Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

109 55 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:33

Trình bày quá trình ứng dụng công nghệ thông tin như ứng dụng phần mềm: CDSISIS, Libol vào quá trình xử lý tài liệu và tổ chức quản lý các hoạt động tại Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ngoài phần mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có nội dung được chia ra làm 3 chương như sau:Chương 1: Thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội 2 với việc ứng dụng công nghệ thông tin; Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại trường đại học Sư phạm Hà Nội 2; Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI TẠ THỊ MỸ HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số: 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC THƯ VIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐOÀN PHAN TÂN HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Khái quát trường đại học Sư phạm Hà Nội 1.2 Đặc điểm hoạt động thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội 11 1.3 Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học 22 sư phạm Hà Nội 1.3.1 Yêu cầu việc ứng dụng công nghệ thông tin Thư 22 viện 1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ thơng tin 25 1.3.2 Q trình ứng dụng phần mềm CDS/ISIS 26 1.3.3 Quá trình ứng dụng phần mềm Libol 29 Chương THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 32 2.1 Giới thiệu phần mềm Libol 32 2.2 Sử dụng Libol công tác bổ sung 35 2.2.1 Bổ sung 35 2.2.3 Thống kê 43 2.2.4 Lập sổ đăng ký tổng quát đăng ký cá biệt 45 2.3 Sử dụng Libol công tác biên mục 47 2.3.1 Biên mục chi tiết 47 2.3.2 Các tính cập nhật, sửa chữa biểu ghi 57 2.3.3 Sản phẩm trình biên mục 59 2.3.4 Xuất nhập liệu 63 2.4 Sử dụng libol quản lý bạn đọc 63 2.4.1 Thông tin bạn đọc 64 2.4.2 In thẻ 65 2.4.3 Thống kê bạn đọc 66 2.5 Sử dụng Libol quản lý ấn phẩm định kỳ 67 2.6 Sử dụng Libol công tác mượn trả tài liệu 68 2.7 Ứng dụng Libol tra cứu thông tin 76 2.8 Ứng dụng cổng từ thiết bị từ 80 2.9 Nhận xét công tác ứng dụng công nghệ thông tin Thư viện 83 2.7.1 Ưu điểm 83 2.7.2 Hạn chế 85 Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 89 PHẠM HÀ NỘI 3.1 Các giải pháp công nghệ 89 3.1.1 Khai thác, sử dụng hết tính cơng nghệ có 89 3.1.2 Cùng với nhà cung cấp tiếp tục hoàn thiện phần mềm 96 3.1.3 Sử dụng công nghệ 97 3.2 Nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin cho đội ngũ cán 100 3.3 Đào tạo, hướng dẫn người dùng tin 101 3.4 Các giải pháp hỗ trợ 102 3.4.1 Đầu tư kinh phí 102 3.4.2 Tăng cường sở vật chất 103 3.4.3 Nâng cao hiệu tổ chức quản lý 105 3.4.4 Chia sẻ nguồn lực thơng tin 106 LỜI NĨI ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài Công nghệ thông tin sử dụng ngày nhiều quan thông tin – thư viện Việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại nhiều thay đổi quan này, góp phần đại hố thư viện Điều trợ giúp đắc lực cho cán thư viện việc tổ chức hoạt động thư viện mang lại thuận lợi người sử dụng Vì nhiều quan thông tin – thư viện bước thực việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Trong đó, hệ thống thư viện trường đại học nơi công nghệ thông tin sớm quan tâm đưa vào sử dụng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trung tâm đào tạo đội ngũ giáo viên cho nước, đặc biệt khu vực Trung du miền núi phía Bắc, phận quan trọng hệ thống giáo dục nước Muốn đối mới, phát triển giáo dục quốc dân, trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục trường sư phạm Trong xu đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành đổi quy mô chất lượng giáo dục Đại hội Đảng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoá VIII xác định: “Nhiệm vụ đặt phải xử lý hướng mối quan hệ cung cầu, Nhà trường xã hội Nhà trường cần thiết phải đối chương trình, phương pháp giảng dạy học tập, đào tạo ngành, đa cấp học đáp ứng nhu cầu xã hội, tăng cường quản lý Nhà nước công tác giáo dục đào tạo, tạo dựng cán có học vị khoa học cao, giảng viên tốt đội ngũ cán quản lý giỏi, phát triển toàn diện Nhà trường” Trên sở đó, năm gần Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ln ln có sách đổi cơng tác đào tạo, thực đào tạo đa ngành, đa hình thức Theo kế hoạch phát triển dài hạn Nhà Trường, năm học 2010 – 2011, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành bước chuyển từ đào tạo theo niên chế học phần sang hình thức đào tạo theo học chế tín - đối nghiệp phát triển nhà Trường Từ đặt yêu cầu cấp thiết là, cần phải tiến hành đổi tồn phận phục vụ cho cơng tác đào tạo nhà Trường, phải kể đến cơng tác thư viện Thư viện muốn hồn thành tốt nhiệm vụ tình hình mới, mục tiêu đề phải khai thác có hiệu thành tựu cơng nghệ thơng tin vào hoạt động thư viện Việc ứng dụng công nghệ thông tin trường đại học Sư phạm Hà Nội thực từ năm 1999, với việc sử dụng phần mềm tư liệu CDS/ISIST để xây dựng sở liệu thư mục, quản lý khai thác vốn tài liệu Tuy nhiên, phần mềm tư liệu CDS/ISIST bộc lộ nhiều hạn chế, năm 2006, phần mềm Libol 5.5 đưa vào thay hoạt động Thư viện Bên cạnh đó, Thư viện trang bị thêm công nghệ khác như: cổng từ, mã vạch Chính việc áp dụng cơng nghệ tạo nên mặt cho Thư viện, nhiều hoạt động tin học hoá, phù hợp với xu Tuy nhiên, công nghệ thông tin ứng dụng thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội có mặt hạn chế, chưa thực phát huy hiệu Với mong muốn để phát huy hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu người dùng tin để thư viện bắt kịp với xu thời đại, chọn đề tài: “Nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ khoa học thư viện 2- Tình hình nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin thư viện vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm Nhiều hội nghị tự động hố, ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động thư viện, thư viện chuyên ngành, đa ngành lẫn thư viện công cộng tổ chức Tại thư viện đưa khả năng, điều kiện, xu hướng kinh nghiệm tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin thư viện xu hướng phát triển nước giới Bên cạnh có số luận văn nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ đơn vị cụ thể, như: - Ứng dụng công nghệ thông tin thư viện - Viện Kinh tế Việt Nam: luận văn thạc sỹ khoa học thư viện/ Dương Hồ Điệp - H., 2007 - Ứng dụng công nghệ trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Giao thông vận tải: luận văn thạc sỹ khoa học thư viện/ Đỗ Tiến Vượng - H., 2006 Các luận văn đề cập đến trạng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện cụ thể, đồng thời đưa giải pháp để phát huy khả áp dụng công nghệ thông tin đơn vị Ngồi có số luận văn khác nghiên cứu công nghệ mã vạch thư viện, số viết công nghệ thông tin đăng tạp chí khác Về thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội có số đề tài luận văn nghiên cứu, tập trung vào vấn đề: phát triển nguồn lực thông tin, tổ chức quản lý, người dùng tin, Như vậy, thấy có nhiều đề tài nghiên cứu cơng nghệ thơng tin, khía cạnh cơng nghệ thơng tin Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin Thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội Vì đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, chủ yếu sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp Libol, cơng nghệ mã vạch cổng từ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 2006 đến Đó thời điểm triển khai áp dung Libol Thư viện Các số liệu dẫn chứng luận văn đưa thời điểm khảo sát, tức tháng năm 2011 Mục đích nhiệm vụ đề tài 4.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng để đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội 4.2 Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu trình ứng dụng công nghệ thông tin, yếu tố đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội - Nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội - Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận vật biện chứng, sở phân tích quan điểm đạo, đường lối sách Đảng nhà nước phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo công tác thư viện 5.2 Phương pháp cụ thể: Đề tài tiến hành dựa sở sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp vấn, trao đổi trực tiếp; - Phương pháp quan sát; - Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu Đóng góp đề tài 6.1 Đóng góp mặt lý luận Luận văn góp phần hồn thiện việc ứng dụng cơng nghệ quan thơng tin- thư viện, góp phần vào việc tự động hố cơng tác thư viện 6.2 Đóng góp mặt thực tiễn Trên sở phân tích thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, từ tìm nguyên nhân giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện Trường Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có nội dung chia làm chương sau: Chương 1: Thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội với việc ứng dụng công nghệ thông tin Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trường đại học Sư phạm Hà Nội Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội 10 CHƯƠNG THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Trường Đại học Sư phạm thành lập theo Quyết định số 128/CP ngày 14/8/1967 Hội đồng Chính phủ với trường đại học khác trường Đại học Sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Ban đầu, Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên khoa học tự nhiên cho nhà trường phổ thông đặt Cầu Giấy- Từ Liêm- Hà Nội Đến ngày 11/10/1975, Bộ Giáo dục Quyết định số 872/QĐ việc cải tổ, xây dựng trường Đại học Sư phạm trường Đại học Sư phạm Hà Nội để trường hồn chỉnh có khoa đào tạo giáo viên cấp khoa học tự nhiên khoa học xã hội Đồng thời, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuyển lên thị trấn Xn Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (nay phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát triển mở rộng nhiệm vụ quy mô đào tạo, trở thành trường đại học đào tạo đa ngành học, đa cấp học Từ khoa ban đầu khoa học tự nhiên gồm: Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Hóa, Khoa Sinh- Kỹ thuật nơng nghiệp, Khoa Kỹ thuật công nghiệp khoa cấp 2, đến trường có 11 khoa mơn trực thuộc, 10 phòng ban, đơn vị trực thuộc Trong có: - 12 ngành cử nhân sư phạm gồm: Toán, Vật lý, Hoá, Sinh, Kỹ thuật, Ngữ Văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục cơng dân - Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Mầm non, Kĩ thuật Nông nghiệp (ghép sư phạm công nghiệp sư phạm Kinh tế gia đình), Thể dục thể thao Giáo dục quốc phòng 95 - Với tính từ điển thư viện chưa khai thác lợi ích mà mang lại việc kiểm sốt tính qn q trình biên mục Vậy thư viện cần sử dụng tính việc thường xuyên bổ sung cho từ điển tự tạo Để thực tính cần cán thư viện nhập khái niệm, tên người, tên quan tổ chức, địa danh, vào ô nhập từ điển tự tạo Việc sử dụng từ điển khơng có ý nghĩa việc kiểm sốt tính quán việc xử lý tài liệu mà sau này, muốn sửa chữa thông tin này, cần sửa từ điển mà không cần phải sửa biểu ghi - Tạo mẫu phích mục lục với phiếu mục lục phân loại, phiếu tác giả phiếu tên sách Việc tạo lập phiếu đáp ứng yêu cầu thư viện việc tổ chức hệ thống mục lục (gồm mục lục phân loại mục lục chữ cái) Các mẫu phiếu hiển thị theo ISBD Tuy nhiên, việc thiết kế mẫu phiếu không gây ý người sử dụng Phiếu để tổ chức mục lục phân loại nên in đậm ký hiệu phân loại, thơng tin khác để bình thường Phiếu để tổ chức mục lục chữ nên in đậm thông tin tên tác giả tên sách Hiện tất thông tin in đậm nhau, gây khó khăn tổ chức mục lục việc tra tìm tài liệu người sử dụng - Trong phân hệ OPAC, tính giữ chỗ chưa thư viện áp dụng Thư viện chưa đào tạo người dùng tin sử dụng tính tính có ý nghĩa người dùng tin Nguyên nhân bạn đọc khơng hướng dẫn sử dụng tính thư viện chưa tổ chức dịch vụ bạn đọc Do yêu cầu mượn bạn đọc sử dụng phiếu viết tay Vì người dùng tin khơng giữ chỗ cho tài liệu cần, khơng thơng báo đến 96 thư viện sử dụng tài liệu mà họ cần trả Vì việc quay vòng sử dụng tài liệu bị chậm Trong trường hợp này, thư viện cần tích cực sử dụng tính phần mềm để phục vụ người dùng tin có hiệu Việc giữ chỗ thực qua mạng, bạn đọc đỡ thời gian đến thư viện mà không mượn tài liệu theo yêu cầu Cán thư viện chủ động phục vụ độc giả Thực chức khơng phải điều q khó thư viện Điều kiện cần phải kết nối với thư viện qua internet cán thư viện có tâm thực hiện, có chế quản lý thích hợp để phát huy khả cán thư viện, Thư viện cần có địa hòm thư điện tử sinh viên, cấp số ID password để kiểm soát người sử dụng hợp pháp - Kênh thông tin liên lạc Thư viện người dùng tin qua thư điện tử chưa đuợc sử dụng phần mềm cung cấp khả người dùng tin có hòm thư điện tử Vì vậy, Thư viện khơng thơng báo kịp thời tài liệu bạn đọc mượn hạn nhắc nhở bạn đọc trả sách Việc liên lạc thư viện người dùng tin thực bạn đọc tới thư viện Đối với bạn đọc muợn sách hạn Thư viện phải kiểm tra thông báo tới Khoa Việc nhiều thời gian nên khơng đuợc thực thường xun Cũng mà có bạn đọc giữ sách thư viện thời gian dài, ảnh hưởng đến việc sử dụng người dùng tin khác Giải pháp trường hợp Thư viện phải lập kênh thông tin qua thư điện tử đến bạn đọc mình, có địa thư điện tử bạn đọc phần thông tin bạn đọc để thiết lập kênh thông tin đại với người dùng tin Hiện nay, sinh viên tạo tài khoản để truy cập thơng tin liên quan đến thân Vì vậy, thư viện tích hợp với hệ thống nhà trường việc quản lý sinh viên 97 - Người dùng tin tra cứu tài liệu thư viện qua máy trạm đặt thư viện Vì việc cần thiết phải để mang đến cho người dùng tin khả truy cập thơng tin từ xa Có nghĩa phải đưa nguồn tin thư viện lên mạng internet - Việc đưa nguồn tin thư viện lên mạng internet để người dùng tin truy cập từ xa giải pháp khả thi Thư viện tận dụng lợi Nhà trường có Trung tâm tin học thiết bị kỹ thuật Trung tâm giúp thư viện đưa tài nguyên thư viện lên mạng để người dùng tin tra cứu qua OPAC Để làm điều cần phải có trao đổi, liên kết Thư viện Trung tâm tin học có đạo từ Ban Giám hiệu Nhà trường - Sử dụng cổng từ thiết bị từ hợp lý: Cổng từ thiết bị sử dụng cho kho mở để đảm bảo an ninh Cổng từ vật trang trí cho thư viện Thư viện để cổng từ phòng đọc tổng hợp, nơi tài liệu chưa dán từ việc làm khơng với ngun lý làm việc nó, khiến cổng từ từ trở nên dư thừa, lãng phí Vì cổng từ nên đưa đến kho mở để phát huy tác dụng, tránh tình trạng sách kho mở - Cần tích cực xử lý hồi cố toàn vốn tài liệu thư viện Một số kho gồm kho giáo trình, kho luận văn luận án chưa xử lý hồi cố nên chưa dán mã vạch, từ Vì chưa tiến hành mượn trả tự động, đảm bảo an ninh an toàn tài liệu thư viện 3.1.2 Cùng với nhà cung cấp tiếp tục hoàn thiện phần mềm Phần mềm Libol 5.5 có điểm hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thư viện 98 - Tính từ điển dựng sẵn: Nhà cung cấp đưa số khái niệm, thuật ngữ Tuy nhiên số lượng ỏi so với yêu cầu Vì từ điển dựng sẵn cần bổ sung thêm đề mục loại - Trong tính in danh mục, sản phẩm tạo danh mục, thư mục Đó kết trình xử lý tài liệu Tuy nhiên, danh mục hạn chế chưa có bảng tra Vì vậy, phần mềm cần bổ sung thêm chức trợ giúp xây dựng bảng tra để in sản phẩm thư mục với yêu cầu, tiết kiệm thời gian công sức cho cán thư viện Các bảng tra xây dựng ấn phẩm thông tin có trung tâm thơng tin thư viện xuất như: bảng tra tên tác giả, bảng tra chủ đề, bảng tra nhân vật, bảng tra địa lý,… Trên giao diện phần mềm Libol sử dụng thư viện bật tên phần mềm Libol mà khơng có tên, logo thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội Như vậy, quyền sử dụng phần mềm vị trí thư viện bị giảm Đồng thời việc ảnh hưởng đến tình cảm người sử dụng niềm tự hào cán thư viện Vì vậy, nhà cung cấp phần mềm cần sửa đổi điều Tên thư viện phải vị trí bật đáng ý 3.1.3 Sử dụng công nghệ - Quản lý tài liệu số nhiệm vụ thư viện Hàng năm, thư viện bổ sung thêm nhiều tài liệu số hóa Đó khóa luận, luận văn, luận án, kết cơng trình nghiên cứu khoa học, Tuy vậy, tài liệu chưa quản lý sở liệu Nguyên nhân phần mềm Libol 5.5 chưa cung cấp công cụ để quản lý tài liệu số Các phương án đề gồm: + Nâng cấp phần mềm Thư viện mua thêm phân hệ quản lý tài liệu số mà phần mềm Libol cung cấp 99 Ưu điểm: phân hệ tích hợp với phần mềm Libol sử dụng, tạo thành sở liệu hoàn chỉnh, tận dụng kết biên mục thực trước thư viện thực Phân hệ quản lý tài liệu số tích hợp vào hệ thống không ảnh hưởng đến phân hệ khác mà tạo thành sở liệu chung thư viện Nhược điểm: tốn kinh phí để mua thêm phân hệ Thư viện không dành tài trợ từ quĩ nâng cao chất lượng giáo dục ngân hàng giới giai đoạn mà bị dừng lại mức A Vì vậy, để mua thêm phân hệ, Thư viện cần sử dụng nhiều biện pháp như: - Thuyết phục đầu tư Nhà trường vào việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện Để đạt đươc điều này, Thư viện trước hết phải phục vụ tốt, thực trở thành giảng đường thứ hai sinh viên, nơi làm việc học tập cán giảng viên Nhà trường; Thư viện cần phải có đóng góp cụ thể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Nhà trường Thời gian này, Trường đại học Sư phạm Hà Nội dần chuyển sang hình thức đào tạo theo tín Đây hội tốt để thư viện thuyết phục Nhà trường quan tâm đầu tư nhiều cho Thư viện - Tìm nguồn tài trợ từ bên ngồi Đây nguồn quan trọng cho thư viện để huy động tài Nhà trường Thư viện cần tích cực tìm kiếm đối tác nhà tài trợ + Sử dụng phần mềm quản lý tài liệu số miễn phí Có thể lựa chọn phần mềm Greenstone, Dspace, phần mềm mã nguồn mở khác Ưu điểm: Đây phần mềm miễn phí Vì thư viện không cần phải đầu tư kinh phí để mua phần mềm Đòi hỏi phần cứng lớn nên yêu cầu hạ tầng thơng tin, thư viện hồn tồn đáp ứng 100 Nhược điểm: Đây phần mềm chưa triển khai áp dụng Thư viện nên cần có thời gian để nghiên cứu ứng dụng Mặt khác, đòi hỏi đội ngũ cán phải giỏi cơng nghệ thơng tin để nghiên cứu triển khai Trong thư viện chưa có cán có trình độ đại học cơng nghệ thơng tin nên khó khăn lớn Hơn nữa, phần mềm miễn phí nên khơng có đơn vị đứng hướng dẫn áp dụng phần mềm nên Thư viện phải tích cực chủ động nghiên cứu ứng dụng + Sử dụng lại phần mềm CDS/ISIS for Window phần mềm với lệnh kết nối siêu văn ngơn ngữ tạo format có khả quản lý tài liệu số toàn văn Ưu điểm: Đây phần mềm miễn phí nên Thư viện khơng tiền để mua Phần mềm sử dụng thư viện khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 Việc triển khai ứng dụng phần mềm khơng khó khăn cán thư viện có thời gian làm quen Thư viện khơng thời gian nghiên cứu cần lệnh kết nối siêu văn ngôn ngữ tạo format sử dụng Hơn nữa, sử dụng phần mềm khơng đòi hỏi cao phần cứng Việc sử dụng phần mềm nằm khả Thư viện Nhược điểm: Sử dụng phần mềm CDS/ISI for Window có nhược điểm có khả giải yêu cầu quản lý tài liệu số toàn văn Khi sử dụng phần mềm này, thư viện phải xây dựng sở liệu riêng tài liệu số toàn văn Nó khơng tích hợp với phần mềm Libol sử dụng thư viện Vì nên Thư viện không tận dụng kết biên mục làm trước Dựa vào số yếu tố trên, Thư viện nên nghiên cứu sử dụng phần mềm Libol cách nâng cấp thêm phân hệ quản lý tài liệu điện tử Ban đầu tốn kinh phí có khả phát triển cao, mang lại nhiều lợi ích cho 101 thư viện người sử dụng Nó đáp ứng đòi hỏi thư viện tương lai Thư viện cần có thêm hệ thống camera giám sát để hoạt động kho mở đem lại hiệu cao 3.2 Nâng cao lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán * Tập huấn ứng dụng phần mềm Libol cho cán thư viện Một nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc ứng dụng công nghệ thông tin thư viện hạn chế trình độ cán thư viện Cán thư viện đào tạo công nghệ thông tin trình độ trung cấp Vì việc tự nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế Việc tập huấn ứng dụng phần mềm Libol vào hoạt động thư viện cần thiết Cán thư viện cần hướng dẫn để khai thác hết tính có phần mềm, tránh tình trạng lãng phí sử dụng phần mềm Libol Việc tập huấn theo nhiều cách khác Chẳng hạn, thư viện tự mở lớp tập huấn Trường, mời chuyên gia nhà cung cấp phần mềm, thư viện ứng dụng thành công công nghệ thông tin giảng dạy Cách khác Thư viện cử cán học lớp tập huấn công nghệ thông tin Thư viện Quốc gia, Cục thông tin Khoa học Cơng nghệ quốc gia, tổ chức Sau cán hướng dẫn thành viên khác thư viện * Bổ sung cán thư viện có trình độ cơng nghệ thơng tin Trong thư viện, có cán có trình độ thông tin mặt mạnh thư viện để giải vấn đề phức tạp gặp phải Hiện nay, Thư viện chưa có cán có trình độ đại học cơng nghệ thơng tin Vì người có trình độ trung cấp khơng đảm đương nhiệm vụ ứng 102 dụng công nghệ thông tin cho thư viện nghiên cứu sử dụng phần mềm, khắc phục cố, * Cử cán học, nâng cao trình độ Đây biện pháp để nâng cao trình độ nói chung cho cán thư viện Sau cử học tập, nâng cao trình độ, họ phục vụ tốt tất khâu công tác Trong có việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động thư viện Ở Thư viện, có nhiều cán cử học để nâng cao trình độ Tuy nhiên, bên cạnh việc cử người học tập nâng cao trình độ cần có sách sử dụng đội ngũ cách hợp lý, tránh để lãng phí nguồn nhân lực để họ gắn bó lâu dài với thư viện * Thường xuyên để cán thư viện tham gia hội nghị hội thảo ngành thư viện nói chung ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói riêng Đây biện pháp hữu hiệu để nâng cao trình độ cán cơng nghệ thơng tin Các hội nghị hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ thơng tin Vì cán thư viện cung cấp thông tin cập nhật, biện pháp hữu hiệu để đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin thành công 3.3 Đào tạo hướng dẫn người dùng tin Việc sử dụng thành công tác ứng dụng công nghệ thông tin thư viện hạn chế, chủ yếu người dùng tin chưa nắm kỹ sử dụng phần mềm Hình thức đào tạo người dùng tin thư viện chưa đáp ứng yêu cầu Thư viện cần thiết kế hình thức đào tạo cho có hiệu Việc tổ chức lớp học thư viện cho sinh viên năm thứ sau ngày nhập học không phù hợp Lý sinh viên khó tiếp thu hết kiến thức thư viện sử dụng thư viện thời gian ngắn buổi, hội trường rộng lớn với khoảng 500 chỗ ngồi Việc học tập trung 103 gây khó khăn cho sinh viên hiểu nên nắm Hơn nay, tổ chức lớp đào tạo người dùng tin sau sinh viên đỗ nguyện vọng nhập học, sinh viên đỗ nguyện vọng 2, nguyện vọng không tổ chức lớp học riêng Vì mà chất lượng đào tạo người dùng tin thấp Sinh viên chưa nắm kỹ khai thác sử dụng thư viện cách hiệu Để khắc phục tượng này, thư viện sử dụng biện pháp sau: - Thư viện cần có đồng ý Ban Giám hiệu, tổ chức buổi đào tạo cho sinh viên theo khoa Tại đó, sinh viên năm thứ 2,3,4 đến tham gia - Tổ chức lớp tập huấn với số lượng sinh viên hạn chế từ 100 – 150 người - Tổ chức tập huấn cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng nhập học - Đưa vào chương trình học tập sinh viên tồn trường môn học khai thác, sử dụng thư viện nguồn tin mạng Internet thời gian tín Như vậy, sinh viên có kiến thức thư viện phục vụ việc học tập nghiên cứu - Đăng viết hướng dẫn cách sử dụng thư viện, tra cứu khai thác thông tin website thư viện - Cán thư viện hướng dẫn người dùng tin trực tiếp thư viện.Có thể có cán chuyên trách nhiệm vụ Mặt khác cán thư viện cần có hiểu biết lòng nhiệt tình hướng dẫn cho người dùng tin chưa hiểu cách thức sử dụng thư viện, phòng đọc 3.4 Các giải pháp hỗ trợ: 3.5.1 Về kinh phí 104 Kinh phí vấn đề quan trọng ứng dụng cơng nghệ thơng tin Vì kinh phí cấp cho thư viện hạn chế nên thư viện nhiều không sử dụng đồng bồ giải pháp công nghệ, chẳng hạn phải cân nhắc nâng cấp phần mềm hay sử dụng phần mềm miễn phí để quản lý tài liệu số; kinh phí để trang bị sở vật chất, Kinh phí phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chủ yếu nhà trường cấp Vì vậy, thư viện cần có kiến giải hợp lý để có khoản đầu tư cho thư viện Thư viện khai thác nguồn đầu tư hỗ trợ từ bên tài trợ tổ chức quốc tế, Thư viện bỏ lỡ việc đầu tư Quĩ châu Á, đầu tư mức Vì vậy, cần phải có quyền tự chủ quản lý, tổ chức thực hiện, khơng để sai sót cũ lặp lại Thư viện cần có nguồn kinh phí thường xun để chủ động thực kế hoạch ứng dụng cơng nghệ thơng tin 3.5.2 Cở sở vật chất Cơ sở vật chất Thư viện chưa đáp ứng yêu cầu việc ứng dụng công nghệ thông tin - Số lượng máy trạm phục vụ tra cứu thư viện ỏi, có máy tính đặt phòng đọc tổng hợp, phòng khác khơng có máy tính phục vụ tra cứu Người sử dụng phải đến phòng đọc để tra cứu tài liệu đến tìm tài liệu phòng khác, muốn tìm qua phân OPAC Libol Vì vậy, Thư viện cần bổ sung thêm số lượng máy tính phục vụ tra cứu tài liệu, để đảm bảo rằng, tất phòng phục vụ bạn đọc có máy tính hoạt động tốt phục vụ tra tìm tài liệu Việc đưa tài nguyên thư viện lên mạng internet cách để có nhiều máy tính tiếp cận đến tài liệu thư viện - Trang bị máy chủ cho thư viện để nhanh chóng khắc phục cố xảy thư viện chủ động vận hành 105 - Xây dựng trang web riêng cho Thư viện, tạo cổng kết nối Thư viện bên ngoài, để người dùng tin dễ dàng tiếp cận với sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện, đồng thời cung cấp tiếp xúc trực tiếp người dùng tin kho tài liệu thư viện Website Thư viện công cụ chủ yếu để người dùng tin khai thác sử dụng có hiệu kho tài liệu thư viện Hơn nữa, đối tượng sử dụng website thư viện mở rộng phạm vi cộng đồng, kể đối tượng đối tượng phục vụ thư viện đại học Việc xây dựng website riêng cho thư viện hoàn toàn khả thi Nhà trường có website - Nâng cấp hạ tầng sở thông tin: Thư viện có mạng internet, nhiên nhiều đường truyền không tốt, truy cập được, gây ảnh hưởng đến công tác xử lý tài liệu cán xử lý tài liệu tham khảo cách xử lý thư viện khác Đồng thời công tác tra cứu tài liệu bị ảnh hưởng Vì cần có hạ tầng sở thông tin mạng internet với đường truyền có tốc độ cao để nâng cao hiệu hoạt động thư viện - Cần có phương tiện thiết bị phục vụ số hóa: máy scaner, ; phương tiện vận chuyển tài liệu thư viện, - Tăng cường nguồn thông tin điện tử: Để tăng cường nguồn thơng tin điện tử, tiến hành cách sau: + Số hóa tài liệu in: cách làm tốn nhiều thời gian, công sức chi phí phải sử dụng máy qt (scanner) để nhập liệu vào máy tính sau tiến hành sửa đổi liệu dạng văn (text) sang dạng PDF HTML + Quản lý tài liệu số có sở liệu thống Các báo cáo kết nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, nhà trường nhiều Đây nguồn thông tin nội sinh quan 106 trọng Nếu quản lý đưa phục vụ độc giả chắn thu hút quan tâm sinh viên cán giáo viên trường + Khai thác nguồn tin điện tử đơn vị khác sản xuất: Là trường sư phạm, công tác nghiên cứu khoa học quan trọng Nhà trường thuê mua nguồn tin điện tử từ đơn vị khác Đối với nguồn tin điện tử khai thác miễn phí qua mạng, Thư viện cần giới thiệu hướng dẫn khai thác, sử dụng 3.5.3 Tổ chức quản lý Việc tổ chức quản lý cách khoa học hiệu yếu tố để đảm bảo trình ứng dụng công nghệ thông tin đạt kết tốt Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa hiệu quả, nhiều tính phần mềm chưa sử dụng, nguyên nhân công tác tổ chức quản lý Khi cán thư viện cảm thấy khơng cần tìm tòi, nghiên cứu để triển khai ứng dụng, với tình trạng đáp ứng yêu cầu khơng mục đích phấn đấu Việc tổ chức quản lý nhằm mục đích kích thích, động viên, phát huy nỗ lực tất cá nhân vào thực mục tiêu chung Phải có tiêu chí, u cầu cụ thể cán thư viện nhiệm vụ Cần có phận phụ trách cơng nghệ thơng tin để nghiên cứu kỹ phần mềm để khai thác tối đa lợi ích mang lại, sử dụng cơng nghệ cách hợp lý 3.5.4 Chia sẻ nguồn lực thông tin Chia sẻ nguồn lực thơng tin với thư viện có chức năng, nhiệm vụ, diện bổ sung Chẳng hạn thư viện trường sư phạm trường đại học khác - Kết hợp xây dựng sở liệu dùng chung cho thư viện để tiết kiệm ngân sách 107 - Phối hợp tạo lập mạng lưới dịch vụ để hỗ trợ người dùng tin khai thác thông tin - Tăng cường nguồn lực thông tin theo hướng trọng phát triển nguồn thông tin điện tử 108 KẾT LUẬN Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão ngày thực chất cách mạng công nghệ Nét bật khoa học kỹ thuật thực trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Các thành tựu nhanh chóng vào lĩnh vực đời sống Đó nguyên nhân tạo nên bùng nổ thơng tin, bùng nổ cơng nghệ Trong đó, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trở thành chìa khóa để giải tốn quản lý đặt Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin thư viện trở thành xu tất yếu phát triển nhanh chóng Thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin có bước chuyển biến bản, làm thay đổi khâu công tác thư viện Tuy số hạn chế định, nguyên nhân chủ yếu kinh phí hạn chế, quan niệm sai lầm quan lãnh đạo vai trò cơng nghệ thơng tin việc sử dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện Song tương lai, với nỗ lực cán thư viện đặc biệt tận tâm lãnh đạo thư viện, lãnh đạo nhà trường, thư viện trường đại học Sư phạm Hà Nội có bước tiến mới, quan trọng Từ việc ứng dụng cồng nghệ thơng tin sâu sắc vào khâu công tác hệ thống, đem lại hiệu thiết thực cán thư viện người dùng tin Có vậy, thư viện thực trở thành giảng đường thứ sinh viên, nơi cung cấp tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy học tập thành viên Trường 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Hồ Điệp (2007), Ứng dụng công nghệ thông tin Viện Kinh tế Việt Nam Luận văn thạc sỹ khoa học thư viện, Hà Nội Vương Thanh Hương (2004), Tìm hiểu nguyên nhân thường gặp dẫn đến hiệu thấp triển khai ứng dụng cơng nghệ thơng tin, Tạp chí Thông tin & Tư liệu (4), tr.13-15 Tạ Bá Hưng, Liên kết mạng – xu tất yếu hệ thống thơng tin quốc gia, Tạp chí Hoạt động khoa học (9), tr.10-11 Kỷ yếu hội thảo “Thông tin hoá thư viện” (2003), tổ chức Huế tháng 6/2003 Trần Thị Phương Lan (2002), Tin học hố thư viện, Tạp chí Văn hố nghệ thuật (11), tr.35-37 Võ Cơng Nam (2005), Một góc nhìn khác đường thông tin thư viện điều kiện Việt Nam, Tạp chí Thơng tin & Tư liệu (1), tr 16-18 Trần Thị Quý, Đỗ Văn Hùng (2007), Tự động hóa hoạt động thơng tin – thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Kete Sharp (2008), Nghề thư viện internet: vai trò truyền thống mơi trường thơng tin, Tạp chí Thơng tin & Tư liệu (4), tr.21-24 Ja L Srayberg (2000) Tự động hoá – hướng nghiên cứu lĩnh vực thông tin – thư viện Mười nguyên tắc tự động hố, Tạp chí Thơng tin & Tư liệu (4), tr 13-15 10 Đoàn Phan Tân (2009), Tin học tư liệu, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 11 Đỗ Tiến Vượng (2006) Ứng dụng công nghệ thông tin trung tâm thông tin thư viện trường đại học Giao thông vận tải Luận văn thạc sỹ khoa học thư viện ... khoa học xã hội Đồng thời, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuyển lên thị trấn Xn Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (nay phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) Hiện nay, trường Đại học Sư phạm... trao đổi thông tin qua web, thư điện tử, GPRS (điện thoại di động) thiết bị hỗ trợ người khiếm thị - Tương thích với mơ hình kho đóng kho mở - Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông…
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay