Khoa học quản lý đại cương

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:26

Lao động chung cần có tổ chức và thống nhất nhằm tạo ra sức mạnh để đạt được mục đích chung. Trong lịch sử phát triển loài người xuất hiện một dạng lao động mang tính đặc thù là tổ chức điều khiển con người với các hoạt động theo những yêu cầu nhất định; dạng lao động đó được gọi là quản lý.Quản lý là một chức năng lao động xã hội bắt nguồn từ tính chất xã hội của lao động, là một hoạt động tất yếu khi có nhiều người làm việc với nhau để thực hiện một công việc chung hoặc một mục tiêu chung, như vậy hoạt động quản lý ra đời khi xã hội loài người xuất hiện, tức là từ thời công xã nguyên thuỷ. Do yêu cầu của phát triển sản xuất đại công nghiệp, dưới tác động của cách mạng kỹ thuật, yêu cầu về quản lý không ngừng tang lên cả về quản lý vi mô và vĩ mô. Quản lý từng bước được tách ra khỏi triết học và dần dần trở thành bộ môn khoa học độc lập, có sự tham gia và đóng góp của nhiều trường phái và nhiều học giả. HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC KHOA: -o0o - BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KHOA HỌC QUẢN ĐẠI CƯƠNG Đề bài: Tổng luận thuyết quản truyền thống thuyết quản tâm xã hội Giảng viên: Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường Lớp: Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU Nguồn gốc phát triển loài người lao động cá nhân lao động chung C Mác khẳng định: “Tất lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung tiến hành quy mô tương đối lớn, nhiều cần đến đạo để điều hòa hoạt động cá nhân thực chức chung phát sinh từ vận động toàn chế sản xuất Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, dàn nhạc cần phải có nhạc trưởng” Lao động chung cần có tổ chức thống nhằm tạo sức mạnh để đạt mục đích chung Trong lịch sử phát triển lồi người xuất dạng lao động mang tính đặc thù tổ chức - điều khiển người với hoạt động theo yêu cầu định; dạng lao động gọi quản Quản chức lao động xã hội bắt nguồn từ tính chất xã hội lao động, hoạt động tất yếu có nhiều người làm việc với để thực công việc chung mục tiêu chung, hoạt động quản đời xã hội loài người xuất hiện, tức từ thời công xã nguyên thuỷ Do yêu cầu phát triển sản xuất đại công nghiệp, tác động cách mạng kỹ thuật, yêu cầu quản không ngừng tang lên quản vi mô vĩ mô Quản bước tách khỏi triết học trở thành môn khoa học độc lập, có tham gia đóng góp nhiều trường phái nhiều học giả Trong tiểu luận tơi xin trình bày hai trường phái: - “ Thuyết quản truyền thống” “ Thuyết quản tâm xã hội” Mỗi học thuyết có nội dung mang tính chất cần thiết tảng cần có cho hoạt động quản mà thời đại lúc cần Các thuyết mang hình thái, nội dung khác chúng lại không đối nhau, mà ngược lại chúng có chung mục tiêu giải vấn đề thực tiễn đề I Thuyết quản truyền thống Xuất vào đầu kỉ XX kinh tế công nghiệp châu Âu dad phát triển mạnh mẽ, trường phái “ Quản truyền thống” có nét khởi sắc thay đổi mang nhiều nội dung mới, phương pháp đóng góp ảnh hưởng cách sâu sắc dần học thuyết lan rộng phổ biến khắp hoạt động quản xã hội công nghiệp lúc giờ, nội dung học thuyết nguyên giá trị Trường phái “ Quản truyền thống” bao gồm ba học thuyết: - Thuyết “ Quản theo khoa học” - Thuyết “ Quản hành chính” - Thuyết “ Tổ chức quản lý” Thuyết quản theo khoa học Tham gia vào thuyết quản theo khoa học có nhiều học giả nghiên cứu phạm vi xí nghiệp, nhà máy nhằm tạo cấu tổ chức quản hợp lý, chế độ điều hành khoa học chặt chẽ để đem lại hiệu cao cho cơng tác quản xí nghiệp Nhắc đến thuyết quản theo khoa học phải nhắc đến Fredrick Winslow Taylor – người coi cha đẻ thuyết quản theo khoa học Fredrick Winslow Taylor ( 29/3/1856 – 21/3/1915), kỹ sư khí Mỹ tìm cách nâng cao suất cơng nghiệp Là nhà tư vấn quản năm cuối đời Các cơng trình khoa học quản Taylor chủ yếu mang hình thức thuyết trình Năm 1903, thuyết trình Quản phân xưởng trình bày tổng quát phương pháp quản theo khoa học áp dụng nhiều nhà máy Mỹ Năm 1906 Hệ thống định mức sản phẩm nghệ thuật cắt kim loại; 1911, thuyết trình Các nguyên tắc quản theo khoa học in thành sách năm 1915 dịch thứ tiếng châu Âu Nhật Taylor định nghĩa: “ Quản biết xác điều bạn muốn người khác làm sau hiểu rằng, họ hồn thành cơng việc cách tốt rẻ nhất” Đó tư tưởng ông quản theo khoa học gồm điểm chính: + Phát triển khoa học để thay thao tác cũ + Lựa chọn công nhân cách khoa học + Gắn công nhân lựa chọn với tổ chức lao động khoa học + Phân công việc người quản công nhâ, phải có “ Cách mạng trí tuệ” phía người quản lẫn phía người cơng nhân nhằm tạo gắn bó cơng việc hai phía Tư tưởng quản cốt lõi F.W Taylor loại cơng việc dù nhỏ nhặt có “ khoa học” để thực nó, ơng liên kết mặt kỹ thuật người tổ chức Mặt hạn chế tư tưởng quản Taylor hiểu biết phiến diện máy móc người, bị tri phối tư tưởng triết học “con người kinh tế” mà ông tiếp nhận thời đại thuyết quản theo khoa học ông bị hạn chế cấp tác nghiệp Tuy thuyết quản theo khoa học Taylor đánh giá cao đáp ứng u cầu quản xí nghiệp vào thời điểm phục vụ cho phát triển đại công nghiệp chủ nghĩa tư Ngồi Taylor có số học giả nghiên cứu thuyết quản khoa học như: Robert Owen, Charles Babbage, Henry Lawrenke Grant, Frank Bunker Girlbreth Mỗi học giả có quan điểm riêng thuyết quản theo khoa học, đóng góp tích cực cho đời đưa quản trở thành môn khoa học môn khoa học quản độc lập Thuyết quản hành Trong hồn cảnh thuyết quản theo khoa học Taylor áp dụng rộng rãi công trường công nghiệp, đồng thời bộc lộ khuyết điểm nó, biểu phong trào dậy công nhân phong trào Hiến chương Anh, khởi nghĩa công nhân dệt Li ơng Pháp đời thuyết quản hành Henry Fayol khắc phục hạn chế thuyết quản theo khoa học Henry Fayol ( 1841 – 1925) Năm 1908, ông viết luận văn có nhan đề Thảo luận nguyên tắc quản hành chung, đến năm 1915 phát triển thành hai cuấn sách Quản hành chung cơng nghiệp Quản hành dự đoán lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp kiểm tra, chức quản ông lần đề Ơng nêu tính tồn quản đưa 12 nguyên tắc quản xí nghiệp: + Có kế hoạch chu đáo thực kế hoạch nghiêm chỉnh + Việc tổ chức phải phù hợp với mục tiêu, lợi ích, yêu cầu xí nghiệp + Cơ quan quản điều hành phải nhất, có lực tích cực hoạt động + Kết hợp hài hòa hoạt động xí nghiệp với cố gắng phối hợp + Các định đưa phải rõ rang, dứt khoát chuẩn xác + Tổ chức tuyển chọn nhân viên tốt, phận phải người đứng đầu, nhân viên phải bố trí vào nơi phục vụ khả họ + Nhiệm vụ phải xác định rõ rang + Khuyến khích tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm người xí nghiệp + Bù đắp lâu dài, thỏa đáng cho cơng việc hồn thành + Các lỗi lầm khuyết điểm phải bị trừng phạt + Phải trì kỷ luật xí nghiệp + Kiểm tra tất công việc H Fayol quan tâm nghiên cứu vấn đề người đào tạo quản Về phía người lao động, Fayol yêu cầu nhà quản phải đối xử tốt với họ, ký kết thỏa thuận lao động Ơng ý đến nhà quản cao cấp, ơng đòi hỏi họ phải có đủ sức, đủ tài, nhấn mạnh vai trò giáo dục đào tạo, trước hết đào tạo cán quản cách quy, có hệ thống Hạn chế chủ yếu H Fayol chưa ý đầy đủ mặt tâm xã hội người lao động, chưa rõ mối quan hệ xí nghiệp khách hang, thị trường, đối thủ cạnh tranh rang buộc nhà nước Tuy vậy, đóng góp ơng cho khoa học quản loài người độc đáo có giá trị, đánh giá Taylor châu Âu Thuyết tổ chức quản Max Weber ( 1864 – 1920) sáng lập thuyết tổ chức, ông đề mô hình tổ chức quản doanh nghiệp lớn Những yếu tố chủ yếu mô hình tổ chức phân cơng lao động rõ ràng, xếp vị trí người tổ chức, quy định nội quy thủ tục quản lý, lựa chọn người cách nghiêm ngặt với chế độ lương, thưởng, đề bạt, … hợp Học thuyết Max Weber khơng có ý nghĩa q khứ mà đến ngày phát huy tác dụng trở thành tảng cho thể chế quản doanh nghiệp, quan hành Chester Barnard (1886 – 1961).Lý thuyết tổ chức Chester Barnard dựa chủ nghĩa nhân đạo, mong muốn thúc đẩy phát triển toàn diện, hoàn hảo cá nhân thuyết hệ thống Quan niệm tổ chức Chester Barnard hệ thống mang tính cách mạng, đó: Nó vạch mối liên hệ hữu phận hợp thành với hệ thống hệ thống với hệ thống khác; Coi trọng nguyên tắc “ tính trội” hệ thống, theo đó, tổ chức tạo sức mạnh lớn tổng số phận Chester Barnard nghiên cứu phân tích ba yếu tố hợp thành tổ chức, sẵn sang hợp tác, có mục đích chung có thơng tin, đồng thời nghiên cứu vấn đề khoa học quản tổ chức định, lãnh đạo, đạo đức,… Nội dung sâu sắc thuyết tổ chức Chester Barnard phản ánh lực lượng tinh vi phức tạp hình thành nên hoạt động người tổ chức, hình thức hợp tác bản, chặt chẽ người có tính cách với cá nhân, khơng ý đến yếu tố kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn mà coi trọng yếu tố đạo đức, tinh thần tổ chức II Thuyết quản tâm - xã hội: Quan điểm cho quan hệ xã hội có tác dụng thúc đẩy kìm hãm hăng hái làm việc công nhân, người hăng hái phải thường xuyên thực công việc nhàm chán đơn điệu Từ nhà thuyết tâm xã hội cho nhà quản động viên người cách thừa nhận nhu cầu xã hội họ, tạo điều kiện cho họ cảm thấy hãnh diện hữu ích quan trọng họ cơng việc chung Ví dụ cho người lao động nhiều tự để thực định liên quan đến công việc giao, quan tâm đến nhóm khơng thức, thơng tin nhiều cho người lao động biết kế hoạch hoạt động tổ chức Thuyết quản tâm – xã hội gồm hai học thuyết là: - Các thuyết nhu cầu - Các thuyết động thúc đẩy Các thuyết nhu cầu: Abraham Maslow phân chia nhu cầu người thành loại bản: - Nhu cầu sinh học: đòi hỏi ăn, mặc, ở, lại phương tiện sinh hoạt khác - Nhu cầu an tồn: bao gồm an tồn tính mạng, tài sản việc làm - Nhu cầu giao tiếp: quan hệ xã hội - Nhu cầu tơn trọng: nghĩa đòi hỏi người khác ghi nhận giá trị - Nhu cầu tự khẳng định: người chủ thể có khả sáng tạo Theo Maslow, tất người dù khác nhiều khía cạnh có loại nhu cầu Năm loại nhu cầu xếp loại từ thấp đến cao, nghĩa chúng có vị trí khác Khi nhu cầu cần thỏa mãn nhu cầu khác tạm thời lắng xuống Khi nhu cầu thỏa mãn nhu cầu khác xuất Ngồi Abraham Maslow David Mc Cleland Clayton Alderfer đưa thuyết nhu cầu David Mc Cleland cho rằng, người có nhu cầu bản: - Nhu cầu thành tựu: nghĩa theo đuổi công việc, vượt khó khăn, trở ngại, thích cơng việc có tính thách thức, đề cao trách nhiệm cá nhân, đặt mục tiêu cao, làm chủ công việc - Nhu cầu liên minh: gần giống nhu cầu giao tiếp Maslow - Nhu cầu quyền lực: nghĩa muốn kiểm soát gây ảnh hưởng tới người khác môi trường làm việc họ Clayton Alderfer cho rằng, người có nhu cầu bản: - Nhu cầu tồn tại: gần giống với nhu cầu sinh học nhu cầu an toàn Maslow - Nhu cầu quan hệ: giống với nhu cầu giao tiếp Maslow - Nhu cầu phát triển: giống với nhu cầu tôn trọng tự khẳng định Maslow Việc phân chia nhu cầu tác giả thuộc trường phái tâm học hành vi khác chúng có giá trị việc gợi mở cho nhà quản xây dựng thực thi định quản Các thuyết động thúc đẩy: F.Heizberg với thuyết hai yếu tố: Khác với Maslow, Heizberg cho rằng, nhu cầu đóng vai trò động thúc đẩy Những nhu cầu đáp ứng tạo cảm giác hài lòng, khơng phải động thúc đẩy, mà yếu tố trì ( hợp vệ sinh) Chỉ nhu cầu đáp ứng, tạo cảm giác thỏa mán động thúc đẩy Theo Heizberg: - Những yếu tố trì bao gồm: sách tổ chức, giám sát công việc, điều kiện làm việc, mối quan hệ cơng việc, lương, chức vụ an tồn - Những yếu tố tạo động thúc đẩy gồm: thành đạt, cơng nhận thừa nhận thành tích, thăng tiến tính hấp dẫn cơng việc… Người quản cần phải đáp ứng loại nhu cầu Heizberg đề xuất giải pháp làm phong phú cơng việc để thúc đẩy hay khích lệ nhân viên Victor Vroom với thuyết khích lệ nhân viên Vroom cho rằng, động thúc đẩy hành vi người nhu cầu cá nhân họ Cường độ động thúc đẩy = Sự ham mê x Kỳ vọng Trong đó: Cường độ động thúc đẩy thể sức mạnh hay tính tích cực hoạt động Sự ham mê giá trị cần đạt mục tiêu đó, có nghĩa là, người hoạt động tích cực giá trị mục tiêu cá nhân lớn kỳ vọng đạt mục tiêu cao Hay nói cách khác, người thờ với công việc lảng tránh công việc thấy công việc đưa lại giá trị nhỏ, thấy khơng kỳ vọng hồn thành cơng việc để đạt giá trị B F Skinner cho rằng, muốn làm thay đổi hành vi người phải thông qua tác động tang cường Các hành vi thưởng có xu hướng lặp lại, hành vi không thưởng ( bị phạt) có xu hướng khơng lặp lại Khoảng thời gian thời điểm xảy hành thời điểm thưởng phạt ngắn có tác dụng thay đổi hành vi nhiêu Tuy nhiên, phạt có tác dụng loại trừ hành vi ngồi ý muốn nhà quản ly gây hậu tiêu cực đem lại hiệu nhỏ thưởng Chính vậy, để tạo động lực, người quản phải quan tâm đến thành tích tốt thưởng cho KẾT LUẬN Cho tới nay, Khoa học Quản trở thành khoa học độc lập, nhiên q trình phát triển, định hình, lĩnh vực khoa học non trẻ ngày có vai trò quan trọng thiết yếu thực tiễn sống nhân loại quốc gia Bất kỳ ngành khoa học bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn, tổng kết thực tiễn, giải thích thực tiễn có hệ thuyết hồn chỉnh, góp phần dự đoán, định hướng phát triển thực tiễn theo quy luật khách quan Ngày hoạt động quản thực tiễn phức tạp, với khối lượng công việc đồ sộ liên quan đến tất người có hệ tri thức hoàn chỉnh thống theo tiếng nói nhất, trái lại tính tương đối lịch sử tư tưởng quản cần thiết để hiểu tính đa dạng trường phái logic nhà tư tưởng Với ý nghĩa việc nghiên cứu tư tưởng quản Khoa học Quản nói chung cụ thể trường phái “ thuyết truyền thống” “ thuyết quản tâm xã hội” giúp cho có nhận thức bước q trình phát triển Khoa học Quản Tiếp thu ưu điểm học thuyết học giả, trường phái, qua bổ sung nâng cao trình độ khoa học quản người nghiên cứu Vận dụng tư tưởng, quan điểm phù hợp để không ngừng bổ sung nâng cao trình độ Khoa học quản phục vụ cho đời sống người ... tư tưởng quản lý Khoa học Quản lý nói chung cụ thể trường phái “ Lý thuyết truyền thống” “ Lý thuyết quản lý tâm lý xã hội” giúp cho có nhận thức bước trình phát triển Khoa học Quản lý Tiếp thu... học, đóng góp tích cực cho đời đưa quản lý trở thành môn khoa học môn khoa học quản lý độc lập Thuyết quản lý hành Trong hoàn cảnh thuyết quản lý theo khoa học Taylor áp dụng rộng rãi công trường... dung học thuyết ngun giá trị Trường phái “ Quản lý truyền thống” bao gồm ba học thuyết: - Thuyết “ Quản lý theo khoa học - Thuyết “ Quản lý hành chính” - Thuyết “ Tổ chức quản lý Thuyết quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa học quản lý đại cương, Khoa học quản lý đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay