Giai giup bai quang pho cua hidro

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:33

Câu 26 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động tròn quỹ đạo dừng M có tốc độ v (m/s) Biết bán kính Bo r Nếu êlectron chuyển động quỹ đạo dừng 144 r0 v với thời gian chuyển động hết vòng (s) êlectron chuyển động quỹ đạo A P B N C M D O + Xác định tốc độ của Electron dừng quỹ đạo dừng n: Khi Electron chuyển động tròn quỹ đạo dừng thứ n quanh hạt nhân tác dụng của lực hút Cu lơng của hạt nhân lên lực hút đóng vai trò lực hướng tâm Ta có Fđ = Fht → K.e2/r n = m.vn2/rn → = + Ở quỹ đạo M, n = 3→ vM = v = (1) + Thời gian chuyển động của electron quỹ đạo dừng thứ n hết vòng chu kì chuyển động T của electron: Ta có T = 2πrn/vn = 2π.n3 + Theo đầu chu kì chuyển động của electron ở quỹ đạo dừng thứ n : T = = 2π.n3 (2) Thay (1) vào (2) ta có: 144.3.π = 2π.n3 → n = → electron chuyển động quỹ đạo P → Đáp án A
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai giup bai quang pho cua hidro , Giai giup bai quang pho cua hidro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay