kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cp than núi béo

286 88 0
  • Loading ...
1/286 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:39

Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lao động người ba yếu tố quan trọng định tồn trình sản xuất Lao động giữ vai trò chủ chốt việc tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Lao động có suất, có chất lượng đạt hiệu cao nhân tố đảm bảo phồn vinh quốc gia Người lao động phát huy hết khả sức lao động mà họ bỏ đền bù xứng đáng Đó số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động tái sản xuất sức lao động đồng thời tích lũy gọi tiền lương Tiền lương phận sản phẩm xã hội, nguồn khởi đầu trình tái sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa Vì vậy, việc hạch tốn phân bổ xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ tốn kịp thời tiền lương cho người lao động góp phần hồn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng suất lao động, tăng tích lũy đồng thời cải thiện đời sống người lao động Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đoàn Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội người lao động Chính sách tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất cơng việc Vì vậy, việc xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ toán kịp thời có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế mặt trị người lao động Nhận thức tầm quan trọng công tác tiền lương khoản trích theo lương cơng tác kế tốn doanh nghiệp, thời gian thực tập công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin em lựa chọn đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần than Núi Béo Vinacomin” Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chương: 1 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin Chương 2: Phân tích tài tình hình sử dụng lao động tiền lương Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin năm 2015 Chương 3: Tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin Do hạn chế thời gian thực tập kiến thức thân, luận văn không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận góp ý, hướng dẫn thầy cô để luận văn tác giả hoàn thiện Để làm đề tài này, tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tâm, nhiệt tình thầy giáo, đặc biệt GV.ThS Vũ Ngọc Thịnh với quan tâm giúp đỡ anh (chị) phòng kế tốn Cơng ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016 Sinh viên : Trần Thị Hoài Thương 2 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN 3 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Ngành than ngành công nghiệp quan trọng cung cấp lượng cho ngành kinh tế quốc dân, đồng thời than sản phẩm xuất có giá trị kinh tế cao mang lại ngoại tệ cho đất nước Quảng Ninh khu công nghiệp sản xuất than lớn nước, tập trung nhiều mỏ lớn khai thác lộ thiên hầm lò Cơng ty cổ phần than Núi Béo công ty khai thác mỏ hàng đầu Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Tên công ty viết tiếng Việt: Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Tên công ty viết tiếng nước ngoài: Vinacomin - Nuibeo Coal Joint Stock Company Tên viết tắt: VNBC Mã chứng khoán: NBC Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700101700 cấp lần thứ 11 ngày 30 tháng 09 năm 2015 Địa trụ sở chính: số 799, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Điện thoại: 033 3825220 Fax: 033 3625270 Email: Giaodich@nuibeo.com.vn Website: www.nuibeo.com.vn Mã số thuế: 5700101700 Vốn điều lệ: 369.991.240.000 đồng (Ba trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: 36.999.124 Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc – Ơng Ngơ Thế Phiệt Cơ cấu sở hữu: Cổ đông Tỷ lệ Sở hữu Nhà nước 52,90% Sở hữu nước 5,33% Sở hữu khác 41,77% 4 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thành phần cổ đông lớn: Cổ đơng lớn Tỷ lệ Tập đồn Cơng nghiệp than – Khống sản Việt Nam (TKV) 52,90% Cơng ty Cổ phần Cơ điện lạnh 23,62% Vietnam Investment Ltd 4,29% Asia Value Investment Ltd 1,18% * Quá trình hình thành phát triển công ty ghi nhận qua mốc thời gian sau: - Năm 1987 bắt đầu khởi công xây dựng Mỏ (các cơng trình xây dựng ban đầu) - Tháng – 1988, Bộ Mỏ Than có định số 1019 – NL – TCCB – LĐ ngày 24-8-1988 thành lập Mỏ than Núi Béo trực thuộc cơng ty than Hòn Gai Đây cơng trình hợp tác hữu nghị Liên Xơ (cũ) Việt Nam Liên Xô thiết kế tự xây dựng Mỏ chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 214-CT ngày 3/7/1985 Tổng trữ lượng công nghiệp ranh giới khai trường lộ thiên 31,9 triệu tấn, tổng khối lượng đất bóc 145,6 triệu m3 đất đá, cơng suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, với hai công trường sản xuất là: + Cơng trường vỉa 14 Hà Lầm công suất 300.000 tấn/năm + Công trường vỉa 11 Hà Tu công suất 900.000 tấn/năm - Năm 1996 Mỏ than Núi Béo độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam theo Nghị định số 27/CP ngày 06/05/1996 Chính phủ; Quyết định số 2603/QĐ – TCCB ngày 17/09/1996 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định số 886TVN/HĐQT ngày 27/05/1996 HĐQTTVN - Tháng 10 năm 2001 Theo định số 405/QĐ – HĐQT Hội đồng quản trị TVN, mỏ than Núi Béo đổi tên thành Công ty than Núi Béo - Ngày 30/11/2005 Bộ Cơng nghiệp có Quyết định số 3936/QĐ-BCN v/v phê duyệt phương án đến ngày 01 tháng 04 năm 2006 Cơng ty than Núi Béo thức chuyển thành Cơng ty cổ phần Than Núi Béo Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03000 575 ngày 01 tháng 04 năm 2006 với mức vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng chẵn) Ngày 01/04/2006 Cơng ty than Núi Béo thức chuyển thành Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Hiện nay, công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin doanh nghiệp hạch tốn độc lập, cơng ty tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt 5 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng nước quốc tế * Cơng ty có tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh ngày tăng nhanh, tiêu thực năm gần qua bảng sau: Nă m 200 200 200 200 200 Bốc xúc đất đá 1,27 triệu 14,5 triệu m3 gần triệu TDT 590 tỷ đồng 2,5 trđ/ng/th 20 triệu m3 triệu TDT 800 tỷ đồng trđ/ng/th 21 triệu m3 3,8 triệu TDT 1.100 tỷ đồng 4,2 triệu TDT 1.800 tỷ đồng 3,8 triệu TDT 1.400 tye đồng 5,5 triệu TDT 1.800 tỷ đồng 5,3 triệu TDT đạt 1.9000 tỷ đồng 6,5 trđ/ng/th 5,15 triệu TDT đạt 2.200 tỷ đồng trđ/ng/th m3 17 triệu m3 200 21,7 triệu m3 201 21,5 triệu m3 quân 9,7 triệu m3 201 DT bán than đạt 160 tỷ Thu nhập bình 800 nghìn 18,5 triệu thác Doanh thu 5,7 triệu m3 200 200 Sản lượng than khai 21,5 triệu m3 đồng DT bán than 300 tỷ đồng dần 1,6 trđ/ng/th 2,5 trđ/ng/th * Trải qua gần 24 năm xây dựng phát triển, giúp đỡ tạo điều kiện Chính phủ, Bộ Cơng nghiệp, tỉnh Quảng Ninh Tập đồn cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, với cố gắng cán công nhân viên, Cơng ty ln nỗ lực để cung cấp cho thị trường sản phầm tốt nhất, khẳng định tên tuổi uy tín ngồi nước Nhờ đóng góp đó, Cơng ty trao tặng nhiều giải thưởng cao quý như: - Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” - 01 Huân chương lao động hạng - 02 Huân chương lao động hạng nhì 6 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - 15 Huân chương lao động hạng ba - 03 lần Chính phủ tặng Cờ thi đua (2001, 2006, 2009) nhiều tập thể, cá nhân Thủ tướng Chính phủ tặng khen - Cờ khen Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Cơng an, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đồn Cơng nghiệp Than-Khống sản Việt Nam 1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin 1.2.1 Chức Công ty Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV doanh nghiệp sản xuất than cho ngành công nghiệp khác điện, xi măng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thị trường nước xuất 1.2.2 Nhiệm vụ Cơng ty Nhiệm vụ cơng ty cổ phần Than Núi Béo – TKV sản xuất kinh doanh than theo phương pháp khai thác lộ thiên Là công ty Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, Công ty phải thực nhiệm vụ Tập đoàn giao cho như: Quản lý tài ngun, khai thác tiêu thụ than Ngồi Cơng ty phải tuân thủ sách chế độ pháp luật nhà nước Quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tạo cơng ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đơng, đóng góp cho Ngân sách nhà nước phát triển Công ty ngày lớn mạnh Bảo vệ cải tạo môi trường làm việc, nơi khai thác Công ty, đảm bảo môi trường sinh thái điều kiện làm việc an toàn cho người lao động theo quy định Nhà nước Quản lý khu vực khai thác, tránh thất thoát tài nguyên quốc gia 1.2.3 Ngành, nghề kinh doanh Công ty Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV kinh doanh 44 ngành nghề quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khai thác thu gom than non (0520) Xây dựng cơng trình cơng ích (4220) Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) Sản xuất cấu kiện kim loại (2511) Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác (4530) Khai thác thu gom than cứng (0510) Gia công khí; xử lý tráng phủ kim loại (2592) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác (0990) 7 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Vận tải hàng hóa đường (4933) Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312) Khai thác quặng sắt (0710) Khai thác thu gom than bùn (0892) Xây dựng nhà loại (4100) Xây dựng cơng trình đường sắt đường (4210) Hồn thiện cơng trình xây dựng (4330) Vận tải hàng hóa đường sắt (4912) Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt) (4931) Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (5022) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường (5221) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại (2591) Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay đồ kim loại thông dụng (2593) Sản xuất khai thác mỏ xây dựng (2824) Sửa chữa sản phẩm kim loại đúc sẵn (3311) Sửa chữa thiết bị điện (3314) Sửa chữa thiết bị điện tử quang học (3313) Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác) (3315) Sửa chữa thiết bị khác (3319) Bảo dưỡng sửa chữa tơ xe có động khác (4520) Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy (4542) Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông (4652) Hoạt đông dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222) Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống (1104) Phá dỡ (4311) Chuẩn bị mặt (4312) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610) Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (7721) Điều hành tua du lịch (7912) Giáo dục thể thao giải trí (8551) Giáo dục văn hóa nghệ thuật (8552) Hoạt động sở thể thao (9311) 8 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu (9329) 1.3.Công nghệ sản xuất Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 1.3.1 Hệ thống mở vỉa Hệ thống mở vỉa hệ thống hào dốc, đường chữ chi Theo đặc điểm kiến tạo Vỉa 11 Vỉa 14 có chiều dày từ 27,44m đến 32,86 m, chiều dày nằm ngang từ 50m (khu tây vỉa 11) đến 250m (khu Đông vỉa 11) uốn lượn gần nằm ngang (Vỉa 14) Các vỉa có đến 11 lớp đá kẹp Từ đặc điểm trên, hào mở vỉa khai thác đặt vỉa than có chiều rộng B = 20 đến 30m, mở vỉa vào lớp than, lớp đá kẹp chiều dài nằm ngang phải lớn chiều rộng hào vỉa Khi hoàn thành chu kỳ phát triển bờ công tác đến vách vỉa, tiếp tục mở vỉa vào vách vỉa để khai thác than từ vách qua trụ xúc chọn lọc lớp đá kẹp than có chiều dày ≥ 0,5m 1.3.2 Hệ thống khai thác Vỉa 11: Đây vỉa có cấu tạo dạng lòng máng nên sử dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng dọc, hai bờ mỏ với đới công tác thay đổi - cơng trình mở mỏ hai cánh vỉa phát triển vào giữa, phương phát triển hướng cơng tác vng góc với đường phương vỉa Vỉa 14: Là vỉa dốc nghiêng nên sử dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng dọc bờ công tác với phương phát triển tuyến cơng tác vng góc với đường phương vỉa Các thông số hệ thống khai thác sau: - Chiều cao tầng đất đá : 15m - Chiều cao tầng than : 7,5m - Góc dốc sườn tầng : 65 đến 700 - Chiều rộng mặt tầng công tác : 15 đến 35m - Chiều rộng đường vận chuyển : 15 đến 20m - Góc dốc bờ công tác : 20 đến 3000 1.3.3 Công nghệ khai thác a Cơng nghệ sản xuất * Khâu bóc đất đá bao gồm: - Cơng tác khoan lỗ mìn thực ba loại máy khoan như: 02 máy khoan CBIII-250, đường kính lỗ khoan từ 249-269mm; 01 máy khoan thủy lực Rock-L8, đường kính lỗ khoan 167mm; 01 máy khoan thủy lực DM45E đường kính lỗ khoan 230mm 9 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Cơng tác nổ mìn xí nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh đảm nhận - Công tác bốc xúc đất đá thực loại máy xúc như: máy xúc gầu thuận ЭΚΓ 5A có dung tích gầu xúc 5m 3; máy xúc thủy lực gầu thuận CAT 5090 có dung tích gầu 5,7m3; máy xúc thủy lực ngầu ngược (E = 2,8-5m 3); máy cày xới D10 * Khâu khai thác than: Công ty áp dụng hệ thống khai thác lộ thiên theo lớp đứng máy xúc, vận tải ô tô Dùng máy xúc thủy lực gầu ngược Volvo EC 240 có dung tích gầu từ 1,4m3 máy xúc thủy lực gầu ngược CAT 365B, Hitachi EX 750 có dung tích gầu 3,5m3 để xúc than từ vỉa lên xe tơ có trọng tải từ 15 đến 32 để vận chuyển kho Công ty Khai thác tận thu than chất lượng cao lao động thủ công với sản lượng 120.000 – 150.000 tấn/năm * Khâu chế biến than: Than sàng hệ thống sàng khơ có cơng suất từ 150 đến 300 tấn/giờ, than sàng phân theo chủng loại riêng theo chất lượng để bán cho khách hàng * Khâu vận tải: - Công tác vận chuyển đất đá thực loại xe như: x exe CAT 773E trọng tải 58 tấn; xe Volvo A40D trọng tải 37 tấn; xe Volvo A35D khung mềm, xe FM 12 khung cứng - Công tác vận chuyển than dùng loại xe như: xe Baenlaz trọng tải từ 30 đến 42 tấn, xe Kazmat, Huydai * Khâu tiêu thụ than: Cơng ty có hai hướng tiêu thụ là: - Bán cho Cơng ty tuyển than Hòn Gai (Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng) - Bán trực tiếp cho khách hàng kho cảng Công ty: Các loại than Cám phục vụ nhà máy điện, nhà máy xi măng, xuất nhu cầu sử dụng * Khâu thải đất đá: Đất đá bốc xúc từ gương tầng vận chuyển đến bãi thải ô tô b Các khâu sản xuất phụ trợ - Xây dựng đường xá tuyến vận tải cố định hay tạm thời phục vụ cho sản xuất - Sửa chữa thiết bị điện, thiết bị vận tải - Bơm thoát nước, cấp nước tưới đường - Cung cấp điện phục vụ sản xuất nhu cầu chiếu sáng - San gạt bãi thải làm đường xá 10 10 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 5 9 0 CBCNV 0 0 0 - - - 6 - Thuế TNCN - trừ - - - - - - - - - - - - - - - sổ lương 9 3 6 - - - 9 - Vi phạm bồi - thường, ủng hộ - - - - - - - - - - - - - - 97 0 - trừ sổ lương 0 0 - - Quá - - - - mức - 10 - - - - - - - - - - tháng trước trừ sổ lương 272 272 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 8 0 3 - - Quá mức lương - chuyên - - - - - - - - - - - - - - 4.73 - tháng sau - - - - Cộng - - - - 9 - - - - 9.32 19 17 3.4 - - - - - - - 3.5 5.7 10.6 20 2.1 18.7 - 9 3 8 TẬP ĐỒN THAN KHỐNG SẢN VIỆT NAM - - - - - - - - - - - - - - - - - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO VINACOMIN 273 273 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 10 TK 338 - Tháng 11 năm 2015 - Đvt: đồng - - - - - - - - - - Bảng 3-24 D đ - - Ghi nợ tk ầ 338, ghi có u tk - Dư cu Ghi có tk 338, ghi nợ tk ối kỳ k ỳ - Diễn giải C C ộ ộ n n g g - - Có - n ợ - - 622 64 c - ó 642 - C ó T K 3 8 - BHXH - - 356 - - 8 0 - - 507 - 10 145 - - 7 0 0 0 8 274 274 Sv: Trần Thị Hồi Thương - Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - - BHYT - - - BHTN KPCĐ - - 433 0 0 5 0 - 0 0 7 0 - - - 0 1.6 24 0 0 0 0 0 5 - 5 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 84 - - 28 56 0 - 56 8.0 7 0 - - - - - - - - - 1.1 16 - - 0 9 0 0 0 0 275 275 Sv: Trần Thị Hoài Thương - - - Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 0 - - Kết chuyển tiền ăn CN - sang PX Đời - - sống - - Đồn phí cơng đồn - - - Quỹ đóng góp CBCNV - - 4 8 2 6 5 6 6 6 6 6 - - - - 1 - 6 9 0 2 1 7 2 4 - - - - - 6 - 9 5 9 0 0 0 0 0 - - - 276 276 Sv: Trần Thị Hoài Thương - - - - - 0 Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - - Vi phạm bồi - thường, ủng hộ trừ - - - Cộng - - 9 7 6 6 0 0 0 0 0 - - - sổ lương - - - 7 4 3 0 9 - - 790 0 676 13 193 0 0 4 0 0 0 2 - - - - - - - TẬP ĐỒN THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM - - - - - - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN - - - - - - SỔ CÁI TK 334 Phải trả công nhân viên - - - - Dư đầu năm Nợ - Có Năm 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ghi có TK, đối ứng với nợ - TK Th - T - T … h h á - Tháng 10 Tháng 11 - Th - Kế toán D – K57 C án ộ g n 277 277 Sv: Trần Thị Hoài Thương - Bảng 3-24 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - TK 111 n n g g - 12 - - - - 11.529.548 g - - - - - - - - - - - - - - - - - - 358 - - TK 112 - - - - - 93283561 53 - - TK 138 - - - - - 1.685.463 829 - - TK 338 - - - - - 19427178 56 - TK 3335 - - - cộng PS Nợ TK 334 - - - - - - - - 6.868.936 - 24.492.95 5.132 - - Cộng PS có TK 334 - - - - - 18752289 289 - N - - - - - - - - - ợ - Dư cuối tháng - C - - - 38.448.165 ó 32.707.49 478 9.635 - TẬP ĐỒN THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM - - - - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN - - - - SỔ CÁI TK 338 Phải trả phải nộp khác - Năm 2015 Dư đầu năm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ghi có TK, đối ứng với nợ TK - - Nợ Thá - Có Th - Th … ng áng - Tháng Tháng 11 - - Bảng 2-25 T - h Kế toán D – K57 Cộn g 278 278 Sv: Trần Thị Hoài Thương 10 - - Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất n g - - TK 112 - - - - - 3.730.000.00 - - - - - - - - - - - - - - cộng PS Nợ TK 338 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.730.000.00 - - Cộng PS có TK 338 - - - - - 4.006.127.45 - - - - - - - - - - Nợ Dư cuối tháng Có - - 790.25 6.358 1.066.383.81 279 279 Sv: Trần Thị Hoài Thương - Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - 3.4.6 Nhận xét chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin với kiến thức tích lũy trình học tập trường giúp tác giả nhận thức tầm quan trọng cơng tác hạch tốn kế toán Từ kết thực tập tốt nghiệp với việc sâu nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác kế tốn nói chung việc hạch tốn kế tốn lao động tiền lương nói riêng Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, tác giả xin rút nhận xét sau :  Ưu điểm : - Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin mỏ than lộ thiên lớn Việt Nam, khối lượng CBCNV tương đối nhiều công tác tốn lương tiến hành nhanh, xác đảm bảo quyền lợi cho người lao động Chính điều góp phần khuyến khích người lao động tích cực sản xuất - Hệ thống thông tin nội chứng từ kế toán chuyển cách nhanh gọn, xác Thêm vào đó, đội ngũ CBCNV phòng Kế tốn có trình độ chun mơn cao, đồng đào tạo qua trường lớp chuyên ngành kế toán Những cán chủ chốt phòng cán có trình độ quản lý, có tư cách đạo đức, phẩm chất tốt lòng nhiệt tình với cơng việc - Bộ phận kế tốn tiền lương phận khác có liên quan đến công tác tiền lương phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng làm cho cơng việc tính lương tốn lương với người lao động xác, cơng Do đó, góp phần tiết kiệm chi phí lao động khơng nhỏ thúc đẩy phát triển Công ty - Hiện nay, tất hoạt động nghiệp vụ hạch tốn, kế tốn Cơng ty thực xử lý máy tính, đảm bảo ngun tắc bí mật, nhanh chóng, xác khoa học - Tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin cơng tác hạch tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương rõ ràng, cơng khai Hiện nay, Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, khoán quỹ lương máy gián tiếp khuyến khích người lao động quan tâm đến số lượng, chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc giao, tiết kiệm chi phí tăng suất lao động Phương pháp tính lương trả lương tương đối hợp lý phản ánh kết lao động đồng thời điều hòa thu nhập CBCNV Cơng ty - Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn đầy đủ, chế độ Công ty vận dụng hệ thống phần hành kế 280 280 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốn nói chung kế tốn lương nói riêng theo mẫu quy định Bộ tài chính, cập nhật tốt, chấp hành tốt chế độ Báo cáo tài chính, kế toán thống kê  Nhược điểm : - Với phận trực tiếp sản xuất, khối lượng công việc lớn, số lượng công nhân đông nên việc quản lý nhân gặp khó khăn Tuy phân xưởng có nhân viên thống kê việc theo dõi ghi chép công trường phân xưởng thủ công nên việc ghi chép lâu thời gian, dẫn đến việc lưu chuyển sổ sách chậm - Việc nghỉ phép công nhân thường đột xuất nhiều không đặn tháng năm nên đòi hỏi Cơng ty phải trích trước tiền lương nghỉ phép để tránh tình trạng gây biến động lớn đến chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm Trong thực tế, nhiều lý mà tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất không trích trước 3.5 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin Hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương ln việc làm cần thiết hạch tốn kế tốn cơng cụ hữu hiệu doanh nghiệp với nhiệm vụ cung cấp thông tin phản ánh theo dõi chi tiết quan hệ kinh tế biểu hình thức tiền lương Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo, tác giả nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung kế tốn tiền lương nói chung tốt, tuân thủ sách chế độ phù hợp với yêu cầu chung Bộ tài Tập đồn CN Than – Khoáng sản Việt Nam Với kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế, tác giả xin đưa số ý kiến để hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty sau : Thứ nhất, xây dựng hệ thống kiểm soát số lượng chất lượng lao động, số lượng chất lượng cơng việc hồn thành để tận dụng khả lao động phân phối tiền lương theo hiệu quả, xác, cơng Thứ hai, trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất để không gây tăng đột biến chi phí SXKD giá thành sản phẩm Thực tế Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin, việc sản xuất khai thác than phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sản xuất theo thời vụ Việc nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất phát sinh không đặn, việc nghỉ phép có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, ảnh hưởng đến chi phí nhân công giá thành tháng Để đảm bảo ổn định khoản mục chi phí tiền lương giá thành, Cơng ty nên thực trích trước 281 281 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất trực tiếp Trong năm lập kế hoạch tiền lương, phòng Lao động tiền lương tính tốn mức trích tiền lương nghỉ phép người lao động dựa sở : + Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định + Số công nhân sản xuất trực tiếp + Số ngày nghỉ phép theo chế độ Từ hàng tháng, kế tốn trích phần tổng số tiền vào chi phí để đảm bảo cho giá thành ổn định biến động kỳ Hàng năm, Công ty nên dự kiến tổng tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất năm làm sở để tính trước tiền nghỉ phép : TL nghỉ phép trích trước hàng tháng tính vào giá thành TL Tỷ = phải trả x lệ trích = cho CNTTSX * trước TL tháng nghỉ phép = = Tổng TL nghỉ phép CNSX năm Tỷ lệ trích trước TL Tổng TL phải trả CNSX năm theo KH Khi trích tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất đầu kỳ, kế toán ghi: Nợ TK 622 : Tiền lương phải trả Có TK 335 : Mức trích theo kế hoạch Hàng kỳ số tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân, ghi: Nợ TK 335 : Chi phí phải trả Có TK 334 : Phải trả người lao động Cuối năm, kế toán so sánh số chi thực tế với số trích trước đầu năm, có chênh lệch kế tốn tiến hành điều chỉnh : + Nếu số thực chi > số trích trước : Nợ TK 622 : Phần chênh lệch Có TK 335 : Phần chênh lệch + Nếu số thực chi < số trích trước : Nợ TK 335 : Phần chênh lệch Có TK 711 : Phần chênh lệch 282 282 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua lý thuyết thực tế tiền lương công tác hạch toán kế toán tiền lương em thấy : Tiền lương khâu quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin nói riêng nên nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm Để trở thành cơng cụ quản lý có hiệu lực, tổ chức hạch tốn kế tốn nói chung đặc biệt tổ chức hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương phải khơng ngừng cải tiến, dần hoàn thiện để phản ánh đầy đủ xác việc trả lương cho phận cá nhân người lao động theo quy chế chủ yếu phụ thuộc vào suất, chất lượng, hiệu công tác, giá trị cống hiến phận cá nhân người lao động, khơng phân phối bình qn Đối với lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao – người giữ vai trò quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mức tiền lương thu nhập phải trả thoả đáng Đối với lao động công việc chuyên môn, nghiệp vụ giản đơn, phổ biến mức lương trả cần cân mức lương đơn vị địa bàn, không tạo chênh lệch thu nhập bất hợp lý Kế tốn phải ln kịp thời nắm bắt chế độ ban hành Nhà nước Bộ tài Từ đó, xây dựng quy chế, quy định việc luân chuyển chứng từ, thống quản lý hạch toán kế toán, quy chế tài Cơng ty Giữa phòng ban chức phải có mối liên hệ thống cao, để làm tốt công tác quản lý doanh nghiệp Cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, đặc biệt kế tốn tiền lương khoản trích theo lương có nhiều ưu điểm, mở sổ sách theo dõi chi tiết, hạch tốn đầy đủ xác, chi tiết đến phân xưởng, công đoạn sản xuất, giúp lãnh đạo Cơng ty nắm bắt thơng tin xác, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp thuận lợi thơng qua phân tích hiệu SXKD, hiệu sử dụng nguồn lực, vốn kinh doanh Công ty… Từ đó, Cơng ty có biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận từ hoạt động SXKD Chuyên đề phản ánh khái quát tình hình sản xuất kinh doanh thực trạng công tác tổ chức hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Những chế độ tiền lương hạch toán kế toán tiền lương sở để đưa nhận xét, kiến nghị thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương Cơng ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin 283 283 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHUNG Muốn điều hành tốt hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà quản lý doanh nghiệp cần nắm vững xác thơng tin cần thiết chi phí phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề có liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp như: tài sản cố định, nguồn vốn, tiền lương… Tiền lương yếu tố quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm Chính cơng tác tiền lương doanh nghiệp vơ quan trọng phát huy mặt tích cực doanh nghiệp có sách tiền lương hợp lý Hiện máy kế tốn cơng ty hợp lý khoa học Công ty trọng quan tâm đến công tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương người lao động Trong đó, cơng ty sử dụng chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định Bộ tài kết hợp với việc bổ sung theo thực tế phù hợp với đặc thù sản xuất công ty Điều thể cơng tác kế tốn tiền lương doanh nghiệp, thu nhập người lao động, tinh thần trách nhiệm công nhân viên kết lao động họ Tuy nhiên, tiền lương phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố lại khơng cố định Vì chế độ tiền lương phù hợp với tất đối tượng, yếu tố, giai đoạn Do đó, cơng tác tổ chức hạch tốn tiền lương khơng thể tránh khỏi khâu chưa hợp lý nên công ty cần ý điều chỉnh, hồn thiện để tìm giải pháp tốt Cùng với việc phản ánh thực trạng công tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương tác giả đưa số biện pháp hồn thiện cơng tác tiền lương Song để thực vấn đề khơng dễ dàng đòi hỏi phải quan tâm cấp tâm cao tập thể cán công nhân viên công ty Chuyên đề “Tổ chức công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần than Núi Néo - Vinacomin” phản ánh khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công ty Những chế độ tiền lương hạch toán tiền lương sở để đưa nhận xét, kiến nghị thực trạng công tác kế tốn tiền lương cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn trình độ thân hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận bảo, góp ý chân thành thầy toàn thể bạn để luận văn hoàn thiện 284 284 Sv: Trần Thị Hoài Thương Kế toán D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Em xin chân thành cảm ơn! 285 285 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Duy Lạc, TS Bùi Thị Thu Thuỷ, ThS Phí Thị Kim Thư, ThS.Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS Nguyễn Thị Bích Phượng, ThS Phạm Thị Hồng Hạnh, ThS Lưu Thị Thu Hà: Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2004 [2] TS Nguyễn Văn Bưởi: Hạch toán kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2004 [3] TS Đặng Huy Thái: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2002 [4] PGS.TS Nhâm Văn Toán, ThS Phạm Thị Hồng Hạnh: Kế toán quản trị, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội 2004 [5] TS Bùi Thị Thu Thủy: Giáo trình Nguyên lý kế toán, Trường Đại học Mỏ Địa Chất, Hà Nội 2003 [6] PGS.TS Nhâm Văn Toán: Kinh tế quản trị doanh nghiệp công nghiệp, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2000 [7] Luật kế toán; 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam văn chế độ kế toán Nhà nước ban hành [8] Các tài liệu thu thập Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin [9] Một số luận văn tốt nghiệp ngành Kế tốn doanh nghiệp khóa trước 286 286 Sv: Trần Thị Hồi Thương Kế tốn D – K57 ... án đến ngày 01 tháng 04 năm 2006 Cơng ty than Núi Béo thức chuyển thành Công ty cổ phần Than Núi Béo Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy... Cơng ty than Núi Béo thức chuyển thành Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Hiện nay, công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin doanh nghiệp hạch toán độc lập, cơng ty tập đồn Cơng nghiệp Than. .. yếu Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin Chương 2: Phân tích tài tình hình sử dụng lao động tiền lương Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin năm 2015 Chương 3: Tổ chức công tác kế tốn tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cp than núi béo, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty cp than núi béo, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN, b. Một số vật tư chủ yếu phục vụ quá trình sản xuất, c. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN NĂM 2015, b. Tài sản dài hạn, a. Phân tích khả năng thanh toán theo các chỉ tiêu thời điểm, b. Phân tích khả năng thanh toán theo các chỉ tiêu thời kỳ, b. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dài hạn, a. Phân tích số lượng lao động, a. Phân tích chất lượng lao động toàn Công ty, b. Phân tích chất lượng công nhân kỹ thuật của Công ty, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LUƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay