Điều tra thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường tại trường mầm non trưng nhị phúc yên vĩnh phúc (2014)

50 99 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ QUYÊN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ - PHÚC YÊN VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em Người hướng dẫn khoa học: ThS.GVC HOÀNG THỊ KIM HUYỀN HÀ NỘI - 2014 Khãa luËn tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học LI CẢM ƠN Trong q trình tìm hiểu, nghiên cứu khố luận này, giúp đỡ, đạo tận tình Thạc sĩ Hồng Thị Kim Huyền, tơi bước tiến hành hồn thành khố luận với đề tài: Điều tra thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường trường mầm non Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khoa Giáo dục Tiểu học, Hồng Thị Kim Huyền, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ban Giám hiệu trường Mầm non Trưng Nhị tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khố luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Th Quyờn Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học LI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu khố luận hồn tồn trung thực Đề tài chưa công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Quyờn Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học DANH MC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết tắt đầy đủ ATTP An toàn thực phẩm BVMT Bảo vệ mơi trường CSGD Chăm sóc giáo dục GDMN Giáo dục mầm non GD&ĐT Giáo dục đào tạo MTXQ Môi trường xung quanh NXB Nhà xuất VSMT Vệ sinh môi trng Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học MC LC Phần MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi giới hạn đề tài Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài Phần NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Khái niệm trường mầm non 1.2.2 Khái niệm môi trường 1.2.3 Vệ sinh môi trường 1.3 Chức tiêu chuẩn trường mầm non 1.3.1 Chọn địa điểm 1.3.2 Các yêu cầu chung xây dựng nhà 1.3.3 Bố trí phòng nhóm trẻ 1.3.4 Tiêu chuẩn trang thiết bị trường mầm non 10 1.3.4.1 Các yêu cầu chung 10 1.3.4.2 Các trang thiết bị cần thiết 10 1.3.4.3 Tiêu chuẩn đồ dùng, đồ chơi 12 1.3.5 Tiêu chuẩn số lượng trẻ nhóm lớp 13 1.4Chế độ vệ sinh trường mầm non 13 1.4.1 Chế độ vệ sinh hàng ngày 13 Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu häc 1.4.2 Chế độ vệ sinh hàng tuần 14 1.4.3 Chế độ vệ sinh hàng tháng, quý, năm 14 1.5 Vệ sinh môi trường đất, nước, khơng khí trường MN 14 1.5.1 Vệ sinh khơng khí 14 1.5.1.1 Đặc điểm khơng khí phòng nhóm trẻ 14 1.5.1.2 Các biện pháp vệ sinh khơng khí 15 1.5.2 Vệ sinh nước 16 1.5.3 Vệ sinh đất 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNGTRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 20 2.1Một số nét khách thể nghiên cứu 20 2.2 Thực trạng việc nhận thức tổ chức vấn đề VSMT GV trường mầm non21 2.3 Kết quan sát vấn đề VSMT trường mầm non Trưng Nhị 27 2.3.1 Về xây dựng sở vật chất, trang thiết bị 27 2.3.2 Vệ sinh môi trường 30 2.3.3 Vệ sinh an toàn thực phẩm 31 2.3.4 Sân chơi, bãi tập, đồ dùng, đồ chơi trời 33 2.3.5 Lịch vệ sinh trường 35 2.4.Thực trạng việc phối hợp giáo viên phụ huynh công tác VSMT 35 2.5 Đánh giá thực trạng công tác VSMT trường MN Trưng Nhị đề xuất số giải pháp khắc phục thực trạng 37 2.5.1 Đánh giá thực trạng công tác VSMT trường MN Trưng Nhị 38 2.5.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác VSMT 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC NguyÔn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại häc Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc Phần MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục mầm non (GDMN) khâu hệ thống giáo dục quốc dân, thực việc ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ từ tháng tuổi đến tuổi Luật Giáo dục quy định mục tiêu GDMN sau: “Mục tiêu GDMN giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một” Việc chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ muốn thành cơng cần tạo mơi trường thuận lợi an tồn từ vệ sinh kiến thức môi trường cần cung cấp cho trẻ Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với bao quanh người, có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống, tồn tại, phát triển người thiên nhiên Môi trường yếu tố cần thiết để việc giáo dục trẻ đạt hiệu … Bên cạnh đó, trường học mơi trường để trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, hình thành nhân cách, ….giúp trẻ khơn lớn trưởng thành Như vậy, môi trường trường mầm non (MN) có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thể chất, hình thành nhân cách trẻ Vấn đề vệ sinh môi trường (VSMT) trường MN cần quan tâm mức Việc nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề VSMT trường mầm non nhiệm vụ cần thiết, góp phần giúp nhà quản lí hoạch định hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác CSGD trẻ em Trường MN Trưng Nhị trường MN thuộc phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Cho tới chưa có nghiên cứu vấn đề VSMT trường MN Trưng Nhị Vì vậy, chúng tơi chọn đề tài: “Điều tra thực trạng vấn đề VSMT trường mầm non Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tnh Vnh Phỳc Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu häc Mục đích nghiên cứu Điều tra thực trạng vấn đề VSMT trường mầm non Trưng Nhị, sở đánh giá vấn đề VSMT đề xuất giải pháp công tác VSMT trường MN Trưng Nhị Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận cơng tác VSMT trường MN - Nghiên cứu thực trạng công tác vệ sinh trường mầm non Trưng Nhị - Đánh giá vấn đề VSMT trường MN Trưng Nhị đề giải pháp công tác VSMT trường mầm non Trưng Nhị Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác vệ sinh môi trường trường mầm non Trưng Nhị 4.2 Khách thể nghiên cứu Trường mầm non Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi giới hạn đề tài Vấn đề vệ sinh môi trường trường mầm non vấn đề rộng Do thời gian nghiên cứu có hạn nên trình nghiên cứu đề tài chúng tơi tập trung tìm hiểu nghiên cứu thực trạng qua hình thức điều tra, vấn, quan sát Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế phiếu điều tra lựa chọn nội dung quan sát, vấn phù hợp đánh giá thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường trường mầm non Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Chúng tơi nghiên cứu giáo trình liên quan đến nội dung khố luận: Giáo trình Vệ sinh trẻ em (Hồng Thị Phương); Giỏo trỡnh Mụi trng v Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc người (Nguyễn Xn Cự, Nguyễn Thị Phương Loan); Tài liệu Tập huấn Giáo dục Bảo vệ mơi trường cho giáo viên mầm non; … để tìm hiểu sở lí luận đề tài 7.2 Phương pháp quan sát Chúng quan sát thực tế vấn đề VSMT trường mầm non Trưng Nhị 7.3 Phương pháp vấn Thơng qua trò chuyện, chúng tơi vấn Ban Giám hiệu nhà trường, số giáo viên phụ huynh để tìm hiểu thêm thơng tin vấn đề VSMT trường mầm non Trưng Nhị Dự kiến đóng góp đề tài - Hệ thống hố sở lí luận vấn đề VSMT trường MN - Cung cấp số liệu đánh giá vấn đề VSMT trường MN Trưng Nhị - Đề số giải pháp vấn đề VSMT trường MN Trưng Nhị Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung khố luận bao gồm: Chương Cơ sở lí luận đề tài Chương Thực trạng cơng tác VSMT trường Mầm non Trưng Nhị Ngun Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Phn NI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua nghiên cứu tài liệu, thấy có nghiên cứu có liên quan đến vấn dề như: UNICEF nhận định: “Vệ sinh trường học vấn đề lớn khu vực nông thôn liên quan trực tiếp đến sức khoẻ giáo viên học sinh” Tác giả Hoàng Thị Phương nghiên cứu mặt lí luận vấn đề vệ sinh trường MN (Giáo trình Vệ Sinh trẻ em) Một số tài liệu bồi dưỡng, tập huấn bảo vệ môi trường cho giáo viên, học sinh cấp Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn năm qua như: “Tài liệu tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non” Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT (2008) “Giúp bé tìm hiểu bảo vệ môi trường qua truyện kể, thơ ca, câu đố” tác giả Trần Thị Thu Hoà, Đặng Lan Phương Chỉ thị việc thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia nước VSMT trường học giai đoạn 2013 - 2015 với mục tiêu: “100% trường mầm non, trường phổ thơng (điểm trường chính) đủ nước nhà tiêu hợp vệ sinh, quản lí sử dụng tốt” Và nhiều cơng trình nghiên cứu khác vấn đề mơi trường nói chung Hàng năm, quan quản lí sở giáo dục mầm non thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá công tác VSMT trường mầm non địa bàn quản lí Tuy nhiên, đợt kiểm tra, đánh giá công tác VSMT trường mầm non thường chưa kiểm tra, đánh giá toàn diện, tập trung vào số tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi,… Nguyễn Thị Quyên Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học 2.3.2.V sinh môi trường Nước uống trẻ cung cấp đầy đủ, mùa đơng có đủ nước ấm cho trẻ uống, mùa hè có nước lọc, Tuy nhiên, nguồn nước nhà trường dùng cho việc giặt, rửa, vệ sinh chân tay cho trẻ có chứa lượng đá vơi tương đối cao, cụ thể lần giặt, rửa đồ dùng cá nhân cho trẻ (khăn mặt, cốc, thìa…) tơi thấy nước trắng xố, có để lại cặn bát, thìa khăn….phải rửa lại nhiều lần Hệ thống cống rãnh tốt đảm bảo nước thải không bị ứ đọng lại Nhà trường xây dựng cách chợ km xung quanh trường khơng có nhà máy hay xí nghiệp nào, khn viên trường có trồng nhiều xanh nên khơng khí mát mẻ, lành, mơi trường thống mát, đảm bảo cho sức khoẻ giáo viên, nhân viên trẻ trường Trường có hệ thống thùng rác đặt xung quanh sân trường, lớp học, sân trường ln đảm bảo khơng có rác bẩn, hàng ngày sân trường quét dọn sẽ, nhặt cỏ bồn cây, rác thải nhân viên vệ sinh thu dọn chở lên xe rác phường Trường chưa xây dựng nhà vệ sinh khép kín cho lớp, tầng chung nhà vệ sinh, diện tích nhà vệ sinh khơng đảm bảo, trật hẹp hệ thống cống nhà vệ sinh chưa tốt, thường xuyên gây bị tc, ng gõy mt v sinh Nguyễn Thị Quyên 30 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc Hình Nhà vệ sinh chung trường MN Trưng Nhị 2.3.3.Vệ sinh an toàn thực phẩm Về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường xây dựng hệ thống bếp ăn chiều hợp, nhiên bếp chưa đảm bảo vệ sinh, rêu mốc, trật hẹp, khơng đảm bảo u cầu Hình Bếp ăn trường Mầm non Trưng Nhị NguyÔn Thị Quyên 31 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Hỡnh phũng chia ăn trường Mầm non Trưng Nhị Sử dụng thực phẩm tươi sống, rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, nhà trường thường kí hợp đồng với sở cung cấp thực phẩm có uy tín Thực phẩm cung cấp cho bữa ăn hàng ngày trẻ tương đối tươi sạch, đảm bảo ngày phần ăn khác nhau: Hình Thực đơn trẻ trng Mm non Trng Nh Nguyễn Thị Quyên 32 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dơc TiĨu häc Hệ thống bếp nấu an tồn, có máy khử độc, tủ lạnh, hộp lưu mẫu thức ăn riêng Dụng cụ nồi, xoong, chảo, bát,….được cọ rửa thường xuyên, phơi khô, đảm bảo vệ sinh Các cô phụ trách bếp ăn nắm tương đối kiếm thức vệ sinh ATTP, thực nghiêm túc theo nguyên tắc này, có tinh thần trách nhiệm cao: - Nhân viên nấu ăn tập huấn công tác dinh dưỡng cho trẻ - Giáo viên - nhân viên nấu ăn bố trí vào lớp bếp phù hợp với khả chuyên môn người - Nhân viên nấu ăn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nuôi dưỡng vệ sinh ATTP 2.3.4.Sân chơi, bãi tập, đồ dùng, đồ chơi trời Sân trường đổ bê-tơng, phẳng, có rãnh nước tốt, đảm bảo mùa mưa nước không bị ứ đọng, lầy lội Tuy nhiên, diện tích trường nhỏ nên diện tích sân trường trật hẹp, đồ dùng đồ chơi ngồi trời chiếm gần hết diện tích sân, tổ chức dạo chơi chủ yu l c tớch Nguyễn Thị Quyên 33 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc Hình Khu sân chơi trường MN Trưng Nhị Hình Trẻ vui chơi sõn trng Nguyễn Thị Quyên 34 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Đồ chơi trời trẻ phong phú số lượng, loại (đu quay,cầu trượt, xích đu, bập bênh …), màu sắc Tuy nhiên, có số đồ chơi khơng đảm bảo u cầu q cũ khơng an tồn, khơng có tính thẩm mỹ 2.3.5.Lịch vệ sinh trường Hàng ngày, giáo viên lớp lau sàn nhà 1- lần; giặt rửa khăn mặt, cốc, thìa… trẻ sau bữa ăn; tổng vệ sinh lớp lần/tuần: lau dát gỗ, xếp lại đồ dùng đồ chơi góc, lau cửa,…; giặt chăn, chiếu, gối,… tháng lần Từ ngày mồng đến ngày 30 hàng tháng thuê nhân viên quét dọn, lau chùi đồ dùng đồ chơi ngồi trời, vệ sinh vườn cổ tích, sân trường Hàng ngày giáo viên lớp luân phiên ca trực quét, dọn vệ sinh nhà vệ sinh chung, xuống phụ bếp,… Hàng tháng: thứ tuần cuối tháng, phòng ban, nhóm lớp tổng vệ sinh tồn trường, sân, cổng, chăm sóc xanh… 2.4 Thực trạng việc phối hợp giáo viên phụ huynh cơng tác VSMT Trong q trình thực tập trường mầm non Trưng Nhị, qua tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi với giáo viên, phụ huynh học sinh, nhận thấy vấn đề VSMT trường mầm non phụ thuộc nhiều vào ý thức hiểu biết bậc phụ huynh, tìm hiểu thực trạng việc phối hợp giáo viên phụ huynh công tác VSMT trường mầm non đưa câu hỏi sau: “Các cô phối hợp với phụ huynh trẻ công tác VSMT trường mầm non ?” A Mời phụ huynh tham gia với trẻ thi tìm hiểu mơi trường như: gia đình bé với bảo vệ môi trường; mẹ với bé trồng cõy Nguyễn Thị Quyên 35 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học B Trao đổi với phụ huynh kế hoạch phương pháp thực VSMT trường mầm non từ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung nhà trường phụ huynh C Phối hợp với phụ huynh tạo mơi trường học tập an tồn, thuận lợi cho trẻ, nhà trường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trẻ D Cả A, B, C Kết thu sau: Đáp án Số lượng % A 28 B 0 C 0 D 18 72 Từ bảng cho ta thấy: 72% giáo viên phối hợp hình thức trên, có nghĩa giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc phối hợp giáo viên phụ huynh cơng tác VSMT trường mầm non Còn lại, 28% giáo viên chọn phương án A: mời phụ huynh tham gia với trẻ vào thi tìm hiểu môi trường Đây coi hoạt động tốt để phối hợp giáo viên phụ huynh, có mặt phụ huynh thi tạo thêm động lực cho trẻ, đồng thời cung cấp thêm cho phụ huynh kiến thức mơi trường cách tự nhiên khơng bị gò ép, tạo cảm giác thoải mái, tin tưởng cho theo học trường Tuy nhiên, hoạt động hạn chế đội ngũ giáo viên, mặt khác số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng VSMT phát triển nhận thức phát triển thể chất trẻ, nên chưa có quan tâm mức Về nhận thức phụ huynh vấn đề VSMT, vấn trực tip mt vi ph huynh nh sau: Nguyễn Thị Quyên 36 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Chị Nguyễn Thị Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc Thu Phương - phụ huynh cháu Phạm Gia Linh lớp tuổi B, hỏi: “Chị có thường xuyên đóng góp ý kiến với giáo viên hay Ban giám hiệu công tác VSMT trường không ?” chị trả lời rằng: “tôi làm công nhân, thời gian rãnh rỗi ít, lúc vội, khơng có thời gian quan sát, tham quan trường nên không nắm rõ tình hình chỗ được, chố chưa nên khơng có ý kiến gì, biết khoẻ mạnh tơi n tâm rồi” Hình 10 Phỏng vấn phụ huynh vấn đề VSMT Anh Nguyễn Văn Quý phụ huynh cháu Văn Hiếu lớp tuổi A, hỏi anh nói rằng: “tôi thấy rằng, việc học tập trẻ công tác CSGD giáo viên chịu tác động lớn từ môi trường, quan tâm đến vấn đề này, thường xuyên quan sát đóng góp ý kiến với giáo viên để họ xem xét có biện pháp khắc phục sớm Tóm lại: Công tác CSGD coi nhiệm vụ chủ đạo trường mầm non, chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường, muốn thực tốt nhiệm vụ trường mầm non cần đẩy mạnh thực nghiêm túc vấn đề VSMT trường mầm non - mơi trường có vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách, đạo đức, phát triển tình cảm, thẩm mỹ… cho trẻ 2.5 Đánh giá thực trạng công tác VSMT trường MN Trưng Nhị đề xuất số giải pháp khắc phục thực trạng NguyÔn Thị Quyên 37 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học 2.5.1 ỏnh giỏ thực trạng công tác VSMT trường MN Trưng Nhị - Diện tích trường nhỏ, số lượng phòng học thiếu, chưa có phòng ngủ tách riêng, số trẻ lớp đông, nhiều lớp tải Cơ sở vật chất trường vấn thiếu thốn, cũ; Đồ chơi chưa thật đa dạng, tính thẩm mỹ chưa cao, chưa vệ sinh thường xuyên Hình 11 Đồ chơi lớp trẻ - Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ vấn đề VSMT trường mầm non nên chưa có đầu t cho ny Nguyễn Thị Quyên 38 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dơc TiĨu häc - Giáo viên chưa có điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết vấn đề vệ sinh mơi trường - Về phía gia đình trẻ: thực tế, tồn khơng bậc phụ huynh không quan tâm tới công tác VSMT trường mầm non, chưa hiểu sâu, hiểu đủ vai trò mơi trường phát triển trẻ nói riêng với cơng tác CSGD nhà trường nói chung - Cơng tác VSMT chưa quan tâm mức, chưa ý đầy đủ mặt vấn đề VSMT 2.5.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác VSMT v Về phía nhà trường cấp quản lí - Nên chuyển mặt trường sang khu đất có diện tích rộng hơn, hợp lí hơn, xây dựng thêm phòng học, thuận tiện cho việc chia nhỏ nhóm trẻ, tránh tình trạng q tải lớp - Có đầu tư cho sở vật chất toàn trường, đặc biệt đầu tư cho đồ dùng, đồ chơi,… đại hoá sở vật chất - Đầu tư cho hệ thống cấp thoát nước, cơng trình vệ sinh, cải tạo cơng trình vệ sinh chung toàn trường lớp - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết giáo viên môi trường, cung cấp tài liệu vấn đề VSMT trường mầm non cho giáo viên, nhân viên nhà trường - Đẩy mạnh phối hợp nhà trường, gia đình tồn thể xã hội, để xây dựng mơi trường mầm non xanh- sạch- đẹp- an toàn - Lập kế hoạch cụ thể, lên lịch VSMT rõ ràng, mở đợt kiểm tra định kì tồn trường về: sở vật chất, vệ sinh ATTP, đất, nước,… v Về phía giáo viên nhân viên nhà trường Ngun ThÞ Quyên 39 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại häc Khoa Gi¸o dơc TiĨu häc - Nghiêm túc thực quy định nhà trường VSMT như: thực tốt chế độ vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng cá nhân cho trẻ; tham gia đầy đủ, tự giác, tích cực hoạt động vệ sinh trường - Khơng ngừng tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức môi trường VSMT trường mầm non - Cung cấp cho trẻ kiến thức mơi trường, VSMT, từ giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sở vật chất, cơng trình chung, tài sản chung…trong trường - Nâng cao tinh thần trách nhiệm việc giữ gìn vệ sinh lớp học phụ trách, bảo vệ sở vật chất lớp, thường xuyên kiểm tra đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng cá nhân trẻ q cũ hay khơng đảm bảo yêu cầu cần loại bỏ bổ sung - Giáo viên nên tận dụng nguyên liệu mở có sẵn xung quanh lớp học để làm thành đồ dùng đồ chơi cho lớp, góp phần bảo vệ môi trường - Phối hợp với phụ huynh: + Giáo viên nên mời phụ huynh tham dự học môi trường xung quanh, bảo vệ môi trường… để phụ huynh thấy tầm quan trọng mơi trường phất triển tồn diện trẻ Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh vấn đề Cũng mời phụ huynh tham gia thi với trẻ vấn đề mơi trường + Động viên, khuyến khích phụ huynh ủng hộ thêm đồ dùng đồ chơi cho lớp, làm phong phú thêm đồ dùng đồ chơi cho lớp, điều tốt phát triển tình cảm, thẩm mỹ,… + Khuyến khích phụ huynh tham gia hoạt động như: trồng lưu niệm cho trường, cung cấp thực phẩm gia đình cho nhà trường để phục vụ cho bữa ăn tr m bo ATTP Nguyễn Thị Quyên 40 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục TiÓu häc Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua quan sát điều tra thực tiễn cho phép rút số kết luận sau: So với quy định việc lựa chọn địa điểm để xây dựng trường mầm non, trường mầm non Trưng Nhị chọn xây dựng địa điểm tương đối phù hợp Nhà trường xây dựng trường với cấu tầng, phù hợp đặc điểm thể chất trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn theo chuẩn quy định Tuy nhiên, diện tích nhà trường nhỏ, số lượng trẻ đông nên số phòng học vượt số trẻ theo quy định, chưa có phòng ngủ tách riêng Hệ thống trang thiết bị trường nhìn chung tương đối đầy đủ, nhiên cần trọng đến tính thẩm mỹ chúng (nhất đồ chơi trẻ) Các giáo viên, nhân viên trường nhận thức tầm quan trọng mơi trường nói chung VSMT trường mầm non nói riêng phát triển trẻ thành công nhiệm vụ CSGD trẻ Kiến nghị · Đối với cấp quản lí sở giáo dục mầm non Đưa lí luận vào chương trình bồi dưỡng thường xun Nâng cao trình độ của giáo viên để đáp ứng nhu cầu thực tế Có sách đầu tư hợp lí cho sở vật chất trường mầm non Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác VSMT trường mầm non · Đối với trường mầm non Ban Giám hiệu nhà trường với lãnh đạo địa phương cần nhanh chóng chuyển đổi mặt cho trường, để đảm bảo không gian giáo dục rộng rãi, phù hợp Nhà trường cần trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường nước, cải tạo nguồn nước Đầu tư cho cơng trình vệ sinh nhiều hn na Nguyễn Thị Quyên 41 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Cần lập thời gian biểu, lịch vệ sinh rõ ràng, cụ thể để cơng tác VSMT tồn trường tiến hành liên tục, khơng bị trì trệ hay gián đoạn Thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu môi trường, nguyên tắc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh ATTP… cho giáo viên, nhân viên, chí cho phụ huynh cho trẻ để nâng cao ý thức VSMT trường mầm non Bản thân giáo viên cần phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kĩ môi trường, VSMT, quy định VSMT bảo vệ môi trường… Phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc CSGD trẻ việc xây dựng trường mầm non xanh - - đẹp an toàn Nhà trường phải thường xuyên tác động tích cực đến phụ huynh để họ thấy tầm quan trọng, cần thiết mơi trường nói chung VSMT trường mầm non nói riêng việc CSGD trẻ theo nghĩa trường mầm non mơi trường giúp trẻ phát triển tồn diện nhân cách, đạo đức, tình cảm, thể chất, trí tuệ, lao ng Nguyễn Thị Quyên 42 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học TI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan (2010), Môi trường người, NXB Giáo dục Hoàng Thị Phương (2006), Vệ sinh trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo dục tích hợp bậc học mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Ánh Tuyết (2008), Tâm lí học trẻ em lúa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, Tài liệu Tập huấn Giáo dục Bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non, tháng năm 2008 NguyÔn Thị Quyên 43 Lớp: K36A GDMN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Nguyễn Thị Quyên Líp: K36A GDMN ... ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Để tìm hiểu thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường trường mầm non Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sử... pháp vệ sinh khơng khí 15 1.5.2 Vệ sinh nước 16 1.5.3 Vệ sinh đất 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH... Trường mầm non Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi giới hạn đề tài Vấn đề vệ sinh môi trường trường mầm non vấn đề rộng Do thời gian nghiên cứu có hạn nên q trình nghiên cứu đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường tại trường mầm non trưng nhị phúc yên vĩnh phúc (2014) , Điều tra thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường tại trường mầm non trưng nhị phúc yên vĩnh phúc (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay