Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

105 37 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:37

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG VĂN LUẬN QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG VĂN LUẬN QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Khánh Doanh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng luận văn, luận án Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 12 tháng năm 2018 Học viên thực Hoàng Văn Luận ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, thầy cô giáo trực tiếp truyền thụ, trang bị cho kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng ban, nhân viên Doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Yên Bái cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 12 tháng năm 2018 Học viên thực Hoàng Văn Luận iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Cơ sở luận 1.1.1 Tổng quan thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 1.1.2 Quản thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế thu nhập doanh nghiệp 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Một số kinh nghiệm quản thuế TNDN 30 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Cục thuế Tỉnh Yên Bái 37 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 43 2.3 Các tiêu nghiên cứu 43 Chương THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH YÊN BÁI 45 3.1 Tổng quan Cục Thuế tỉnh Yên Bái doanh nghiệp quốc doanh 45 3.2 Công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái 49 3.2.1 Thực trạng công tác lập dự toán thu thuế thu nhập doanh nghiệp 49 3.2.2 Thực trạng công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế TNDN 52 3.2.3 Thực trạng công tác thu hồi cưỡng nợ chế thuế TNDN DN NQD 53 3.2.4 Thực trạng cơng tác quản hồn thuế 56 3.2.5 Thực trạng cơng tác xóa nợ tiền thuế, tiền phạt TNDN DN NQD 57 3.2.6 Thực trạng công tác quản thông tin DN NQD 57 3.2.7 Thực trạng cơng tác tốn thuế TNDN 58 3.2.8 Thực trạng công tác kiểm tra DN NQD 60 3.2.9 Tình hình xử vi phạm thuế TNDN 64 3.2.10 Thực trạng công tác giải khiếu nại, tố cáo thuế 66 3.2.11 Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế 68 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến Công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái 70 v 3.4 Đánh giá chung Công tác quản thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái 73 3.4.1 Kết đạt 73 3.4.2 Hạn chế 74 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI TỈNH YÊN BÁI 76 4.1 Căn để xây dựng giải pháp 76 4.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh 76 4.1.2 Một số quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp 77 4.1.3 Mục tiêu phương hướng hồn thiện cơng tác quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 78 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái 79 4.2.1 Hoàn thiện sách thuế 79 4.2.2 Nâng cao nguồn nhân lực hoàn thiện máy quản thuế 80 4.2.3 Tăng cường phối hợp với sở ban ngành 81 4.2.4 Nâng cao ý thức người nộp thuế 81 4.2.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 82 4.2.6 Tin học hóa chế quản 83 4.3 Một số kiến nghị 84 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, Bộ Tài - Tổng cục Thuế 84 4.3.2 Kiến nghị với Tỉnh Yên Bái Cục thuế thuế tỉnh Yên Bái 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 90 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp DN NQD : Doanh nghiệp ngồi quốc doanh KK&KTT : Kê khai kế tốn thuế NNT : Người nộp thuế NQD : Ngoài quốc doanh NSNN : Ngân sách nhà nước TNDN : Thu nhập doanh nghiệp vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê tình hình cán bộ, cơng chức Cục thuế tỉnh Yên Bái 47 Bảng 3.2: Dự toán thu thuế TNDN Ngoài quốc doanh từ năm 2014 - 2016 50 Bảng 3.3: Tình hình thu thuế TNDN từ doanh nghiệp NQD từ năm 2014 - 2016 51 Bảng 3.4: Thực trạng sử dụng hình thức kê khai thuế doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Yên Bái 52 Bảng 3.5: Tình hình nợ thuế TNDN khối DN NQD 55 Bảng 3.6: Thực trạng giải hoàn thuế Cục thuế tỉnh Yên Bái 56 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp kết tra, kiểm tra trụ sở doanh nghiệp 62 Bảng 3.8: Đánh giá DN công tác giải khiếu nại, tố cáo thuế TNDN Cục thuế Tỉnh Yên Bái 67 Bảng 3.9 Đánh giá DN chất lượng đội ngũ cán Cục thuế tỉnh Yên Bái 72 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tình hình nộp thuế TNDN DN NQD 53 Biểu đồ 3.2: Tình hình nợ đọng thuế TNDN doanh nghiệp NQD 54 Biểu đồ 3.3: Phản ánh DN hội tiếp nhận thông tin từ Cơ quan thuế 59 Biểu đồ 3.4: Tần suất kiểm tra thuế theo đánh giá doanh nghiệp 63 Biểu đồ 3.5: Hình thức kiểm tra thuế doanh nghiệp 64 Biểu đồ 3.6: Mức độ hài lòng doanh nghiệp với kết tra, kiểm tra quan thuế 65 Biểu đồ 3.7: Thực trạng việc định xử phạt hành DN 65 Biểu đồ 3.8: Mức độ hài lòng DN NQD kết giải khiếu nại, tố cáo thuế 67 Biểu đồ 3.9: Tình hình sử dụng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Yên Bái 68 Biểu đồ 3.10: Tình hình tham gia chương trình tuyên truyền doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Yên Bái 69 ... trạng quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái, sở đề tài đề xuất giải pháp nhằm quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái cách có... tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái Luận... trọng việc quản lý thu thu TNDN doanh nghiệp quốc doanh tác giả lựa chọn đề tài: Quản lý thu Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Yên Bái làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay