Báo cáo thực tập - Học viện Hành chính QG - TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH SỐ 03 – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

25 49 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:54

Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên trường Học viện Hành Chính Quốc gia trước khi kết thúc 4 năm học. Đồng thời đây cũng là giai đoạn hết hết sức ý nghĩa, giúp sinh viên nắm bắt và làm quen với môi trường công vụ. Thực tập là điều kiện tốt để giúp sinh viên xâm nhập vào thực tế, áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế, để gắn liền học tập với thực tiễn, học đi đôi với hành. Quãng thời gian thực tập sẽ là hành trang quan trọng và quý báu cho mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Ban Đào Tạo trường Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và các thầy cô trong khoa Quản lý Tài chính công đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội thực tập, tiếp cận thực tiễn. Đặc biệt là thầy Khuất Việt Hải và cô Đặng Thị Hà đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại Phòng Đăng kí kinh doanh số 03 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, và đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập.Qua đây, xin cho em được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị phòng Đăng kí Kinh doanh số 03, đặc biệt là chú Trưởng phòng Từ Danh Trung đã tiếp nhận, hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo em trong công việc. Em xin cảm ơn Quý cơ quan đã tạo điều kiện cho em được tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến chuyên đề thực tập và có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.Bài cáo cáo nhằm phản ánh kết quả trong thời gian thực tập, sự lĩnh hội kiến thức đưa vào thực tế, đưa ra những điều đã học hỏi được trong quá trình thực tập. Do sự hạn chế về thời gian cũng như khả năng vốn có của bản thân nên bài viết của em chắc hẳn còn rất nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và ý kiến đóng góp của thầy, cô hướng dẫn để bài báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA PHỊNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH SỐ 03 – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Họ tên sinh viên: Lớp: KH13 Tài cơng Thời gian thực tập: Địa điểm thực tập: Cầm Bình Như Niên khố: 2012 -2016 28/03/2016 – 20/05/2016 Phòng Đăng kí kinh doanh số 03 – Giảng viên hướng dẫn: Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội TS Đặng Thị Hà Th.s Khuất Việt Hải Hà Nội, năm 2016 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .4 A – BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I – TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP II – TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP .8 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội .8 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Vị trí, chức 1.3 Các đơn vị thuộc Sở .9 Phòng Đăng kí kinh doanh số 10 2.1 Vị trí, chức 10 2.2 Nhiệm vụ 10 2.3 Tổ chức máy 11 B – CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI PHÒNG ĐKKD SỐ 03 14 I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 14 Khái niệm .14 Cơ quan chuyên trách 14 Công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết 15 Nguyên tắc thực chế cửa 16 II – CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI PHÒNG ĐKKD SỐ 03 .17 Tổ chức nhân phận cửa phòng ĐKKD số 03 .17 Quy trình làm việc phận cửa phòng ĐKKD số 03 17 Thực tế công tác tiếp nhận trả kết hồ sơ hành Q – 2016 phòng ĐKKD số 03 17 3.1 Tình hình tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành Quý – 2016 20 3.2 Những kết đạt 20 2 III – NHẬN XÉT CHUNG .20 Ưu điểm 20 Hạn chế 21 Một số giải pháp nâng cao hiệu chế cửa phòng Đăng kí kinh doanh số 03 22 KẾT LUẬN .23 Phụ lục tài liệu tham khảo 24 3 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc sinh viên trường Học viện Hành Chính Quốc gia trước kết thúc năm học Đồng thời giai đoạn nghĩa, giúp sinh viên nắm bắt làm quen với môi trường công vụ Thực tập điều kiện tốt để giúp sinh viên xâm nhập vào thực tế, áp dụng kiến thức học vào công việc thực tế, để gắn liền học tập với thực tiễn, học đôi với hành Quãng thời gian thực tập hành trang quan trọng quý báu cho sinh viên sau tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Ban Đào Tạo trường Học viện Hành Quốc gia nói chung thầy khoa Quản lý Tài cơng tạo điều kiện cho chúng em có hội thực tập, tiếp cận thực tiễn Đặc biệt thầy Khuất Việt Hải cô Đặng Thị Hà tạo điều kiện cho em thực tập Phòng Đăng kí kinh doanh số 03 – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành báo cáo thực tập Qua đây, xin cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị phòng Đăng kí Kinh doanh số 03, đặc biệt Trưởng phòng Từ Danh Trung tiếp nhận, hướng dẫn, nhiệt tình bảo em công việc Em xin cảm ơn Quý quan tạo điều kiện cho em tìm hiểu vấn đề có liên quan đến chun đề thực tập có hội áp dụng kiến thức học vào thực tế Bài cáo cáo nhằm phản ánh kết thời gian thực tập, lĩnh hội kiến thức đưa vào thực tế, đưa điều học hỏi trình thực tập Do hạn chế thời gian khả vốn có thân nên viết em hẳn nhiều thiếu sót, em mong nhận giúp đỡ ý kiến đóng góp thầy, hướng dẫn để báo cáo thực tập hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐKKD: Đăng kí kinh doanh CV: Chuyên viên Đ.c: Đồng chí UBND: Uỷ ban nhân dân TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CCHC: Cải cách hành DN: Doanh nghiệp DNTN: Doanh nghiệp tư nhân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 5 A – BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I – TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH THỰC TẬP - Thời gian thực tập: 28/03/2016 – 20/05/2016 - Địa điểm thực tập: Phòng đăng kí kinh doanh số 03, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa B10A – Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Trong thời gian thực tập phòng ĐKKD số 03, nhận hướng dẫn trực tiếp anh chị chun viên phòng, em tìm hiểu thực nhiệm vụ công vụ quý quan, cụ thể sau: Thời gian Tuần 1: Nội dung công việc Cán hướng dẫn - Gặp gỡ đồn thực tập nghe Giảng Trưởng phòng: Từ Danh 28/03 – 02/04 Viên phổ biến hướng dẫn quy chế Trung thưc thực tập Chuyên viên: Phạm Thị - Tìm hiểu làm quen với cán Lộc phòng ĐKKD số 03 - Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng phân cơng công việc nhân quan - Nhận phân cơng cơng việc Trưởng phòng Tuần - Làm việc phận cửa CV: Lê Thị Hồi Đan 04/04 - 16/04 - Nội dung cơng việc: CV: Nguyễn Minh Tùng + Nhận hồ sơ từ văn phòng + Nhập hồ sơ nhận vào danh sách tổng hệ thống phòng ĐKKD số 3: nhập ngày tháng hồ sơ ra, mã số đăng 6 kí kinh doanh, loại hồ sơ… + Tìm hồ sơ đăng kí kinh doanh trả cho doanh nghiệp + Lưu trữ hồ sơ trả cho doanh nghiệp vào danh sách tổng + Nhận nhập hồ sơ thông báo mẫu dấu, hồ sơ thay đổi mẫu dấu, hiệu đính thơng tin, hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hồ sơ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp lên hệ thông Đăng Ký Kinh Doanh quốc gia + Tư vấn Doanh nghiệp thủ tục hành phận cửa Tuần - Làm việc phận thụ lý hồ sơ 18/04 – 29/04 - Nội dung công việc: CV: Mai Khánh Việt + Photo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, thơng báo sửa đổi bổ sung thơng tin đăng kí doanh nghiệp, thông báo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, giấy xác nhận tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp,… + Đóng dấu chức danh dấu quan sau photo + Ghi sổ hồ sơ phát hành theo tên doanh nghiệp ngày tháng + Chuyển hồ sơ ghi sổ phận Tuần + cửa - Làm việc phận cửa, tiếp tục CV: Lê Thị Hoài Đan 02/05 – 14/05 thực công việc giao CV: Nguyễn Minh Tùng 7 - Xin số liệu viết báo cáo thực tập Tuần quan - Hoàn thành bàn giao cơng việc Trưởng phòng: Từ Danh 16/05 – 20/05 phụ trách cho chuyên viên phòng Trung - Hồn thành báo cáo thực tập - Trình báo cáo kiến tập xin ý kiến nhận xét lãnh đạo đơn vị thực tập - Tổng kết rút kinh nghiệm II TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội 1.1 Lịch sử hình thành Ngày 23 tháng năm 1996, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UB thành lập Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội sở tổ chức xếp lại Ủy ban Kế hoạch cũ nhiệm vụ đầu tư, hợp tác viện trợ kinh tế Sở Kinh tế Đối ngoại chuyển sang Ngày 18 tháng 01 năm 2005, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Thực Nghị số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 Quốc Hội điều chỉnh địa giới hành Thành phố Hà Nội số tỉnh có liên quan, Thủ Hà Nội mở rộng sở hợp Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, n Trung (tỉnh Hòa Bình) Từ ngày 01 tháng năm 2008, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội thành lập sở hợp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội (cũ) Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 UBND Thành phố Hà Nội; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư thành 8 phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội quy định Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 Ngay từ ngày đầu thành lập, hệ cán ngành kế hoạch quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trị giao, phấn đấu đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Thành phố công tác tham mưu tổng hợp xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất nhiều chế, sách huy động nguồn lực phát triển Thủ nghìn năm văn hiến 1.2 Vị trí chức Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có dấu mở tài khoản riêng theo qui định pháp luật; Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động UBND thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Bộ Kế hoạch Đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội có chức tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước kế hoạch đầu tư, bao gồm lĩnh vực: tham mưu tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực đề xuất chế sách quản lý kinh tế - xã hội địa bàn thành phố; đầu tư nước, đầu tư nước địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp thống quản lý nhà nước doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA); quản lý đấu thầu; dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở thức số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền UBND thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật 1.3 Các đơn vị thuộc sở Văn phòng Sở Thanh tra Sở Phòng Kế hoạch Tổng hợp 9 Phòng Kế hoạch Văn hố- Xã hội Phòng Kế hoạch Cơng nghiệp- Thương mại - Dịch vụ Phòng Kế hoạch Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Phòng Kế hoạch Phát triển Hạ tầng Đơ thị Phòng Kế hoạch Đầu tư Quận, Huyện Phòng Quy hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội Phòng Hợp tác Tài trợ quốc tế Phòng Thẩm định dự án Phòng Đầu tư nước ngồi Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 Phòng Đăng ký kinh doanh số 02 Phòng Đăng ký kinh doanh số 03 Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Nội Phòng Đăng kí kinh doanh số 03 2.1 Vị trí, chức - Phòng Đăng ký kinh doanh số 03 quan hành thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng UBND Thành phố định thành lập; - Phòng Đăng ký kinh doanh số 03 giúp việc cho Giám đốc Sở lĩnh vực Đăng ký kinh doanh địa bàn Thành phố 2.2 Nhiệm vụ Phạm vi quản lý công tác đăng ký kinh doanh phân theo địa bàn quản lý hành theo tiêu chí khác cách định cụ thể Giám đốc Sở phù hợp với thực tế Nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tinh hợp lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh cấp từ chối cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiêp 10 10 Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh phạm vi Thành phố; cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh phạm vi thành phố cho UBND thành phố, Cục thuế Thành phố, quan có liên quan Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc Bộ Kê hoạch Đầu tư theo định kỳ, cho tổ chức, cá nhân có u cầu u cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh doanh nghiệp, xét thấy cần thiết cho việc thực quy định Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực chế độ báo cáo hàng năm doanh nghiệp Trực tiếp kiểm tra đề nghị quan nhà nước có tahamr kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp người thành lập doanh nghiệp trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phát doanh nghiệp khơng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trường hợp quy định khoản Điều 165 Luật Doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh cho loại hình khác theo quy định pháp luật Có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh; văn chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu phục vụ công tác đăng ký kinh doanh cho cấp Quận, Huyện thuộc Thành phố Hà Nội Thực nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Giám đốc Sở giao 2.3 Tổ chức máy a Cơ cấu tổ chức nhân Phòng ĐKKD số 03 chia thành hai phận bao gồm: Bộ phận tiếp nhận trả kết (Bộ phận cửa) phận thụ lý hồ sơ Phòng ĐKKD số 03 có tổng số 14 cán bộ, có 01 trưởng phòng, 03 phó phòng 10 cán bộ, cụ thể sau: 11 11 Danh sách cán bộ, cơng chức, viên chức phòng ĐKKD 03 S T T Họ tên Năm sinh Từ Danh Trung 1959 TP Trình độ chun mơn ĐH Trịnh Huy Tâm 1968 PTP TH.S CV Cấp ĐKKD Nam Nữ Chức vụ Cơ cấu ngạch hưởng CVC Vị trí việc làm đảm nhận Cấp ĐKKD Bùi Thị Phượng 1975 PTP TH.S CVC Cấp ĐKKD Đỗ Thanh Huyền 1972 PTP TH.S CV Cấp ĐKKD CV TH.S CV Cấp ĐKKD CV TH.S CV Cấp ĐKKD Bùi Hồng Hà 1972 Lê Thị Hoài Đan 1970 Lê Xuân Lâm 1986 CV TH,S CV Cấp ĐKKD Nguyễn Minh Tùng 1979 CV ĐH CV Cấp ĐKKD CV ĐH CV Cấp ĐKKD CV ĐH CV Cấp ĐKKD Lã Thị Vân Thanh 10 Lê Đình Thuyên 11 12 13 14 1981 1983 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vũ Ngọc bích 1973 CV ĐH CV Cấp ĐKKD 1980 CV ĐH CV Cấp ĐKKD Phạm Thị lộc 1987 CV ĐH CV Cấp ĐKKD CV ĐH CV Cấp ĐKKD Mai Khánh Việt 1975 b Phân công công việc *) Phụ trách chung: Trưởng phòng Từ Danh Trung 12 12 *) Bộ phận tiếp nhận trả kết gồm: - Đ.c Trịnh Huy Tâm, phó trưởng phòng phụ trách - Đ.c Lê Thị Hoài Đan – chuyên viên - Đ.c Nguyễn Minh Tùng - chuyên viên - Đ.c Bùi Hồng Hà – Chuyên viên *) Bộ phận thụ lý hồ sơ Nhóm Nhóm Nhóm Quận Thanh Xn, Ứng Quận Hà Đơng, Ba Vì, Quận, huyện Nam Địa bàn thụ Hoà, Thạch Thất, Mỹ Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Từ lý Liêm, Thanh hồ Đức, Phú Xuyên, cơng Phượng, Chương Mỹ, Trì, Thường Tín, sơ ty cổ phần Bắc Từ Liêm công ty TNHH MTV Quốc Oai, TNHH Bắc Từ Liêm thành viên Bắc Từ Liêm Cán Đ.c Từ Danh Trung – Đ.c Bùi Thị Phượng – Đ.c Đỗ phụ Trưởng phòng Phó Trưởng phòng trách Huyền Thanh – phó trưởng phòng Chu Đ.c Lê Đình Thuyên Đ.c Lê Xuân Lâm Đ.c Lã Thị Vân n viên Đ.c Nguyễn Thị Hồng Đ.c Phạm Thị Lộc Thanh Hạnh Đ.c Vũ Ngọc Bích Đ.c Mai Khánh Việt Sơ đồ cấu tổ chức phòng Đăng kí kinh doanh số 03 TRƯỞNG PHỊNG 13 13 PHĨ TRƯỞNG PHỊNG Bộ phận cửa PHĨ TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG Bộ phận thụ lý hồ sơ B – CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI PHÒNG ĐKKD SỐ 03 I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA Khái niệm Cơ chế cửa chế giải công việc tổ chức, cá nhân, bao gồm tổ chức, cá nhân nước (sau gọi tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước Cơ quan chuyên trách Bộ phận tiếp nhận trả kết đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức để chuyển đến quan chun mơn cấp có thẩm quyền giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức Bộ phận tiếp nhận trả kết có trang thiết bị điện tử áp dụng phần mềm điện tử giao dịch hành cá nhân, tổ chức với quan hành nhà nước quan hành nhà nước với việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến quan chuyên môn giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức theo chế cửa, chế cửa liên thông tất lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quan hành nhà nước 14 14 Công chức làm việc phận nhận trả kết a Yêu cầu Đội ngũ công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết đảm bảo đủ số lượng có chun mơn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng u cầu cơng việc; Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm tính chun nghiệp cao; Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức b Trách nhiệm Thực nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực giao dịch hành chính; Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực thủ tục hành đầy đủ, rõ ràng, xác đảm bảo cá nhân, tổ chức phải bổ sung hồ sơ lần; Tiếp nhận hồ sơ hành cá nhân, tổ chức theo quy định; Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hủy bỏ, bãi bỏ quy định thủ tục hành khơng khả thi khơng phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Mặc đồng phục trình thực thi nhiệm vụ; Thực quy định khác pháp luật c Quyền lợi Được tập huấn chun mơn nghiệp vụ văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức; Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định d Quản lý công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 15 15 Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu quản lý trực tiếp, toàn diện Chánh Văn phòng quan chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc biên chế Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu quản lý trực tiếp, toàn diện Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp xã công chức thuộc chức danh công chức cấp xã quy định Luật Cán bộ, công chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân cơng vào tình hình cụ thể địa phương Nguyên tắc thực chế cửa Thủ tục hành đơn giản, rõ ràng, pháp luật Công khai thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ thời gian giải công việc tổ chức, cá nhân Nhận yêu cầu trả kết phận tiếp nhận trả kết Bảo đảm giải cơng việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân Đảm bảo phối hợp giải cơng việc phận, quan hành nhà nước để giải công việc tổ chức, cá nhân II – CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI PHÒNG ĐKKD 03 Tổ chức nhân phận cửa phòng ĐKKD số 03 Bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ Đồng chí phó phòng Trịnh Huy Tâm phụ trách chung, hướng dẫn đạo trực tiếp Đồng chí Trưởng phòng Từ Danh Trung Cán nhận hồ sơ: 16 16 - Đ.c Trịnh Huy Tâm - Đ.c Bùi Hồng Hà - Đ.c Nguyễn Minh Tùng Cán trả hồ sơ: - Đ.c Lê Thị Hồi Đan Quy trình làm việc phận cửa phòng ĐKKD số 03 Bước Tiếp nhận hồ sơ Cá nhân, tổ chức bấm số thứ tự Kiot điện tử để nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết nộp trực tuyến Cổng thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia Công chức tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải quyết; + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể thể; + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thực tiếp nhận hồ sơ Cơng chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào phần mềm điện tử đăng ký Doanh nghiệp Bộ Kế Hoạch Đầu tư Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết Bước Chuyển hồ sơ Sau tiếp nhận hồ sơ, cơng chức lập Phiếu kiểm sốt q trình giải hồ sơ Chuyển hồ sơ Phiếu kiểm sốt q trình giải hồ sơ cho phận thụ lý hồ sơ Bước Giải hồ sơ Sau tiếp nhận hồ sơ, quan, tổ chức phân công cán bộ, công chức giải hồ sơ theo địa bàn thụ lý hồ sơ phần phân công công việc nêu Bước Trả kết giải hồ sơ 17 17 Cán bộ, công chức phận cửa nhập vào phần mềm điện tử danh sách hồ sơ phận thụ lý giải xong Cá nhân, tổ chức bấm số thứ tự Kiot điện tử để nộp giấy hẹn nhận hồ sơ, cán bộ, công chức thực trả kết giải hồ sơ sau: + Các hồ sơ giải xong: Trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức thu phí, lệ phí (nếu có) + Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo quan, tổ chức giải hồ sơ văn xin lỗi Bộ phận tiếp nhận trả kết (nếu lỗi công chức tiếp nhận hồ sơ); + Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải hồ sơ; + Đối với hồ sơ hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết lần sau chuyển văn xin lỗi quan, tổ chức làm hạn giải cho cá nhân, tổ chức; + Đối với hồ sơ giải xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả; + Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết kết giải hồ sơ lưu giữ Bộ phận tiếp nhận trả kết Thực tế công tác tiếp nhận giải hồ sơ hành Q – 2016 3.1 Tình hình tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành quý – 2016, thống kê sau: - Số hồ sơ nhận quý 13.629 hồ sơ, đó; + Hồ sơ nhận mới: 12.727 hồ sơ + Hồ sơ nhận bổ sung: 902 hồ sơ 18 18 - Kết giải thủ tục hành + Phiếu đề nghị hỗ trợ, bổ sung, giải trình hồ sơ: 1814 + Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh: 11332 + Trả lại hồ sơ theo đề nghị doanh nghiệp: + Hồ sơ hạn có kết quả: 83 3.2 Những kết đạt Theo số liệu thống kê phòng ĐKKKD số 03, tính từ ngày 01/01/2016 – 10/03/2016 - Tiếp nhận giải đăng kí kinh doanh cho 3.235 doanh nghiệp, tăng 25,64% so với kì 2015; - Cấp đăng kí hoạt động cho 1.756 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Tăng 39,48% so với kì năm 2015; - Giải thay đổi đăng kí doanh nghiệp cho 5.001 doanh nghiệp, giảm 4,7 so với kì; - Làm thủ tục giải thể cho 233 doanh nghiệp Tăng 23,20% so với kì; - Giải thể 536 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Tăng 52,27% so với kì - Đăng kí tạm ngừng kinh doanh cho 1.334 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Tăng 56% so với kì - Cấp đăng kí doanh nghiệp qua mạng cho 26 doanh nghiệp Tăng 550% so với kì - Cung cấp thong tin doanh nghiệp cho 330 lượt tổ chức, công dân - Tiếp nhận, xem xét, giải 15 đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức công dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy định pháp luật III NHẬN XÉT CHUNG Ưu điểm Việc nhận hồ sơ ĐKKD trả hồ sơ ĐKKD thực cửa phòng ĐKKD Người đến làm đăng ký kinh doanh hướng dẫn thủ tục đầy 19 19 đủ phòng ĐKKD Mọi quy trình thủ tục, văn hướng dẫn niêm yết phòng làm việc để người dân đến tìm hiểu, nắm quy trình Vì cơng việc giải thuận tiện, nhanh chóng cho thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, người dan đến ĐKKD - Khách đến nộp trả thủ tục phòng đăng ký kinh doanh, sau giao hẹn ngày lấy nộp lệ phí phận nộp phí Về thời gian làm thủ tục: Đã giảm nhiều thời gian từ nhận đến trả giấy ĐKKD, trước chưa có dự án CCHC lĩnh vực ĐKKD thời gian phải 45 ngày qua nhiều cấp nhiều ngành, lại ngày cho tất loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật DN bao gồm: Đăng ký kinh doanh mới, ĐKKD bổ sung cho loại hình: DNTN, Cơng ty TNHH, Cơng ty cổ phần, Cơng ty hợp danh, Văn phòng đại diện, liên hợp tác xã (kể HTX tín dụng) Giảm bớt tình trạng phiền hà, lại nhiều nơi, nhiều lần cho nhân dân, hạn chế biểu tiêu cực phận cán bộ, công chức, tạo đồng tình, ủng hộ dư luận quần chúng địa phương Qua thực chế cửa, ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công vụ giao cán bộ, công chức bước nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến rõ nét; mối quan hệ phối hợp công tác để giải hồ sơ hành doanh nghiệp quan có nhiều tiến Cơng chức bố trí vào Bộ phận tiếp nhận trả kết quan có kỹ nghiệp vụ hành chính, có lực cơng tác có tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo chuyển biến quan hệ phòng ĐKKD với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lĩnh vực giải hồ sơ, thủ tục hành đăng kí kinh doanh Hạn chế Cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh phí phục vụ cho hoạt động Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết chưa quan tâm hỗ trợ đầy đủ Máy móc, trang thiết bị phần lớn cũ , máy in chưa đáp ứng yêu cầu công tác Khu 20 20 vực làm việc phận cửa chật hẹp, không gian làm việc không đáp ứng cơng việc Hệ thống phần mềm đăng kí doanh nghiệp qc gia hệ thống Thuế chưa đồng Tốc độ đường truyền chậm Cơng tác bố trí nhân cho phận chưa đầu tư thỏa đáng, biên chế có khơng đáp ứng với khối lượng công việc phải thực Khối lượng công việc tăng lên lớn khoảng đến lần, dẫn đến áp lực công việc dồn lên cán Kết giải hồ sơ ĐKKD cho tổ chức, cơng dân thấp so với yêu cầu đề Nhiều hồ sơ giải chưa hẹn, hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới, hồ sơ thay đổi đăng kí ngành nghề kinh doanh,… Ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ, công vụ thái độ phục vụ nhân dân cán bộ, cơng chức có chuyển biến chậm Một số cơng chức làm việc Bộ phận Tiếp nhận Trả kết có liên quan đến việc giải hồ sơ hành theo chế cửa thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn hẹn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân, nên để hồ sơ tồn đọng kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho dân Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông tiến hành chưa mạnh thiếu chiều sâu, chưa tạo chuyển biến nhận thức trách nhiệm thực công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hiểu biết nhân dân chế cửa, cửa liên thơng đơn giản, chưa đầy đủ, nên chưa huy động tốt tham gia giám sát tầng lớp nhân dân vào việc thực chế cấp quyền Một số giải pháp nâng cao hiệu chế cửa phòng ĐKKD số 03 Đầu tư, cải tạo nâng cấp phòng làm việc phận cửa đảm bảo thơng thống, tiện lợi cho giải cơng việc lĩnh vực nơi công dân đến ngồi đợi lượt giao dịch Đảm bảo không gian làm việc nghiêm túc, đảm 21 21 bảo đủ điều kiện để cơng khai thủ tục hành chính, giải cơng việc nhanh chóng, thuận tiện; diện tích phòng làm việc đủ để bố trí phù hợp vật dụng: bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ… Nâng cấp bổ sung phương tiện làm việc công chức: tủ đựng hồ sơ, micro, loa, bàn để công dân làm giấy tờ, ghế ngồi chờ kết giải hồ sơ công dân ; Đầu tư hệ thống trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thôn tin vào giải cơng việc như: Máy vi tính, máy in, bảng điện tử tra cứu, hệ thống quét mã vạch,… Tổ chức, xếp cán công chức, cán bộ phận cửa phù hợp với yêu cầu công việc, đáp ứng khối lượng công việc cao Sắp xếp công việc phù hợp với khả cán công chức Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bộ, công chức Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng kỹ giao tiếp, ứng xử hành cán bộ, cơng chức với tổ chức, công dân Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, đạo đức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức Tuyên truyền cải cách thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông Thay đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm thực công vụ hiểu biết nhân dân chế cửa, cửa liên thông, huy động tham gia giám sát tầng lớp nhân dân vào việc thực chế cửa Nâng cao hiệu giám sát nhân dân hoạt động cán bộ, công chức phận cửa liên thông theo hướng đại KẾT LUẬN Trên tồn bơ nội dung “Báo cáo thực tập” phòng Đăng kí kinh doanh số 03 – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Trên sở lý luận học tài trường năm qua, kết hợp với thực tế thời gian thực tập, em thấy việc kết hợp lý luận vào thực tiễn quan trọng Đồng thời vấn đề tìm hiểu tình hình tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực tế hoạt động quan cần thiết 22 22 Mặc dù thời gian thực tập chưa lâu giúp em tiếp cận biết phần cơng việc, cách thức làm việc phòng Đặc biệt qua trình nghiên cứu thực báo cáo giúp cho em hiểu sâu sắc kỹ lưỡng lịch sử hình thành, tổ chức máy, nhiệm vụ quyền hạn phòng thực tế hoạt động phòng Từ giúp em hiểu sâu yêu thích chuyên ngành Quản lý Tài cơng kiến thức thực tiễn quan trọng cho thực tế công việc say cho thân em Tuy nhiên thời gian nghiên cứu thực tế thực báo cáo có giới hạn, trình độ hiểu biết chưa sâu Nên báo cáo chưa sâu nghiên cứu chi tiết, khơng tránh khỏi thiếu sót Qua nội dung báo cáo này, em kính mong thầy sau xem xét, bổ sung để thân em hiểu rõ them bước hoàn thiện chuyên đề thực tập nhằm nhận thức nâng cao kinh nghiệm vào q trình thực tập cơng tác em sau Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, góp ý q Thầy cơ, lãnh đạo anh chị cán phòng nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành báo cáo / Tài liệu tham khảo Luật Doanh nghiệp 2014; Quyết định số 09/2015/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thong quan hành nhà nước địa phương; 23 23 Thông tư số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đăng kí doanh nghiệp; Thơng tư 20/2015/TT_BKHĐT hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp; Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016 phòng ĐKKD số 03; Cổng thơng tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội : hapi.gov.vn; Cổng thơng tin đăng kí doanh nghiệp: dangkikinhdoanh.gov.vn 24 24 25 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập - Học viện Hành chính QG - TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH SỐ 03 – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI, Báo cáo thực tập - Học viện Hành chính QG - TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH SỐ 03 – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay