BÀI tập DAO ĐỘNG cơ

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:51

BÀI TẬP DAO ĐỘNG Câu 1: Một lò xo chiều dài tự nhiên l0=20cm Khi treo vật khối lượng m=100g chiều dài lò xo hệ cân đo 24cm Tính chu kì dao động tự hệ a) T=0,35(s) b) T=0,3(s) c) T=0,5(s) d) T=0,4(s) Câu 2: Một lắc lò xo dao động thẳng đứng Vật khối lượng m=0,2kg Trong 20s lắc thực 50 dao động Tính độ cứng lòxo a) 60(N/m) b) 40(N/m) c) 50(N/m) d) 55(N/m) Câu 3:(đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007) Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m Đưa vật lên đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng thả nhẹ cho vật dao động Cho g = 10m/s2 Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống gốc thời gian vật vị trí lò xo bị giãn đoạn 5cm vật lên Bỏ qua lực cản Phương trình dao động vật A x = 5sin(10t + 5π /6)(cm) B x = 5cos(10t + π /3)(cm) C x = 10cos(10t +2π /3)(cm) D x = 10sin(10t +π /3)(cm) Câu 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểmt = vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = cos(2πt-π/2)cm B x = cos(2πt +π/2)cm C x = cos(πt +π/2)cm D x = cos(Πt-π/2)cm Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm, phút chất điểm thực 40 dao động toàn phần tốc độ cực đại chất điểm là: A.33,5cm/s B.1,91cm/s C.320cm/s D.50cm/s Câu 7:Một lắc lò xo dao động phương nằm ngang với biên độ 12cm Khi động vật gấp lần lò xo,vật li độ: A.3cm B.6cm C.6 D.9cm Câu 8: Con lắc lò xo tần số tăng gấp đơi khối lượng cầu lắc bớt 600g.khi khối lượng cấu lắc là: A.1200g B.1000g C.900g D.800g Câu Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số: A.Phụ thuộc độ lệch pha hai dao đọng thành phàn B phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C.Lớn hai dao động thành phần pha D.Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 10.Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hào với biên độ A=8cm,chu kỳ T=0,5s khối lượng vật m=400g (lấy =10) Động cực đại vật là: A.0,1204 J B.0,2408J C.02,408J D.1,2408J Câu 11: Một lắc lò xo phút vật thực 240 dao động tồn phần Trong q trình dao động , lò xo chiều dài nhỏ 50cm chiều dài lớn 60cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân chiều dương trục tọa độ hướng xuống dưới, gốc thời gian lúc lò xo chiều dài nhỏ Phương trình vận tốc vật là: A B v = 40cos8 (cm/s) v = 40sin (8t + ) (cm/s) C v = 40sin8 (cm/s) D v = 80sin8 (cm/s) Câu 12: Một lắ lò xo gồm lò xo độ cứng k = 200 N/m vật khối lượng m = 200g Con lắc doa động điều hòa với biên độ 4cm Tổng quãng dường vật s : A.16cm B.24cm C.32cm D.48cm Câu 13: Phát biểu sau không đúng: Gia tốc vật dao đơng điều hòa A B C D Ln hướng vị trí cân độ lớn tỷ lệ với li độ dao động Ln ngược pha với li độ chuyển động giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động ... sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số: A.Phụ thuộc độ lệch pha hai dao đọng thành phàn B phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C.Lớn hai dao động thành phần... chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm, phút chất điểm thực 40 dao động toàn phần tốc độ cực đại chất điểm là: A.33,5cm/s B.1,91cm/s C.320cm/s D.50cm/s Câu 7:Một lắc lò xo dao động phương... thành phần pha D.Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 10.Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hào với biên độ A=8cm,chu kỳ T=0,5s khối lượng vật m=400g (lấy =10) Động cực đại vật là: A.0,1204
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập DAO ĐỘNG cơ, BÀI tập DAO ĐỘNG cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay