Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thông qua các câu chuyện cổ tích (2014)

80 38 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - LÊ THỊ THÚY THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO THƠNG QUA CÁC CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH H UẬN T T NGHIỆP ĐẠI HỌC C u Giáo dục học Th.S TRẦN THANH TÙNG N ƣời ƣớng dẫn khoa học Trần Thanh Tùng HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu đề tài tơi gặp khơng khó khăn nhờ cố gắng thân đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo với động viên, cổ vũ bạn bè, người thân giúp tơi hồn thành đề tài Qua cho tơi gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy khoa Giáo dục Tiểu học, thư viện tạo điều kiện cho nghiên cứu đề tài Đặc biệt, cho tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Trần Thanh Tùng, người tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu toàn thể giáo viên mẫu giáo trường mầm non Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội tận tình cộng tác tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn tới giúp đỡ đoàn thực tập trường Đại học Sư phạm Hà Nội trường mầm non Kim Chung Mặc dù, cố gắng song lần đâu tiên thực ngiên cứu đề tài khoa học nên chắn khơng thiếu khỏi thiếu sót, mong q thầy tồn thể bạn nhận xét, đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Một lần xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Lê Thị Thuý LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu thu thập khóa luận trung thực, rõ ràng, chưa cơng bố chương trình nghiên cứu nào, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng5 năm 2014 Sinh viên Lê Thị Thuý DANH MỤC VIẾT TẮT GDMN : Giáo dục Mầm non GDĐĐ : Giáo dục đạo đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Khách thể nghiên cứu Mức độ phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG C ƣơ sở lý luận vấ đề nghiên cứu 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu đề tài 1.2 Một số vấn đề giáo dục đạo đức 1.2.1 Khái niệm giáo dục 1.2.2 Khái niệm đạo đức 1.2.3 Khái niệm giáo dục đạo đức 1.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Ý nghĩa giáo dục đạo đức trẻ mẫu giáo 1.3.3 Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 10 1.3.4 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 11 1.3.5 Nguyên tắc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 1.3.6 Phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 1.3.7 Đánh giá kết giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 17 1.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua câu chuyện cổ tích 17 1.4.1 Đặc điểm tâm lý trẻ 17 1.4.2 Khái niệm truyện cổ tích 18 1.4.3 Ý nghĩa giáo dục đạo đức cho trẻ qua câu chuyện cổ tích 18 1.4.4 Ý nghĩa câu chuyện cổ tích hoạt động khác 20 1.4.5 Các bước tiến hành giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích 21 C ƣơ T ực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích 22 2.1 Vài nét trường mầm non Kim Chung – Đông Anh - Hà Nội 22 2.1.1 sở vật chất 22 2.1.2 Về đội ngũ giáo viên 23 2.2 Thực trạng nhận thức giáo viên sở vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích 24 2.2.1 Nhận thức giáo viên cần thiết việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 25 2.2.2 Nhận thức giáo viên nhiệm vụ, nội dung phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 26 2.2.3 Tần suất sử dụng phương tiện câu chuyện cổ tích vào việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo sở 29 2.2.4 Khai thác ý nghĩa, nội dung giáo dục đạo đức câu chuyện cổ tích 30 2.2.5 Phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích 33 2.2.6 Những khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ thơng qua câu chuyện cổ tích 34 2.2.7 Đánh giá kết nhóm lớp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích 36 2.2.8 Nhận thức giáo viên tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua câu chuyện cổ tích sở 37 2.2.9 Kinh nghiệm việc giáo dục đạo đức cho trẻ – tuổi thông qua câu chuyện cổ tích 38 2.2.10 Đề xuất giáo viên sở giúp cho việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua câu chuyện cổ tích hiệu 39 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua câu chuyện cổ tích số sở trường mầm non Kim ChungĐông Anh - Hà Nội 40 2.3.1 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích hoạt động chung mục đích học tập văn học 41 2.3.2 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích số hoạt động khác 47 2.3.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích lúc, nơi 49 2.4 Một số biện pháp nâng cao kết giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua câu chuyện cổ tích 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọ đề tài 1.1 sở lý luận “Trẻ em hôm giới ngày mai” Trẻ em tương lai đất nước việc giáo dục bồi dưỡng hệ măng non trở thành công dân tốt với đầy đủ nhân lực, trí lực góp phần xây dựng đất nước nhiệm vụ hàng đầu ngành giáo dục toàn thể xã hội Trong đó, giáo dục mầm non coi bậc học quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo người Để tạo nên lớp người tài cho xã hội khơng giáo dục trẻ nội dung đó, mà cần phải giáo dục trẻ cách toàn diện Giáo dục đạo đức giữ vai trò tiền đề, gốc cho phát triển toàn diện trẻ Từ xưa đến vai trò đạo đức nhiều nhà giáo dục, nhiều triết gia, nhiều học giả quan tâm khẳng định: “Đạo đức gốc cây, nguồn sống, sức mạnh người Sức mạnh gánh nặng xa” (Hồ Chí Minh) K.Đ.U-SinxKi khẳng định: “Tất muốn trở thành công dân ích, trước hết phải học cách làm người” Học cách làm người tu dưỡng phẩm chất đạo đức mình, A-rit-xtơt nói: “Thiên nhiên trao vào vòng tay người vũ khí sức mạnh trí tuệ đạo đức, người sử dụng vũ khí theo hướng ngược lại Vì người thiếu nguyên tắc đạo đức người bất lương hoang dã, thấp hèn năng” Những triết lí sâu sắc khẳng định vai trò đạo đức giáo dục đạo đức q trình hình thành hồn thiện nhân cách người Vì giáo dục đạo đức cho người việc làm tầm quan trọng cần thiết Vì đạo đức khơng tự có, đạo đức hình thành qua đường giáo dục tự giáo dục Như chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hiền phải đâu tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên” Cổ nhân xưa dạy: “Tre non dễ uốn, tre già nổ đốt” “Bé chẳng vin, gẫy cành” Câu nói người đời khẳng định ý nghĩa to lớn việc giáo dục đạo đức cho người từ thủa thơ, đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo Ai biết đứa trẻ sinh chưa nhân cách phải trải qua trình định, đặc biệt tuổi lên ba đứa trẻ tách khỏi người xung quanh để nhận thân người khác dấu hiệu để nhận biết nhân cách đứa trẻ Vì việc giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi vô quan trọng giai đoạn đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách tồn diện trẻ sau này, phải coi vấn đề trung tâm Giáo dục đạo đức cho trẻ diễn qua nhiều đường, nhiều hoạt động, nhiều phương tiện, song phương tiện khơng thể thiếu tác phẩm văn học đặc biệt câu chuyện cổ tích Đối với trẻ truyện cổ tích giới đầy cảm xúc, ăn tinh thần quý giá Các chuyện cổ tích đem lại cho trẻ thích thú, dễ chịu, khuyến khích trí tưởng tượng, bắt chước học theo nhân vật truyện đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo Đến với truyện cổ tích hội cho trẻ ni dưỡng, tìm tòi lẽ sống, làm phong phú thêm tình cảm, đem đến niềm vui giúp người sống tốt hơn, nhân Nội dung câu chuyện cổ tích mang nội dung ý nghĩa giáo dục đạo đức sâu sắc cho trẻ Do thơng qua tác phẩm văn học đặc biệt câu chuyện cổ tích trở thành phương tiên giáo dục đạo đức thiếu cho trẻ mầm non 1.2 sở thực tiễn Nhận thấy rõ ý nghĩa câu chuyện cổ tích việc giáo dục đạo đức cho trẻ, sở mầm non, câu chuyện cổ tích sử dụng phương tiện hữu hiệu góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ Các câu chuyện cổ tích phối hợp nhiều hoạt động khác Hầu hết giáo viên sở nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng câu chuyện cổ tích việc giáo dục đạo đức cho trẻ Dựa nội dung câu chuyện cổ tích giáo viên chuyển tải nội dung giáo dục đạo đức đến trẻ Tuy nhiên, việc giáo dục áp đặt, gò bó, thụ động, nội dung giáo dục chung chung giáo điều Bản thân sinh viên học chuyên ngành giáo dục mầm non, tơi nhận thức vai trò giáo dục đạo đức câu chuyện cổ tích tơi lúng túng gặp nhiều khó khăn trình khai thác chuyển tải nội dung giáo dục đạo đức từ câu chuyện cổ tích đến trẻ Chính lý nên tơi chọn đề tài để nghiên cứu, mong muốn góp phần khắc phục hạn chế thân tích lũy kinh nghiệm việc giáo dục đạo đức cho trẻ Mục đíc nghiên cứu Trên sở nghiên lý luận khảo sát thực trạng nguyên nhân dẫn đến thực trạng, đề xuất số biện pháp nâng cao kết giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua câu chuyện cổ tích 2.3 Về p ía ia đì trẻ - Gia đình nên nhận thức đắn ý nghĩa giáo dục đạo đức thơng qua câu chuyện cổ tích, ủng hộ, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động - Gia đình nên lưạ chọn câu chuyện cổ tích cho trẻ nghe tác phẩm nội dung sáng, đảm bảo tính nghệ thuật khả kích thích, phát triểm đạo đức cho trẻ Gia đình nên sử dụng câu chuyện để khai thác lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cách nhẹ nhàng - Gia đình nên tận dụng tình sẵn trẻ tham gia hoạt động diễn xuất để lồng ghép nội dung giáo dục tới trẻ - Gia đình cần thống giáo dục kết hợp với nhà trường việc giáo dục đạo đức cho trẻ để việc giáo dục đạt hiệu 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm(chủ biên) – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hoa – Đinh Văn Vang – “Giáo dục học mầm non tập 1” – NXB Đại học Sư phạm, 2007 Đào Thanh Âm(chủ biên)- Trịnh Dân- Nguyễn Thị Hoa- Đinh Văn Vang“ giáo dục học mầm non tập II” – NXB Đại học Sư Phạm, 2008 Phạm Thị Châu- Nguyễn Thị Oanh- Trần Thị Sinh – “Giáo dục học mầm non” - NXB đại học quốc gia Hà Nội, 2006 Nguyễn Bích Hà – “ Giáo trình văn học dân gian Việt Nam” – NXB Đại học Sư Phạm T.s Nguyễn Thị Thanh Hương – “ Tuyển tập viết giáo dục mầm non”- Tập II- Trường cao đẳng mẫu giáo TW 3- NXB giáo dục, 2006 Nguyễn Ánh Tuyết – “ Tâm lý học lứa tuổi mầm non” – NXB Sư phạm Hà Nội,1993 Nguyễn Ánh Tuyết – “ Giáo dục mầm non vấn đề lý luận thực tiễn” – NXB đại học sư pham, 2005 Báo cáo tổng kết năm học 2012 – 2013, trường Mầm non Kim Chung – Đông Anh – T.p Hà Nội Báo cáo thành tích tập thể từ năm 2005 – 2006 tới 2009 – 2010, trường Mầm non Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội 10 Tuyển tập trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 11 Thư viện trực tuyến violet: violet.vn 60 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA Để tìm hiểu " Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ -4 tuổi thông qua câu chuyện cổ tích" mong vui lòng trả lời câu hỏi sau cách điền vào chỗ chấm đánh dấu nhân vào ô cho Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ ! Câu 1: Xin cho biết ý kiến cần thiết việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo?  A.Rất cần thiết  B.Bình thường  C.Khơng cần thiết Câu 2: Xin cho biết nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo?  A Hình thành xúc cảm, tình cảm đạo đức  B Hình thành thói quen, hành vi đạo đức  C Hình thành biểu tượng, chuẩn mực đạo đức  D Tất ý kiến Câu 3: Xin cho biết nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo nội dung nào?  A Giáo dục lòng nhân nhân tố sơ đẳng tình yêu quê hương đất nước  B Giáo dục thói quen, hành vi đạo đức  C Giáo dục ý thức đạo đưc  D Tất ý kiến 61 Câu 4: Xin cho biết ý kiến phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo?  A HĐ âm nhạc, HĐ làm quen với tác phẩm văn học, HĐ khám phá tìm hiểu MTXQ, HĐ tạo hình  B Qua hoạt động sinh hoạt, giao tiếp, kết hợp phụ huynh nhà trường  C Nêu gương, khen ngợi, qua tranh ảnh, băng hình Câu 5: Xin cho biết tần suất sử dụng phương tiện câu chuyện cổ tích vào việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo sở công tác nào?  A Sử dụng thường xuyên  B Thỉnh thoảng sử dụng  C Không sử dụng Câu 6: Xin cho biết ý nghĩa giáo dục đạo đức hoạt động tái lại nội dung câu chuyện cổ tích nào?  A Khơng ý nghĩa  B Giáo dục tình đồn kết bạn Giáo dục thói quen văn minh thể tác phẩm Giáo dục cho trẻ tính kỉ luật Câu 7: Theo phải khai thác nội dung giáo dục câu chuyện cổ tích từ đâu?  A Ngôn ngữ câu chuyện  B Tính chất, nội dung câu chuyện  C Cả ý kiến  D Ý kiến khác 62 Câu 8: sử dụng phương pháp để giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua câu chuyện cổ tích?  A Phương pháp nêu gương, giải thích  B Phương pháp dùng tình cảm  C Phương pháp khen ngợi, chê trách  D Phương pháp luyên tập hành vi ứng xử  E Ý kiến khác Câu hỏi 9: Xin cho biết khó khăn giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thơng qua câu chuyện cổ tích?  A Khơng  B gặp khó khăn: Khó khăn việc tìm câu chuyện nội dung giáo dục phì hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Khó khăn việc truyền đạt nội dung giáo dục đạo đức tới trẻ Khó khăn nội dung tác phẩm ngắn dài khơng giải thích rõ nội dung giáo dục đạo đức Khó khăn lớp nhiều trẻ hiếu động, tập trung, tiêos thu chậm Câu 10: Xin đánh giá kết giáo dục đạo đức cho trẻ thơng qua câu chuyện cổ tích?  A Tốt  B Tương đối  C Kém Câu 11: Theo cô, vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua câu chuyện cổ tích quan tâm nào?  A Chưa trọng, nội dung giáo dục sơ sài  B Đã quan tâm 63 Câu 12: nhiều năm kinh nghiệm q trình chăm sóc giáo dục trẻ, xin chia sẻ kinh nghiệm trình giáo dục đạo đức cho trẻ 3-4 tuổi thông qua câu chuyện cổ tích? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 13: ý kiến, mong muốn, đề xuất giúp cho việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua câu chuyện cổ tích hiệu quả? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn! 64 PHỤ LỤC 2: BIÊN BẢN DỰ GIỜ Hoạt động chung mục đích học tập văn học (1) Chủ điểm : Nghề nghiệp Đề tài : Kể chuyện Sự tích dưa hấu Độ tuổi : – tuổi ( Mẫu giáo C7) Thời gian : 20-25 phút Giáo viên : Phạm Thị Hồng Ninh Ngày thực : 22/02/2014 TIẾN TRÌNH Diễn biến hoạt động Hoạt động Nhậ xét sơ Ƣu điểm Hạn chế Ổn định - tập trung trẻ, cho trẻ nghe - chuẩn bị - chưa tổ chức, vận động theo hát “ vườn hát đặt câu hỏi phù hợp với để định hướng gây hứng Ba” thú - trò chuyện với trẻ việc dẫn dắt tới nghề câu chuyện hát: ba má + Các vừa lắng nghe hát - Trẻ hứng câu thú tham gia hát gì? + Trong vườn ba trồng hoạt động - chưa gì? Má trồng bao quát gì? hết trẻ - dẫn dắt trẻ vào câu chuyện 65 dung Nội - kể lần 1: diễn cảm khơng - kể diễn - chưa hình ảnh minh họa cảm, hỏi trẻ hiểu chính: kể - kể lần 2: hình ảnh minh hình ảnh nội dung chuyện “ họa slide hình minh họa cho câu chuyện, tích Trò chuyện với trẻ: truyện sinh dưa động, hấp + Câu chuyện tên gì? hấu” cho dẫn lơi + Trong truyện nhân trẻ nghe trẻ vật nào? - thực + Mai An Tiêm phát giảng dưa hấu nào? phương pháp, + Mai An Tiêm trồng dưa hấu đảm bảo đủ sao? thời gian tiết + Ngày dưa hấu học để ăn nhờ công ơn ai?  Giáo dục trẻ biết công ơn người nông dân tạo sản phẩm phục vụ cho - kể lần 3: cho trẻ xem clip câu chuyện 66 kết hợp giáo dục trẻ chưa rõ ràng Kết thúc - tổ chức cho trẻmàu - chuyển - Trong hoạt dưa hấu hoạt động động - cho trẻ trưng bày sản phầm cách tự nhiên chưa ý - nhận xét tuyên dương phù hợp với tới trẻ nội dung hướng trẻ trọng tâm tới hành vi đạo đức không tranh giành màu với bạn… 67 Hoạt động chung mục đích học tập văn học (2 ) Chủ điểm : Tết mùa xuân Đề tài : Kể chuyện Sự tích bánh chưng bánh dày Độ tuổi : – tuổi (Mẫu giáo C6) Thời gian : 20-25 phút Giáo viên : Trần Thị Ngân Ngày thực : 21/2/2014 TIẾN TRÌNH: Diễn biến hoạt động Hoạt động 1.Ổn Nhậ xét sơ Ƣu điểm Hạn chế - cho trẻ xem hình ảnh - chuẩn bị - Một số trẻ định tổ ngày tết trò chuyện với trẻ hình ảnh nói chuyện, chức, - đố bạn biết bánh mà phù hợp với khơng ý, gây bố mẹ làm để cúng tổ tiên vào việc dẫn dắt hứng ngày lễ tết thú - dẫn dắt trẻ vào câu chuyện: - Trẻ hứng thú chưa nhắc để biết ngày tết gia đình tham gia hoạt nhở hành vi câu chuyện nhắc tên trẻ bánh chưng động chưa háy lắng nghe kể câu đắn trẻ chuyệntích bánh chưng bánh dày” Nội - kể lần 1: diễn cảm khơng - kể diễn - Nội dung dung hình ảnh minh họa chính: - kể lần 2: hình ảnh minh hình ảnh minh sơ sài, chưa cảm, giáo dục họa cho truyện định hướng kể 68 chuyện họa slide hình sinh động, hấp trẻ tới hành “sự tích Trò chuyện với trẻ: dẫn lơi vi cụ thể dưa + Câu chuyện tên gì? hấu” + Trong truyện nhân vật cho trẻ nào? nghe + Ai người cách làm trẻ bánh chưng bánh dày? + Hoàng tử Lang Liêu người nào? + Vua cha ý định nhân ngày hội? + Lang Liêu làm cơng việc để lễ vật dâng vua cha đầu năm? + Ý nghĩa loại bánh nào? Vậy hàng năm đến lễ tết nhân dân ta làm bánh trưng bày vào ngày tết? - chưa - thực ý, bao giảng quát trẻ phương pháp, - Một số trẻ đảm bảo đủ nghịch thời gian tiết hàng, học nhắc tên trẻ chưa nhắc nhở hành vi chưa đắn trẻ - Câu chuyện dài thực đàm thoại chưa trích dẫn để giúp trẻ nhớ  Giáo dục trẻ: Ln biết q trọng hạt gạo hạt gạo nuôi sống người phải biết quý trọng, yêu mến bác nông dân phải biết chăm lao động - kể lần 3: cho trẻ xem clip câu chuyện 69 lại câu chuyện thúc Kết - cho trẻ vận động theo hát - chuyển - chưa “ Bánh chưng xanh” hoạt động - nhận xét, tuyên dương cách tự nhiên thái độ phù hợp với trẻ nội dung trọng tâm 70 ý tới Hoạt động chung mục đích học tập văn học (3 ) Chủ điểm : Thực Vật Đề tài : Kể chuyện Sự tích hoa hồng Độ tuổi : – tuổi ( Mẫu giáo C7) Thời gian : 20-25 phút Giáo viên : Lê Thị Thuyết Ngày thực : 14/3/2014 Tiến trình Hoạt Diễn biến hoạt động động Ổn định Nhận xét sơ Ƣu điểm Hạn chế - cho trẻ quan sát - chuẩn bị - chưa tổ hoa hồng với màu sắc khác chu đáo, vào ý bao qt hết chức, sau trò chuyện biết lại tự nhiên trẻ, gây hoa hồng lại nhiều màu sắc thu hút trẻ hứng thú vài trẻ không ý, - đọc trích đoạn: “ - Trẻ hứng thú chuyện hoa hồng màu trắng” tham gia hoạt nói mà nhờ đâu mà hoa hồng lại động chưa nhắc nhiều màu sắc đến vậy? để nhở ln để tìm hiểu lý lớp lắng rèn kĩ nghe giáo kể câu chuyện “ học tích hoa hồng” nhé! cho trẻ Nội - kể lần 1: diễn cảm khơng - thực - kể giọng giảng kể chung chung dung 71 chính: hình ảnh minh họa phương pháp, chưa diển cảm, kể - kể lần 2: hình ảnh minh đảm bảo đủ chưa thể chuyện họa slide hình “ tích Trò chuyện với trẻ: dưa + Câu chuyện tên gì? hấu” + Trong truyện nhân vật cho trẻ nào? nghe khái qt lại: bạn hoa hồng tiên, mặt trăng ông mặt trời đọc trích đoạn: “ngày xưa… màu vàng tươi hoa cúc” + Các bạn hoa hồng mong ước điều gì? đọc trích đoạn: “ Đúng lúc giúp bạn hoa hồng” + Ai giúp bạn hoa hồng màu sắc? đọc trích đoạn: “ nàng tiên bay đến xin thần mặt trời…sắc vàng êm dịu thần” +Nàng tiên nhờ giúp đỡ để tặng sắc màu cho bạn hoa hồng? + Khi ban sắc màu bạn 72 thời gian tiết tác phẩm lôi học - Hệ thống - Trong câu hỏi hợp lý trình kể sâu khai chưa quan tâm thác nội dung sát tới trẻ truyền tải trẻ nằm , bò, nội dung lăn cần giáo dục chưa tới trẻ nhở nhắc hoa hồng vui cảm ơn nàng tiên, để đáp lại lòng tốt người bạn hoa hồng làm gì? + Các thích nhân vật truyện? sao?  Giáo dục trẻ : u q bơng hoa hồng không? Vậy muốn cho hoa hồng ngày đẹp rực rỡ phải làm gì?  Phải chăm sóc, tưới khơng ngắt lá, bẻ cành nhờ lồi hoa mà sống thêm tươi đẹp - kể lần 3: cho trẻ xem clip câu chuyện Kết - cho trẻ hát hát “ màu hoa” - chuyển thúc - nhận xét, tuyên dương hoạt động cách tự nhiên phù hợp với nội dung trọng tâm 73 ... sở giúp cho việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thơng qua câu chuyện cổ tích có hiệu 39 2.3 Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thông qua câu chuyện cổ tích số... nghĩa giáo dục đạo đức trẻ mẫu giáo 1.3.3 Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 10 1.3.4 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 11 1.3.5 Nguyên tắc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu. .. mẫu giáo 14 1.3.6 Phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 14 1.3.7 Đánh giá kết giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 17 1.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thơng qua câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thông qua các câu chuyện cổ tích (2014) , Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo bé thông qua các câu chuyện cổ tích (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay