CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM – EU (EVFTA)

32 23 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 11:40

HỘI THẢO CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM – EU (EVFTA) Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2016 Hội thảo “Chỉ dẫn địa lý cam kết khuôn khổ hiệp định thương mại tự Việt Nam – Liên minh châu Âu” HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỀ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM Đào Đức Huấn TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Viện Chính sách Chiến lược phát triển NNNT BỐI CẢNH • Trong 15 năm qua, Việt Nam tập trung xây dựng phát triển dẫn địa lý công cụ bảo hộ nông sản bối cảnh phát triển kinh tế • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt EVFTA, TPP… tạo hội, thách thức việc nâng cao sức cạnh tranh nông sản • Hoạt động quản lý dẫn địa lý triển khai có kết định Làm để nâng cao hiệu giá trị dẫn địa lý thời gian tới? NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chỉ dẫn địa lý Việt Nam Thực trạng tổ chức quản lý dẫn địa lý: thể chế tổ chức Những khó khăn quản lý dẫn địa lý Việt Nam Một số định hướng nâng cao hiệu hoạt động quản lý dẫn địa lý CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CỦA VIỆT NAM - Tính đến 30/5/2016, có 43 dẫn địa lý Việt Nam bảo hộ - 32/62 tỉnh/thành phố có dẫn địa lý - tỉnh/thành phố có từ dẫn địa lý trở lên: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Tiền Giang, Bình Thuận Bạc Liêu 45 43 40 35 30 27 25 21 20 15 10 10 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CỦA VIỆT NAM Cơ cấu dẫn địa lý theo nhóm sản phẩm - Đa phần CDĐL sản phẩm tươi sống - Nhiều sản phẩm bảo hộ sản phẩm nguyên liệu: hạt cà phê, hoa hồi, vỏ quế… - CDĐL phi thực phẩm: thuốc lào Tiên Lãng, cói Nga Sơn, nón Huế hoa mai vàng Yên Tử Sản phảm từ công nghiệp lâm nghiệp 19% Sản phẩm khác 9% Trái 44% Thủy sản sản phẩm chế biến từ thủy sản 14% Gạo thực phẩm khác 14% Nguồn: Đào Đức Huấn, 2016 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM Hệ thống thể chế chung dẫn địa lý Việt Nam Đăng ký bảo hộ Hoạt động quản lý sử dụng CẤP ĐỘ NỘI DUNG VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TRUNG ƯƠNG Quy định chung bảo hộ dẫn địa lý Luật văn luật TỈNH/ THÀNH PHỐ Quy định cụ thể quản lý sử dụng CDĐL Quyết định UBND tỉnh quan ủy quyền TỔ CHỨC TẬP THỂ Quy định kiểm soát, sử dụng CDĐL thành viên Quyết định tổ chức tập thể THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM - Ở cấp độ Trung ương: Khơng có quy định cụ thể quản lý dẫn địa lý: cấp quyền, kiểm soát, quy hoạch vùng bảo hộ… - Ở cấp độ địa phương: • Tên gọi văn quản lý có khác nhau: 35/42 dẫn địa lý (ngày 30/6/2016) có văn quản lý: • Chỉ dẫn địa lý ban hành QUY ĐỊNH; • 30 Chỉ dẫn địa lý ban hành QUY CHẾ • Phạm vi điều chỉnh văn có khác nhau: • UBND tỉnh ban hành quy định quản lý sử dụng cho tất CDĐL địa bàn tỉnh; • UBND tỉnh (hoặc quan ủy quyền) ban hành quy định/quy chế CDĐL sau nhà nước bảo hộ THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM - Ở cấp độ địa phương: • Cơ quan ban hành nhiều cấp độ: Nguồn: Đào Đức Huấn, 2015 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM Tổ chức máy quản lý dẫn địa lý : - Mơ hình tổ chức quản lý không đồng nhất: Nước mắm Phú Quốc Bưởi Tân Triều Gạo nàng thơm Bảy Núi Cà phê Buôn Ma Thuột Đơn vị quản lý Sở Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ UBND huyện Sở Khoa học Công nghệ Đơn vị sử dụng Tổ chức, cá nhân Tổ chức, cá nhân Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh sản xuất, kinh doanh sản xuất, kinh doanh doanh Tổ chức kiểm soát ngoại vi Ban kiểm soát nước mắm Kiểm soát nội Hội sản xuất nước mắm Sở Nơng nghiệp PTNT Phòng Nơng nghiệp Hội làm vườn huyện Hội sản xuất gạo Vĩnh Cửu nàng thơm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Chi cục TCĐL chất lượng Hội cà phê Đắc Lắk 10 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM Chỉ dẫn địa lý chưa trở thành dấu hiệu nhận diện thị trường: Nho Ninh Thuận, cà phê Bn Ma Thuột, nón Huế: Sản phẩm dán tem không dán tem khác giá 18 NHỮNG KHĨ KHĂN TRONG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM Năng lực, vai trò tổ chức tập thể hạn chế: - Tổ chức tập thể đa phần mang tính phối hợp hoạt động quản lý: vai trò thẩm định, đánh giá điều kiện sản xuất - Mức độ tham gia để xây dựng đồng thuận cộng đồng - Trách nhiệm không gắn với quyền hạn tổ chức tập thể (trách nhiệm kiểm soát nội yêu cầu quy chế quản lý sử dụng CDĐL, khơng trở thành điều kiện để sử dụng CDĐL) 19 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Khó khăn quản lý địa phương • Ai ban hành quy định quản lý: Hiệp hội/Hội ban hành: quy trình kỹ thuật, quy định kiểm soát, giao trách nhiệm cho quan quản lý nhà nước… Ai Ở đâu • Tổ chức để quản lý dẫn địa lý: thành lập Hội, Ban kiểm sốt hay HTX? • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ai? - Cà phê Buôn Ma Thuột: 10 Doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng - Nón Huế: 30 cá nhân cấp GCN quyền sử dụng - Nàng nhen thơm Bảy Núi, Nho Ninh Thuận, Bưởi Tân Triều: chưa cấp GCN quyền sử dụng 20 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Sự lúng túng quản lý dẫn địa lý: a Về sản phẩm: - Cà phê Buôn Ma Thuột: cà phê bột quản lý sử dụng - Nho Ninh Thuận: rượu, nho khô sử dụng 21 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Sự lúng túng quản lý dẫn địa lý: b Khu vực địa lý: - 4/8 tổ chức/cá nhân sử dụng tem CDĐL nho Ninh Thuận nằm vùng bảo hộ c Chất lượng: có chứng nhận Vietgap (nho Ninh Thuận, bưởi Tân Triều), yếu tố chất lượng đặc thù chưa quan tâm d Truy xuất nguồn gốc: khơng có cơng cụ 22 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Hệ thống kiểm sốt khơng áp dụng vào thực tế: - Sự sẵn sàng đơn vị tham gia: Đơn vị kiểm sốt khơng biết/khơng hiểu chức nhiệm vụ - Kiểm sốt nội khơng phải bắt buộc - Khơng có kế hoạch kết nối kiểm sốt nội kiểm sốt bên ngồi: 7/8 dẫn địa lý không quy định kế hoạch kết nối - Năng lực kiểm soát tổ chức hạn chế: + 100% đơn vị giao kiêm nhiệm + Chưa đào tạo, chứng nhận chuyên môn, kỹ thuật + Chưa giao chức năng, nguồn lực 7/8 hệ thống kiểm sốt khơng thể triển khai thực tế 23 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Sử dụng dẫn địa lý chỉ: khuyến khích, chưa phải nhu cầu: Nho Ninh Thuận: - Doanh nghiệp/Hợp tác xã đăng ký sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý - Động viên, khuyến khích => chưa thực kiểm sốt Cà phê Buôn Ma Thuột: - Không sử dụng dấu hiệu sản phẩm cà phê nhân - Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng logo dẫn địa lý cà phê bột 24 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Xây dựng hệ thống pháp lý cấp độ quốc gia: - Hướng dẫn chung quản lý dẫn địa lý: - Cấu trúc quy định thể chế quản lý - Mục tiêu quản lý - Yêu cầu quản lý dẫn địa lý - Nội dung quản lý dẫn địa lý - Tổ chức quản lý 25 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Xây dựng hệ thống pháp lý cấp độ quốc gia: - Hình thành quy định kiểm soát dẫn địa lý: o Cấu trúc hệ thống kiểm soát o Nội dung phương pháp o Quy trình chứng nhận Sản xuất Chế biến Đóng gói Thương mại 26 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Hỗ trợ, thúc đẩy dẫn địa lý thị trường: - Xây dựng dấu hiệu nhận diện chung dẫn địa lý (logo quốc gia)… - Giới thiệu, nâng cao nhận thức người tiêu dùng dẫn địa lý - Thúc đẩy hình thành kênh phân phối sản phẩm mang dẫn địa lý - Thúc đẩy kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm Thúc đẩy nhu cầu thị trường 27 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Xây dựng mơ hình tổ chức quản lý phù hợp với đặc trưng điều kiện sản phẩm: - Quy mô phạm vi sản xuất, chế biến sản phẩm - Đối tượng tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến - Định hình sản phẩm rõ ràng: chất lượng, nguồn gốc, dấu hiệu nhận diện, quy trình kỹ thuật… - Linh hoạt việc sử dụng tổ chức tập thể: hiệp hội/hội, Hợp tác xã… - Vai trò nhà nước đóng vai trò chủ đạo (nguồn lực, tổ chức quản lý) 28 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Xây dựng hệ thống kiểm soát dẫn địa lý hợp lý: - Tổ chức hệ thống không nên dập khuôn theo chung (ngoại vi, nội bộ, tự kiểm soát), mục tiêu kiểm soát yêu cầu bảo hộ dẫn địa lý - Xác định yếu tố cần kiểm soát rõ ràng: nguồn gốc, loại sản phẩm, chất lượng đặc thù khu vực địa lý - Xây dựng công cụ kế hoạch kiểm soát rõ ràng 29 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Hỗ trợ xây dựng dẫn địa lý gắn với chuỗi giá trị: - Hỗ trợ xây dựng theo chuỗi liên kết kênh phân phối thị trường - Nâng cao vai trò doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, để thúc đẩy tổ chức sản xuất - Kết nối với hỗ trợ quản lý chất lượng (VietGap, GlobalGap…) 30 CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ VỊ! 31 Liên hệ: Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 - 4) 3937 8472 Fax: (84 - 4) 3937 8476 Email: mutrap@mutrap.org.vn Website: www.mutrap.org.vn (Tài liệu hội thảo đăng trang Web này)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM – EU (EVFTA), CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ NHỮNG CAM KẾT TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM – EU (EVFTA)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay