XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KẾT HỢP XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LÀM HỌC LIỆU

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 11:42

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KẾT HỢP XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LÀM HỌC LIỆU Mà SỐ: Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Lâm Các thành viên thực hiện: Trịnh Như Toản Nguyễn Đình Khốt Nguyễn Châu Hoan Bắc giang, ngày… tháng năm 2015 I Đặt vấn đề Song song với phát triển trường đại học, cao đẳng giới thư viện Trường từ lâu khẳng định chỗ đứng việc giảng dạy học tập giáo viên, học sinh sinh viên Nhận thấy thư viện Trường có tác động tích cực nhiều hoạt động khác Nhà trường, bao gồm điểm số khả học tập độc lập tự mở rộng kiến thức học sinh, sinh viên cán giảng viên trường Một thư viện phong phú tài liệu, giảng, tạp chí có chất lượng dẫn tới học sinh, sinh viên cán giảng viên đến thư viện cách tự giác, chăm hơn, việc dẫn đến kết học tập học sinh, sinh viên tốt hơn, giảng giảng viên chuẩn bị chu đáo Sự hợp tác, phối kết hợp HSSV, CBGV cán thư viện có ảnh hưởng lớn đến việc học tập học sinh, sinh viên; kết hợp giúp HSSV cải thiện kỹ tìm kiếm thơng tin, kỹ tự học kỹ khác; Giúp Giảng viên mặt chuẩn bị giáo án môn học, tài liệu sách tham khảo giảng lên lớp, nghiên cứu khoa học Hiện hầu hết thư viện nước có thư viện riêng cách tổ chức quản lý theo kiểu truyền thông theo kiểu nhà kho chứa sách; với bùng nổ cơng nghệ thơng tin dẫn đến việc đời hình thức trình bày, truyền tải thơng tin, kiến thức cách đa dạng, đa phương tiện; Người đọc dễ dàng tiếp cận với kiến thức cách chủ động linh hoạt, làm cho hình thức tổ chức thư viện kiểu truyền thống dần không thu hút người đọc; Thư viện điện tử coi giải pháp hiệu công tác tổ chức quản lý thư viện tài nguyên số; Sự chuyển giao dịch vụ sáng tạo thông qua dự án số hóa biến thư viện tới mơ hình thư viện ảo, cho phép đem lại cho người dùng nhiều giá trị hơn, từ truy cập truy xuất từ xa đến tìm kiếm mục lục trực tuyến, cổng khai thác thông tin thư mục tóm tắt, khả chuyển giao tài nguyên tồn văn trực tiếp tới hình người dùng Thư viện Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp với diện tích gần 200 m , 870 đầu sách với 30000 bản; 10 máy tính kết nối Internet; 02 cán quản lý Nhưng việc quản lý thủ công lạc hậu nhiều thời gian, hiệu thấp, lượng đầu sách lớn số lượng không phong phú, không thu hút học sinh, sinh viên tới thư viện khơng có nguồn 2 giảng cho giảng viên lên lớp phần quan trọng việc chuẩn bị giảng, nghiên cứu khoa học giảng viên Vì vậy, đề tài “Xây dựng thư viện điện tử kết hợp xây dựng giảng điện tử làm học liệu” nhằm giải số vấn đề tồn nêu II Nội dung Ngồi phần mở đầu, phần bố cục tóm tắt luận văn phần tài liệu tham khảo nội dung trình bày ba chương sau: Chương 1: Trình bày tổng quan thư viện điện tử: Các khái niệm thư viện điện tử, vai trò, mục đích thư viện số, trạng thư viện điện tử Việt Nam, xu phát triển, khái niệm giảng điện tử, bước xây dựng giảng điện tử Tổng quan giảng điện tử Bài giảng điện tử hình thức tổ chức lên lớp mà tồn kế hoạch hoạt động dạy học chương trình hố giáo viên điều khiển thơng qua mơi trường multimedia máy vi tính tạo Giáo án điện tử xây dựng theo quy trình gồm bước sau: Xác định mục tiêu học; Lựa chọn kiến thức bản, xác định nội dung trọng tâm; Multimedia hoá đơn vị kiến thức; Xây dựng thư viện tư liệu; Lựa chọn ngôn ngữ phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thơng qua hoạt động cụ thể; Chạy thử chương trình, sửa chữa hồn thiện Chương Trình bày xây dựng thư viện điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp bao gồm: Khảo sát trạng, giới thiệu tốn, mơ hình hóa hệ thống, công cụ môi trường phát triển ứng dụng, phát triển ứng dụng với PHP MySQL Cơ cấu tổ chức thư viện TT Dịch vụ Tổng hợp Thư viện viên 2.1 Cơ cấu tổ chức thư viện Mô tả hệ thống [8] Người dùng tin Sưu tập số thư viện Sưu tập số thư viện Chuyên viên quản lí thư viện Hệ điều hành, phần mềm quản trị thư viện số Hạ tầng mạng, máy chủ, máy trạm HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ 2.2 Hệ thống thư viện điện tử Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh SINH VIÊN Thẻ tv, thông tin sách Tt sinh viên, sách, thẻ tv + phiếu mượn HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN Sách, tình trạng sách THƯ VIỆN NHÀ Đáp ứng sách NHÀ Yêu cầu sách CUNG CUNG CẤP CẤP Hình 2.3: Biểu đồ luồng liệu ngữ cảnh * Các bảng liệu: Độc giả Trả sách NCC #Mã độc giả #Mã sách #Mã NCC Tên độc giả #Mã độc giả Tên NCC Ngày sinh #Ngày trả Địa Tình trạng Mượn sách Sách Cấp sách #Mã sách #Mã sách Mã NCC #Mã độc giả Tên sách Mã sách #Người mượn Tên Tác giả Ngày nhập Ngày mươn NXB Số Ngày trả Năm XB Ngày hẹn trả Số trang Thể loại * Ghép lược đồ quan hệ: MƯƠN SÁCH(Mã sách, Mã ĐG, Ng.mươn, Ng.hẹn trả) TRẢ SÁCH(Mã sách, Mã ĐG, Ng.trá, Tình trạng) MUONTRA(Masach, MaDG, Ngavmuon, Ngayhentra, Ngaytra, Tinhtrang) Mã NCC Tên NCC) CC_SÁCH(Mã NCC, Mã sách, Ng.nhập, số bản) CUNGCAP(MaNCC, MaSach, TenNCC, Soban, Ngaynhap) ĐỘC GIẢ(MãĐG, Tên ĐG, Ng.sinh, Đơn vị, Địa chỉ, CN ) DOCGIA(MaDG, TenDG, Ngaysinh, Donvi, Diachi, Chnganh) SÁCH(Mã sách, Tên sách, Tên TG, NXB, Năm XB, số trang, thể loại) SACH(Masach, Tensach, TenTG, NXB, NamXB, Sotrang, theloai) * Thiết kế bảng liệu MUONTRA Kiểu Tên trường Masach char 12 PK MaDG char 12 PK Ngaymuo n Ngayhentr a Ngaytra char 10 PK char 10 char 10 STT Độ rông Định dạng Ràng buộc CUNGCAP Kiểu Tên trường MaNCC char FK Masach char 12 FK TenNCC nvarchar 50 STT Độ rộng Định dạng Ràng buộc Soban int Ngaynhap char 10 SACH STT Tên trường Masach Kiểu char Độ rộng 12 T ensach nvarchar 50 TenTG nvarchar 20 NXB nvarchar 50 NamXB int Sotrang int Định dạng Ràng buộc PK DOCGIA STT Tên trường MaDG Kiểu char Độ rộng 12 TenDG nvarchar 20 Ngaysinh char 10 Donvi varchar 20 Diachi nvarchar 50 Chnganh nvarchar 15 Định dạng Ràng buộc PK Xây dựng ứng dụng: Giao diện chính: Khi người dùng người quản trị truy cập vào địa ứng dụng, nội dung trang chủ bao gồm modul menu lựa chọn Để thực quản lý, tìm kiếm mượn sách hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập với user pass cấp Menu trỏ đến cách thành phần cách truyền biến “GET” (như đề cập phần PHP Form) Trang chủ Trong menu có menu con, hiển thị ta kích chọn Bố cục website chia thành nhiều phần với thẻ Mỗi thẻ thể module include từ file php khác Phan header (đầu trang) thư viện hàm include trước Dưới số giao diện chức năng: Chức Đăng nhập vào hệ thống (Đối với thành viên quản trị viên): Hình 2.12 Giao diện đăng nhập vào hệ thống Giao diện chức thư viện viên, quản trị viên: Hình 2.13 Giao diện chức thư viện viên Chức Đối với người dùng sinh viên vào tra cứu tài liệu, hình hiển thị: Hình 2.14 Giao diện người dùng Chương Trình bày Kết luận bao gồm: kết đạt được, hạn chế hướng phát triển đề tài III Kết luận Kết đạt Thực được quy trinh, nghiệp vụ quản lý thư viện: quy trinh nhập tải liệu, quy trình mượn trả tải liệu, quy trinh thông kê báo cáo tái liệu; Phân tích đuợc quy trình hoạt động vả chức hệ thông biểu diễn qua biểu đô vả xây dựng sỡ dừ liệu phù hợp; Xây dựng thành công website quản lý thư viện, dần hoàn thiện giảng điện tử Hạn chế Mặc dù xây dựng thành công ứng dụng giới hạn thời gian thực nên đề tài không tránh khỏi số hạn chế sau : Vẫn chức dành cho độc giả, website thỏa mãn u cần thiết yếu nhất; Chức tìm kiếm đơn giản; Giao diện thiết kế đơn giản chưa bắt mắt Hướng mở rộng phát triển Từ hạn chế trên, cần có hướng phát triển đề đề tài ngày hoàn thiện hơn: Tiếp tục nguyên cứu, xây dựng để ứng dụng đầy đủ hồn thiện hơn; Áp dụng cơng nghệ mã vạch vào trình quản lý tài liệu, quản lý độc giả; Phát triển nguồn tài liệu số, giảng số, hướng đến việc xây dựng thư viện điện tử cơng cộng; Khai thác, thu phí nguồn tài ngun số để lấy chi phí tái thiết xây dựng thư viện; Hỗ trợ gửi Email, SMS tới độc giả mượn sách q hạn; Từng bước mơ hình hóa thư viện thành website Eleaning 10 IV Tài liệu tham khảo [1] Hoàng Thị Thục (2011), Thực trạng phát triển thư viện Việt Nam, KHCN & HTQT, ĐHQG TP Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Huy Chương (1998), "Thư viện đại học Việt Nam: Hiện trạng xu hướng phát triển", Tạp chí Đại học Giáo dục Chuyên nghiệp (11), tr 42 44 [3] Nguyễn Huy Chương (2004), Một số vấn đề tổ chức quản lý thư viện đại học, Kỷ yếu Hội thảo Thông tin –Thư viện lần thứ 2, Hà Nội [4] Nguyễn Huy Chương (2005), Nghiên cứu, xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động trung tâm thông tin thư viện đại học, Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội [5] Nguyễn Huy Chương (2005), Phục vụ xây dựng đại học điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội: giải pháp gắn kết hoạt động thông tin thư viện với hoạt động nghiên cứu, giảng dạy học tập cán sinh viên, Kỷ yếu Đại hội Đảng ĐHQGHN lần thứ III [6] Nguyễn Huy Chương (2007), Xu hướng phát triển Thư viện đại học giới trình đổi hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Thực tiễn hoạt động Thông tin –Thư viện, Hà Nội, tr.2 – [7] Nguyễn Huy Chương (chủ nhiệm đề án) (2009), Nghiên cứu, thiết kế mô hình xây dựng thử nghiệm nguồn học liệu trực tuyến phục vụ đào tạo chất lượng cao cho số [8] Nguyễn Song Hải (2012), Phần mềm công cụ soạn thảo giảng điện tử, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT [9] Trương Hoài Phong (2012), Hướng dẫn thiết kế giảng điện tử, Phòng GD&ĐT Cái Bè 11 ... tổng quan thư viện điện tử: Các khái niệm thư viện điện tử, vai trò, mục đích thư viện số, trạng thư viện điện tử Việt Nam, xu phát triển, khái niệm giảng điện tử, bước xây dựng giảng điện tử Tổng... hút học sinh, sinh viên tới thư viện khơng có nguồn 2 giảng cho giảng viên lên lớp phần quan trọng việc chuẩn bị giảng, nghiên cứu khoa học giảng viên Vì vậy, đề tài Xây dựng thư viện điện tử kết. .. cấu tổ chức thư viện TT Dịch vụ Tổng hợp Thư viện viên 2.1 Cơ cấu tổ chức thư viện Mô tả hệ thống [8] Người dùng tin Sưu tập số thư viện Sưu tập số thư viện Chuyên viên quản lí thư viện Hệ điều
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KẾT HỢP XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LÀM HỌC LIỆU, XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KẾT HỢP XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LÀM HỌC LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay