De TT THPT QG 2018 lan 1 THPT trung gia ha noi

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ (Đề thi có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên thí sinh: đề thi: Số báo danh: 2 3 5 6 10 11 12 159 Một máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực từ Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát A pn B n C pn D n 60p p 60 Sóng có tần số 160 kHz A hạ âm B siêu âm C âm nghe D nhạc âm Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A R = ωL − B ω2LCR – = ωC C ω2LC – = D ω2LC – R = Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = Acos(ωt) x2 = Asin(ωt) hai dao động A pha B lệch pha π/3 C ngược pha D lệch pha π/2 Tia X khơng có ứng dụng sau đây? A Chữa bệnh ung thư B Tìm bọt khí bên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước B Chiếu vng góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước C Chiếu vng góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước D Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K êlectron nguyên tử hidro r Khi êlectron chuyển động quỹ đạo O bán kính A 25r0 B 16r0 C 5r0 D 4r0 Một lắc lò xo có k = 20 N/m dao động điều hòa Khi qua li độ x = cm lực kéo A 0,4 N B - 0,4 N C - 40 N D 40 N Hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối quang phổ A vạch phát xạ B liên tục C vạch hấp thụ D đám hấp thụ Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Mạch dao động LC thiết bị phát sóng điện từ có L = μH C = 1,5 pF Mạch dao động phát sóng điện từ có bước sóng A 3,26 m B 2,36 m C 4,17 m D 1,52 m Một sóng truyền mơi trường với vận tốc 110 m/s có bước sóng 0,5 m Tần số sóng A 27,5 Hz B 440 Hz C 55 Hz D 220 Hz Trang 1/4 Mã đề thi 159 C B C D D D A B A D B D 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 2cos(40πt) cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt chất lỏng có đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 7,2 cm Tốc độ truyền sóng A 16 cm/s B 36 cm/s C 32 cm/s D 18 cm/s Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu sau sai? A Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Trong chân không, photon bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Photon ánh sáng đơn sắc khác có lượng khác D Năng lượng photon không đổi truyền chân không Điện tiêu thụ đo A vôn kế B Ampe kế C Công tơ điện D Tĩnh điện kế Một chất điểm dao động tắt dần Đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ B Động C Tốc độ D Thế Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi A giảm tiết diện dây truyền tải điện B tăng chiều dài đường dây truyền tải điện C giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện D tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện Công thức định luật Farađây tượng điện phân At nF AIt AIn A m = B m = C m = D m = nF AIt nF tF Chọn phát biểu sai nóir lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện ur chuyển động với vận tốc v từ trường có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với A độ lớn điện tích hạt B độ lớn vận tốcr hạt ur C độ lớn cảm ứng từ D góc hợp v B Điện tích mạch LC dao động điều hòa với chu kỳ T = 10 -6s, khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 5.10-7s B 2,5.10-7s C 2,5.10-5s D 10-6s Trong mạch dao động điện từ tự do, độ tự cảm cuộn cảm tăng lần điện dung tụ điện giảm lần chu kì dao động riêng mạch A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm Cảm kháng, dung kháng mạch ZL ZC Tổng trở mạch A Z = R + ZL - ZC B Z = R + (ZL + ZC )2 B A C A D C D B B D C Z = R + ZL + ZC D Z = R + (ZL − ZC )2 Một lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng ω = 10π rad/s Tác dụng vào vật nặng B theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0cos(20πt) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Tốc độ cực đại vật là: A 50π cm/s B 100π cm/s C 25 cm/s D 50 cm/s Gọi h, c số Plăng tốc độ ánh sáng chân không Một kim loại có cơng A D giới hạn quang điện h hA A hc A λ0 = B λ0 = C λ0 = D λ = cA c hc A Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơigia tốc trọng trường g Chu kì dao động D riêng lắc đơn l l g g A B 2π C 2π g D 2π g 2π l l Trang 2/4 Mã đề thi 159 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW có hiệu suất 80% Trong 30 phút, động sinh công học A 2,70.106 J B 3,6.104 J C 2,16.106 J D 4,50.104 J Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm So với điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện mạch π π A sớm pha B trễ pha 2 C ngược pha D pha Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau đúng? A Sóng điện từ khơng mang lượng B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng dọc D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hòa lệch pha 0,5π Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với môi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ tồn phần B khơng thể có tượng phản xạ toàn phần C tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 00 D ln ln xảy tượng phản xạ tồn phần Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm Khi chiếu vào hai khe chùm xạ có bước sóng λ = 400 nm hai vân sáng bậc cách 1,92 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát A 1,2 m B 2,4 m C 1,8 m D 3,6 m Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính thấu kính A hội tụ để nhìn rõ vật gần B hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C phân kì để nhìn rõ vật sát mắt D phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Bỏ qua lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần A 21,6 cm B 19,1 cm C 22,5 cm D 20,0 cm Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 dao động tồn phần tính kết t = 20,102 ± 0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = 1,000 ± 0,001(m) Lấy π2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,988 ± 0,144 (m/s2) B 9,899 ± 0,142 (m/s2) C 9,899 ± 0,275 (m/s2) D 9,988 ± 0,277 (m/s2) Theo Bo, nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động có hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện – gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử có cường độ I 1, electron chuyển động quỹ đạo N dòng điện nguyên tử có cường độ I2 Tỉ số I2/I1 A 1/16 B 1/8 C 1/2 D 1/4 Đặt điện áp u = U 2cos(50πt) V vào đoạn mạch AB hình vẽ: C R M L,r B điện trở R = 80 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn A Trang 3/4 Mã đề thi 159 C B B A D A D B C B A dây không cảm Điều chỉnh C = 37 38 39 F điện áp hiệu dụng hai đầu MB có giá trị nhỏ 4800π 72 V Nối tắt tụ điện cơng suất tiêu thụ mạch 184,32 W Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 185 V B 300 V C 210 V D 155 V B Đặt điện áp u = U0cos(ωt) (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch UL(V) cosϕ mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn 220 cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cosϕ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 220 V L B 185 V O C 240 V D 170 V Tại thời điểm t = đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên A với tần số 8Hz Gọi P, Q hai điểm nằm sợi dây cách O 2cm 4cm Biết tốc độ truyền sóng dây 24 (cm/s), coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết vào thời điểm t = s ba điểm O, P, Q tạo thành tam giác vuông P Độ lớn biên độ sóng gần với giá trị 16 giá sau đây? A cm B 3,5 cm C cm D 2,5 cm D Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức u R = 50 cos(2π ft + ϕ )(V ) Vào thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch hai đầu điện trở có giá trị u = 50 2V u R = −25 2V Xác định điện áp hiệu dụng hai tụ điện 40 A 50V B 60 3V Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Chọn hệ trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M’của M dao động điều hòa trụ O’x’ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 90 cm B f = 20 cm C 100 V D 50 3V D C f = 12m Hết - - - - - - - - - - - - - - - - - Đáp án C 2 B 3 C Trang 4/4 Mã đề thi 159 D f = 18 cm 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D D A B A D B D B A C A D C D B B D B D D C B B A D A D B C B A B A D D Trang 5/4 Mã đề thi 159 ... B f = 20 cm C 10 0 V D 50 3V D C f = 12 m Hết - - - - - - - - - - - - - - - - - Đáp án C 2 B 3 C Trang 4/4 Mã đề thi 15 9 D f = 18 cm 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 2cos(40πt) cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn... thi 15 9 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1, 5 kW có hiệu suất 80% Trong 30 phút, động sinh công học A 2,70 .10 6 J B 3,6 .10 4 J C 2 ,16 .10 6 J D 4,50 .10 4
- Xem thêm -

Xem thêm: De TT THPT QG 2018 lan 1 THPT trung gia ha noi , De TT THPT QG 2018 lan 1 THPT trung gia ha noi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay