Thiết kế quy trình gia công hàm di động

56 96 3
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:39

Gồm bản thuyết minh, các bản vẽ liên quan về đề tài Thiết kế quy trình gia công chi tiết hàm di động, Bản thuyết minh bao gồm các phần chọn vật liệu, xác định khối lượng vật liệu, công dụng chức năng chi tiết hàm di động, các bước gá đặt và định vị gia công chi tiết hàm di động, tính toán lượng chạy dao, số vòng quay, chọn dao, chọn máy để gia công. Các bản vẽ gồm bản vẽ chi tiết, bản vẽ đồ gá, bản vẽ đế,... Đồ án Cơng nghệ Chế tạo máy GVHD: LỜI NĨI ĐẦU Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy đồ án chuyên ngành sinh viên ngành khí chế tạo máy, kết sau nhiều môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Công Nghệ Kim Loại, Dung sai kỹ thuật đo, … Qua đồ án giúp cho sinh viên làm quen với quy trình cơng nghệ trước làm đồ án tốt nghiệp Việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia công chi tiết nhằm ứng dụng công nghệ gia công mới, loại bỏ công nghệ lạc hậu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng Ngồi việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia công giúp người chế tạo giảm thời gian gia công tăng suất làm việc để đáp ứng sản phẩm theo yêu cầu sử dụng Một sản phẩm có nhiều phương án cơng nghệ khác Việc thiết lập quy trình cơng nghệ gia cơng so sánh có chọn lựa để tìm phương án công nghệ hợp lý nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, giá thành, thời gian gia công cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Sau thời gian trang bị môn lý thuyết công nghệ chế tạo máy tiến hành làm đồ án môn học công nghệ chế tạo máy với đề tài : Thiết kế qui trình cơng nghệ gia cơng “HÀM DI ĐỘNG” Do thời gian có hạn chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều nên khơng tránh khỏi thiếu sót , kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến để đạt kết tốt TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Sinh viên thực Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: MỤC LỤC Phiếu nhiệm vụ Lời nói đầu Ý kiến Giáo viên hướng dẫn Ý kiến Giáo viên phản biện Phần 1: Phân tích chi tiết gia công xác định dạng sản xuất I Phân tích chi tiết gia cơng II Xác định dạng sản xuất Phần 2: Vật liệu phương pháp chế tạo phôi I Vật liệu II Phương pháp chế tạo phơi Phần 3: Qui trình cơng nghệ Phần 4: Thiết kế nguyên công Nguyên công 1: Phay mặt Nguyên công 2: Phay mặt đáy Nguyên công 3: Phay hai mặt bên Nguyên công 4: Phay rãnh Nguyên công 5: Phay mặt bậc Nguyên công 6: Phay mặt Nguyên công 8: Khoan lỗ &8 Nguyên công 9: Khoan lỗ &4,8 Nguyên công 10: Khoan lỗ &4 Phần 5: Tính tốn lượng dư chế độ cắt I Tính tốn lượng dư gia cơng cho ngun cơng II Tính tốn chế độ cắt cho ngun cơng Phần 6: Tính tốn thiết kế đồ gá cho nguyên công Tài liệu tham khảo 2 6 8 12 15 15 19 21 24 27 29 32 34 36 38 38 41 48 51 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày……… tháng ……… năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: TP.HCM, ngày……… tháng ……… năm 2017 Giáo viên phản biện PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: I Phân tích chi tiết gia cơng: Cơng dụng: Hàm di động chi tiết dạng hộp, sử dụng rộng rãi ngành khí như, đặc biệt thiết bị kẹp chặt : Eto , kẹp máy phay,… Đây chi tiết chịu tải, làm việc môi trường rung động Chi tiết phân làm phần: - Phần trượt: Gồm rãnh (trượt hàm tĩnh) - Phần thân: có lỗ φ20, chiều dài 26mm để lắp với trục ren Và mặt bậc để lắp má kẹp Yêu cầu kỹ thụât: - Độ song song mặt lắp má kẹp mặt rãnh trượt 0,02 mm - Độ song song mặt rãnh trượt 0,01mm - Độ nhám bề mặt gia công hai mặt đầu Rz = 25 - Độ nhám bề mặt lỗ φ20 Rz = 6.3 - Độ nhám bề mặt rãnh trượt Ra=1,6 Vật liệu chế tạo: Do chi tiết chịu lực chịu rung động làm việc, nên thường chế tạo vật liệu thép hợp kim, gang xám,… Ở chi tiết chọn để chế tạo vật liệu thép C45 II Xác định dạng sản xuất: - Mục đích việc xác định dạng sản xuất xác đĩnh hình thức tổ chức sản xuất từ cải thiện tính cơng nghệ chi tiết, chọn thiết bị máy móc phương pháp gia cơng thích hợp - Trong chế tạo máy, người ta phân biệt thành dạng sản xuất:  Sản xuất đơn  Sản xuất hàng loạt ( lớn, vừa, nhỏ )  Sản xuất hàng khối - Mỗi dạng sản xuất có đặc điểm riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Để xác định dạng sản xuất, ta cần phải tính: Sản lượng hàng năm chi tiết: số chi tiết sản xuất năm tính cơng thức: α +β N = N m.(1 + ) 100 Trong đó: N : số chi tiết sản xuất năm N0 : số sản phẩm sản xuất năm m: số lượng chi tiết sản phẩm α : phần trăm phế phẩm chủ yếu phân xưởng đúc rèn (α = 3% - 6%) β : số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ: ( β = 5% - 7% ) Từ phiếu nhiệm vụ, ta có số liệu: Số sản phẩm sản xuất năm N0 = 80000 chi tiết/năm Số lượng chi tiết sản phẩm m = Ta chọn: Phế phẩm chủ yếu phân xưởng α = 3% Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Số chi tiết chế tạo thêm để dự trữ β = 5% Vậy :  3+  N = 80000.1 1 + ÷=  100  86400 - Trọng lượng chi tiết: xác định theo công thức: Q1 = V.γ (kg ) Trong đó: Q1: trọng lượng chi tiết ( kg ) V: thể tích chi tiết ( dm3 ) γ : trọng lượng riêng vật liệu chế tạo chi tiết Với chi tiết hàm di động chi tiết dạng hộp, vật liệu thép 45, nên : - Trọng lượng riêng thép là: 7,85 (kg/dm3 ) - Tính thể tích chi tiết phầm mềm SolidWorks: V=450909,68 mm3 = 0,4509dm3 Áp dụng cơng thức tính trọng lượng chi tiết: Q = = 7.85 x 0.4509 = 3,54(kg) (Khối lượng chi tiết gia công) γ V Cách xác định dạng sản xuất: Q1 – Trọng lượng chi tiết Dạng sản xuất > 200 kg – 200 kg < 4kg Sản lượng hàng năm chi tiết ( ) Đơn 1000 > 5000 > 50.000 ( Thiết kế ĐA-CNCTM – trang 13 ) Từ kết có qua tính tốn, kết hợp với việc tra bảng xác định dạng sản xuất, ta kết luận chi tiết sản xuất dạng sản xuất hàng khối Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: PHẦN 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI I Vật liệu: Với chi tiết Hàm di động, ta chọn vật liệu chế tạo thép C45 Thành phần hoá học tính thép sau: C = (0.4÷0.5%) Si = (0.7÷0.37%) b=61 σ ψ = 40% δ% = 16 HB = 229 ak=500 kJ/m2 II Phương pháp chế tạo phơi: 1.Chọn dạng phơi: - Có nhiều phương pháp để tạo nên phơi Do cần phải phân tích (phân tích ưu điểm, khuyết điểm) kiểu tạo phơi với nhằm tìm phương pháp tạo phơi thích hợp Phơi rèn dập: - Phơi rèn dập tay hay máy cho độ bền tính cao, tạo nên ứng suất dư chi tiết lại tạo cho chi tiết dẻo tính đàn hồi tốt - Chi tiết cho làm gang xám nên việc chế tạo phôi theo phương pháp khơng hợp lý gang xám có tính dòn nên rèn làm cho chi tiết dễ làm cho chi tiết bị tượng nứt nẻ Phôi cán: - Chi tiết làm phơi cán có tính gần giống phơi rèn dập Phơi đúc: - Phơi đúc có tính khơng cao phôi rèn dập, việc chế tạo khuôn đúc cho chi tiết phức tạp dễ dàng, thiết bị lại đơn giản Đồng thời chi tiết phù hợp với chi tiết có vật liệu gang thép có đặc điểm sau: + Lượng dư phân bố + Tiết kiệm vật liệu + Giá thành rẻ, dùng phổ biến + Độ đồng phơi cao, việc điều chỉnh máy gia công giảm + Tuy nhiên phơi đúc khó phát khuyết tật bên (chỉ phát lúc gia công) nên làm giảm suất hiệu * Kết luận:- Từ phương pháp tạo phôi trên, ta nhận thấy phôi đúc phù hợp với chi tiết cho có nhiều ưu điểm so với phương pháp khác đặc biệt vật liệu chi tiết thép C45 - Vậy ta chọn phương pháp để tạo chi tiết dạng phôi đúc 5.Phương pháp chế tạo phôi: Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: - Trong đúc phơi có phương pháp sau: a/ Đúc khuôn cát mẫu gỗ: - Chất lượng bề mặt vật đúc không cao, giá thành thấp, trang thiết bị đơn giản, thích hợp cho dạng sản xuất đơn loạt nhỏ IT 16 ÷ IT 17 - Loại phơi có cấp xác: Rz = 160 µ m - Độ nhám bề mặt: Sách [3] tác giả : -GS.TS ,Nguyễn Đắc Lộc -PGS.TS Lê Văn Tiến -PGS.TS.Ninh Đức Tốn -PGS TS Trần Xuân Việt NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI 2006 b/ Đúc khuôn cát mẫu kim loại: - Nếu công việc thực máy có cấp xác cao, giá thành cao so với đúc khuôn mẫu gỗ Loại phù hợp với dạng sản xuất hàng loạt vừa lớn IT 15 ÷ IT 16 - Loại phơi có cấp xác: Rz = 80 µ m - Độ nhám bề mặt: (Sách [3] chương trang 182 bảng 3-11) c/ Đúc khn kim loại: - Độ xác cao giá thành thiết bị đầu tư lớn, phôi có hình dáng gần giống với chi tiết Giá thành sản phẩm cao Loại phù hợp với dạng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối IT 14 ÷ IT 15 - Loại phơi có cấp xác: Rz = 40 µ m - Độ nhám bề mặt: Sách [3] d/ Đúc ly tâm: - Loại phù hợp với chi tiết dạng tròn xoay, đặc biệt hình ống, hình xuyến e/ Đúc áp lực: - Dùng áp lực để điền đầy kim loại lòng khn Phương pháp thích hợp với chi tiết có độ phức tạp cao, yêu cầu kỹ thuật cao Trang thiết bị đắt tiền nên giá thành sản phẩm cao f/ Đúc vỏ mỏng: - Loại tạo phơi xác cho chi tiết phức tạp dùng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối * Kết luận: - Với yêu cầu chi tiết cho, tính kinh tế dạng sản xuất chọn ta chọn phương pháp chế tạo phôi là: “Đúc khuôn cát, mẫu kim loại, làm khuôn tay” + Phơi đúc đạt cấp xác là: II + Cấp xác kích thước: IT 15 ÷ IT 16 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Rz = 80 µ m + Độ nhám bề mặt: Sách [3] Tạo phôi – thông số phôi: - Chi tiết Hàm di động chế tạo thép C45, đúc khuôn cát, làm khuôn tay -Tra lượng dư gia công cho bề mặt phơi: Từ sách “SỔ TAY CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY “ TẬP [ trang252, bảng 3-95 ] ta lượng dư gia công phôi đúc là: + Lượng dư phía trên: 5mm + Lượng dư mặt bên: 4mm + Lượng dư phía : 4mm + Góc nghiêng khn: 20 + Bán kính góc lượn: r =3mm Sai lệch cho phép kích thước chi tiết đúc: ± 0,8 (mm) bảng 2.7 [1] Sai lệch cho phép khối lựơng: 5% (bảng 14 – trang 80 – Thiết kế đúc) Lượng dư lớn để gia cơng khí vật đúc: (mm) (B19-T83-TK Đúc) Độ nhám bề mặt chi tiết đúc: Rz = 25 (àm) Tui th khuụn ỳc: 1000 ữ 5000 (lần đúc) BẢN VẼ LỒNG PHƠI Đồ án Cơng nghệ Chế tạo máy GVHD: BẢN VẼ KHUÔN ĐÚC: 10 11 10 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: ε gd = ε c2 + ε k2 Với εc εk : sai số chuẩn : sai số kẹp chặt -Vì ta định vị mặt phẳng đối diện mặt gia công, chuẩn định vị trùng với gốc kích thước nên -Sai số kẹp chặt: ε k = 80µ m εc =0 bề rộng chi tiết H=73 (Bảng 5.13 trang 85 HDTKDACNCTM) ε gd = + 802 = 80µ m => Sai số gá đặt Sai số gá đặt bước phay bán tinh: ε gd = 0, 06.80 = 4,8µ m ρi −1 + ε i *Xác định lượng dư nhỏ theo công thức : Z imin = Rzi-1 + Ti-1 + (Bảng 5.1/74 HDTKDACNCTM) Trong đó: Zimin : Lượng dư bề mặt bước cơng nghệ thứ i Rzi-1: Chiều cao nhấp nhô bước công nghệ trước để lại Ti-1 : Chiều sâu lớp hư hỏng bước cơng nghệ trước để lại Ta có chất lượng bề mặt phơi đúc cấp xác II, kích thước lớn chi tiết đúc 156mm (Tra bảng 5.3/77 HDTKĐACNCTM [1] ) RZ + T = 400 µm (Tra bảng 3.1/38 [1] ) ta có: Phay thơ: RZ = 40 µm, Ta = 100 µm Phay bán tinh: RZ = 20 µm, Ta = 50 µm - Vậy lượng dư trung gian cho bước là: Phay thô : Z1min = Rz + T0 + ρ0 + ε1 = 400 + 815 + 80 = 1295µ m Z 2min = Rz1 + T1 + ρ1 + ε 40 + 100 + 49 + 4,8 = 194 µ m Phay bán tinh : = + Dung sai phơi đúc: Vì kích thước bề mặt cẩn tra = 56mm, cấp xác đúc cấp II => δp = 1600 µm = 1,6 mm (Bảng 2.7 [1]) + Dung sai phay thơ ( cấp xác 12) = 400 µm = 0,4 mm (Bảng 1/267 [8]) + Dung sai phay bán tinh ( cấp xác 10) = 160 µm = 0,16 mm (Bảng 1/267 [8]) • Cột kích thước tính tốn bảng, bước cuối ghi kích thước nhỏ theo vẽ dt3= 51 dt2= 51 + 0,194= 51,194 dt1= 50,194 + 1,295=52,49 • Phôi: dmax = 52,5 + 1,6 = 54,1 42 dmin= 52,5 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Phay thô: dmax1= 51,2 + 0,4 = 51,6 dmin1= 51,2 Phay bán tinh: dmax2= 50 + 0,16 =51,16 dmin2= 51 gh Z min1 = 52,5 − 51, = 1,3mm = 1300 m Phay thụ gh Z max1 = 54,1 − 51, = 2,5mm = 2500 µ m gh Z = 51, − 50 = 1, 2mm = 1200 µ m Phay bán tinh gh Z max = 51, − 50,16 = 1, 44 mm = 1440 m Lng d tổng cộng: Z0min=1300+ 1200 = 2500 Z0max=1700 + 1440 = 3140 • Kiểm tra kết tính tốn: Zmax – Zmin = 3940 – 2500 = δphôi – δchi tiết = 1600-160 = 1440 (µm) Bảng xác định lượng dư phương pháp phân tích : Các bướ c g ngh ệ Phôi Pha y thô Pha y bán tinh Các yếu tố lượng dư (µm) Kích thước tính toán (mm) Dun g sai δ ρa 400 40 100 338 20,3 80 25 50 4,8 Kích thước giới hạn (mm) Trị số giới hạn lượng dư Max Min Max Min 250 130 144 120 394 250 (µm) εi Ta Rza Lượn g dư tính tốn Zbmin (µm) 1295 52,49 51,19 1600 400 54,1 51,6 52,5 51,2 194 51 160 51,1 51 43 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: II Xác định chế độ cắt phương pháp tính tốn cho ngun cơng 7: Khoan, kht, doa lỗ &20 Sơ đồ gá đặt: n S Z Y X W 44 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Định vị: Hạn chế bậc tự hình Phương án kẹp chặt: - Dùng cấu kẹp ren kẹp vào mặt Phương kẹp vng góc với mặt đế, chiều kẹp từ xuống Chọn máy: Máy khoan đứng 2A135 (trang 46 [1]) ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THƠNG SỐ Đường kính gia cơng (max) mm 35 Cơn morse trục N0 = Hiệu suất máy ŋ = 0,8 Số vòng quay trục (v/ph) 68-100-140-195-275-400-530-750-1100 0,11-0,15-0,2-0,25-0,32-0,43-0,57-0,72Bước tiến vòng quay trục (mm/v) 0,96-1,22-1,6 Công suất động (kw) Lực chạy dao cho phép 1600kG Chọn dụng cụ cắt: - Mũi khoan ruột gà đuôi côn loại ngắn P18, d = 18 mm, L = 200 mm, l = 80 mm, (bảng 4-2/291, 4-40/320 4-42/328 sổ tay tập 1) - Mũi kht thép gió lắp hợp kim T15K6 chi , D = 19,8 mm, L = 180 mm, l = 85 mm (bảng 4-3/294 4-47/332 tập 1) - Mũi doa máy lắp hợp kim cứng T15K6 chuôi côn D = 19,94 D=20 mm, L = 190 mm, l = 18 mm (bảng 4-3/294 4-49/336 tập 1) Chế độ cắt: Bước 1: Khoan a/ Chiều sâu cắt: t = 0,5d = (mm) S1 = 3,88 D 0,81 180,81 = 3,88 = 0,84 σ b0,94 610,94 b/ Lượng chạy dao: (mm/vòng) Theo bảng (8-3) sách Chế độ cắt gia cơng khí [2], với mũi khoan D=18, lấy S2=0,35 Vì sau khoan kht nên S2 phải nhân hệ số K=0,75 hệ số điều chỉnh sâu Kls=0,9 S2 = 0,35.0, 75.0,9 = 0,3 Vậy (mm/vòng) Chọn Smin=0,3 Theo thuyết minh máy lấy S = 0,25 (mm/vòng) c/ Vận tốc cắt: C v D Z v V = m xv yv K v ( m / ph) T t S z (trang 95[1]) Với hệ số Cv, Zv, Xv, Yv, m tra bảng 3-3/84 [2] Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng điều kiện cắt đến tốc độ cắt => Cv = 9,8 45 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Zv – số mũ biểu thị mức độ ảnh hưởng đường kính đến tốc độ cắt => Zv = 0,4 Xv, Yv, m – số mũ xét đến mức độ ảnh hưởng bước tiến, chiều sâu cắt, tuổi bền dụng cụ cắt đến vận tốc cắt => Xv = Yv = 0,5 m = 0,2 T = 45 phút – chu kỳ bền (bảng 4-3/85 [2]) Kv – hệ số hiệu chuẩn chung tốc độ cắt giống tiện, xét thêm ảnh hưởng chiều sâu lỗ khoan Klv K v = K mv K nv K lv K uv Với Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công K mv = 1,13 (bảng 5-3/86 [2]) Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt: K uv = (bảng 8-1/17 [2]) Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoan K lv = => V= (bảng 6-3/86 [2]) Hệ số điều chỉnh bổ sung: K nv = 0,7 (bảng 7-1/17 [2]) K v = 1,13.1.1.0, = 0,8 9,8.180,4 0,8 = 26,55( m / ph) 450,2.90.0, 250,5 => d/ Số vòng quay trục chính: _ Số vòng quay phút: 1000v 1000.26,55 n= = = 470 (v/ ph) πD 3,14.18 Ta chọn số vòng quay theo máy: n = 275 (v/ph) e/ Lực cắt P0 momen xoắn M: z y P0 = C p D p S p K mp (kG ) M = C M D z M S yM K mM ( KGm) Trong đó: 46 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: C p = 68 zp = y p = 0, 0,75 K mp  61  = ÷  75  = 0,85 CM = 0, 034 zM = 2,3 yM = 0, => Bảng 7-3 [2] P0 = 68.181.0, 250,7.0,85 = 394( kG ) (thỏa < 1600kG) M = 0, 034.182,3.0, 250,7.0,85 = 8, 44(kGm) f/ Công suất cắt (N): N= M n = 15, 05.275 / 975 = 4, 24 975 (kW) N = 4, 24 < N m η = 6.0,8 = 4,8 => Thỏa yêu cầu Bước 2: Khoét: t= a/ Chiều sâu cắt: b/ Lượng chạy dao: 19,8 − 18 = 0,9 S = Cs D Theo bảng 1-3 [2] (mm) 0,6 (mm/vòng) Cs = 0,07 S = 0, 07.19,80,6 = 0, 41 Thay vào (mm/vòng) Theo máy chọn S = 0,32 (mm/vòng) c/ Vận tốc cắt: V= C v D Z v K v ( m / ph) T m t xv S zyv (trang 95 [1]) Với hệ số Cv, Zv, Xv, Yv, m tra bảng 3-3/84 [2] Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng điều kiện cắt đến tốc độ cắt => Cv = 18 Zv – số mũ biểu thị mức độ ảnh hưởng đường kính đến tốc độ cắt => Zv = 0,6 47 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: Xv, Yv, m – số mũ xét đến mức độ ảnh hưởng bước tiến, chiều sâu cắt, tuổi bền dụng cụ cắt đến vận tốc cắt => Xv = 0,2 Yv = 0,3 m = 0,25 T = 30 phút – chu kỳ bền (bảng 4-3/85 [2]) Kv – hệ số hiệu chuẩn chung tốc độ cắt giống tiện, xét thêm ảnh hưởng chiều sâu lỗ khoan Klv K v = K mv K nv K lv K uv Với Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công K mv = 1,13 (bảng 5-3/86 [2]) Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt: K uv = (bảng 8-1/17 [2]) Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoét K lv = => => (bảng 6-3/86 [2]) Hệ số điều chỉnh bổ sung: K nv = 0,7 (bảng 7-1/17 [2]) K v = 1,13.1.1.0, = 0,8 18.19,80,6 V = 0,25 0,8 = 53( m / ph) 30 0,90,2.0,320,3 d/ Số vòng quay trục chính: Số vòng quay phút: 1000v 1000.53 n= = = 852 (v/ ph) πD 3,14.19,8 Ta chọn theo máy: n = 750 (v/ph) e/ Moment khoét: x M= y C p t p S p K p D.Z 2.1000 Theo bảng 11-1 [2] , KGm C pz = 300; X pz = 1; Ypz = 48 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: 0,75 Bảng 12-1 13-1: 15-1  61  K mp =  ÷  75  = 0,85 Kϕ p = 0,94, K γ = → K p = 0,85.0,94.1 = 0,8 300.0,91.0,321.0,8.19,8.4 M= = 2, 74 2.1000 Thay vào: f/ Công suất cắt (Nc): Nc = Mn = 1, 47.750 / 975 = 1,13 975 KGm (kW) N c = 1,13 < N m η = 6.0,8 = 4,8 => Thỏa yêu cầu Bước 3: Doa a/ Doa thô: t= 19,94 − 19,8 = 0, 07mm * Chiều sâu cắt: * Lượng chạy dao: S = 0,6mm/vòng bảng 10-3 [2] * Vận tốc cắt: C v D Z v V = m xv yv K v (m / ph) T t S z (trang 95 HDTKDACNCTM) Với hệ số Cv, Zv, Xv, Yv, m tra bảng 3-3/84 [2] Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng điều kiện cắt đến tốc độ cắt => Cv = 100,6 Zv – số mũ biểu thị mức độ ảnh hưởng đường kính đến tốc độ cắt => Zv = 0,3 Xv, Yv, m – số mũ xét đến mức độ ảnh hưởng bước tiến, chiều sâu cắt, tuổi bền dụng cụ cắt đến vận tốc cắt => Xv = Yv = 0,65 m = 0,7 T = 40 phút – chu kỳ bền (bảng 4-3/85 [2]) Kv – hệ số hiệu chuẩn chung tốc độ cắt giống tiện, xét thêm ảnh hưởng chiều sâu lỗ khoan Klv K v = K mv K nv K lv K uv Với Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công 49 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: K mv = 1,13 (bảng 5-3/86 [2]) Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt: K uv = (bảng 8-1/17 [2]) Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu doa K lv = => V= (bảng 6-3/86 [2]) Hệ số điều chỉnh bổ sung: K nv = 0,7 (bảng 7-1/17 [2]) K v = 1,13.1.1.0, = 0,8 100, 6.19,940,3 0,8 = 20,8( m / ph) 400,7.0, 070.0, 60,65 => * Momen xoắn doa: Nhỏ, bỏ qua * Số vòng quay trục chính: Số vòng quay phút: 1000v 1000.20,8 n= = = 332, (v/ ph) πD 3,14.19,94 Ta chọn số vòng quay theo máy: n = 275 (v/ph) b/ Doa tinh: t= 20 − 19,94 = 0, 03mm * Chiều sâu cắt: * Lượng chạy dao: S = 0,65mm/vòng bảng 10-3 [2] * Vận tốc cắt: V= C v D Z v K v (m / ph) T m t xv S zyv (trang 95 HDTKDACNCTM) Với hệ số Cv, Zv, Xv, Yv, m tra bảng 3-3/84 [2] Cv – hệ số xét đến ảnh hưởng điều kiện cắt đến tốc độ cắt => Cv = 100,6 Zv – số mũ biểu thị mức độ ảnh hưởng đường kính đến tốc độ cắt => Zv = 0,3 Xv, Yv, m – số mũ xét đến mức độ ảnh hưởng bước tiến, chiều sâu cắt, tuổi bền dụng cụ cắt đến vận tốc cắt => Xv = Yv = 0,65 50 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: m = 0,7 T = 40 phút – chu kỳ bền (bảng 4-3/85 [2]) Kv – hệ số hiệu chuẩn chung tốc độ cắt giống tiện, xét thêm ảnh hưởng chiều sâu lỗ khoan Klv K v = K mv K nv K lv K uv Với Hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công K mv = 1,13 (bảng 5-3/86 [2]) Hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt: K uv = (bảng 8-1/17 [2]) Hệ số phụ thuộc vào chiều sâu doa K lv = => V= (bảng 6-3/86 [2]) Hệ số điều chỉnh bổ sung: K nv = 0,7 (bảng 7-1/17 [2]) K v = 1,13.1.1.0, = 0,8 100, 6.19,940,3 0,8 = 19, 76( m / ph) 400,7.0, 07 0.0, 650,65 => * Momen xoắn doa: Nhỏ, bỏ qua * Số vòng quay trục chính: Số vòng quay phút: 1000v 1000.19,76 n= = = 315,6 (v/ ph) πD 3,14.19,94 Ta chọn số vòng quay theo máy: n = 275 (v/ph) Bảng kết tổng hợp chế độ cắt: Bề mặt Bước Lỗ &20 Khoan Khoét Doa thô Doa tinh t (mm) 0,9 0,07 0,03 S (mm/v) 0,25 0,32 0,6 0,65 51 V (m/ph) 26,55 53 20,8 19,76 n (v/ph) 275 750 275 275 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: PHẦN 6: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ I Kết cấu đồ gá: Đây ngun cơng khoan, kht, doa nên đòi hỏi độ xác, độ cứng vững đồ gá Các yếu tố nầy phải đạt yêu cầu tính tốn đảm bảo độ xác suốt q trình gia cơng Đồ gá cho ngun cơng sử dụng cấu kẹp chặt bulong Chi tiết gia công định vị bậc tự do, phiến tỳ vá chốt tỳ Chi tiết gia công kẹp chặt ta siết đai ốc làm tác dụng lực vào mỏ kẹp, chi tiết gia công kẹp chặt vào thân đồ gá Chi tiết lấy nới lỏng đai ốc, giúp cho việc tháo gá chi tiết gia cơng nhanh chóng Và bạc dẫn hướng giúp cho dao vào hướng cần khoan II Thành phần đồ gá: Cơ cấu định vị: - Phiến tỳ phẳng - Chốt tỳ Cơ cấu kẹp chặt: Cơ cấu kẹp chặt bulong Cơ cấu dẫn hướng: III Yêu cầu: - Đồ phải xác định vị trí tương quan phôi dụng cụ cắt - Phải kẹp chặt chi tiết để cố định suốt q trình gia cơng IV Trình tự thiết kế: 52 Đồ án Cơng nghệ Chế tạo máy GVHD: Chọn máy : máy khoan đứng 2A135 Phương pháp định vị: Định vị khối Vvà mặt phẳng tỳ Xác định phương chiều điểm đặt lực cắt,lực kẹp: - Lực cắt: từ xuống - Lực kẹp từ xuống Tính lực kẹp cần thiết: Mx Wct Fms1 P0 Fms2 25 Khi khoan lỗ, lực P0 có tác dụng kẹp chặt chi tiết, momen xoắn M x làm chi tiết xoay quanh tâm lỗ Phương trình cân Momen: K M x = Wct f ms1.a + P0 f ms Wct =  K M x − P0 f ms f ms1.a K: hệ số an toàn, lấy vừa đủ khoảng từ 1,5 đến 2,6 (chọn K=2) - Hệ số ma sát f ms1 =0,4 bề mặt chi tiết gia công mỏ kẹp f ms Wct =  =0,15 bề mặt chi tiết gia công phiến tỳ 1,5.8, 44 − 394.0,15 = 1207 0, 4.25.10−3 (kG) Do đòn kẹp bố trí hình 53 Đồ án Cơng nghệ Chế tạo máy GVHD: W Wct 68 114 W= W= Wct L 1207.114 = = 2023 L1 68 (kG)  - Chọn đường kính bulong: d =C W σ (mm) Trong đó: C=1,4 ren hệ mét σ : ứng suất kéo, ( kG / mm ), bulong thép C45, σ =10 W: lực kẹp ren tạo ra, kG d: đường kính đỉnh ren d = 1, 2023 = 19,8 10  Chọn bulong có d = 20mm 5) Sai số chế tạo cho phép đồ gá [ ε ct ] ε gd = ε c2 + ε k2 + ε dg2 = ε c2 + ε k2 + ε ct2 + ε m2 + ε dc2 [ ε ct ] = ε dg  − ε c2 + ε k2 + ε m2 + ε dc2  Kích thước từ chốt định vị đến tâm lỗ có sai lệch ±0,2 nên có dung sai 0,4mm - 0, ε gd  = δ = = 0,13 3 mm 54 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: W - Sai số chuẩn: εc εc = - (chuẩn định vị trùng với gốc kích thước) εk Sai số kẹp chặt: Bảng 5.12 [1] Gá chốt tỳ, kẹp chặt ren vít bề mặt tinh (thép) ta có: ε k = 100 µ m = 0,1mm - Sai số mòn: εm Tính theo cơng thức Trong đó: β εm = β N - hệ số phụ thuộc vào kết cấu đồ định vị β Đối với chốt tỳ phẳng: = 0,4 N – số lượng chi tiết gia công đồ gá Bạc dẫn hướng khoan lỗ (chiều dài > đường kính lỗ) nên 10000 chi tiết phải thay bạc N = 10000 ε m = 0, 10000 = 30µ m = 0, 04mm - Sai số điều chỉnh: Chọn  Vậy ε dc = 5µ m = 0,005mm [ ε ct ] = 0,132 − 02 + 0,12 + 0, 04 + 0, 0052  = 0, 07 mm 55 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy GVHD: TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Trần Văn Địch Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy – Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, năm 2004 phiên sau [2] Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình – Trần Thế San Chế độ cắt gia cơng khí – Nhà xuất Đà Nẵng năm 2000 Nhà xuất KHKT năm 2010 [3] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc tác giả Số tay Công nghệ chế tạo máy, Tập I – Nhà xuất KHKT năm 2003 [4] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc tác giả Số tay Công nghệ chế tạo máy, Tập II – Nhà xuất KHKT năm 2003 [5] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc tác giả Số tay Công nghệ chế tạo máy, Tập III – Nhà xuất KHKT năm 2003 [6] Hồ Viết Bình – Lê Đăng Hoành – Nguyễn Ngọc Đào Đồ gá gia cơng Cơ khí, Tiện- Phay-Bào-Mài- Nhà xuất Đà Nẵng năm 2000 [7] Nguyễn Tắc Ánh Giáo trình Cơng nghệ kim loại – Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2006 [8] Trần Quốc Hùng Giáo trình dung sai – Kỹ thuật đo – Nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2012 [9] Hồ Viết Bình – Phan Minh Thanh Giáo trình Cơng nghệ chế tạo máy- Nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2013 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình gia công hàm di động, Thiết kế quy trình gia công hàm di động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay