giup tran THi HIeu

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

Ở mặt nước, hai điểm A B cách 16 cm có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng Điểm M nằm mặt nước đường trung trực AB cách trung điểm O đoạn AB khoảng nhỏ , dao động ngược pha với O Điểm N nằm mặt nước nằm đường vng góc với đoạn AB A Điểm N dao động với biên độ cực tiểu cách A đoạn nhỏ A 7,80 cm B 2,14 cm C 4,16 cm D 1,03 cm giải M phương trình dao động O: N uO = Acos(ꞷt - 16π/λ) M: uM = Acos(ꞷt – 2πdM/λ) A O độ lệch pha o M: 2πdM/λ - 16π/λ = π với dM  AO  OM  9cm => λ = cm �AB � 8 � �  � � ta có suy cực tiểu lớn ứng với k = 7,5 N gần A nằm cực tiểu lớn nhất, ta có: BN – AN = 7,5λ với BN = AN  AB => BN – AN = 15  AN = 1,03 cm Đáp án D B
- Xem thêm -

Xem thêm: giup tran THi HIeu , giup tran THi HIeu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay