Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4 thông qua việc giải các bài toán có lời văn (2017)

49 51 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 13:19

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====o0o===== NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TỐN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA VIỆC GIẢI CÁC BÀI TỐN CĨ LỜI VĂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: PPDH Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Nguyễn Văn Đệ Ngƣời hƣớng dẫn khoa HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Thạc sĩ Nguyễn Văn Đệ - người tận tình hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp.Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Huyền Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu khóa luận hồn tồn trung thực Đề tài chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng4 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Huyền Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HS : Học sinh HSTH : Học sinh tiểu học GV : Giáo viên SĐĐT : Sơ đồ đoạn thẳng VD : Ví dụ Nxb: : Nhà xuất MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN NỘI DUNG Chương SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tầm quan trọng vai trò tập tốn 1.2 Một số vấn đề phát triển lực giải toán cho học sinh Tiểu học 1.2.1.Năng lực 1.2.2 Năng lực toán học 1.2.3 Năng lực giải toán 1.2.4 Phát triển lực giải toán cho học sinh Tiểu học 1.3 Phương pháp dạy học giải tốn lời văn 1.4 Nội dung triển khai dạy học giải tốn lời văn cho học sinh lớp 1.5 Khảo sát thực trạng việc day học giải tốn lời văn Tiểu học 10 1.5.1 Thực trạng chung 10 1.5.2 Những thuận lợi khó khăn gặp phải dạy học giải tốn lời văn trường Tiểu học 11 Kết luận chương 12 Chương ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA VIỆC GIẢI CÁC BÀI TỐN CĨ LỜI VĂN 14 2.1 Mục đích việc đề xuất biện pháp phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua việc giải tốn lời văn 14 2.2 Biện pháp phát triển lực giải toán cho học sinh lớp thông qua việc giải tốn lời văn 14 2.2.1 Biện pháp 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán nhiều cách khác 14 2.2.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng động tự học Toán cho học sinh Tiểu học 19 2.2.3: Biện pháp 3: Giáo viên tổ chức cho học sinh thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết giải tốn lời văn, phát sửa chữa sai lầm mắc phải q trình giải tốn lời văn 23 2.3 Một số tập giải tốn lời văn nhằm phát triển lực giải toán cho học sinh lớp 24 2.3.1 Dạng 1: Các toán đơn 24 2.3.2 Dạng 2: Các toán hợp 28 2.3.3 Dạng 3: Các tốn điển hình 30 2.3.3.1 Dạng toán “Tìm số trung bình cộng” 30 2.3.3.2 Dạng tốn “Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” 32 2.3.3.3 Dạng tốn “Tìm hai số biết tổng tỉ hai số đó” 33 2.3.3.4 Dạng tốn “Tìm hai số biết hiệu tỉ hai số đó” 36 2.3.4 Các tốn nội dung hình học 38 Kết luận chương 41 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tiểu học xem cấp học tảng, đặt sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển tồn diện nhân cách người, đặt tảng vững cho giáo dục phổ thơng cho tồn hệ thống giáo dục quốc dân Trong chương trình Tiểu học mơn Tốn vị trí ý nghĩa quan trọng Nhiệm vụ mơn Tốn giúp học sinh nắm hệ thống kiến thức kĩ tốn học để từ phát triển lực trí tuệ cho học sinh Từ vị trí trên, mơn Toán đặt vấn đề cho người dạy làm để dạy học Tốn hiệu cao, học sinh phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo việc chiếm lĩnh tri thức Toán học Người giáo viên cần phương pháp dạy học để truyền đạt kiến thức kĩ khoa học môn tới học sinh Tiểu học? Trong chương trình mơn Tốn Lớp 4, hoạt động giải tốn nói chung chiếm vị trí quan trọng Thơng qua việc giải tốn em thấy nhiều khái niệm Toán học số, phép tính, đại lượng, …đều nguồn gốc sống thực Riêng mạch kiến thức giải tốn lời văn trình bày sách giáo khoa Lớp 4, tập trung vào kiến thức kĩ mức sâu hơn, trừu tượng, khái quát so với Lớp 1, 2, Hiện ngành giáo dục nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng thực yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực học sinh làm cho hoạt đông dạy học lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả” Để đạt yêu cầu giáo viên phải phương pháp hình thức dạy học để nâng cao hiệu dạy học nhằm đáp ứng với cơng việc đổi đất nước nói chung ngành giáo dục Tiểu học nói riêng Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực giải toán HS nhiều hạn chế HS khơng biết cách giải tốn lời văn, em khơng biết trình bày lời giải, thường giải cách,… Về phía giáo viên chưa nắm vững quy trình hướng dẫn học sinh giải tốn, chưa ý sử dụng số biện pháp nhằm phát triển lực giải tốn học sinh Từ dẫn đến chất lượng dạy học giải tốn chưa cao Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết phải xây dựng biện pháp nhằm phát triển lực giải toán cho học sinh Xuất phát từ lí trên, tơi định chọn đề tài: “Phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua việc giải tốn lời văn” để tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng cao lực giải toán cho học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp nhằm phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua việc giải tốn lời văn Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực giải toán cho học sinh Lớp - Tìm hiểu nội dung, chương trình dạy học giải tốn lời văn Lớp - Điều tra thực trạng dạy-học giải toán lời văn Lớp - Đề xuất biện pháp để phát triển lực giải toán cho học sinh Lớp thơng qua việc giải tốn lời văn - Xây dựng hệ thống tập giải tốn lời văn lớp phù hợp nhằm phát triển lực giải toán cho HS Đối tƣợng nghiên cứu Một số biện pháp phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua việc giải tốn lời văn Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp phát triển lực giải toán cho học sinh Lớp thơng qua việc giải tốn lời văn Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu sở lí luận + Nghiên cứu tài liệu giáo dục học mơn Tốn, tâm lí học, lí luận dạy học mơn Tốn + Các sách báo, viết khoa học toán phục vụ cho đề tài + Các sách tham khảo, Toán tuổi thơ, Giúp em vui học Toán… 6.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tiến hành thực nghiệm sư phạm với lớp học thực nghiệm lớp học đối chứng lớp đối tượng 6.3 Phương pháp điều tra - Quan sát + Trao đổi thảo luận thuận lợi, khó khăn tổ chức hoạt động học tập giúp phát triển tư sáng tạo cho học sinh việc học tập mơn Tốn Tiểu học + Dự giờ, quan sát việc dạy học giáo viên việc học học sinh trình khai thác tập sách giáo khoa Cấu trúc khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, đề tài gồm chương: Chƣơng sở lí luận thực tiễn Chƣơng Phát triển lực giải toán cho học sinh Lớp thông qua việc giải tốn lời văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tầm quan trọng vai trò tập tốn Với HS xem giải tốn hình thức chủ yếu hoạt động toán học Các tập toán trường Tiểu học phương tiện hiệu việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển lực tốn học, hình thành kĩ năng, kĩ xảo Thông qua việc giải tập học sinh phải thực hoạt động định, bao gồm nhận dạng thể định nghĩa, quy tắc hay phương pháp…Hoạt động học học sinh liên hệ mật thiết với mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học Chính mà vai trò tập toán thể bình diện: Thứ nhất: Trên bình diện mục tiêu dạy học, tập toán học trường Tiểu học giá mang hoạt động mà việc thực hoạt động thể mức độ đạt mục tiêu Thứ hai: Trên bình diện nội dung dạy học, tập toán học giá mang hoạt động liên hệ với nội dung định để người học kiến tạo tri thức, sở thực mục tiêu dạy học khác Những tập toán phương tiện cài đặt nội dung để hoàn chỉnh hay bổ sung cho tri thức trình bày phần lý thuyết Thứ ba: Trên bình diện phương pháp dạy học, tập toán giá mang hoạt động để người học kiến tạo tri thức định, sở thực mục tiêu dạy học khác Khai thác tốt tập tốn góp phần giúp học sinh hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo Từ phát triển lực tốn học cần thiết *Phân tích tốn - Đây tốn hợp giải hai phép tính, muốn tính số hai trường quyên góp ta cần tính số trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp trước Ở học sinh cần nắm từ khóa “ít hơn” (Trường Tiểu học Thắng Lợi qun góp Trường Tiểu học Thành Cơng) *Tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng: Trường Tiểu học Thành Công: 1475 Trường Tiểu học Thắng Lợi qun góp trường THTC : 184 Cả hai trường :……Quyển vở? Bài giải Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp số là: 1475-184 = 1291(quyển vở) Cả hai trường quyên góp số là: 1291+ 1475 = 2766 (quyển vở) Đáp số: 2766 Ví dụ 3: Lớp 4A 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm học sinh Lớp 4B 28 học sinh chia thành nhóm, nhóm học sinh Hỏi tất nhóm? ([7], Bài 3, trang 76) *Phân tích: - Học sinh đọc đề toán giáo viên phải giúp HS hiểu toán cho hai lớp chia thành nhóm nhóm HS - Bài tốn hỏi tất nhóm, tức hỏi lớp 4A 4B tất nhóm nhóm HS Muốn ta phải tính tổng số HS lớp dựa vào kiện nhóm học sinh để tìm số nhóm lớp - Học sinh trình bày tốn sau: 29 Bài giải Cả hai lớp tất số nhóm là: (32+28) : = 15 (nhóm) Đáp số: 15 nhóm *Nhận xét: Dạng tốn hợp giúp học sinh: - giải tốn phép tính lên lớp cao mức độ phức tạp tốn hợp tăng lên Điều đòi hỏi HS phải rèn luyện nhiều giải tốt - Hầu hết tốn lời văn lớp tóm tắt lời, sơ đồ đoạn thẳng Vì GV nên hướng dẫn HS thói quen tóm tắt tốn trước giải giai đoạn làm quen với tốn hợp tóm tắt tốn lại cần thiết mối quan hệ nhiều khó thấy so với tốn đơn 2.3.3 Dạng 3: Các tốn điển hình Các tốn điển hình tốn hợp giải theo bước phương pháp riêng cho dạng tốn Vì giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm theo bước *Phƣơng pháp giải: Khi dạy dạng tốn điển hình, GV nên khuyến khích HS tìm cách biểu diễn mối quan hệ dự kiện toán Từ giúp HS nhanh chóng nhận dạng toán nhớ lại cách giải toán vào giải cụ thể - Khi HS giải xong tốn cần rèn cho HS thói quen tra kiểm lại cách giải, kết toán xem xác hợp lí hay chưa 2.3.3.1 Dạng tốn “Tìm số trung bình cộng” VD: Cho số trung bình cộng 21 Tìm số đó, biết số thứ ba gấp lần số thứ hai số thứ hai gấp lần số thứ nhất? 30 * Phân tích tốn: - Bài tốn cho biết gì? (trung bình cộng số 21, số thứ ba gấp lần số thứ hai số thứ hai gấp lần số thứ nhất) - Bài tốn hỏi gì? (tìm ba số đó) - GV cần hướng dẫn học sinh hiểu trung bình cộng số tức tổng ba số chia 21 Vậy muốn tính tổng ba số làm nào? (Ta lấy trung bình cộng ba số nhân với 3, tức 21 x = 63) - Mặt khác cần phải hiểu số thứ hai gấp lần số thứ (tức coi số thứ phần số thứ hai phần, số thứ ba gấp lần số thứ hai mà số thứ hai phần số thứ ba phần.) *Tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng : Số thứ : Số thứ hai : 63 Số thứ ba : Bài giải Tổng số ba số là: 21 x = 63 Tổng số phần là: + + = (phần) Số là: 63: = Số thứ hai : x = 14 Số thứ ba : x = 42 Đáp số : số thứ nhất: 31 số thứ hai :14 số thứ ba :42 2.3.3.2 Dạng tốn “Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” VD : Tuổi mẹ tuổi cộng lại 50 tuổi Mẹ 28 tuổi Hãy tính tuổi mẹ tuổi con? * Phân tích - Bài tốn cho biết điều gì? (Tuổi mẹ tuổi cộng lại 50 tuổi Mẹ 28 tuổi) - Bài tốn hỏi gì? (Hãy tính tuổi mẹ tuổi con?) - 50 tuổi đại lượng biểu thị điều gì? (Biểu thị cho tổng số tuổi mẹ con) - 28 tuổi đại lượng biểu thị điều gì? (Biểu thị hiệu số tuổi mẹ con) - HS phải xác định đại lượng khơng đổi tốn tính tuổi (Đại lượng không đổi hiệu số tuổi hai mẹ con) - Sau phân tích đề tốn GV nên hướng dẫn HS cách tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng cho nhìn vào tóm tắt HS hiểu diễn đạt tốn (Nếu biểu thị tuổi đoạn thẳng tuổi mẹ biểu thị đoạn thẳng tuổi thêm đoạn 28 tuổi) - Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng: Tuổi : 28 tuổi Tuổi mẹ : Bài giải: Tuổi : (50 – 28) : = 11 (tuổi) Tuổi mẹ là: 32 50 tuổi 50 – 11 = 39 (tuổi) Đáp số : mẹ 39 tuổi 11 tuổi Thử lại: 39 + 11 = 50 tuổi 39 – 28 = 11 tuổi Nhận xét: - Với dạng tốn “Tìm hai số biết tổng – hiệu hai số đó” HS phải nắm dạng toán bản, phương pháp giải bước giải tốn Từ vận dụng vào giải tập nâng cao, kiện phức tạp cách linh hoạt biết áp dụng vào thực tiễn Đặc biệt, lần đầu học giải toán SĐĐT phải rèn cho HS kĩ vẽ SĐĐT Ở dạng toán đòi hỏi lực phân tích, ước lượng quan hệ kiện để vẽ sơ đồ cho hợp lí - Để giúp HS giải tốt dạng tốn này, trước hết giáo viên cần hướng dẫn HS xác định đâu tổng số, đâu hiệu số Khi giáo viển hướng dẫn HS cần lưu ý cách biểu thị số lớn, số bé, tổng hiệu tránh trường hợp HS vẽ sơ đồ rườm rà không làm rõ yếu tố 2.3.3.3 Dạng tốn “Tìm hai số biết tổng tỉ hai số đó” VD1: 45 thóc chứa kho Kho lớn gấp lần kho nhỏ Hỏi số thóc chứa kho ? * Phân tích tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Có 45 thóc chứa kho Kho lớn gấp lần kho nhỏ) - Bài tốn hỏi gì? ( số thóc chứa kho ) - Bài tốn cho thuộc dạng tốn ? (Tìm số biết tổng tỉ hai số đó) 33 - Từ cách phân tích học sinh biết cách vẽ sơ đồ tóm tắt tốn, thiết lập mối quan hệ cho tốn Đối với dạng tốn này, học sinh chủ yếutóm tắt sơ đồ đoạn thẳng, tức biểu thị cách trực quan mối quan hệ đại lượng đề tốn *Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng: Nếu kho nhỏ chiếm phần kho lớn chiếm phần Mặt khác tổng số thóc hai kho 45 Ta sơ đồ sau: Kho nhỏ : 45 Kho lớn : Bài giải Tổng số phần là: + = (phần) Kho nhỏ chứa số thóc là: (45 : 5) x = (tấn) Kho lớn chứa số thóc là: 45 – = 36 (tấn) Đáp số: kho nhỏ kho lớn 36 VD2: giáo 52 kẹo chia cho tổ I tổ II Nếu chia cho tổ I chia cho tổ II Sau chia xong cho hai tổ giáo lại 10 kẹo Hỏi tổ kẹo? * Phân tích: - Bài tốn cho biết gì? (Cơ giáo 52 kẹo chia cho tổ I tổ II Nếu chia cho tổ I chia cho tổ II Sau chia xong cho hai tổ giáo lại 10 kẹo) - Bài tốn hỏi gì? (Mỗi tổ kẹo?) 34 - Học sinh dễ nhầm lẫn tổng số kẹo tổ 52 Như giáo viên phải cho em đọc kĩ lại đề để xác định 52 kẹo số kẹo giáo Theo đề sau chia xong cho tổ giáo lại 10 kẹo, muốn tìm tổng số kẹo tổ phải làm nào? (Ta lấy 5210=42) - Phải biết số kẹo tổ I tương đương với phần số kẹo tổ II phần - Từ phân tích ta tóm tắt tốn sơ đoạn thẳng Ta sơ đồ: Tổ I : 42 Tổ II : Vì tốn chưa cho biết tổng số kẹo tổ học sinh gặp khó khăn đặt câu trả lời để tìm tổng số kẹo - Giáo viên phải cho em tập làm quen với toán ẩn tổng số (hoặc tỉ số) để khơng gặp khó khăn trình bày lời giải Bài giải Tổng số kẹo tổ là: 52 – 10 = 42 (kẹo) Tổng số phần là: + = (phần) Tổ I số kẹo là: (42 : 7) x =18 (cái) Tổ II số kẹo là: 42 – 18 = 24 (cái) Đáp số: tổ I : 18 tổ II : 24 *Nhận xét: 35 - Đối với dạng tốn tìm số biết tổng tỉ hai số Ta phải xác định đâu tổng đâu tỉ số hai số - Nếu tốn cho dạng ẩn tổng số (hoặc tỉ số) ta phải tìm tổng số tỉ số trước sau vẽ sơ đồ giải theo bước 2.3.3.4 Dạng toán “Tìm hai số biết hiệu tỉ hai số đó” VD1 : Một cửa hàng số mét vải xanh số mét vải hoa Số mét vải xanh số mét vải hoa 540 mét Tính số mét vải xanh số mét vải hoa? * Phân tích tốn: - Bài tốn cho biết gì? (Một cửa hàng số mét vải xanh số mét vải hoa Số mét vải xanh số mét vải hoa 540 mét) - Em hiểu câu: Số mét vải xanh số mét vải hoa nghĩa gì? (Nghĩa coi số vải xanh phần số vải hoa phần) - Số mét vải xanh số mét vải hoa 540 mét nghĩa số vải hoa trừ số vải xanh băng 540 mét * Tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng: Vải xanh : 540 m Vải hoa : - Saukhi tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng, GV tiến hành cho HS nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng trả lời số câu hỏi như: - Nhìn vào sơ đồ ta thấy số vải hoa số vải xanh phần? - Ba phần tương ứng với mét? - Muốn tìm phần ta làm nào? Bài giải Hiệu số phần 36 – = (phần) Số mét vải xanh (540 : 3) x = 180 (mét) Số mét vải hoa 180 + 540 = 720 Đáp số : vải xanh 180 mét vải hoa 720 mét VD2 : Tìm tuổi ơng tuổi cháu biết tuổi cháu ngày tuổi ơng nhiêu tuần Ơng cháu 54 tuổi (Một tuần ngày) * Phân tích: - Bài tốn cho biết điều gì? (Ơng cháu 54 tuổi) nghĩa hiệu tuổi ông cháu 54 - Ở tỉ số tuổi ông cháu bị ẩn - Nhưng toán lại cho biết “tuổi cháu ngày tuổi ơng nhiêu tuần” mà tuần ngày nghĩa tuổi cháu tuổi ông - Nếu coi tuổi cháu phần tuổi ơng phần - Tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng Tuổi cháu : 54 tuổi Tuổi ông : Bài giải Hiệu số phần là: – = (phần) Tuổi cháu là: 54 : = (tuổi) Tuổi ông là: 37 54 + = 63 (tuổi) Đáp số: cháu tuổi, ông 63 tuổi Nhận xét: Đối với dạng toán giáo viên hướng dẫn cho học sinh đọc kĩ đề xác định đâu hiệu hai số, đâu tỉ số hai số Mối quan hệ tỉ số hiệu số Nếu toán ẩn tỉ số hiệu số ta phải xác định yếu tố trước vẽ sơ đồ 2.3.4 Các tốn nội dung hình học Biểu tượng hình học làm quen từ lớp 1, 2, lên lớp học sinh ôn lại kiến thức hình học học lớp học thêm đơn vị kiến thức hình học hình hình bình, hình thoi Chính lẽ đó, lớp tốn lời văn với nội dung hình học chủ yếu xoay quanh quy tắc tính diện tích hình Phƣơng pháp: Với dạng phương pháp giống bước giải tốn lời văn thông thường, nhiên việc học sinh đọc xong đề tốn giáo viên cần gợi nhớ để học sinh nhắc lại quy tắc, công thức liên quan đến tốn Sau đó, từ việc xác định biết giáo viên yêu cầu học sinh thay vào cơng thức để tìm nốt chưa biết toán Một sai lầm học sinh làm dạng khơng để ý đến đại lượng đơn vị đo chưa, chí học sinh hay nhầm cơng thức tính chu vi, diện tích hình học Vì giáo viên cần biện pháp giúp đỡ học sinh kịp thời Ví dụ cụ thể: Ví dụ 1: Đế lát phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vng cạnh 30cm Hỏi phòng diện tích mét vng, biết diện tích phần mạch vữa khơng đáng kể ([7], Bài 3, trang 65) 38 Phân tích toán: - Trước tiên ta phải đưa toán đơn vị đo - Ở toán HS lúng túng tốn chưa cho biết chiều dài chiều rộng tính diện tích Các em chưa phát cần tính diện tích viên gạch sau nhân với tổng số viên gạch diện tích phòng Nên giáo viên cần gợi ý để giúp học sinh phát tri thức - GV yêu cầu học sinh tóm tắt tốn: Lát phòng hết : 200 viên gạch hình vng viên gạch cạnh : 30cm Diện tích phòng đó: … m ? Bài giải: Đổi 30cm = 0,3m Diện tích phòng là: (0,3 x 0,3 ) x 200 = 18 ( m ) Đáp số : 18 m Ví dụ 2: Một hình chữ nhật chiều dài m, chiều rộng m Tính nửa chu vi hình chữ nhật đó? ([7], Bài 3, trang 129) *Phân tích tốn: Mấu chốt tốn tính nửa chu vi hình chữ nhật, đề cho biết chiều dài chiều rộng hình chữ nhật ta dễ dàng tính chu vi hình chữ nhật Dựa vào mối quan hệ chu vi nửa chu vi hình chữ nhật ta tìm lời giải cho tốn Bài giải Chu vi hình chữ nhật là: ( + )x2= 39 (m) Nửa chu vi hình chữ nhật là: :2= (m) Đáp số: (m) Ví dụ 3: Một hình chữ nhật chiều dài 30m, biết chiều rộng chiều dài Hãy tính diện tích hình chữ nhật đó? *Phân tích tốn: - Bài tốn cho biết: Một hình chữ nhật chiều dài 30m, biết chiều rộng chiều dài - Bài tốn u cầu: Tính diện tích hình chữ nhật *Sơ đồ phân tích lên Diện tích hình chữ nhật Chiều rộng hình chữ nhật Chiều dài hình chữ nhật Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 30 x = 20 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 20 = 600 ( m ) Đáp số: 600 ( m ) 40 Kết luận chƣơng Trong chương đưa số biện pháp nhằm trực tiếp phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua dạy học giải tốn lời văn Tơi đưa hệ thống tập để phục vụ mục đích đề tài Hệ thống tập phân chia theo dạng mang tính chất tương đối nhiều cách phân loại tập, ý kiến riêng Các tập đưa sát với chương trình học phù hợp với tất đối tượng học sinh nhằm mục đích cuối phát triển lực giải toán cho em 41 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Phát triển lực giải toán cho học sinh thơng qua việc giải tốn lời văn” tơi hồn thành mục tiêu đặt Qua q trình nghiên cứu, tơi rút số kết luận sau: Các tốn lời văn chương trình tốn Lớp hòa quyện, đan xen, xuyên suốt nội dung kiến thức tốn học Chính lẽ mà việc phát triển lực giải toán thực dạng toán quan trọng Nó tạo tảng vững để em nắm bắt kiến thức khó giai đoạn sau Qua đợt thực tập vừa qua trường Tiểu học Bắc Cường nhận thấy việc phát triển lực giải toán cho học sinh lớp thực cần thiết Để làm điều giáo viên cần phương pháp, hình thức dạy học phù hợp, đồng thời xây dựng hệ thống tốn lời văn sát với thực tế nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Việc thực đề tài giúp tơi hiểu sâu sắc nội dung giải tốn lời văn chương trình mơn Tốn lớp việc phát triển lực giải toán cho HS thơng qua việc giải tốn lời văn Từ vận dụng phương pháp giảng dạy cho HS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Trong q trình thực hiện, hồn thành khóa luận, số vấn đề mà chưa đề cập tới, tơi mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến thầy, giáo bạn để đề tài thành công Tôi xin chân thành cảm ơn! 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Quốc Chung, (2007), Phương pháp dạy học toán Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, Nxb Giáo dục [2] G.Polya, (1995), Giải toán nào? (Bản dịch Hồ Thuần Bùi Tường), Nxb Giáo dục Hà Nội [3] G.polya, (1997), Sáng tạo toán học (bản dịch), Nxb Giáo dục Hà Nội [4] Phạm Minh Hạc,(1996), Tâm lí học, Nxb Giáo dục [5] Trần Diên Hiển, (2008), Giáo trình chun đề rèn kĩ giải tốn Tiểu học, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, Nxb Giáo dục [6] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoa, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (1995), Phương pháp dạy học mơn Tốn bậc Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội [7] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), (2004), Toán lớp 4, Nxb Giáo dục [8] Nguyễn Bá Kim, (2002), Phương pháp dạy học mơn Tốn, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội [9] Hoàng Phê, (2002), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng [10] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh, Nxb Giáo dục [11] Phạm Đình Thực, (2007), 200 câu hỏi đáp dạy toán Tiểu học, Nxb Giáo dục 43 ... PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP THƠNG QUA VIỆC GIẢI CÁC BÀI TỐN CÓ LỜI VĂN 14 2.1 Mục đích việc đề xuất biện pháp phát triển lực giải tốn cho học sinh lớp thơng qua. .. trình dạy học giải tốn có lời văn Lớp - Điều tra thực trạng dạy -học giải tốn có lời văn Lớp - Đề xuất biện pháp để phát triển lực giải toán cho học sinh Lớp thông qua việc giải tốn có lời văn - Xây... 1.2 .4 Phát triển lực giải toán cho học sinh Tiểu học 1.3 Phương pháp dạy học giải tốn có lời văn 1 .4 Nội dung triển khai dạy học giải tốn có lời văn cho học sinh lớp 1.5 Khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4 thông qua việc giải các bài toán có lời văn (2017) , Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4 thông qua việc giải các bài toán có lời văn (2017)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay