phat trien tin dung vi mo

6 50 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:38

Tín dụng vi mô là một trong số những nội dung quan trọng của tài chính vi mô – vấn đề được đề cập nhiều trong những năm gần đây, nó hướng đến cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho những thành phần có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhằm góp phần tạo cơ hội thoát nghèo cũng như luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội. Sức hút của mô hình này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và lan tỏa đến các quốc gia đang phát triển, bởi những nơi này thường có hơn nửa dân số sống trên địa bàn nông thôn, năng suất lao động thấp và ít được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức, trong khi đó tín dụng vi mô lại có khả năng mở ra cánh cửa cho người nghèo khởi nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo dựng tài sản, ổn định chi tiêu, cải thiện đời sống, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Mặt khác, cũng giống như nhiều tỉnh trên đất nước Việt Nam, hiện tại Phú Yên đang có tỷ lệ dân số sống ở vùng nông thôn chiếm hơn 76%, trong số đó có rất nhiều hộ nghèo không thể tiếp cận với các nguồn vốn chính thức để thoát nghèo. Do đó, việc mở rộng và phát triển tín dụng vi mô trên địa bàn tỉnh Phú Yên là hành động rất thiết thực nhằm góp phần khơi dậy tinh thần làm giàu vì gia đình và cộng đồng cho mọi thành phần kinh tế. PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ N Giới thiệu Tín dụng vi số nội dung quan trọng tài vi – vấn đề đề cập nhiều năm gần đây, hướng đến cung cấp dịch vụ tài phù hợp thuận tiện cho thành phần có thu nhập thấp dễ bị tổn thương nhằm góp phần tạo hội nghèo luân chuyển dòng vốn đầu tư tiết kiệm xã hội Sức hút hình ngày trở nên mạnh mẽ lan tỏa đến quốc gia phát triển, nơi thường có nửa dân số sống địa bàn nơng thơn, suất lao động thấp tiếp cận với dịch vụ tài chính thức, tín dụng vi lại có khả mở cánh cửa cho người nghèo khởi nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo dựng tài sản, ổn định chi tiêu, cải thiện đời sống, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Mặt khác, giống nhiều tỉnh đất nước Việt Nam, Phú Yên có tỷ lệ dân số sống vùng nông thôn chiếm 76%, số có nhiều hộ nghèo khơng thể tiếp cận với nguồn vốn thức để nghèo Do đó, việc mở rộng phát triển tín dụng vi địa bàn tỉnh Phú Yên hành động thiết thực nhằm góp phần khơi dậy tinh thần làm giàu gia đình cộng đồng cho thành phần kinh tế Từ khóa: Tín dụng vi mơ, tài vi Phú n Đặc trưng tín dụng vi Trong kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động đa dạng phong phú, lúc vậy, quan hệ tín dụng chuẩn mực phải thể đặc trưng sau: Thứ nhất, quan hệ tín dụng chuyển nhượng giá trị mang tính chất tạm thời Ở đây, tính chất tạm thời đề cập đến thời gian sử dụng lượng giá trị Nó kết thoả thuận đối tác tham gia trình chuyển nhượng để đảm bảo phù hợp thời gian nhàn rỗi thời gian cần sử dụng lượng giá trị Thực chất chuyển nhượng vốn tạm thời Thứ hai, quan hệ tín dụng mang tính hoàn trả Sự hoàn trả đặc trưng quan trọng quan hệ tín dụng Lượng vốn chuyển nhượng phải hoàn trả hạn thời gian giá trị bao gồm gốc lẫn lãi Phần lãi phải đảm bảo cho lượng giá trị thu lớn lượng giá trị ban đầu Phần chênh lệch giá quyền sử dụng vốn tạm thời, nói cách khác, giá trả cho hy sinh quyền sử dụng vốn người sở hữu, phải đủ hấp dẫn để người sở hữu sẵn sàng hy sinh quyền sử dụng vốn Thứ ba, quan hệ tín dụng xây dựng sở tin tưởng người vay người cho vay: Có thể nói điều kiện tiên để thiết lập quan hệ tín dụng Người cho vay tin tưởng vốn hoàn trả đến hạn Người vay tin tưởng vào khả phát huy hiệu vốn vay Sự gặp gỡ người vay người cho vay điểm điều kiện hình thành quan hệ tín dụng Cơ sở tin tưởng uy tín người vay, giá trị tài sản chấp bảo lãnh người thứ ba Khác với tín dụng thức quy lớn, tín dụng vi có đặc điểm bật hướng tới người nghèo khoản vay nhỏ có khơng chấp, chủ yếu dùng để đầu tư vào nông nghiệp – lĩnh vực hoạt động mơi trường có độ rủi ro thiên tai lớn Do đó, nhà quản lý tín dụng vi thường phải đối mặt với số vấn đề thông tin bất cân xứng (Nguyễn Thị Đông & Lê Thị Kim Huệ, 2012), cụ thể sau: Một là, tổ chức tín dụng ln hiểu biết người vay mục đích sử dụng số tiền vay thân người vay Trên thị trường tín dụng vi mơ, cách trình bày phương án kinh doanh có hiệu hay lý đáng để vay vốn người vay vay khoản vốn nho nhỏ mà họ khơng bị đòi hỏi ràng buộc tài sản dùng để chấp Còn tổ chức tín dụng, họ trao tiền ngày hôm để nhận lấy lời hứa hẹn tiền bạc tương lai, thực hành động để làm cho lời hứa có khả hồn thành Rõ ràng, nhân viên tín dụng có nghiệp vụ bản, họ phân biệt cách chắn đâu người vay có phẩm chất cao (những người trả nợ) đâu người vay có phẩm chất thấp (những người khơng trả nợ) Chỉ có người vay người hiểu rõ việc họ có trả nợ hay không Hai là, việc bảo đảm người vay thực cố gắng cần thiết nhằm làm tăng khả toán vốn vay tốn kém, thể qua hành vi tâm lý ỷ lại Hành vi xảy sau bên vay đạt mục đích vay Lẽ ra, vay vốn bên vay phải thực theo hợp đồng ký kết hai bên đồng thời phải nỗ lực sử dụng số vốn vay cho có hiệu để đảm bảo khả trả gốc lẫn lãi cho tổ chức tín dụng Nhưng có trường hợp đạt mục đích vay tiền, người vay dễ nảy sinh tâm lý tắc trách việc sử dụng vốn vay, không nỗ lực tối đa việc khắc phục khó khăn q trình thực dự án cố tình sử dụng vốn vay vào mục đích khác mà họ biết rõ rằng, biết trút vốn vay vào mục đích tổ chức tín dụng khơng đồng ý cho họ vay Ba là, buộc người vay vốn trả nợ khó khăn Một đặc trưng thị trường tín dụng nói chung khoản vay có khả dự án sử dụng khoản vay thực cách yếu đến mức người vay không trả nợ Trên thực tế tổ chức tín dụng vi nay, điều khoản pháp lý chưa rõ ràng, đầy đủ nên vấn đề thu hồi đủ số tiền cho vay luật pháp điều khó thực Thực trạng phát triển tín dụng vi địa bàn tỉnh Phú Yên Phú Yên tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, với tỷ lệ dân số hoạt động lĩnh vực nông – ngư nghiệp chiếm đa số nên địa bàn phù hợp để hoạt động tài vi phát huy hiệu Tuy nhiên, nay, ngồi chương trình tài vi ngân hàng sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân tổ chức trị - xã hội có phạm vi hoạt động tồn quốc Hội phụ nữ, Hội nơng dân, Phú n chưa đón nhận thêm diện tổ chức tài vi thức bán thức Đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, thành lập 15 năm số lượng hạn chế, có bốn quỹ tín dụng nhân dân sở hoạt động hai huyện thành phố, bao gồm quỹ tín dụng Châu Thành (TP Tuy Hòa), Chí Thạnh (huyện Tuy An), Hòa Trị Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) nên khả tiếp cận vốn vay hộ nghèo hộ có thu nhập thấp thấp Tính đến thời điểm 30/6/2015, quỹ tín dụng giải nhu cầu vốn vay cho thành viên để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề với 1.021 số thành viên vay vốn, đạt mức bình quân 22 triệu đồng/thành viên (NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên, 2015) Vốn cho vay quỹ tập trung lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, chiếm 50,3% tổng dư nợ Hiện tại, quỹ tín dụng nhân dân chưa cho vay hộ nghèo thành viên, nên số lượng hộ gia đình Phú Yên vay lãi suất cao khu vực tín dụng phi thức lớn, đặc biệt hộ ngư dân đến mùa sửa chữa tàu thuyền đến mùa câu cá tỷ lệ hộ vay chiếm khoảng 70 – 80% tổng số hộ địa bàn (Tấn Quỳnh, 2014) Hiện tượng tiếp tục diễn ra, quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Phú n khơng mà có vốn điều lệ thấp, khiến quỹ gặp nhiều khó khăn việc mở rộng quy hoạt động khả chống đỡ rủi ro Một tín hiệu đáng mừng năm gần cấu tín dụng địa bàn tỉnh liên tục chuyển đổi theo hướng tích cực, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên mạnh tỉnh, có lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn Cụ thể, từ năm 2009, ngân hàng sách xã hội tỉnh Phú Yên bắt đầu ưu tiên sử dụng nguồn vồn tín dụng giải việc làm tập trung cho vay dự án phát triển làng nghề truyền thống, thu hút nhiều lao động Nhiều dự án vay vốn đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần khôi phục làng nghề truyền thống, giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương dự án phát triển làng nghề đan lát xã Hòa An, huyện Phú Hòa, phát triển làng nghề chiếu cói xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đơng Hòa, khơi phục phát triển làng nghề chiếu cói xã An Cư, huyện Tuy An, làng nghề chế biến cá cơm thơn Hòa An, xã Xn Hòa, thị xã Sơng Cầu, làng nghề đan ngư lưới cụ làm nước mắm thôn Tiên Châu xã An Ninh Tây, huyện Tuy An Việc cho vay theo dự án có ưu điểm lớn giúp người dân dân sản xuất tập trung, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định; ngân hàng dễ dàng quản lý vốn vay Tuy nhiên, mặt hạn chế chiến lược vay theo dự án thời gian xét duyệt vay vốn chậm, làm lỡ hội kinh doanh người vay vốn Tiềm phát triển tín dụng vi Phú n Nơng nghiệp nông thôn địa bàn rộng lớn hầu hết tỉnh đất nước Việt Nam, có Phú n, với dân số nơng thơn chiếm 76%, lực lượng lao động chiếm 71% dân số (Cục Thống kê tỉnh Phú Yên, 2015) Đây thị trường tài - tín dụng màu mỡ lại chưa ngân hàng thương mại trọng mức sống thấp dẫn đến khả tiết kiệm thấp nên tốn quản lý mức độ huy động vốn lẫn giải ngân vốn Chính ngại ngần tổ chức tín dụng thức khiến cho loại hình tín dụng phi thức có điều kiện phát triển để trở thành tổ chức tín dụng hoạt động mạnh mẽ có mức bao phủ rộng địa bàn nơng thơn Phú n Loại hình thường hoạt động theo nhóm có số lượng thành viên dao động khoảng từ đến 30 người, thiết lập sở tự nguyện cá nhân tham gia Mỗi nhóm huy động từ thành viên nhóm dùng để cung cấp vốn cho thành viên nhóm, mức đóng góp tùy theo lực tài nhóm Một số nhóm chơi có lãi, số khác khơng Một số nhóm thống mục đích sử dụng tiền nhóm hụi xây nhà, hụi hiếu, hụi hỉ Một số nhóm khác lại khơng quy định, người tham gia sử dụng tiền bốc thăm hụi vào việc tùy theo nhu cầu Tín dụng phi thức tồn lâu nét truyền thống tương thân tương ái, giúp tiến Tuy nhiên, loại hình tổ chức lại khơng có quy định phải đăng ký quan quản lý nhà nước nào, đồng thời, khơng có quan giao trách nhiệm quản lý nó, nên việc lợi dụng lòng tin người chơi hụi để lừa đảo vấn đề thường xảy Do đó, bên cạnh số người tham gia nhóm hụi, nhiều người lại có khoản tiết kiệm nhỏ khơng biết đặt lòng tin vào ai, tổ chức tín dụng vi coi nơi an toàn để người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm phục vụ cho mục đích tương lai họ Nếu đầu tư vào khu vực nơng thơn, tổ chức tài vi khơng nhận khích lệ từ sách Nhà nước chủ trương trọng phát triển nơng nghiệp, mà có hội giúp nơng dân xây dựng chiến lược tiết kiệm hợp lý để thoát nghèo thành cơng Ngồi ra, đề cập, phạm vi hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Phú Yên thưa thớt, chưa bảo phủ hết toàn phường xã huyện nên mức độ tiếp cận vốn hộ nghèo bị hạn chế Đa số nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh tế nhỏ lẻ hộ gia đình vay mượn từ người thân từ số người cho vay lấy lãi Lý để họ lựa chọn chấp nhận vay với lãi suất cao ngân hàng họ có khả vay tiền nhỏ, khoảng chừng vài triệu đồng nên đến vay ngân hàng với thủ tục rườm rà thời gian chờ đợi để giải ngân lâu Rõ ràng, nông nghiệp, nông thôn Phú Yên phân khúc hấp dẫn bỏ ngõ tổ chức tín dụng Nơng nghiệp, nơng thơn khơng hội kinh doanh mà hội để tổ chức tài vi góp sức việc tạo điều kiện cho hộ gia đình nghèo có khả tiếp cận dịch vụ, sản phẩm tài đào tạo nghề để nghèo bền vững Một số gợi ý sách nhằm phát triển tín dụng vi địa bàn tỉnh Phú n Tín dụng vi chứng minh công cụ mạnh mẽ để chống lại đói nghèo nhiều quốc gia giới Việt Nam Để hoạt động tín dụng vi lan tỏa nhiều đến người dân Phú Yên, thiết nghĩ quyền trung ương địa phương cần có nỗ lực cụ thể việc tạo hành lang pháp lý riêng, đồng phù hợp với đặc trưng hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng vi Với hậu thuẫn mặt pháp lý, chắn tổ chức tín dụng có điều kiện thuận lợi nhiều khâu xử lý thu hồi khoản nợ khó đòi Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước cần có sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển bền vững tổ chức tín dụng vi sách thuế hay lãi suất, cho phép vốn tham gia vào tổ chức tín dụng vi khơng bị giảm trừ tính tỷ lệ an tồn vốn hoạt động tổ chức tín dụng (Ngơ Văn Tuấn, 2016) Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để tạo hình ngân hàng xã hội phi lợi nhuận thành cơng Grameen bank, phủ Bangladesh thực sách miễn thuế cho tổ chức khoảng thời gian dài, sau đánh thuế hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi nhuận Bên cạnh việc hỗ trợ mặt pháp lý, để sàng lọc người vay có khả tốn nợ cách thức mà tổ chức tín dụng phải áp dụng thu thập thơng tin Để có thơng tin với chất lượng cao, tránh tình trạng thơng tin khơng cân xứng thơng tin, tổ chức tín dụng cần ý tới việc thu thập thông tin thường xuyên, cập nhật thông tin khách hàng khách hàng tiềm năng; thu thập thêm thông tin yếu tố môi trường kinh tế, trị, xã hội nơng thơn tự thu thập thông tin việc sử dụng nguồn thức đáng tin cậy, theo tiêu chuẩn số thông tin định Hơn nữa, để quản lý thông tin hiệu quả, công nghệ thông tin cần ứng dụng mức tối đa việc xây dựng hệ thống thu thập, xử lý phân tích thông tin cho cảnh báo xử lý rủi ro Muốn làm điều này, rõ ràng tổ chức tín dụng phải đầu tư người cách tuyển dụng, đào tạo tập huấn cán tín dụng đáp ứng u cầu cơng việc điều kiện Ngồi ra, với mục đích xã hội giúp người dân thoát nghèo hiệu quả, tổ chức tín dụng vi ln quan tâm đến việc nâng cao kiến thức tài cho người dân để họ tối ưu hóa khả sử dụng nguồn tài Thiết nghĩ, trường hợp này, phụ nữ thường người giữ tay hòm chìa khóa gia đình, nên tiếp cận học hỏi, hiểu sử dụng nhiều dịch vụ tài trước hết tốt cho họ quản lý tài chính, chi tiêu gia đình Đơn cử, với khoản vay vài trăm nghìn đồng hay việc mở tài khoản tiết kiệm chục nghìn đồng mà có phụ nữ thực được, điều nói lên phù hợp người phụ nữ nam giới việc kết nối nhân rộng loại hình tài vi Đồng thời, khả thuyết phục, tư vấn, phụ nữ hỗ trợ tốt cơng tác giáo dục cách thức sử dụng dịch vụ tài vi cho người thân gia đình cộng đồng xung quanh họ Chú trọng vào phụ nữ giúp tăng độ bao phủ tín dụng vi nhanh hơn, chiến lược phát triển tín dụng vi địa bàn tỉnh Phú Yên, nhà quản lý nên có kết nối với tổ chức đoàn thể xã, đặc biệt Hội phụ nữ để dễ dàng tập hợp, từ tạo gắn kết, chia kinh nghiệm huấn luyện họ tiến tới tiếp cận tổ chức tài vi cách tự nhiên hiệu Cuối cùng, tín dụng vi loại hình dịch vụ nhiều dịch vụ xã hội khác tổ chức tài vi Mục tiêu hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận với nguồn vốn cách dễ dàng có hỗ trợ chuyên gia để hộ gia đình sử dụng nguồn vốn hiệu nhằm thoát nghèo Đây mục tiêu nhân văn, mà lan tỏa đến nhiều địa bàn cơng tác xóa đói giảm nghèo nhanh chóng thành cơng thời gian ngắn Do đó, việc nâng cao nhận thức xã hội hoạt động tổ chức tài vi thơng qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu, vai trò hiệu hoạt động tổ chức điều nên làm thường xuyên thôn xã Đồng thời, để người dân tin tưởng giao phó tài sản cho tổ chức tín dụng vi mơ, tổ chức cần phải minh bạch công khai thông tin khuôn khổ pháp luật TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Đông & Lê Thị Kim Huệ (2012), “Vấn đề bất cân xứng thơng tin thị trường tín dụng phi thức Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Tháng 5/2012 Cục thống kê Tỉnh Phú Yên (2015), Niên giám thống kê Phú Yên, Nxb Thống Kê Ngân hàng Nhà nước chi nhán tỉnh Phú Yên (2015), Báo cáo sơ kết hoạt động quỹ tín dụng nhân dân tháng đầu năm 2015 phương hướng hoạt động tháng cuối năm 2015, Phú n Ngơ Văn Tuấn (2016), “Tài vi giới gợi ý phát triển Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Tháng Tấn Quỳnh (2014), Tín dụng đen làng biển miền Trung, http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xahoi/tin-dung-den-o-lang-bien-mien-trung-108695.html, truy cập ngày 31/07/2017 ... thu thập thông tin vi c sử dụng nguồn thức đáng tin cậy, theo tiêu chuẩn số thông tin định Hơn nữa, để quản lý thông tin hiệu quả, công nghệ thông tin cần ứng dụng mức tối đa vi c xây dựng hệ... tin khơng cân xứng thơng tin, tổ chức tín dụng cần ý tới vi c thu thập thông tin thường xuyên, cập nhật thông tin khách hàng khách hàng tiềm năng; thu thập thêm thông tin yếu tố môi trường kinh... Tuấn (2016), “Tài vi mô giới gợi ý phát triển Vi t Nam”, Tạp chí Tài chính, Tháng Tấn Quỳnh (2014), Tín dụng đen làng biển miền Trung, http://www.antv.gov.vn /tin- tuc/xahoi /tin- dung- den-o-lang-bien-mien-trung-108695.html,
- Xem thêm -

Xem thêm: phat trien tin dung vi mo, phat trien tin dung vi mo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay