DE THI THU QNAM 2018

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Cho số Vật lý: me = 9,1.10-31 kg; e = 1,6.10-19 C; k = 9.109 Nm2/C2 Mã đề thi: 201 Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U cosωt vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp Tại thời điểm t, điện áp hai đầu điện trở thuần, cuộn dây tụ điện ; dòng điện qua mạch lúc i Hệ thức đúng? i= A uC ZC B u R = iR C u L = iZL i= u R +  Z L - ZC  D Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng biết khoảng cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến quan sát D, ánh sáng thí nghiệm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Khoảng cách hai vân sáng liền kề aD A λ aD B 2λ λD C 2a λD D a Câu Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp Máy có tác dụng A tăng cường độ dòng điện B tăng áp C tăng hạ áp D hạ áp Câu Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng dài 10 cm với tần số f = 10 Hz dọc theo trục Ox (gốc O trùng với vị trí cân bằng) Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ x = 2,5 cm theo chiều dương Phương trình chuyển động vật Câu Hai âm có âm sắc khác chúng khác A cường độ âm B tần số C chu kỳ D đồ thi dao động âm Câu Một chất phát quang phát ánh sáng màu da cam Để chất khơng phát quang phải chiếu vào ánh sáng A đỏ B lam C tím D chàm Câu Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình Tốc độ cực đại vật Câu Ở mặt nước, hai điểm A B cách 20 cm có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng, tạo sóng có bước sóng cm Trên đường tròn thuộc mặt nước, có tâm trung điểm O đoạn AB, có đường kính 25 cm, số điểm dao động với biên độ cực đại A 13 B 26 C 24 D 12 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm 0,5μm Trong khoảng hai vân sáng liền kề có màu giống màu vân sáng trung tâm có tổng cộng vân sáng? A B 11 C D Câu 10 Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,4 s Biết độ cứng lò xo 100 N/m, Khối lượng vật nặng A 20 g B 0,2 kg C 40 g D 0,4 kg Câu 11 Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Dòng điện qua mạch có phương trình i = 2.10-2sin(2.106t) (A) (t tính giây) Điện tích cực đại tụ điện Trang 1/4 – Mã đề 201 Câu 12 Ba nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động V điện trở Ω Các nguồn mắc nối tiếp thành nguồn Nối nguồn với điện trở Ω dây dẫn có điện trở khơng đáng kể Cơng suất nguồn có giá trị A 10,8 W B 0,5 W C 25,2 W D 3,6 W Câu 13 Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D nhiễu xạ ánh sáng Câu 14 Hai điện tích điểm q1 = q2 = - 4.10-6 C, đặt cách khoảng r = cm dầu có số điện mơi ε = chúng A đẩy lực 40 N B hút lực 40 N C đẩy lực 80 N D hút lực 80 N Câu 15 Nguyên tử Hidro trạng thái kích thích để chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo electron tăng 36 lần Số vạch quang phổ tối đa (kể vạch nhìn thấy vạch khơng nhìn thấy) tạo thành sau A 10 B 72 C 18 D 15 Câu 16 Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Vận tốc vật biến thiên theo thời gian với tần số A 9,0 Hz B 6,0 Hz C 3,0 Hz D 1,5 Hz Câu 17 Trong thực hành, học sinh đặt vật sáng MN song song với ảnh Trong khoảng vật màn, đặt thấu kính hội tụ cho trục thấu kính qua M vng góc với Học sinh cố định thấu kính dịch chuyển vật MN dọc theo trục để tìm vị trí vật cho ảnh vật rõ nét thấy khoảng cách ngắn vật 60 cm, thấu kính ln khoảng vật Độ tụ thấu kính A 1/15 (đp) B 20/3 (đp) C 30/2 (đp) D 1/20 (đp) Câu 18 Hai điểm A B nằm đường thẳng qua nguồn âm Biết mức cường độ âm A B chênh 20 Coi môi trường phản xạ hấp thụ âm Tỉ số cường độ âm chúng Câu 19 Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt điện tích chuyển động từ trường có phương A trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ B trùng với phương vectơ cảm ứng từ C vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D trùng với phương vectơ vận tốc hạt mang điện Câu 20 Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng dài ánh sáng kích thích để tượng quang điện bắt đầu xảy kim loại B bước sóng dài kim loại để tượng quang điện bắt đầu xảy kim loại C bước sóng ngắn kim loại để tượng quang điện bắt đầu xảy kim loại D bước sóng ngắn ánh sáng kích thích để tượng quang điện bắt đầu xảy kim loại Câu 21 Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos 100πt  (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch  A  A A A 2  A  B   C   D Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cosωt vào hai đầu mạch mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R, L, C 10 V, 20 V 10 V Giá trị U A 10 V B 40 V C 40 V D 100 V Câu 23 Hiệu điện Anot Catot tế bào quang điện có giá trị V Động ban đầu cực đại electron quang điện tế bào 3,01.10-19 J Vận tốc cực đại electron đến Anot gần với giá trị đây? A 813350 m/s B 3113582 m/s C 1168261 m/s D 856743 m/s Câu 24 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ dòng điện cực đại mạch 0,4 (A) Bước sóng sóng điện từ mà mạch cộng hưởng Trang 2/4 – Mã đề 201 Câu 25 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A với tần số B ngược pha C pha D với biên độ Câu 26 Một sợi dây đàn hồi có đầu O dây gắn với âm thoa dao động với tần số f khơng đổi, đầu lại thả tự Trên dây có sóng dừng với 11 bụng (tính đầu tự do) Nếu cắt bớt hai phần ba chiều dài dây đầu lại thả tự dây có sóng dừng Tính đầu tự do, số bụng dây A B C D Câu 27 Trong thí nghiệm Y- âng giao thao ánh sáng, ánh sáng thí nghiệm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hiệu khoảng cách từ hai khe hẹp F1, F2 đến vân tối thứ 9λ 7λ A 4λ C 7λ B D Câu 28 Cường độ điện trường điện tích Q < gây điểm chân khơng cách điện tích Q khoảng r Câu 29 Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n sang mơi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến tia tới Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy khơng chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang mơi trường (1)? A Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) B Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) C Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) D Có thể, mơi trường (2) chiết quang môi trường (1) Câu 30 Một nguồn điện có suất điện động E điện trở r Nối hai cực nguồn điện với biến trở dây dẫn có điện trở khơng đáng kể Điều chỉnh biến trở để cơng suất tỏa nhiệt qua cực đại Hiệu suất nguồn A 0,5 B 0,2 C 0,1 D 1,0 Câu 31 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A nửa bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu 32 Nhận định sau sai nói dao động tắt dần? A Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh cơng âm B Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có biên độ tốc độ giảm dần theo thời gian Câu 33 Một dòng điện 20 (A) chạy dây dẫn thẳng dài đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây 10 cm A 10-5 (T) B 10-5 (T) C 10-5 (T) D 10-5 (T) Câu 34 Ở mặt nước, hai điểm A B cách 16 cm có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng Điểm M nằm mặt nước đường trung trực AB cách trung điểm O đoạn AB khoảng nhỏ , dao động ngược pha với O Điểm N nằm mặt nước nằm đường vng góc với đoạn AB A Điểm N dao động với biên độ cực tiểu cách A đoạn nhỏ A 7,80 cm B 2,14 cm C 4,16 cm D 1,03 cm Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều u AB = U 2cosωt vào hai đầu mạch mạch điện (AB) gồm đoạn (AM) nối tiếp đoạn (MN) nối tiếp đoạn  NB  Trên đoạn (AM) có điện trở R, đoạn (MN) có cuộn cảm L đoạn  NB tụ điện có điện dung C biến thiên Điều chỉnh C cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt cực đại Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị 75 V biết điện áp hai đầu mạch AB có giá trị 75 V điện áp hai điểm AN có giá trị 25 V Giá trị U B 150 V C 150 V A 50 V D 50 V Câu 36 Một mạch điện (AB) gồm đoạn (AM) nối tiếp với (MB) Trên đoạn (AM) có hộp kín X, đoạn (MB) có hộp kín Y Mỗi hộp X, Y chứa hai ba phần tử (R, L, C) Mắc vào hai đầu hộp X hai đầu hộp Y vơn kế lí tưởng V1, V2 Đặt điện áp khơng đổi vào hai điểm (AM) thấy vơn kế V1 60 V Trang 3/4 – Mã đề 201 cường độ dòng điện qua hộp X lúc  A  Đặt vào hai đầu mạch (AB) điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vơn kế 60 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch lúc 1 A  Biết điện áp tức thời uAM uMB lệch pha 900 Khi nhận xét phần tử có hộp X, hộp Y giá trị chúng, phát biểu đúng? A Hộp X chứa R1 = 30  nối tiếp cuộn cảm có ZL = 30  ; hộp Y chứa R2 = 30  nối tiếp tụ điện có ZC = 30  B Hộp X chứa R1 = 30  nối tiếp cuộn cảm có ZL = 30  ; hộp Y chứa R2 = 30  nối tiếp tụ điện có ZC = 30  C Hộp X chứa R1 = 30  nối tiếp cuộn cảm có ZL = 30  ; hộp Y chứa R2 = 30  nối tiếp tụ điện có ZC = 30 Ω D Hộp X chứa R1 = 30  nối tiếp cuộn cảm có ZL = 30  ; hộp Y chứa R2 = 30  nối tiếp tụ điện có ZC = 30  Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cosωt (V) vào hai đầu mạch điện (AB) gồm đoạn (AM) nối tiếp với (MN) nối tiếp đoạn Trên đoạn (AM) có điện trở R, đoạn (MN) có cuộn dây khơng cảm có điện trở r độ tự cảm L, đoạn (NB) có tụ điện C Biết R = r Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp uAN uMB theo thời gian hình vẽ Giá trị U u(V) 60 uAN uMB t(s) O -60 A 120 V B 24 V C 24 10 V D 120 10 V Câu 38 Hai chất điểm (1), (2) dao động điều hòa hai trục tọa độ song song, chiều, cạnh nhau, gốc tọa độ nằm đường vng góc chung Phương trình dao động hai chất điểm Chất điểm (3) có khối lượng 100 g dao động điều hòa với phương trình x = x1 + x2 Biết rằng, li độ dao động chất điểm (1) x1 = cm li độ dao động chất điểm (3) x = cm Lấy Cơ chất điểm (3) A 0,045 (J) B 0,245 (J) C 0,45 (J) D 24,5 (J) Câu 39 Hai lắc lò xo giống hệt có độ cứng 100 N/m Hai lắc dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox nằm ngang, có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với hai đường thẳng qua O Biên độ lắc A1= cm, lắc A2 = cm Trong trình dao động khoảng cách lớn hai vật theo phương Ox lớn N lực đàn hồi thứ hai có độ lớn Khi lực đàn hồi lắc thứ có độ Câu 40 Đặt điện áp xoay chiều u = 80 2cosωt vào hai đầu mạch mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có L biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R; cuộn cảm L; tụ điện C đạt cực đại giá trị cực đại U1, U2, U3 Biết U1 U2 chênh lệch lần Giá trị U3 A 40 V B 80 V C 80 V - HẾT D 40 V Trang 4/4 – Mã đề 201 ... tạo thành sau A 10 B 72 C 18 D 15 Câu 16 Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Vận tốc vật biến thi n theo thời gian với tần số A 9,0 Hz B 6,0 Hz C 3,0 Hz D 1,5 Hz Câu 17 Trong thực hành, học... động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thi n điều hòa theo thời gian A với tần số B ngược pha C pha D với biên độ Câu 26 Một sợi dây đàn...  Trên đoạn (AM) có điện trở R, đoạn (MN) có cuộn cảm L đoạn  NB tụ điện có điện dung C biến thi n Điều chỉnh C cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt cực đại Khi điện áp hiệu dụng hai đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU QNAM 2018 , DE THI THU QNAM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay