời hệ thống câu hỏi giáo viên nêu trình thực hoạt động tạo hình, qua phát huy tính tích cực nhận thức, sáng tạo trẻ Với câu hỏi mà giáo viên đưa trẻ phải huy động vốn kiến thức có để tìm kiếm tri thức mới, hình thành ý tưởng nội dung đề tạo hìnhgiáo viên đưa Việc trả lời hệ thống câu hỏi giáo viên đưa giúp phát triển tư logic, trí tưởng tượng cho trẻ, đồng thời làm giàu vốn ngôn ngữ cho trẻ Để thực biện pháp giáo viên phải có kinh nghiệm việc đặt câu hỏi: câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với vốn kinh nghiệm có trẻ Giáo viên cần gợi ý, điều chỉnh hướng tư trẻ hướng, trả lời vấn đề cần tìm kiếm, hạn chế tối đa câu hỏi mang tính áp đặt + Hệ thống câu hỏi phải phù hợp với nội dung yêu cầu trình độ phát triển trẻ + Số lượng câu hỏi phải phù hợp với thời gian hoạt động + Giáo viên cần khích lệ trẻ tạo bầu khơng khí vui vẻ, thoải mái - Chú ý rèn luyện kỹ cho trẻ, trẻ chưa thành thạo, hay trẻ nhút nhát, tập cho trẻ miêu tả chủ đề tạo hình theo nhiều phương án khác nhằm phát triển trẻ khả hoạt động độc lập, thông qua SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 46 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp trẻ quan sát, học hỏi lẫn nhau, làm cho vốn kinh nghiệm sáng tạo trẻ ngày phát triển - Tạo điều kiện để trẻ tạo hình lúc, nơi Biện pháp giúp trẻ vận dụng kiến thức tiếp thu từ nội dung giáo dục khác phục vụ cho mục đích sáng tạo hoạt động tạo hình ngược lại, trẻ mang kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động tạo hình để giải vấn đề mà hoạt động giáo dục khác đề Khi trẻ tạo hình lúc, nơi tính tích cực hoạt động trẻ phát huy, tạo điều kiện cho trẻ nảy sinh thể nghiệm ý đồ, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động tạo hình, biết mang đẹp vào sống xung quanh mình, tạo cho trẻ niềm vui, say mê sáng tạo nghệ thuật Tuy nhiên, cần tránh tình trạng cho trẻ hoạt động cách tuỳ tiện gây tác dụng ngược lại Mọi hoạt động trẻ phải nằm kế hoạch dự kiến thực có tác động giáo dục tích cực đến trẻ - Tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng tích hợp (tích hợp nội dung, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo ) giúp trẻ biết vận dụng kiến thức nội dung kỹ năng, kỹ xảo hình thức vào giải vấn đề hoạt động tạo hình đặt ngược lại Điều làm cho lực sáng tạo lĩnh vực trẻ phát triển Tuy nhiên để có tác dụng giáo viên cần tránh tích hợp q nhiều nội dung kiến thức vào tạo hình làm thời gian ảnh hưởng đến mục đích riêng hoạt động, làm trẻ khơng nắm rõ dấu hiệu chất nội dung vấn đề tạo hình cần miêu tả Nội dung kiến thức tích hợp cần phù hợp với nội dung mục tiêu hoạt động tạo hình, phù hợp với trình độ, khả trẻ; đảm bảo tính cân đối, phù hợp, phải khích lệ, động viên trẻ SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 47 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ: Trong tiết học môn Môi trường xung quanh, chủ điểm giới thực vật: Giáo viên cho trẻ vẽ, tô màu hay xé dán hoa - Sản phẩm tạo hình dạng sản phẩm đặc biệt Nó chứa đựng tâm hồn, cảm hứng người sáng tạo nó, ngơn ngữ để biểu đạt tình cảm người sáng tạo Do vậy, phương tiện giúp trẻ đạt mục đích sáng tạo nghệ thuật trẻ Giáo viên cần tận dụng nguyên liệu có sẵn xung quanh trẻ để trẻ sáng tạo Ví dụ: Dạy trẻ xếp hình bơng hoa từ hay loại hạt,… Dạy trẻ xếp hình tơ từ vỏ hộp sữa, vỏ hộp bánh, lon nước, vỏ chai,… Tận dụng vỏ chai nhựa để làm vật, phương tiện giao thông,… - Phối hợp với phụ huynh: + Các giáo viên nên mời phụ huynh tham dự học tạo hình trẻ để phụ huynh thấy tầm quan trọng việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thơng qua hoạt động tạo hình Đồng thời giáo viên nên thường xuyên gặp gỡ, trao đổivới bậc phụ huynh tầm quan trọng hoạt động + Phối hợp với phụ huynh tạo môi trường học tập cho trẻ nhà: Trang trí khơng gian nhà, phòng ngủ trẻ hợp thẩm mỹ + Động viên, khuyến khích phụ huynh mua thêm đồ dùng, đồ chơi tạo hình cho trẻ, dạy thêm cho trẻ nhà, nên kết hợp hoạt động tạo hình với mơn nghệ thuật khác âm nhạc, văn học, thơ,… + Nhắc nhở phụ huynh nên động viên, khích lệ trẻ kịp thời trẻ có cố gắng, tiến Tóm lại, để đạt hiệu cao sáng tạo, hứng thú tạo hình giáo viên cần phối hợp chặt chẽ phương pháp cách có hiêu quả, biện pháp có ưu riêng việc trang bị kiến thức, SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 48 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp rèn luyện kỹ năng, thao tác với đồ dùng, nguyên vật liệu mở thiên nhiên thực tiễn Các biện pháp ln ln gắn chặt, bổ sung cho việc sử dụng tổ chức cho trẻ học mơn tạo hình Với thân trẻ: Cần tin tưởng vào khả thân, có ý chí vươn lên, rèn luyện sức khỏe tốt để hoạt động học tập đạt kết cao Luôn học hỏi để trang bị cho thân kiến thức đơn giản sống, sẵn sàng tiếp thu tri thức, để trí tò mò, lòng ham hiểu biết trở thành người bạn thân trẻ trình học tập Cần mạnh dạn giao tiếp, khơng ngại đưa ý kiến trình bày quan điểm, đề xuất ý tưởng với người lớn để nhận ủng hộ mạnh dạn lắng nghe góp ý khơng đồng tình, ủng hộ SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 49 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non hình thức giáo dục thẩm mỹ đạt hiệu cao Thông qua hoạt động tạo hình, đẹp thiên nhiên, đẹp sống trẻ cảm nhận dễ dàng Cảm xúc thẩm mỹ thị hiếu thẩm mỹ trẻ phát triển Từ phát triển trí tưởng tượng óc sáng tạo Đây tiền đề đầu tiên, yếu tố cần thiết để giúp trẻ tự tin hoạt động khác Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến sở lí luận vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, tìm điểm mạnh hoạt động tạo hình việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ Không vậy, đề tài bước đầu khảo sát thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ trường Mầm non Ngô QuyềnVĩnh YênVĩnh Phúc thông qua hoạt động tạo hình Qua điều tra cho thấy, sở vật chất trường tương đối đầy đủ, phong phú Tuy nhiên giáo viên lại chưa phát huy hết vai trò việc kết hợp hình thức dạy học, phương pháp dạy học chưa tạo nhiều điều kiện cho trẻ tham quan dạo chơi để trẻ tiếp xúc khám phá vẻ đẹp mơi trường xung quanh Qua đó, bước đầu đưa giải pháp khắc phục hạn chế, nhằm nâng cao hiệu giáo dục thẩm mỹ thơng qua hoạt động tạo hình đề tài nghiên cứu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non mong nhận quan tâm, hưởng ứng, giúp đỡ đóng góp thầy cô bạn học để đề tài nghiên cứu tơi đầy đủ hồn thiện SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 50 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp KIẾN NGHỊ Với nhà trường cấp quản lí: Đầu tư, quan tâm đến việc chăm sóc – giáo dục trẻ Nâng cao sở vật chất cho lớp học, tăng lượng đồ dùng, đại hóa phương tiện dạy học,… Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi làm đồ dùng, đồ chơi,… Nhà nước cần có sách đầu tư cho giáo dục, đặc biệt cấp học mầm non Với giáo viên mầm non: Thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi để nâng cao trình độ chun mơn cho thân, nắm vững phương pháp đặc trưng hoạt động tạo hình đặc điểm tâm sinh lí trẻ theo độ tuổi để đưa nhiều nội dung giáo dục phù hợp Cần linh hoạt việc vận dụng phương pháp vào trình dạy học để đạt kết tối ưu Ln có thay đổi hình thức tổ chức để giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động Với phụ huynh: Cần động viên, khích lệ tạo điều kiện để trẻ tham gia vào hoạt động Quan tâm đến trẻ để sớm phát khiếu nghệ thuật trẻ để có hướng giáo dục phát triển cho trẻ sau SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 51 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục đào tạo, Luật Giáo dục 2005 Đào Thanh Âm – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hoa – Đinh Văn Vang (2008), Giáo dục học Mầm non (Tập II), NXB Đại học Sư phạm Đỗ Văn Khang (2002), Mỹ học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Nguyễn Ánh Tuyết (1989), Giáo dục đẹp cho trẻ thơ, NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Ánh Tuyết (2005), Giáo dục học Mầm non vấn đề lí luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Lê Thanh Thủy (2006), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm Tâm lí học lứa tuổi mầm non, Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Thị Ánh Tuyết, Thực trạng giáo dục Mầm non – Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục đào tạo (2009), Tạp chí giáo dục số 214 (kì 2/5/2009), Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến Phương Website: www.mamnon.vn SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 52 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC * PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho giáo viên phụ huynh) Câu 1: “ Cơ có suy nghĩ vai trò việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình?” Câu 2: Trong trình giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình, thực nội dung nội dung đây: a Phát triển tri giác, tình cảm khái niệm thẩm mỹ cho trẻ b Phát triển lực nghệ thuật sáng tạo trẻ c Hình thành sở thị hiếu thẩm mỹ d Tất nội dung Câu 3: Trong tiết học tạo hình, theo phương pháp sau sử dụng có hiệu để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ? Vì sao? a Nhóm phương pháp thơng tin - tiếp nhận b Nhóm phương pháp thực hành - ơn luyện c Nhóm phương pháp tìm tòi - sáng tạo d Các biện pháp vui chơi - Lí lựa chọn phương pháp đó: Phù hợp với tư duy, trí tưởng tượng, đặc điểm tâm lý trẻ mẫu giáo nhỡ Khơi dậy nhu cầu tìm hiểu, khám phá đẹp trẻ mẫu giáo nhỡ Giúp trẻ hiểu cách sơ giản khái niệm, đẹp sống Các lí khác Câu 4: Các hình thức thường sử dụng tổ chức hoạt động tạo hình: a Hoạt động lớp SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 53 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp b Hoạt động ngồi trời c.Hoạt động theo nhóm d Hoạt động theo cá nhân e Tổ chức dạng lễ hội f Tổ chức dạng thi g Hoạt động vui chơi Câu 5: Theo cô cần làm để khuyến khích hoạt động sáng tạo nhằm kích thích trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình? a Cần giúp trẻ tích lũy, làm giàu vốn hiểu biết, vốn biểu tượng phong phú xúc cảm, tình cảm vật, tượng xung quanh b Cần tổ chức hoạt động thực tiễn để tạo sản phẩm tạo hình c Cần gợi ý, dẫn dắt trẻ tìm kiếm, khám phá, đưa sản phẩm tạo hình với đường nét lạ,những suy nghĩ riêng d Cần tổ chức tạo mối quan hệ mật thiết hoạt động tạo hình với hoạt động nghệ thuật khác như: Âm nhạc, thơ, văn học, sân khấu Câu 6: Cô phối hợp gia đình trẻ việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua mơn học tạo hình? A Mời phụ huynh tham gia trẻ thi tạo hình B Trao đổi với phụ huynh kế hoạch phương pháp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua mơn học tạo hình C Phối hợp với phụ huynh tạo môi trường học tập nhà để giáo dục thẩm mỹ cho trẻ đạt hiệu cao D Cả hoạt động Câu 7: “ Anh (chị) có suy nghĩ vai trò việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua mơn học tạo hình?” A Rất quan trọng B.Không quan trọng SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 54 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC * BIÊN BẢN DỰ GIỜ GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Chủ đề: Ngày 8/3 Đề tài/Bài dạy: Vẽ giỏ hoa tặng cô giáo (Vẽ theo mẫu) Lứa tuổi: 4-5 tuổi Thời gian: 20-25 phút Ngày dạy: 5/3/2014 I Mục đích – Yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ biết cách vẽ giỏ hoa nét cong, cong tròn khép kín, nét thẳng nét xiên Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ vẽ nét cong, cong tròn khép kín, nét thẳng nét xiên để tạo thành giỏ hoa - Trẻ biết vẽ giỏ hoa cân đối tờ giấy - Trẻ biết tô màu mịn đẹp, không chờm - Rèn kỹ cầm bút tay phải ngồi tư Giáo dục: - Giáo dục trẻ u mến, kính trọng nghe lời giáo - Biết yêu quý giữ gìn sản phẩm - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô II Chuẩn bị: - Tranh vẽ giỏ hoa - Bài hát “Cô mẹ”, “Bông hoa mừng cô” SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 55 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - Bút màu - Giấy vẽ khổ A4 III Tiến hành: 1.Gây hứng thú: - Các ơi! Tuần học chủ đề gì? ( Ngày 8/3) - Bây cô mời lớp đứng dậy hát cô hát “ Cô mẹ” nhé! - Chúng vừa hát hát gì? ( Cơ mẹ) - Trong hát có nhắc đến ai? ( Cơ giáo, mẹ) - Thế có u q giáo mẹ khơng? - Hơm có mang đến cho lớp q Các có muốn biết q khơng? - Trốn cơ! Trốn cô! - Cô đâu? Cô đâu? - Trên tay cô có đây? - Hơm mang đến cho lớp tranh vẽ giỏ hoa - Các thấy tranh có đẹp khơng? - Thế có muốn vẽ tranh đẹp để tặng cô giáo, tặng mẹ nhân ngày 8/3 khơng? - Vậy cô hướng dẫn vẽ giỏ hoa Các ý xem cô vẽ nhé! Cùng làm họa sĩ: * Quan sát tranh mẫu: - Bạn cho cô biết cô vẽ miệng giỏ hoa nét gì? ( Nét cong tròn khép kín) - Thân giỏ hoa vẽ nét gì? ( Nét cong ) - Quai giỏ hoa vẽ nét gì? (Nét cong) - Ngồi thấy tranh có thêm nữa? (Hoa) SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 56 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - Đây hoa gì? - Cành hoa vẽ nét gì? ( Nét xiên, nét thẳng) - Nhụy hoa vẽ nét gì? (Cong tròn khép kín) - Cánh hoa vẽ nét gì? (Nét cong) - Cô vẽ thêm cho hoa - Cơ tơ giỏ hoa màu gì? ( Màu tím) - Cơ tơ nhụy hoa màu gì? ( Màu vàng) - Cơ tơ cánh hoa màu gì? ( Màu đỏ) - Thế hoa tơ màu gì? ( Màu xanh) - Các thấy giỏ hoa vẽ có đẹp khơng nào? - Để giỏ hoa đẹp vẽ giỏ hoa thật cân đối tờ giấy đấy! * Cô vẽ mẫu: - Đầu tiên cô vẽ miệng giỏ hoa nét cong tròn khép kín Sau vẽ thân giỏ hoa nét cong - Để giỏ hoa thêm đẹp vẽ thêm hoa Các biết cách vẽ hoa không nào? - Cô vẽ nhụy hoa nét cong tròn khép kín Cánh hoa cô vẽ nét cong Cành hoa cô vẽ nét thẳng nét xiên Cơ vẽ cho hoa - Bức tranh hồn thiện chưa? - Cơ thiếu nữa? - À, phải tơ màu cho tranh thêm đẹp không Cô tơ giỏ hoa màu tím, cánh hoa màu đỏ, nhụy hoa màu vàng, cành hoa màu xanh Cô tô thật cẩn thận để màu không bị chờm ngồi - Bây tranh hồn thiện rồi! * Trẻ thực hiện: - Cơ treo tranh mẫu lên để trẻ quan sát vẽ SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 57 Lớp: K36A - GDMN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - Cơ nhắc trẻ ngồi tư thế, cách cầm bút cho trẻ vẽ - Khi trẻ vẽ cô bao quát hướng dẫn trẻ cách vẽ bố cục tranh cân đối, động viên khuyến khích trẻ hồn thành Triển lãm tranh bé: - Cô treo tranh trẻ lên - Cô khen động viên trẻ - Gọi 2-3 bạn lên chọn đẹp nhận xét + Vì thích bạn? + Bạn vẽ nào? Tơ màu nào? + Bạn vẽ có giống tranh khơng? - Cho trẻ có chọn lên giới thiệu - Cơ nhận xét, khích lệ trẻ làm tốt, nhắc nhở, động viên trẻ làm chưa tốt để lần sau trẻ cố gắng Kết thúc: - Cho lớp hát “ Bông hoa mừng cô” SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng 58 Lớp: K36A - GDMN Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường ĐHSP Hà Nội Lớp: K36A - GDMN ... thông qua hoạt động tạo hình 33 2.2.2 Thực trạng việc thực nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ thơng qua hoạt động tạo hình trường mầm non Ngô Quyền – TP .Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. .. 1 .4. 5 Ý nghĩa hoạt động tạo hình với việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 30 CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở. .. diện trẻ Hơn nữa, giai đoạn trẻ 4- 5 tuổi coi thời kỳ phát cảm cảm xúc thẩm mỹ Chính mà việc tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, đặc biệt trẻ 4- 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non ngô quyền vĩnh yên vĩnh phúc (2014) , Tìm hiểu thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non ngô quyền vĩnh yên vĩnh phúc (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay