Tiểu luận môn Kiểm soát QLC Vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quản lý công

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:04

Quản lý tài chính công là một trong những nội dung của quản lý công. Cơ quan nhà nước thực hiện chức năng kiểm soát nguồn tài chính, tài sản công chính là Kiểm toán nhà nước. Chức năng kiểm soát quản lý công của kiểm toán nhà nước nhằm góp phần làm lành mạnh hoá tình hình ngân sách Nhà nước, tạo môi trường tài chính ổn định có lợi cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Để góp phần quản lý tốt nền kinh tế quốc dân, cơ quan Kiểm toán Việt Nam ra đời theo nghị định ngày 1171994 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm toán nhà nước thành lập để thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.Bài tiểu luận nghiên cứu về đề tài “Vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quản lý công” bao gồm 4 nội dung chính: Khái quát chung; Hoạt động kiểm soát quản lý công của Kiểm toán nhà nước; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quản lý công của Kiểm toán nhà nước.Do sự hạn chế về thời gian cũng như khả năng vốn có của bản thân nên bài tiểu luận của em chắc hẳn còn rất nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và ý kiến đóng góp của cô để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TIỂU LUẬN MƠN: KIỂM SỐT QUẢN CƠNG Đề tài: Vai trò, trách nhiệm Kiểm tốn nhà nước kiểm sốt quản cơng Giảng viên Học viên Lớp : TS Bùi Thị Thanh Thuỷ : Cầm Bình Như : HC21B8 Hà Nội, tháng 5/2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I KHÁI QUÁT CHUNG Kiểm sốt quản cơng Kiểm toán II HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT QUẢN CƠNG CỦA KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC .5 Kiểm toán nhà nước Vai trò, trách nhiệm kiểm tốn nhà nước kiểm sốt quản cơng III THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT QUẢN CƠNG CỦA KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC 10 IV GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SỐT QUẢN CƠNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 11 KẾT LUẬN 13 LỜI MỞ ĐẦU Quản tài cơng nội dung quản côngquan nhà nước thực chức kiểm sốt nguồn tài chính, tài sản cơng Kiểm tốn nhà nước Chức kiểm sốt quản cơng kiểm tốn nhà nước nhằm góp phần làm lành mạnh hố tình hình ngân sách Nhà nước, tạo mơi trường tài ổn định có lợi cho phát triển kinh tế đời sống nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước Để góp phần quản tốt kinh tế quốc dân, quan Kiểm toán Việt Nam đời theo nghị định ngày 11/7/1994 Thủ tướng Chính phủ Kiểm tốn nhà nước thành lập để thực chức kiểm tra, xác nhận tính đắn, hợp pháp tài liệu số liệu kế toán, báo cáo toán quan Nhà nước, đơn vị nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp Bài tiểu luận nghiên cứu đề tài “Vai trò, trách nhiệm Kiểm tốn nhà nước kiểm sốt quản cơng” bao gồm nội dung chính: Khái quát chung; Hoạt động kiểm sốt quản cơng Kiểm tốn nhà nước; Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát quản cơng Kiểm tốn nhà nước Do hạn chế thời gian khả vốn có thân nên tiểu luận em hẳn nhiều thiếu sót, em mong nhận giúp đỡ ý kiến đóng góp để tiểu luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! I KHÁI QUÁT CHUNG Kiểm sốt quản cơng Quản cơng hoạt động mang tính chun mơn nghề nghiệp cao, dựa tảng khoa học quản lý, có nhiệm vụ nghiên cứu mối quan hệ nhằm tìm quy luật, vấn đề có tính phổ biến hoạt động quản khu vực công chế tác động lên người, thơng qua mà tác động đến yếu tố vật chất khác cách có hiệu Kiểm sốt xem xét để phát hiện, ngăn chặn trái quy định Bất kì hoạt động sử dụng quyền lực mà khơng có kiểm sốt dẫn đến lạm quyền, kiểm soát tất yếu Kiểm soát quản cơng tổng hợp hình thức biện pháp pháp luật quy định thực quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân nhằm thiết lực trật tự quản nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Kiểm tốn a) Khái niệm Kiểm toán việc thu thập đánh giá chứng thông tin nhằm xác định báo cáo phù hợp thông tin với tiêu chuẩn thiết lập Việc kiểm toán cần thực kiểm toán viên đủ lực độc lập b) Phân loại kiểm toán - Phân loại theo người thực hiện: + Kiểm toán nội bộ: chức thẩm định độc lập thiết lập bên tổ chức để xem xét đánh giá hoạt động tổ chức đó, với tư cách trợ giúp tổ chức + Kiểm tốn Nhà nước: cơng việc kiểm tốn quan Nhà nước ( tài chính, thuế…) quan kiểm tốn nhà nước chuyên trách tiến hành Hệ thống kiểm toán nhà nước nhà nước thành lập, quản lý, công cụ quan trọng nhằm tăng cường chúc kiểm tra giám sát việc chi tiêu, sử dụng tài nguyên, tài sản quốc gia + Kiểm toán độc lập: loại kiểm toán tiến hành kiểm tốn viên thuộc cơng ty, văn phòng kiểm toán chuyên nghiệp Kiểm toán độc lập hoạt động dịch vụ tư vấn pháp luật thừa nhận quản chặt chẽ Quan hệ chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên/tổ chức kiểm toán đơn vị kinh tế kiểm toán) quan hệ mua bán dịch vụ, đơn vị kinh tế kiểm tốn trả phí dịch vụ cho kiểm tốn viên theo thoả thuận hợp đồng kiểm toán Các kiểm toán viên độc lập người hội đủ tiêu chuẩn theo chuẩn mực kiểm toán quy định pháp hành nghề kiểm toán - Phân loại theo mục đích: + Kiểm tốn hoạt động: Kiểm tốn hoạt động q trình đánh giá có hệ thống hữu hiệu, tính hiệu quả, tính kinh tế hoạt động kiểm soát nhà quản báo cáo cho cá nhân thích hợp kết việc đánh giá, đồng thời đưa kiến nghị để cải tiến + Kiểm toán tuân thủ: loại kiểm toán nhằm xem xét đơn vị kiểm tốn có tn thủ theo quy định mà quan có thẩm quyền cấp quan chức nhà nước quan chuyên môn đề hay khơng + Kiểm tốn báo cáo tài chính: loại kiểm toán nhằm kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp Báo cáo tài kiểm tốn II Hoạt động kiểm sốt quản cơng Kiểm tốn nhà nước Kiểm tốn Nhà nước Kiểm toán Nhà nước quan chuyên mơn lĩnh vực kiểm tra tài nhà nước Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Kiểm toán Nhà nước có chức kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát Nhà nước quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thốt, lãng phí, phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước Kiểm toán nhà nước bao gồm loại hình sau: - Kiểm tốn báo cáo tài chính: kiểm tốn để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính đắn, trung thực báo cáo tài - Kiểm toán tuân thủ: kiểm toán để kiểm tra, đánh giá xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị kiểm toán phải thực - Kiểm toán hoạt động: kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu quản sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước Vai trò, trách nhiệm Kiểm toán nhà nước kiểm soát quản cơng a) Vai trò, trách nhiệm Kiểm tốn nhà nước giám sát ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn tài cho tất lĩnh vực hoạt động Nhà nước Ngân sách Nhà nước đối tượng kiểm toán chủ yếu thường xuyên quan Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước nhằm góp phần làm lành mạnh hố tình hình ngân sách Nhà nước, tạo mơi trường tài ổn định có lợi cho phát triển kinh tế đời sống nhân dân Những kết kiểm toán trung thực, xác, khách quan quan Kiểm tốn Nhà nước báo cáo lên Chính phủ Quốc hội khơng cho phép đánh giá tình hình tài chính, ngân sách mà cung cấp thơng tin làm cho việc hoạch định sách, giải pháp quản ngân sách, khắc phục yếu quản thu – chi ngân sách Nhà nước Kiểm toán nhà nước thực kiểm toán cung cấp thông tin cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân để xem xét, phê chuẩn toán ngân sách Nhà nước Đây cơng việc kiểm tốn sau (hậu kiểm) – chức mang tính truyền thống quan kiểm toán nhà nước, trợ giúp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân phê chuẩn toán ngân sách Nhà nước hàng năm Cơ quan kiểm toán nhà nước sai lệch dự toán ngân sách Nhà nước so với nguyên tắc tính tuân thủ, tính hợp lý, khả thi tiết kiệm Đây hình thức tiền kiểm kiểm tốn nhà nước, đảm bảo nguồn lực động viên phân bổ vào mục tiêu mà quốc gia theo đuổi tính kinh tế, hiệu lực, hiệu khoản chi ngân sách Nhà nước; tránh sai phạm từ lập phân bổ dự toán Kiểm toán nhà nước tham gia với Quốc hội việc định sách tài chính, ngân sách Đây hoạt động tư vấn quan kiểm toán nhà nước để phát kịp thời hạn chế, bất cập thân văn pháp luật, trường hợp luật pháp lạc hậu, xa rời thực tiễn Trên sở đó, kiểm tốn nhà nước kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành địa phương hồn thiện hệ thống pháp luật, sách chế độ quản Các ý kiến tham gia kiểm tốn nhà nước tạo nên luồng thơng tin đa chiều, làm sở cho việc thảo luận định Kiểm tốn nhà nước cung cấp thơng tin liệu cho quan quản phục vụ tốt công tác quản ngân sách Nhà nước Thơng qua kết kiểm tốn, ngồi việc cung cấp thơng tin cho Quốc hội, Chính phủ, Kiểm tốn hhà nước cung cấp cho quan quản yếu bất cập quản ngân sách Nhà nước; đơn vị vi phạm sách, chế độ quản ngân sách Nhà nước Trên sở đó, quan quản đề biện pháp quản thích hợp nhằm quản ngân sách Nhà nước tốt Đối với trường hợp vi phạm sách, chế độ quản ngân sách Nhà nướckiểm toán nhà nước phát hiện, quan quản có biện pháp thu hồi cho ngân sách Nhà nước thu hồi khoản thuế gian lận, thu hồi khoản chi sai chế độ, trì trật tự, kỷ cương quản ngân sách Nhà nước b) Vai trò kiểm toán nhà nước việc kiểm tra, kiểm soát hệ thống Hành Nhà nước Với tính chất quan kiểm tra tài cơng cao Nhà nước, đời quan kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu việc giải vấn đề bất ổn việc kiểm tra, kiểm sốt hệ thống hành Nhà nước Bởi đời quan mặt tạo hoàn chỉnh đồng hoạt động kiểm tra, đặc biệt kiểm tra tài chính; mặt khác, tính độc lập kiểm tra từ bên ngồi hệ thống hành làm tăng khả ngăn chặn loại trừ tiêu cực máy hành Nhà nước Kiểm tốn Nhà nước cơng cụ quan trọng thực kiểm tra cách thường xuyên, liên tục việc chấp hành luật báo cáo chế độ sách q trình quản chấp hành thu – chi ngân sách Nhà nước Qua kết kiểm toán, kiểm toán nhà nước đưa ý kiến đánh giá, nhận xét giúp đỡ đơn vị sử dụng kinh phí mục đích nhằm tiết kiệm nguồn lực tài góp phần nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động quan hành Nhà nước chương trình, dự án cải cách hành Nhà nước Đồng thời hoạt động Kiểm tốn Nhà nước góp phần vào mặt trận đấu tranh chống lãng phí, ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm máy hành Nhà nước Thơng qua kết kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn tn thủ, kiểm toán nhà nước tiến hành cắt giảm khoản chi tiêu không nội dung, vượt định mức quan hành cơng, thu hồi khoản chi không chế độ quy định nộp ngân sách Nhà nước, đồng thời kiến nghị với đơn vị kiểm tốn khắc phục tồn cơng tác quản sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm phát huy hiệu sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu lực hoạt động quan hành Nhà nước Thơng qua kết kiểm toán việc tuân thủ, định mức biên chế, chế độ toán, chi trả tiền lương đơn vị hành nghiệp Nhà nước, kiểm toán nhà nước xuất toán khoản chi trả tiền lương không chế độ theo hợp đồng ngồi biên chế, chi thưởng, chi trả khơng ngạch bậc, chi lễ tết, phụ cấp, trợ cấp cho cán không chế độ Việc làm có tác động tích cực đến cơng tác tổ chức nhân quan hành Nhà nước Đây nội dung quan trọng việc kiểm tra thực tinh giảm tổ chức biên chế c) Vai trò, trách nhiệm Kiểm toán nhà nước kiểm soát hoạt động doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước phận quan trọng kinh tế Nhà nước, có vai trò quan trọng kinh tế Hiện nay, có hàng nghìn doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực sản xuất, lưu thông phân phối, cung ứng dịch vụ ngành công nghiệp, nơng nghiệp, giao thơng, bưu điện, tài chính, tín dụng ngân hàng Hàng năm nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu doanh nghiệp Nhà nước Vì vậy, doanh nghiệp Nhà nước đối tượng kiểm toán nhà nước Với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kiểm toán nhà nước trước tiên kiểm tra, đối chiếu số liệu tốn với tình hình thực tế tài sản nguồn vốn; với tình hình kinh doanh, chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ; tính đầy đủ, trung thực, xác kết hoạt động, nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước Trên sở xác nhận tồn hay phần nội dung báo cáo toán hàng năm doanh nghiệp Kiểm toán nhà nước kiểm tra xác định báo cáo tài tuân thủ sách, chế độ tài kế tốn doanh nghiệp Nhà nước Qua đưa nhận xét, đánh giá kiến nghị giúp cho doanh nghiệp Nhà nước kiểm toán chấn chỉnh nề nếp quản kiến nghị với cấp có thẩm quyền hồn thiện chế quản tài nói riêng pháp luật nói chung III THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT QUẢN CƠNG CỦA KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC Từ Luật Kiểm tốn nhà nước có hiệu lực đến nay, với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Kiểm toán nhà nước bước nâng dần chất lượng báo cáo kiểm toán Qua năm, báo cáo kiểm toán bổ sung nội dung thiết thực, đảm bảo phản ánh phong phú vấn đề cần quan tâm báo cáo toán ngân sách nhà nước; nội dung nhận xét, đánh giá có dẫn chứng, minh họa cụ thể để Quốc hội tham khảo trước phê chuẩn tốn Có thể nói Báo cáo kiểm tốn tốn ngân sách nhà nước qua năm ln thể vai trò thẩm tra báo cáo toán ngân sách nhà nước Kiểm toán nhà nước Từ thực tiễn kiểm toán báo cáo toán ngân sách nhà nước, tất niên độ, Kiểm tốn nhà nước thực phân tích, đánh giá bất cập, hạn chế vấn đề chưa văn quy phạm pháp luật điều chỉnh, số quy định, sách, chế độ, quy định khơng phù hợp với thực tế hoạt động, quy định trái với văn cấp luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, văn hướng dẫn thực để đưa kiến nghị phần lớn kiến nghị đơn vị tiếp thu chỉnh sửa để phù hợp với thực tế Q trình phân tích, đánh giá rõ văn cần hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, văn cần ban hành mới, kết Kiểm tốn nhà nước góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thiện chế, sách cho hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước Thơng qua hoạt động kiểm tốn, Kiểm tốn nhà nước có nhiều kiến nghị xử tài Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến năm 2010, tổng kiến nghị xử tài bảy mươi ngàn tỷ đồng, tăng thu cho ngân sách nhà nước mười lăm ngàn tỷ đồng; giảm chi ngân sách nhà nước 10 mười ngàn tỷ đồng Các kiến nghị việc tăng thu, giảm chi cho ngân sách nhà nước có tác dụng hạn chế sai sót lặp lại Thơng qua kết kiểm toán phát kiến nghị tăng thu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng; đáng kể kiến nghị truy thu thuế, khoản chi sai chế độ, để toán ngân sách Hoạt động Kiểm toán nhà nước năm qua góp phần tăng cường đáng kể công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài cơng Đã cung cấp cho quan quản Nhà nước thơng tin tình trạng kinh doanh, thu-chi ngân sách công tác quản điều hành hành ngân sách cấp, ngành Kiến nghị nhiều giải pháp nhằm xử sai phạm phát q trình kiểm tốn để giúp Chính phủ quan Nhà nước có liên quan điều hành có hiệu hoạt động quản mình, góp phần ngăn chặn tệ nạn tham ơ, lãng phí, thất cơng quỹ tài sản quốc gia, giúp cho Chính Phủ, Quốc Hội đưa định kịp thời việc lập lại kỷ cương hoạt động tài nói riêng, quản kinh tế nói chung IV GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SỐT QUẢN CƠNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Để nâng cao hiệu kiểm sốt quản cơng kiểm tốn nhà nước, đề xuất số giải pháp sau: Một là, hoàn thiện hệ thống sở pháp cho hoạt động kiểm sốt quản cơng Kiểm tốn nhà nước Hoạt động kiểm toán nhà nước chưa thực đảm bảo tính độc lập, khách quan hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc thu chi ngân sách nhà nước Với chức kiểm tra tài cơng cao kiểm tốn nhà nước chưa có đầy đủ hành lang pháp cao, rõ ràng để hoạt động nên hiệu lực hiệu hoạt động kiểm tốn hạn chế Hai là, nâng cao lực kiểm tốn viên cơng chức kiểm tốn Xây dựng tổ chức thực kế hoạch dài hạn năm đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên, công chức ngành sở xem xét, phân loại đánh giá cán bộ, cơng chức, kiểm tốn viên đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi 11 dưỡng yêu cầu phát triển ngành tiến trình cải cách hành Ba là, xây dựng thực chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng kiểm toán Đổi cơng tác kiểm tốn điều kiện cải cách hành nhà nước cải cách tài cơng (thực khốn chi hành quan nhà nước thực chế tài đơn nghiệp có thu ); nghiên cứu bước áp dụng có kết kiểm toán chuyên đề kiểm toán hoạt động Đổi quy trình phương pháp kiểm tốn cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng u cầu kiểm tốn trước Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét, phê chuẩn Bốn là, phát triển sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động kiểm sốt quản cơng kiểm tốn nhà nước Cần xây dựng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phù hợp với đặc thù ngành kiểm toán đề nghị Nhà nước có chế độ ưu tiên thích đáng xây dựng trụ sở, trang bị làm việc, hạ tầng cơng nghệ thơng tin cho kiểm tốn nhà nước để đáp ứng tốt yêu cầu cơng việc 12 KẾT LUẬNquan kiểm tốn nhà nước hình thành vào hoạt động có cố gắng lớn việc xây dựng tổ chức máy, xây dựng lực lượng kiểm toán viên bước triển khai chương trình kế hoạch kiểm tốn hàng năm với phạm vi, quy mô ngày đa dạng phức tạp, với chất lượng ngày cao Thông qua hoạt động kiểm toán kiểm toán nhà nước` phát sai phạm việc chấp hành chế độ sách pháp luật Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh đưa cơng tác quản tài vào nề nếp Kết có ý nghĩa lớn hơn, quan trọng là, thơng qua hoạt động mình, kiểm toán nhà nước kịp thời đề xuất, kiến nghị với Chính phủ quan chức sơ hở công tác quản lý, bất cập chế, sách hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung sửa đổi cho sát hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc dân 13 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Kiểm soát QLC Vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quản lý công, Tiểu luận môn Kiểm soát QLC Vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quản lý công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay