ĐTM dư án khai thác đất san lấp tại mỏ đất núi ngỗng để thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 27 tỉnh Ninh Thuận

59 55 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:22

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp MỞ ĐẦU XUẤT XỨ DỰ ÁN Hiện nay, việc khai thác khoáng sản đất, đá diễn phổ biến tồn quốc, nhu cầu cần thiết có hiệu cho việc xây dựng sở hạ tầng nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương thúc đẩy kinh tế toàn quốc phát triển nhanh chống Với xu hướng hội nhập kinh tế nay, để phát triển kinh tế Tỉnh nhà kịp với tỉnh bạn góp phần phát triển kinh tế tồn quốc, tỉnh Ninh Thuận thực Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27 thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Đây dự án trọng điểm giao thơng tỉnh Ninh Thuận, hồn thành dự án đem lại lợi ích to lớn cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi giao lưu hàng hoá, phát triển kinh tế Trên sở đó, Cơng ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng trúng thầu gói thầu số 11 đoạn Km266+230 – Km272+800 Dự án Để thực tốt Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 27 theo quy hoạch, vị trí khai thác đất để phục vụ việc nâng cấp Quốc lộ 27, xét toàn tỉnh Ninhh Thuận có khu vực Núi Ngỗng thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn phù hợp thuận lợi q trình thi cơng Dự án Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp đường cho cơng trình nói Cơng ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng tiến hành lập hồ sơ xin khai thác đất san lấp mỏ đất Núi Ngỗng theo quy định Nhà nước, phù hợp với tiến độ Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27 Trong đó, việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án cần thiết để trình quan quản lý Nhà nước địa phương thẩm định định phê chuẩn Dự án Đánh giá tác động môi trường sở khoa học để từ đưa giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến thần phần mơi trường q trình thực Dự án Dự án không nằm khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) a Căn pháp lý - Luật bảo vệ môi trường nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2014; - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính Phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 1/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định số 18/2013/QĐ – TT việc ký quỹ cải tạo, phục hồi mơi trường hoạt động khai thác khống sản - Nghị định số 158/2016/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành số điều luật khoáng sản - Các quy định quản lý đầu tư xây dựng định mức đơn giá xây dựng hành; - Thông tư số 12/2011/TT – BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải rắn nguy hại - Quyết định số 22/2006/QĐ – BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam môi trường - Thông tư số 31/2017/QĐ – BTNMT ngày 27 tháng 09 năm 2017 Bộ Tài nguyên Môi trường Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Tiêu chuẩn TCVN 5326 - 2008: Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên - Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp - Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT chất lượng khơng khí, nồng độ cho phép số chất độc hại khơng khí xung quanh - Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt; - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm; - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt; - Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 UBND tỉnh Ninh Thuận v/v ban hành quy định giải thủ tục hành theo chế “một cửa” 22 sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Thuận; - Quyết định trúng thầu thi cơng cơng trình số 1399/QĐ-CĐBVN ngày 14/7/2008 việc phê duyệt kết đấu thầu gói thầu số 11: Xây dựng đoạn km266+230-km272+800, Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 2/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 đoạn Km174+00-km272+800 thuộc tỉnh Lâm Đồng Ninh Thuận b Nguồn cung cấp số liệu, liệu b.1.Nguồn tài liệu, liệu tham khảo - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Ninh Sơn giai đoạn 2010 – 2017 - Các số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận - Các liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Nhơn Sơn năm 2017 lưu trữ UBND xã Nhơn Sơn - Bản đồ đất tỉnh Ninh Thuận - Tuyển tập 31 tiêu chuẩn Việt Nam môi trường - Hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác chế biến đá, đất sét Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn 1999 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất tỉnh khác (tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh) thẩm định, phê duyệt - Công nghệ sinh học môi trường, tập Công nghệ xử lý nước thải - năm 2003 - Công nghệ sinh học môi trường, tập Xử lý chất thải hữu – năm 2003 - Các tài liệu, liệu tham khảo quan, ban ngành có chức thiết lập, thực phê duyệt Vì có độ xác, hợp lý tài liệu b.2 Nguồn tài liệu, liệu chủ dự án tạo lập - Tập đề án khai thác đất Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn - Hiện trạng (động, thực vật) khu vực dự án, khảo sát thực địa tháng 11/2017 - Kết phân tích tiêu mơi trường dự án PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐTM: Báo cáo ĐTM tổng hợp xây dựng sở phương pháp sau đây: - Phương pháp điều tra khảo sát - Phương pháp tính tốn - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp chuyên gia TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP ĐTM CỦA DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 3/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp * Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đất Núi Ngỗng thuộc xã Nhơn Sơn huyện Ninh Sơn Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng lập - Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - Giám đốc: Đào Đức Kiểm - Địa chỉ: 2A, Nguyễn văn Trỗi, Tp Phan rang – Tháp chàm - Điện thoại: 0259.3502577 Fax: 0259.3922665 * Các bước triển khai xây dựng báo cáo: - Bước 1: Khảo sát thực địa - Bước 2: Điều tra thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực triển khai dự án - Bước 3: Lấy mẫu, phân tích thơng số mơi trường để đánh giá trạng môi trường khu vực thực dự án - Bước 4: Phân tích tổng hợp số liệu thu thập - Bước 5: Phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến mơi trường - Bước 6: Hồn chỉnh báo cáo * Báo cáo xây dựng theo phương pháp chọn lọc số liệu tin cậy, sử dụng phương pháp hợp lý đồng để tiến hành sàng lọc tác động đến mơi trường, từ đưa giải pháp giảm thiểu phù hợp Thành viên nhóm Đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đất Núi Ngỗng: STT Họ tên Chức vụ Trình độ chun mơn Thạch Thanh Bình Trưởng nhóm Kỹ sư môi trường Nguyễn Thu Yến Thành viên Kỹ sư mơi trường Hồ Minh Hòa Thành viên Kỹ sư môi trường Nguyễn Võ Đạt Thành viên Kỹ sư môi trường Tiêu Lê Thành Đạt Thành viên Kỹ sư môi trường Phạm Chiến Thắng Thành viên Kỹ sư môi trường Trần Ngọc Bảo Trân Thành viên Kỹ sư mơi trường Ngồi ra, q trình thực chúng tơi nhận hỗ trợ đóng góp ý kiến tổ chức cá nhân - Phòng Tài Nguyên huyện Ninh Sơn, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Ninh Thuận Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 4/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - UBND UBMTTQ xã Nhơn Sơn Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 5/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp CHƯƠNG TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án: Dự án khai thác đất san lấp mỏ đất Núi Ngỗng để thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 1.2 Chủ dự án: Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng - Địa liên hệ: Số 145/154 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, T.p Hà Nội - Điện thoại: 0243.8272533 - Ban điều hành dự án Ninh Thuận: + Giám đốc: ông Chu Trọng Nhung + Địa chỉ: số 85 đường Bác Ái, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm + Điện thoại: 0912.080874 – 0259.3882529 1.3 Vị trí địa lý dự án: Khu vực xin khai thác phần diện tích chân sườn đồi nhỏ chân phía Tây Núi Ngỗng, cách Quốc lộ 27 khoảng 1,2 km phía Bắc, cách khu dân cư thơn Núi Ngỗng khoảng 0,1 km phía Bắc, thuộc địa giới hành xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Diện tích khu vực xin khai thác 19 giới hạn điểm khép góc có toạ độ xác định theo Hệ toạ độ VN2000 sau: Điểm Toạ độ X (m ) Y (m ) 1287315 571923 1287315 Điểm Toạ độ X (m ) Y (m ) 11 1286318 571738 571996 12 1286364 571750 1287083 571932 13 1286424 571722 1286874 572003 14 1286452 571689 1286738 571936 15 1286574 571690 1286637 571966 16 1286582 571718 1289487 571935 17 1286707 571697 1286385 571866 18 1286883 571731 1286244 571687 19 1287084 571802 10 1286278 571703 1.4 Các hạng mục Dự án: Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 6/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp 1.4.1 tả mục tiêu dự án: Khai thác để cung cấp nguồn vật liệu đất san lấp phục vụ cho Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 27 địa bàn huyện Ninh Sơn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 1.4.2 Các hạng mục công trình Dự án: a Văn phòng làm việc, nhà kho, xưởng sửa chữa khí: Tại mỏ, xây dựng số cơng trình để điều hành mỏ sau: - Văn phòng làm việc: Nhà tạm dựng sắt, tơn với diện tích 80 m2 - Nhà kho xưởng sửa chữa khí nhỏ: Nhà tạm dựng sắt, tơn với diện tích 60m2 - Lán trại cho công nhân nghỉ: Nhà tạm dựng sắt, tôn với diện tích 80 m2 b Nguồn cung cấp điện: Tại mỏ đất, Công ty áp dụng công nghệ khai thác giới kết hợp với thủ công, thiết bị dùng chủ yếu máy đào, máy ủi Các phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu cung cấp từ cửa hàng xăng dầu vùng Vì vậy, q trình khai thác khơng cần dùng nguồn điện, dùng để thắp sáng cho sinh hoạt công nhân, bảo vệ khu mỏ phục vụ cho xưởng khí sửa chữa loại máy móc dụng cụ khai thác Nguồn điện cung cấp cho dự án Công ty đăng ký sử dụng lưới điện pha Công ty điện lực Ninh Thuận c Nguồn cung cấp nước: Trong trình khai thác nước dùng cho sinh hoạt phun tạo độ ẩm cho đất khai thác, chống bụi đường khu vực khai thác: - Nước cung cấp cho sinh hoạt công nhân: với tiêu chuẩn khoảng 100 lít/người/ngày Tổng số nhân cơng mỏ 32 người, tổng lượng nước khoảng 3200 lít/ngày (= 3,2m3/ngày) - Nước dùng cho công tác phun tạo độ ẩm cho đất khai thác, chống bụi đ ường ngồi khu vực khai thác: Trung bình khối lượng nước phun đường (khoảng 1,2km) chống bụi khoảng 16m3/ngày đêm (vào mùa khô) Như tổng lượng nước cần cho nhu cầu 19,2 m3/ngày Giải pháp cung cấp: Nước sinh hoạt chứa hồ xây (hoặc xitec) khu vực mỏ, xe ô tô bồn chở đến Nước tưới đường để giảm bụi xe ô tô bồn chở đến trực tiếp phun lên đường Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 7/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp Nguồn cung cấp nước cho trình khai thác phun đường chống bụi: Sử dụng nước kênh nội đồng phía Nam gần khu vực mỏ Dự kiến Công ty đặt 01 trạm bơm cầu Đúc (trên đường nối từ Quốc lộ 27 vào mỏ) với công suất 3,8 KW để dẫn nước tưới đường vận chuyển 1.4.3 Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình dự án a Quy trình mở vỉa: a1 Phương án mở vỉa: Trên sở đặc điểm địa hình khu mỏ moong khai thác trước có khu vực mỏ đất Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị khai thác vận chuyển đất ngoài, hào mở vỉa mở góc ranh giới phía Nam mỏ, chạy dọc theo ranh giới phía Tây mỏ từ Nam lên Bắc Từ hào mở vỉa mở hào ngang vào khu vực mở moong khai thác Hào mở vỉa đường vận chuyển từ khu mỏ nối trục giao thơng khu vực a2 Trình tự khai thác: Từ đầu hào ngang, tạo moong khai thác với chiều cao tầng khai thác 3m, chiều rộng mặt tầng khai thác từ 10-15m Dùng máy ủi gạt lớp bụi mùn hữu gom lại thành đống sát ranh giới phía Tây mỏ, sau dùng máy đào đào xúc theo luống đổ trực tiếp lên phương tiện vận chuyển đến công trường Để tạo thuận lợi việc khai thác vận chuyển nhằm khai thác triệt để khối lượng đất san lấp mỏ, việc khai thác thực theo tầng từ ranh giới phía Tây khấu dần ranh giới phía Đơng mỏ theo hình thức chiếu tiến dần từ Nam lên Bắc a3 Vận tải nội bộ: Các phương tiện vận tải từ hào ngang chạy vào đường hào mở vỉa để chạy đường giao thơng khu vực để vận chuyển đến cơng trình Để hạn chế việc ách tắt xe đường hào chính, việc quay trở đầu phương tiện vận chuyển thực mặt tầng moong khai thác 1.4.4 Công nghệ khai thác: b1 Công nghệ khai thác: Để phù hợp với trạng thực tế khu vực mỏ đất tạo việc làm cho số lao động địa phương, Cơng ty chọn cơng nghệ khai thác hồn tồn giới với tổ hợp máy đào, máy ủi tơ tự đỗ b2 Quy trình cơng nghệ khai thác: Đào đất Xúc lên phương tiện vận chuyển Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Vận chuyển đến công trình Trang 8/59 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án khai thác đất san lấp c Trữ lượng mỏ công suất khai thác: c1 Trữ lượng mỏ : Theo tính tốn cơng ty đề án khai thác trữ lượng mỏ thể cụ thể bảng sau : Bảng Trữ lượng mỏ khối lượng đất bốc Diện tích Độ dài Hệ số Hệ số Tổng trữ mặt cắt STT khối điều thu hồi lượng mỏ khối địa (m) chỉnh (%) (m3) chất (m2) Khối lượng đất bốc (m3) Hệ số bốc đất (%) Trữ lượng khai thác (m3) Ghi 450 1.233 1.089 125 0,85 95 84.939 1.987 82.952 240 0,85 95 225.002 5.263 219.739 224 0,85 95 202.676 4.741 197.935 95 147.275 3.445 143.830 1.152 210 0,85 585 Tổng cộng 659.892 15.436 2,3 644.456 c2 Công suất khai thác: Trên sở trữ lượng mỏ u cầu tiến độ thi cơng cơng trình diễn biến thời tiết khu vực, Công ty dự báo nhu cầu đất cần để thi công xây dựng cơng trình theo thời điểm 200.000m 3/năm Do vậy, công ty dự kiến công suất khai thác tiêu thụ mỏ 200.000m3/năm 1.4.5 Nhu cầu thiết bị, máy móc Trên sở trữ lượng mỏ công suất khai thác, đề án khai thác công ty tính tốn nhu cầu máy móc thiết bị sau: STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Quy cách Máy đào KOMASU PC450-7 Cái 01 1,2 đến 1,8 m3 Máy đào KOMASU PC700-3 Cái 01 1,2 đến 1,8 m3 Máy ủi KOMASU D50-15 Cái 01 Xe ô tô bồn Chiếc 01 Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 9/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp Xẻng đào Xe vận chuyển đất (xe Bel) Cái 15 Chiếc 10 15 Tấn 1.4.6 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu: (tính cho năm) Căn vào số lượng máy móc thiết bị trên, cơng ty tính tốn dự trù phần ngun liệu nhiên liệu sau: STT Nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lượng Dầu DO cho máy đào, máy xúc Lít 24.000 Nhớt Lít 500 Nước sinh hoạt m3 1.728 Nước tưới đường m3 20.000 1.4.7 Thời gian thực dự án: - Thời gian xây dựng mỏ: Dự kiến tháng - Thời gian khai thác hết khối lượng mỏ đất: (644.456 m3/200.000 m3) x 12 = 38 tháng - Thời gian đóng cửa mỏ: Dự kiến tháng Như tuổi thọ mỏ dự kiến là: năm tháng 1.4.8 Tổng mức đầu tư dự án: Theo tính tốn Cơng ty Đề án khai thác tổng vốn đầu tư cho dự án 6.057.387.000 đồng Trong mức đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường khoảng 350.000.000 đồng, bao gồm đầu tư hạng mục cụ thể sau: - Nâng cấp đoạn đường nối từ mỏ Quốc lộ 27: 50.000.000đ - Đầu tư hệ thống máy bơm nước: 150.000.000đ - Kinh phí mua nhiên liệu, điện phục vụ cho công tác tưới nước mặt đường : 30.000.000 đ - Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh, bể tự hoại : 12.000.000đ - Kinh phí th nhân cơng kiểm tra tưới nước: 108.000.000đ 1.4.9 Chế độ làm việc, công suất khai thác + Chế độ làm việc tổ chức thực hiện: Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 10/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp quy trình; tránh trình trạng rửa trơi đất màu, ảnh hưởng đến diện tích đất trồng trọt dân cư - Lượng rác thải sản xuất chủ yếu đất thải mỏ (gồm bụi, mùn hữu lẫn tầng đất mặt mỏ) dự tính khoảng 15.436 m cho toàn khu vực mỏ Tuy nhiên lượng đất thải gom lại thành đống sát ranh giới phía Tây mỏ sau tận dụng lại 100% để san gạt lại khu vực khai thác nhằm trồng cỏ hoàn phục môi trường - Chất thải rắn thải thiết bị hư hỏng, phụ tùng thay thế… phân loại để tái sử dụng bán phế liệu - Chất thải rắn sinh hoạt thu gom xử lý chôn lấp quy hoạch vị trí dự án 4.2.2 Giảm thiểu tác động bụi, khí thải - Ơ nhiễm bụi vấn đề đáng quan tâm trình khai thác đất Mặc với hàm lượng thấp bụi có độc tính cao nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Biện pháp hạn chế bụi giai đoạn chủ yếu phun nước vào bề mặt mỏ khai thác nhằm tạo độ ẩm phù hợp khu vực khai thác để hạn chế bụi phát sinh trình khai thác Tần suất phun đảm bảo cho bề mặt khai thác ln ln có độ ẩm cần thiết Đây phương pháp đơn giản dễ thực khu vực dự án - Phân bố mật độ xe vào khu vực khai thác phù hợp, tránh ùn tắc gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực - Để hạn chế bụi phát sinh đoạn đường vận chuyển khu vực dự án, xe vận chuyển đất phủ bạt dùng phương pháp phun nước đường đi, tần suất phun không quy định cụ thể mà sát định sau quan sát đường khô - Sử dụng tiết kiệm quỹ đất phương pháp khai thác gọn lơ, trồng xanh quanh khu vực dự án để tạo bóng mát giảm thiểu nhiễm khơng khí - Thường xun kiểm tra, tu sửa bảo trì phương tiện vận tải Khi chuyên chở nguyên vật liệu xe vận chuyển phủ kín bạt tránh rơi vãi đường - Sử dụng thiết kế động như: không hoạt động tải, sử dụng nhiên liệu theo thiết kế dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,5-1%) - Để đảm bảo sức khoẻ, nghỉ nhân công làm việc dự án hộ dân sống xung quanh khu vực khai thác, thời gian vận chuyển hoạt động phương tiện bố trí cách phù hợp Khơng hoạt động thời gian: Trưa từ 11h30 đến 13h30, chiều từ 18h30 đến 06h sáng hôm sau Trong trường hợp cần thiết, cần đẩy nhanh tiến độ, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên lưu lượng xe vận chuyển đất thời gian vận chuyển tăng lên, thời gian hoạt động không 20h30’ Với Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 45/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp trường hợp chủ dự án có lịch trình hoạt động khai thác, vận chuyển chi tiết đăng ký với quyền địa phương để thông báo cho hộ dân quanh khu vực khai thác biết - Ban điều hành tổ chức họp định kỳ vào ngày 15 tháng họp đột xuất nhằm chấn chỉnh trường hợp xấu, kỷ luật lao động, tài xế có hành vi gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân xung quanh khu vực dự án Tập huấn giáo dục công nhân, tài xế văn hóa doanh nghiệp, hoạt động chun mơn vận tải 4.2.3 Giảm thiểu tác động nước thải - Nước thải sinh hoạt cán công nhân viên khu vực mỏ sinh có chứa chất cặn bã, chất hữu cơ, chất rắn lửng, chất dinh dưỡng vi khuẩn gây bệnh Đây nguồn gây ô nhiễm, đặc biệt vào mùa mưa không thu gom, xử lý theo nước mưa chảy tràn xuống khu dân cư thơn Núi Ngỗng gây nhiễm mơi trường.Vì nước thải sinh hoạt thu gom đường ống xử lý sơ qua lưới chắn rác để lọc bớt mỡ, cặn thức ăn, rác…sau chảy qua bể bán tự hoại giếng thấm để xử lý Nước thải từ nhà vệ sinh xử lý bể tự hoại ngăn Hệ thống xử lý xây dựng trước dự án vào hoạt động 4.2.4 Giảm thiểu tác động tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn độ rung ảnh hưởng tới môi trường chủ yếu tuyến đường vận chuyển, chúng tơi cam kết biện pháp giảm thiểu sau: - Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung tuyến đường vận chuyển phải lắp đặt thường xuyên kiểm tra thiết bị giảm phương tiện thi công; kiểm tra thường xuyên siết lại ốc vít bị lỏng phương tiện thi công, tránh trường hợp vận hành phần phát tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh Các thiết bị máy móc cần phải có chế độ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo tiêu chuẩn an tồn lao động - Tuyệt đối khơng vận chuyển q tải trọng cho phép tuyến đường, hạn chế tốc độ xe chạy chậm 30Km/h để đảm bảo tiếng ồn độ rung ảnh hưởng Bên cạnh đó, Cơng ty giáo dục, động viên tài xế lái xe chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng đảm bảo vệ sinh mơi trường trình vận chuyển đường - Thời gian vận chuyển hoạt động phương tiện bố trí cách phù hợp, khơng làm việc thời gian nghỉ ngơi người dân 4.2.5 Giảm thiểu tác động tập trung số lượng lớn lao động Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 46/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Ban hành nội quy làm việc sinh hoạt cơng trình Bản nội quy phải niêm yết khu lán trại; phổ biến cho toàn người lao động dự án nắm bắt, thực hiện; đồng thời gửi cho quyền địa phương để giám sát - Thường xuyên giáo dục người lao động dự án tôn trọng phong mỹ tục người dân địa phương - Toàn nhân lực trước thi cơng cơng trình dự án định kỳ phải kiểm tra sức khoẻ; không sử dụng người có bệnh truyền nhiễm có nguy lây cao Trong sinh hoạt dự án: Cung cấp đầy đủ nước sạch; thực phẩm sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng Thường xuyên giáo dục cho tồn nhân lực thi cơng dự án vệ sinh môi trường 4.2.6 Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái - Trong q trình khai thác Cơng ty tiến hành biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tác động có hại q trình khai thác - Trong trình quy hoạch, thiết kế khu mỏ Công ty quan tâm đến hệ động thực vật nơi thực dự án So sánh đánh giá lợi hại vị trí nhằm chọn vị trí tối ưu cho dự án ảnh hưởng đến hệ sinh thái - Bên cạnh giải pháp khác tiến hành hạn chế độ sâu khai thác, tạo bờ moong khai thác phù hợp, bảo đảm độ triền dốc núi để khơng gây xói mòn khai thác, bảo vệ xanh có 4.2.7 Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế - xã hội - Cơng ty kết hợp với quyền địa phương nhằm xây dựng biện pháp quản lý nhân thích hợp Khi dự án vào hoạt động ổn định, số tiện ích sinh hoạt, vui chơi giải trí cho cơng nhân Cơng ty đầu tư xây dựng nhằm hạn chế tượng tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh trật tự - Công ty ưu tiên nhận công nhân vào làm việc người địa phương nhằm hạn chế cố mặt xã hội 4.3 Giảm thiểu rủi ro ứng phó cố mơi trường - Sự cố cháy nổ: + Trước thi công công trình vào khai thác Cơng ty kết hợp với quyền địa phương BCH Quân Tỉnh để tổ chức kiểm tra, rà, gỡ bỏ loại bom, mìn, đạn khu vực dự án sót lại thời kỳ chiến tranh; Tổ chức tập huấn cơng tác phòng cháy chữa cháy biện pháp sơ cứu tai nạn xảy cho tồn cán Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 47/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp công nhân viên làm việc khu vực dự án Tại khu vực lán trại, kho chứa nhiên liệu trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy bình chữa cháy + Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn hệ thống thiết bị điện, kho chứa nguyên, nhiên liệu dễ cháy hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy + Trong trình khai thác phát vật thể gây cháy nổ (bom, đạn) báo cho cấp quyền quản lý để kịp thời khắc phục, xử lý tình xấu xảy - Tai nạn lao động, giao thông: + Xây dựng nội quy cơng trình phổ biến cho tồn người lao động nắm bắt, thực + Không sử dụng phương tiện, máy móc khơng đảm bảo kỹ thuật + Tồn nhân lực thi cơng dự án đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, vật dụng thiết bị bảo hộ lao động + Huấn luuyện khả cấp cứu người bị tai nạn lao động + Trang bị dụng cụ cấp cứu, tủ thuốc để kịp thời sơ cứu tai nạn xảy - Ứng phó cố: + Khi xảy cố huy động nguồn lực chỗ để giải kịp thời, khẩn cấp báo đến quan chức như: Cơ quan PCCC, Chính quyền địa phương, Cơ quan quản lý môi trường nhằm phối hợp đồng để giải nhanh chóng cố, hạn chế đến mức thấp tổn thất người tài sản khu vực + Cơng ty có trách nhiệm đền bù tương xứng thiệt hại cố xảy theo quy định 4.4 Các phương án Tổ chức - Hành 4.4.1 An tồn lao động phòng chống cháy nổ: - Ban điều hành dự án phải phối hợp với địa phương tổ chức có liên quan việc phân định quản lý khu vực Tài nguyên khai thác đất, để quản lý diện tích khai thác thực nghĩa vụ việc sử dụng Tài nguyên Bảo vệ Môi trường - Để đảm bảo hoạt động mình, Cơng ty phải thường xuyên giữ mối quan hệ với địa phương để giải tranh chấp đất đai cơng tác đền bù giải phóng mặt (nếu có) Phải đảm bảo đầy đủ điều khoản mà Công ty cam kết tiến hành nhận hồ sơ khai thác Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 48/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định hành đặc biệt công nhân làm việc khu vực dễ xảy tai nạn lao động - Hướng dẫn cho cơng nhân quy trình kỹ thuật khai thác quy tắc an toàn vận hành thiết bị thi công - Khai thác theo quy trình, qui định cấp mỏ quan có thẩm quyền - Bố trí thời gian làm việc hợp lí, cơng nhân làm việc điều kiện độc hại, vị trí có tiếng ồn, độ rung lớn cần bố trí thời gian làm việc cho đảm bảo không làm việc liên tục giờ/ngày phải có chế độ luân chuyển theo định kỳ tháng/lần - Trong trình sản xuất phải tuân thủ quy trình, quy phạm bắt buộc sau: + Quy phạm nội quy an toàn lao động: Các thiết bị dùng điện nối đất có điện trở tiêu chuẩn, phận truyền động đai, phớt có lưới bảo vệ, sàn cơng tác có lan can hành lang Tất thiết bị thi công làm việc cơng trường quy định quy trình vận hành nội quy an toàn lao động treo nơi dễ nhìn thấy + Tiêu chuẩn Viện nam TCVN 5326 – 2008, Quy phạm kỹ thuận an toàn khai thác khoáng sản lộ thiên + Thực quy định phòng, chống cháy theo quy định quan quản lý chuyên ngành: Công ty phải trang bị thiết bị chống cháy, cấp nước thường xuyên xây dựng bể dự trữ bình bọt chữa cháy CO 2, tập huấn an tồn phòng chống cháy nổ , trì việc trang bị đầy đủ phương tiện an tồn cá nhân 4.4.2 Chương trình chăm sóc sức khoẻ người lao động: - Người lao động phải thường xuyên trang bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân găng tay, mũ, trang dụng cụ phòng chống nhiễm bụi, khí thải độc hại, có kiểm tra, giám sát trực tiếp cán an tồn lao động - Cơng ty trì việc khám sức khoẻ định kỳ cho tồn thể cán công nhân viên, phân loại sức khoẻ có hướng xử lý kịp thời số cán bộ, cơng nhân bị bệnh có sức khoẻ yếu - Định kỳ tổ chức đợt nghỉ ngơi, điều dưỡng theo chế độ Nhà nước - Trang bị đầy đủ dụng cụ thuốc men cần thiết tối thiểu cho việc sơ cứu tai nạn, rủi ro sản xuất tổ chức tập huấn quy tắc sơ cứu ban đầu cố, tai nạn rủi ro Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 49/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Duy trì chế độ khen thưởng xử phạt việc thực quy trình kỹ thuật, quy tắc an tồn lao động cơng trường - Thực đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho tất cán bộ, công nhân tồn Cơng ty - Bồi dưỡng độc hại theo quy định ngành lao động nặng nhọc độc hại 4.4.3 Phòng chống thiên tai, cố rủi ro môi trường a Thiên tai Công ty áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn cho người trang thiết bị mùa mưa bão sau: - Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết thông báo đến công nhân hệ thống truyền thông chung Công ty - Thành lập trì có hoạt động đội cứu hộ, chống lụt bão đội khai thác b Rủi ro, cố môi trường biện pháp phòng chống: - Các cố liên quan đến lao động khu vực có nhiệt độ cao ngạt, ngất, rơi từ thành moong xuống - Rủi ro trình khai thác, di chuyển thiết bị vận chuyển vật liệu * Các biện pháp đề phòng giải rủi ro cố: - Giáo dục, huấn luyện đôi với việc ban hành qui chế an tồn lao động cơng tác khai thác vận chuyển - Tổ chức tập huấn, nâng cao tay nghề cho công nhân chuyên nghiệp làm việc với thiết bị nặng nơi có nhiệt độ cao: máy xúc, máy ủi, lái xe vận tải - Bảo đảm chế độ thường trực mùa mưa bão - Thành lập đội xử lý cố, luyện tập thường xuyên để kịp thời giải xảy cố 4.4.4 Nghĩa vụ trách nhiệm BVMT, khắc phục cố môi trường: Theo điều 30 chương III Luật BVMT ghi rõ: “Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác mà làm suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, gây cố môi trường phải thực biện pháp khắc phục theo quy định UBND địa phương quan quản lý Nhà nước bảo vệ mơi trường, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật” Nhằm thực Luật BVMT Công ty phải thực trách nhiệm nghĩa vụ sau: Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 50/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Sử dụng đồng giải pháp BVMT, ngăn chặn cố môi trường Công ty thực phương án giảm thiểu ô nhiễm giám sát môi trường thường xuyên, chịu tra, giám sát quan quản lý Nhà nước môi trường - Chịu kiểm tra khảo sát đánh giá phí tổn để giải xử lý cố môi trường - Chịu trách nhiệm hậu cộng đồng khu vực xung quanh để xảy cố môi trường - Đền bù thiệt cho cộng đồng - xã hội cố môi trường theo quy định quyền địa phương quan quản lý Nhà nước mơi trường 4.5 Hồn phục mơi trường sau khai thác * Hồn phục mơi trường sau khai thác bao gồm việc đưa môi trường tự nhiên (đất, nước, sinh thái - cảnh quan) khu vực mỏ trở chuyển sang trạng thái tốt đồng thời giải vấn đề liên quan đến mơi trường văn hố, kinh tế - xã hội việc làm người lao động sau kết thúc khai thác * Công ty thực nghiêm chỉnh Nghị định số 71/2008/QĐ – TT việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khống sản * Để hồn phục môi trường sau khai thác, Công ty dựa vào nguyên tắc sau: - Xem xét phương án hoàn phục nghiên cứu thiết kế mỏ - Trong q trình khai thác Cơng ty có kế hoạch khai thác tốt để đảm bảo an toàn mỏ bảo vệ môi trường, đất đai tạo điều kiện cho công tác phục hồi môi trường sau hồn thành khai thác - Cơng ty hồn phục môi trường biện pháp trồng cỏ phạm vi khai thác * Sau kết thúc việc khai thác vận chuyển Công ty thực việc đóng cửa mỏ theo quy định, tu sửa lại đoạn đường vận chuyển từ mỏ Quốc lộ 27 đạt chất lượng vận chuyển để bàn giao cho địa phương Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 51/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Các biện pháp trình bày chương quy trình cơng nghệ khai thác vận chuyển đất quan chức phê chuẩn biện pháp mang tính chất định nhằm giảm thiểu khả gây ô nhiễm môi trường, hạn chế tác động tiêu cực trình khai thác hoạt động có liên quan Bên cạnh chương trình quan trắc giám sát chất lượng mơi trường đóng vai trò quan trọng để BVMT, bảo vệ sức khoẻ người lao động, đảm bảo phát triển bền vững ổn định sản xuất Quan trắc giám sát chất lượng môi trường nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý môi trường Giám sát môi trường phức hợp biện pháp khoa học, kỹ thuật cơng nghệ tổ chức nhằm kiểm sốt cách chặt chẽ có hệ thống khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường yếu tố liên quan Giám sát chất lượng mơi trường định nghĩa trình: Quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý kiểm sốt cách thường xun, liên tục thơng số chất lượng Mơi trường yếu tố có liên quan Giám sát chất lượng môi trường công cụ thiếu để người làm công tác quản lý môi trường nhà chuyên môn quản lý chặt chẽ nguồn thải gây ô nhiễm, điều chỉnh kế hoạch, quy hình thức khai thác giảm nhẹ chi phí khắc phục, xử lý tác động tiêu cực đến môi trường Nội dung việc giám sát môi trường theo dõi biến đổi số tiêu hoá học, sinh học, lý học mơi trường thơng số cụ thể có liên quan khác đến sở sản xuất Kết q trình giám sát chất lượng mơi trường cách có hệ thống có ý nghĩa quan trọng khơng việc phát thay đổi mơi trường để kịp thời tìm cách xử lý, bảo vệ mà góp phần đánh giá mức độ xác dự đốn tác động mơi trường đề chương báo cáo Diễn biến mơi trường kiểm sốt mơi trường khu vực khai thác đất Núi Ngỗng xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn thực theo quy định Luật Bảo vệ môi trường Trực tiếp chịu kiểm tra, theo dõi, giám sát thực chức quản lý Nhà nước môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Thuận Để cho sản xuất ổn định không ngừng phát triển, đồng thời khống chế tác động tiêu cực môi trường xung quanh, hạn chế tối đa cố mơi trường, chương trình giám sát mơi trường u cầu sau: 5.1 Chương trình quản lý mơi trường Lập chương trình quản lý mơi trường cho giai đoạn xây dựng, lắp ráp thiết bị giai đoạn khai thác với nội dung cụ thể sau: Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 52/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án - Phối hợp với quan quản lý môi trường địa phương, đơn vị chuyên môn tiến hành giám sát môi trường định kỳ suốt trình hoạt động dự án - Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ, ủng hộ Dự án giải vướng mắc trình thực dự án - Xây dựng hệ thống xử lý chất thải - Xây dựng chương trình đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, kế hoạch phòng chống cố mơi trường - Thực tốt tiêu chuẩn Việt Nam hành, chương trình giảm thiểu nhiễm mơi trường hướng tới phát triển hài hoà phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường - Thực nội dung nêu Báo cáo đánh giá tác động môi trường Luật bảo vệ môi trường Việt Nam hành 5.2 Chương trình giám sát mơi trường Để suốt trình khai thác, hoạt động Công ty không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh đồng thời đánh giá hiệu biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đề ra; Công ty thực chương trình giám sát mơi trường sau đây: a Giám sát chất lượng khơng khí: - Vị trí giám sát: vị trí * Vị trí thứ nhất: Tại phía Nam mỏ nằm khu vực khai thác (vị trí lấy mẫu) * Vị trí thứ hai: Tại đường vận chuyển, cạnh nhà ông Nguyễn Thành Phương, cách ranh giới phía nam mỏ 150m - Chỉ tiêu quan trắc: NO2, SO2, bụi lửng, bụi có đường kính  10µm - Tần suất quan trắc: tháng/ lần b Giám sát chất lượng nước: - Vị trí giám sát: vị trí * Vị trí thứ nhất: Tại hồ Núi Ngỗng nằm cách ranh giới mỏ phía Tây 30m * Vị trí thứ hai: Tại giếng nước hộ bà Phước thuộc khu dân cư Núi Ngỗng, sát đường vận chuyển, cách ranh giới phía Nam mỏ 80 m - Chỉ tiêu quan trắc: pH, BOD5, DO, chất rắn lửng, Coliform - Tần suất quan trắc: tháng/ lần Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 53/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp c Giám sát tiếng ồn: - Vị trí giám sát: vị trí * Vị trí thứ nhất: Tại phía nam mỏ nằm khu vực khai thác (vị trí lấy mẫu) * Vị trí thứ hai: Tại đường vận chuyển, cạnh nhà ơng Nguyễn Thành Phương, cách ranh giới phía nam mỏ 150m - Chỉ tiêu quan trắc: độ ồn - Tần suất quan trắc: tháng/ lần d Giám sát điều kiện vệ sinh môi trường lao động: Điều kiện vệ sinh môi trường lao động quan trắc vị trí có khả chịu ảnh hưởng yếu tố bất lợi sức khoẻ người nhiệt độ, độ ẩm, bụi, tiếng ồn Thời gian, tần suất vị trí giám sát thực với chương trình quan trắc mơi trường khơng khí nước q trình sản xuất e Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Hàng năm Công ty cần phải tổ chức khám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân Công tác nhằm phân loại sức khoẻ xác định cấu bệnh tật sở đó, phát kịp thời người mắc bệnh để theo dõi điều trị kịp thời Kết việc khám, kiểm tra sức khoẻ giúp cơng ty cơng tác tổ chức cán bộ, bố trí lao động vào vị trí thích hợp, bảo đảm sức khoẻ người lao động Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 54/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6.1 Tóm tắt q trình tham vấn ý kiến cộng đồng Việc tham vấn ý kiến cộng động Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng thực hình thức họp lấy ý kiến trực tiếp từ Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Nhơn Sơn Sau nghiên cứu nội dung dự án nghe trình bày tác động xấu dự án đến môi trường với biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Nhơn Sơn thống ý kiến sau: 6.1.1 Tóm tắt qá trình tổ chức tham vấn Ủu ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án: Theo hướng dẫn nghị địng 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Chủ dự án co văn việc xin ý kiến tham vấn trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án gửi đến UBND, UBMTTQ xã Nhơn Sơn 6.1.2 Tóm tắt q trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án: Chủ dự ấn phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động : - Địa điểm: UBND xã Nhơn Sơn - Thành phần:  Lãnh đạo UBND xã Nhơn Sơn  Đại diện chủ dự ánCộng đồng dân cư chịu tác động dự án 6.2 Kết tham vấn cộng đồng: 6.2.1 Ý kiến UBND xã Nhơn Sơn: Tất biện pháp xử lý chất thải phải đảm bảo triệt để theo Luật Bảo vệ Môi Trường ngày 17/07/2014 đảm bảo không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt nhân dân xung quanh khu vực dự án Đề nghị công ty triển khai thực dự án phải áp dụng biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp tác động xấu tới môi trường Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 55/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp + Không sử dụng phương tiện thi công giới, phương tiện vận tải hạn sử dụng, khơng đảm bảo an tồn kĩ thuật + Các phương tiện vận chuyển phải có mui, bạt che chắn không để nguyên liệu sản phẩm rơi vãi đường vận chuyển phải thực quy định giao thông khu vực… + Trong trình thi cơng xây dựng nhà máy phải có xe chuyên dụng tưới nước thường xuyên để hạn chế khả phát tán bụi + Đối với nước thải phải xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước thải nguồn tiếp nhận + Trước dự án vào hoạt động phải lắp đặt hồn thiện hệ thống xử lý khí thải nhằm hạn chế tới mức thấp nguy gây ô nhiễm môi trường không khí 6.2.2 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức, cộng đồng dân cư tham vấn: - Phối hợp với quyền địa phương, khảo sát, kiểm tra trạng toàn khu vực dân cư sống quanh dự án trước vào giai đoạn hoạt động - Công ty nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp 5, miền núi, độ rộng đường trung bình 6m (nếu điều kiện giải phóng mặt cho phép) giữ nguyên độ rộng đoạn đường 5m, có rãnh nước bên, mặt đường trải đá cấp phối, trải đá mi, để tăng khả rút nước tưới đường chống bụi hạn chế nguồn bụi phát sinh trình vận chuyển đất Bên cạnh đoạn cống ngang qua đường gia cố đảm bảo tải trọng theo yêu cầu trọng tải trình vận chuyển đất - Tăng cường biện pháp giảm thiểu tác động môi trường từ nguồn gây ô nhiễm bụi, khí, tiếng ồn - Thời gian hoạt động khai thác, vận chuyển đất ngày từ sáng 6h00 – 11h30, chiều từ 13h30 đến 18h30 Trong trường hợp khẩn cấp cần tăng lưu lượng xe đẩy vận chuyển thời gian hoạt động ngày để nhanh tiến độ chủ án phải có lịch trình đăng ký với quyền địa phương - Kèm theo Công văn số 07, 03 UBND Xã Nhơn Sơn UBMTTQ Nhơn Sơn sau phụ lục Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 56/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp ` KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đất Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn lập theo quy định hướng dẫn Bộ Tài nguyên Môi trường Báo cáo xác định rõ nguồn gây ô nhiễm môi trường đánh giá cụ thể mức độ tác động nguồn ô nhiễm; biện pháp giảm thiểu tác động đưa có tính khả thi đạt hiệu kinh tế Kiến nghị Để thực tốt cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung cụ thể thực tốt biện pháp giảm thiểu tác động xác định Báo cáo này, Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng đề nghị: - Chính quyền xã Nhơn Sơn phối hợp tích cực với chủ đầu tư tuyên truyền để nhân dân biết, thông cảm, chia sẻ hổ trợ cho chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ Đồng thời phối hợp với Công ty thực nội dung nhằm giảm thiểu tác động xác định Báo cáo này, việc lập phương án phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông … - Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ cho Công ty tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho lực lượng lao động khu dự án; hỗ trợ kỹ thuật công tác giám sát môi trường - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng kính trình Cam kết Cơng ty xây dựng 319 - Bộ Quốc Phòng cam kết thực đầy đủ nghiêm túc biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố mơi trường trình bày Báo cáo này; đồng thời cam kết thực tất biện pháp, quy định chung bảo vệ mơi trường có liên quan đến trình triển khai, thực dự án Trong đó, số vấn đề cụ thể sau: Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 57/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp - Phối hợp với quan chức q trình thiết kế thi cơng hệ thống khống chế ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn mơi trường theo quy định phòng chống cố môi trường xảy Chúng cam kết thực xây dựng cơng trình khống chế nhiễm thời gian phù hợp với giai đoạn xây dựng giai đoạn khai thác dự án nhằm đạt hiệu xử lý chất ô nhiễm phát sinh dự án Thực cơng trình xử lý mơi trường đạt tiêu chuẩn: - Tiêu chuẩn TCVN 5326 - 2008: Quy phạm kỹ thuận an toàn khai thác khoáng sản lộ thiên - Các quy định quản lý đầu tư xây dựng định mức đơn giá xây dựng hành; - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt; - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm; - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt; - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT chất lượng khơng khí, nồng độ cho phép số chất độc hại khơng khí xung quanh - Thực biện pháp khắc phục rủi ro cố môi trường giai đoạn chuẩn bị giai đoạn dự án vào hoạt động; cam kết thực việc đền bù, khắc phục ô nhiễm để xảy cố môi trường - Thực chương trình giám sát mơi trường - Báo cáo kịp thời cho Sở Tài nguyên Môi trường, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ninh Sơn tác động môi trường khác phát sinh q trình thực dự án - Chúng tơi xin đảm bảo độ xác số liệu sử dụng Báo cáo cam kết Dự án chúng tơi khơng sử dụng loại hố chất, chủng vi sinh danh mục cấm Việt Nam công ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 58/59 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đất san lấp PHỤ LỤC Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Hồng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826288 Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm Trang 59/59
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐTM dư án khai thác đất san lấp tại mỏ đất núi ngỗng để thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 27 tỉnh Ninh Thuận, ĐTM dư án khai thác đất san lấp tại mỏ đất núi ngỗng để thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 27 tỉnh Ninh Thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay