De cuong on thi

50 31 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:28

Chương V : ĐIỆN XOAY CHIỀU  Phần : Lý thuyết chung Bài : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A – Tóm tắt lý thuyết I/ Dòng điện xoay chiều 1- Từ thông biến thiên   NBScos  (Wb) Công thức xác định từ thông: Với N số vòng dây , B véc tơ từ trường , S diện tích khung dây  góc tạo véc tơ pháp tuyến véc tơ từ trường B Giả sử ta cho N,B,S không đổi Ta cho khung dây quay đền với tần số góc  góc  biến thiên theo thời gian với công thức :  t   (rad) Vậy ta viết lại công thức từ thông sau:    cos(t   ) (Wb) n B Với   NBS (Wb) 2- Suất điện động xoay chiều Theo định luật faraday từ thông biến thiên sinh suất điện động cảm ứng :    '   sin(t   ) E0 sin(t   ) với E0   (V) t Suất điện động gọi suất điện động xoay chiều 3- Hiệu điện xoay chiều – Dòng điện xoay chiều Khi dùng suất điện động xoay chiều gắn vào mạch mạch có dao động điện cưỡng với tần số tần số suất điện động xoay chiều, hiệu điện dòng điện hai đầu đoạn mạch hiệu điện dòng điện xoay chiều: u U cos(t   u ) (V) Ec  i I cos(t   i ) (A) Khi :   u   i Gọi độ lệch pha hiệu điện dòng điện Nếu :  > Thì u sớm pha so với i Nếu :  < Thì u trễ pha so với i Nếu :  = Thì u đồng pha so với i 4- Giá trị hiệu dụng Giá trị hiệu dụng đại lượng dòng điện xoay chiều giá trị với giá trị dòng điện khơng đổi E U I E hd  (V ); U hd  (V ); I hd  ( A) 2 5- Tần số góc dòng điện xoay chiều 2  2f (rad / s ) T Chú ý: - Nếu dòng điện xoay chiều dao động với tần số f 1s đổi chiều 2f lần - Nếu pha ban đầu i =    i = giây đầu tiênđổi chiều (2f – 1) lần 2 Trang : Mình bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC TP Hà Nội : 500K ✍Đề cấu trúc 2018 có giải chi tiết ✍Đề có câu VDC chất lượng, hay, ✍Đề biên soạn đẹp, kĩ lưỡng dùng giảng dạy Tặng kèm thầy, cô câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên đề lớp 11, 12 Liên hệ : Call/Sms 0974 222 456 - 0941 422 456 Trang : Trang : - Nam châm điện tạo dòng điện xoay chiều dao động với tần số f rung với tần số f’ = 2f từ trường biến thiên với tần số f’ = 2f II/ Các mạch điện xoay chiều 1- Mạch điện chứa phần tử R,L,C a Mạch điện có điện trở R U U u R pha với i,   u  i  : I  I  R R U Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện khơng đổi qua có I  R b Mạch điện có cuộn cảm L: U0 U   u L nhanh pha i ,   u  i  : I  I  ZL ZL 2 với ZL = L (  ) cảm kháng Lưu ý: Cuộn cảm L cho dòng điện khơng đổi qua hồn tồn (khơng cản trở) c Mạch điện có tụ điện C: U0 U   uC chậm pha i ,   u  i   : I I  ZC ZC 2 với Z C  (  ) dung kháng C Lưu ý: Tụ điện C khơng cho dòng điện khơng đổi qua (cản trở hồn tồn) Chú ý: Với mạch chứa L, chứa C, chứa LC không tiêu thụ công suất ( P  ) � Ne� u i  I 0cos t th� u  U 0cos( t+ ) � V� � i  u i  u  i   i u � Ne� u u  U 0cos t th� i  I 0cos( t- ) � 2- Mạch điện RLC mắc nối tiếp a Tổng trở mạch Z  R2  (ZL  ZC )2 (  ) • R Với : R : điện trở ZL = L (  ) : Cảm kháng ZC  (  ) : Dung kháng C b Độ lệch pha dòng điện hiệu điện : Z  ZC Z  ZC R tan   L ; sin   L ; cos  R Z Z + Khi ZL > ZC hay     > u nhanh pha i LC + Khi ZL < ZC hay     < u chậm pha i LC + Khi ZL = ZC hay     = u pha với i LC U U I c Định luật Ôm : I  ; Z Z d Công suất tỏa nhiệt đoạn mạch RLC - Công suất tức thời: P  UI cos   U cos(2t  u  i ) - Công suất trung bình: P = UIcosφ = I2R Trang : L C với  •   � � 2 B – Các dạng tập Dạng : Đại cương dòng điện xoay chiều I/ Phương pháp Đại cương dòng điện xoay chiều  Cho khung dây dẫn phẳng có N vòng ,diện tích S quay với vận tốc , xung quanh trục vng góc với với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ a Từ thơng gởi qua khung dây :   NBS cos( t   )   cos(t   ) (Wb) ; Từ thông gởi qua khung dây cực đại   NBS b Suất điện động xoay chiều:  suất điện động cảm ứng xuất khung dây: e=E0cos(t+ 0) Đặt E0= NBS  chu kì tần số liên hệ bởi:   r  2  2f  2n T n r  B với n số vòng quay s  Suất điện động máy phát điện xoay chiều tạo có biểu thức tương tự  Khi khung dây có suất điện động đầu khung dây có điện áp xoay chiều Nếu khung chưa nối vào tải tiêu thụ suất điện động hiệu dụng điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch E = U c Giá trị hiệu dụng : Ngồi ra, dòng điện xoay chiều, đại lượng điện áp, suất điện động, cường độ điện trường, … hàm số sin hay cosin thời gian, với đại lượng I  I0 U  U0 E E0 d Nhiệt lượng toả điện trở R thời gian t có dòng điện xoay chiều i(t) = I0cos(t + i) chạy qua Q Q = RI2t Cơng suất toả nhiệt R có ddxc chạy qua ; P=RI2 Quan hệ dòng điện xoay chiều với vòng tròn lượng giác a.Ta dùng mối liên hệ dao động điều hồ chuyển động tròn để tính Theo lượng giác : u = U 0cos(ωt + φ) biểu diễn vòng tròn tâm O bán kính U0 , quay với tốc độ góc  , +Có điểm M ,N chuyển động tròn có hình chiếu lên Ou u, M2 M1 N có hình chiếu lên Ou có u tăng (vận tốc dương) , M có hình chiếu lên Ou có u giảm (vận tốc âm ) Tắt Sáng U + Ta xác định xem vào thời điểm ta xét điện áp u có giá trị u biến -U -U1 Sáng U0 u O ˆ  ; đổi ( ví dụ chiều âm ) � ta chọn M tính góc MOA Tắt ˆ theo lượng giác theo chiều dương ta chọn N tính    NOA b Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2ft + i) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần * Nếu cho dòng điện qua phận làm rung dây tượng sóng dừng dây rung với tần số 2f M'1 M'2 -U0 O  M u U0 u Trang : N c Cơng thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng chu kỳ Khi đặt điện áp u = U0cos(t + u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn sáng lên u ≥ U1 Gọi t khoảng thời gian đèn sáng chu kỳ t  U 4 ˆ ; cos   , (0 <  < /2) Với   M 1OU U0  Điện lượng chuyển qua tiết diện sợi dây +Điện lượng qua tiết diện S thời gian t q với : q = i.t +Điện lượng qua tiết diện S thời gian từ t1 đến t2 Δq : Δq=i.Δt � q t2 �i.dt t1 II/ Bài tập : Câu Phát biểu sau không đúng? A Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi điện áp xoay chiều B Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều D Cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng toả nhiệt lượng Câu Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng? A Điện áp B Cường độ dòng điện C Suất điện động D Cơng suất Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f thay đổi vào hai đầu điện trở R Nhiệt lượng toả điện trở A Tỉ lệ với f2 B Tỉ lệ với U2 C Tỉ lệ với f D B C Câu Chọn câu Đúng Các giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều: A xây dựng dựa tác dụng nhiệt dòng điện B đo ampe kế nhiệt C giá trị trung bình chia cho D giá trị cực đại chia cho Câu 5: Một khung dây dẹt hình tròn tiết diện S có N vòng dây, hai đầu dây khép kín, quay xung quanh trục cố định đồng phẳng với cuộn dây đặt từ trường B có phương vng góc với trục quay Tốc độ góc khung dây  Từ thông qua cuộn dây lúc t > là: A  = BS B  = BSsin  C  = NBScos  t D  = NBS Câu Một dòng điện xoay chiều có cường độ i  2 cos(100 t   / 6) (A Chọn Bài phát biểu sai A Cường độ hiệu dụng (A) B Chu kỳ dòng điện 0,02 (s) C Tần số 100 D Pha ban đầu dòng điện /6 Câu Một thiết bị điện xoay chiều có điện áp định mức ghi thiết bị 100 V Thiết bị chịu điện áp tối đa là: A 100 V B 100 V C 200 V D 50 V Câu : Hãy xác định đáp án Dòng điện xoay chiều i = 10 cos100  t (A),qua điện trở R =  Nhiệt lượng tỏa sau phút : A 500J B 50J C.105KJ D.250 J Câu 9: biểu thức cường độ dòng điện i = 4.cos(100  t -  /4) (A) Tại thời điểm t = 0,04 s cường độ dòng điện có giá trị A i = A B i = 2 A C i = A D i = A Trang : 2.102 � � cos � 100 t  �  Wb  Biểu thức suất điện động cảm Câu 10: Từ thông qua vòng dây dẫn    4� � ứng xuất vòng dây � � � � 100 t  � (V ) 100 t  � (V ) A e  2sin � B e  2sin � 4� 4� � � C e  2sin100 t (V ) D e  2 sin100 t (V )  Câu 11.Tại thời điểm t, điện áp u  200 cos(100 t  ) (trong u tính V, t tính s) có giá trị 100 2V giảm Sau thời điểm A 100V s , điện áp có giá trị 300 C 100 2V D 200 V Câu 12 Vào thời điểm đó, hai dòng điện xoay chiều i = Iocos(t + 1) i2 = Iocos(t + 2) có giá trị tức thời 0,5Io, dòng điện giảm, dòng điện tăng Hai dòng điện lệch pha góc 5 2  4 A B C D 6  Câu 13 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I 0cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường B 100 3V độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12049 s 1440 B 24097 s 1440 C 24113 s 1440 D Đáp án khác Câu 14 Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u  240sin100 t (V ) Thời điểm gần sau để điện áp tức thời đạt giá trị 120V : A.1/600s B.1/100s C.0,02s D.1/300s Câu 15 Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i 2 cos(100t   ) A, t tính giây (s).Dòng điện có cường độ tức thời không lần thứ ba vào thời điểm ( s) (s) ( s) (s) A B C D 200 100 200 200 Câu 16 Một đèn nêôn đặt điện áp xoay chiều 119V – 50Hz Nó sáng lên điện áp tức thời hai đầu bóng đèn lớn 84V Thời gian bóng đèn sáng chu kỳ bao nhiêu? A t = 0,0100s B t = 0,0133s C t = 0,0200s D t = 0,0233s Câu 17 Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I 0cos100t Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dđ tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A s s B s s 400 400 500 500 C s s 300 300 D s s 600 600 Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U=120V tần số f=60Hz vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang Biết đèn sáng lên điện áp đặt vào đèn không nhỏ 60 V Thời gian đèn sáng giây là: A s B s C s D s Trang : � � 100 t  �V Những thời điểm t sau Câu 19 Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  U cos � 2� � điện áp tức thời: 11 s s s s B C D 400 400 400 400 Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U=120V tần số f=60Hz vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang Biết đèn sáng lên điện áp đặt vào đèn không nhỏ 60 V Tỉ số thời gian đèn sáng đèn tắt 30 phút là: A lần B 0,5 lần C lần D 1/3 lần Câu 21 Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I 0cos100πt Trong nửa chu kỳ, dòng điện chưa đổi chiều khoảng thời gian để cường độ dòng điện tức thời có giá trị tuyệt đối lớn 0,5I A 1/300 s B 2/300 s C 1/600 s D 5/600s Câu 22 Dòng điện xoay chiều i=2sin100t(A) qua dây dẫn Điện lượng chạy qua tiết diện dây khoảng thời gian từ đến 0,15s : A.0 B.4/100(C) C.3/100(C) D.6/100(C) Câu 23 Dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos100 t ( A) chạy qua dây dẫn điện lượng chạy qua tiết điện dây khoảng thời gian từ đến 0,15s : (C ) (C ) (C ) A.0 B C D 100 100 100 Câu 24 Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ A   i  I cos t   , I0 > Tính từ lúc t 0( s ) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch 2  thời gian nửa chu kì dòng điện I 2I  2I A.0 B C D    Câu 25 Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I có tần số f điện lượng qua tiết diện dây thời gian nửa chu kì kể từ dòng điện khơng : A I f B 2I f C f I Dạng : Biểu thức HĐT CDDĐ I/ Phương pháp Đối với mạch có phần tử a Mạch điện xoay chiều có trở u(t) = U0cos(t + ) ; i = u = U 2cos(ωt +  ) R R Ι0 = U0 i , u pha R b Đọan mạch có tụ điện ;  Tụ điện cho dòng điện xoay chiều "đi qua"  Tụ điện có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều Trang : D f 2I u =U0cost � i = I0cos(t+ /2) Còn i =U0cost � u = U0cos(t - /2) Còn i =U0cos(t +i ) � u = U0cos(t - /2+i)  Dung kháng:ZC  Giả sử  Đặt ZC = U ;  Vậy: Định luật ôm I = ZC C Ý nghĩa dung kháng + ZC đại lượng biểu cản trở dòng điện xoay chiều tụ điện + Dòng điện xoay chiều có tần số cao (cao tần) chuyển qua tụ điện dễ dàng dòng điện xoay chiều tần số thấp + ZC có tác dụng làm cho i sớm pha /2 so với u c.Mạch điện xoay chiều có cuộn cảm : Mỗi cuộn dây có hai phần tử : điện trở r độ tự cảm L Riêng cuộn cảm có L  Trường hợp rút lỏi thép khỏi cuộn cảm độ sáng đèn tăng lên  Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều Tác dụng cản trở phụ thuộc vào độ tự cảm cuộn dây  Giả sử i =I0cost � u = LI0cos(t+ /2) =U0cos(t+ /2) Nếu u =U0cost � i =U0cos(t - /2) i =I0cos(t+i) � u = U0cos(t+ π/2+i)  Định luật ôm: : I = U L  Cảm kháng:ZL = L Ý nghĩa cảm kháng + ZL đại lượng biểu cản trở dòng điện xoay chiều cuộn cảm + Cuộn cảm có L lớn cản trở nhiều dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều cao tần + ZL có tác dụng làm cho i trễ pha /2 so với u Lưu ý :  0,318 ;  0, 636 ;  0,159 1/   2 S 2/ Cơng thức tính điện dung tụ phẳng : C = 9.10 9.4d  : Hằng số điện mơi S: Phần thể tích hai tụ (m3).d: Khoảng cách hai tụ(m) - Điện môi bị đánh thủng tượng điện trường tăng vượt qua giá trị giới hạn náo llàm cho điện mơi tính cách điện - Điện áp giới hạn điện áp lớn mà điện môi không bị đánh thủng Đối với mạch không phân nhánh RLC  Với đoạn mạch xoay chiều biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u(t) = U0cos(t + u) � i(t) = I0cos(t + i) u = U 0cos(ωt + φ) Nếu cho i =I0cost thì i = I 0cos(ωt - φ) Nếu cho u(t) = U0cos(t + u) � i(t) = I0cos(t + u -  ) Nếu cho u =U0cost  Đại lượng  =  u -  i gọi độ lệch pha u i đoạn mạch   : u sớm pha i ;   : u trể pha i ;   : u đồng pha với i Trang :  Tình I,U theo biều thức :do đó: I  Với Z = U U R U L U C U MN     ; M,N hai điểm Z R Z L ZC Z MN R2   ZL  ZC  gọi tổng trở mạch a Viết biểu thức cưòng độ dòng điện tức thời + Nếu đoạn mạch cho biểu thức điện áp tức thời, ta có: Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng i  I cos  pha(i ) với Pha(i) = pha(u) -  Trong ta có:  độ lệch pha u i Chú ý: Yêu cầu viết biểu thức cho đoạn mạch ta xét đoạn mạch đó; Với đoạn mạch ta xét Z  ZC U tan   L ; I  ; Z  R  (Z L  ZC )2 R Z + Nếu đoạn mạch cho giá trị hiệu dụng phương trình cường độ dòng điện có dạng; i  I cos (t   ) Z  ZC U 2 ; tan   L ; I  I  ; Z  R  (Z L  Z C )2 T R Z b Viết biểu thức điện áp tức thời u  U 0cos  pha(u )  Xét đoạn mạch cần viết biểu thức điện áp tức thời, ta có: đó:   2 f  đó: Pha(u) = Pha(i) +  ; U  U  I Z  I R  ( Z L  Z C ) ; Nếu đoạn mạch có L , C LC nối tiếp uC2 u LC i2 uL2 i2 i2      1 ; ; I 02 Z C2 I 02 I 02 Z L2 I 02 I 02 Z LC I 02 II/ Bài tập : Câu Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln B có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch C tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch D lệch pha / so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với điện ápở hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln B tần số pha với điện ápở hai đầu đoạn mạch  C lệch pha so với điện ápở hai đầu đoạn mạch  D có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch Câu Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz Muốn dòng điện mạch sớm pha điện ápgiữa hai đầu đoạn mạch góc /2 A Người ta mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta thay điện trở nói tụ D Người ta thay điện trở nói cuộn cảm Câu Một đoạn mạch điện xoay chiều có R=10Ω, điện áp mắc vào đoạn mạch u =110 cos314t(V) Thì biểu thức cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là:  A.i =110 cos314t(A) B.i =110 cos(314t + )(A) Trang : 10 B1: Căn “đầu vào” tốn để đặt giả thiết xảy B2: Căn “đầu ra” toán để loại bỏ giả thiết không phù hợp B3: Giả thiết chọn giả thiết phù hợp với tất kiện đầu vào đầu toán b Phương pháp sử dụng giản đồ véc tơ trượt B1: Vẽ giản đồ véc tơ (trượt) cho phần biết đoạn mạch B2: Căn vào kiện tốn để vẽ phần lại giản đồ B3: Dựa vào giản đồ véc tơ để tính đại lượng chưa biết, từ làm sáng toả hộp kín * Trong số tài liệu có viết tốn hộp kín thường sử dụng phương pháp đại số, theo xu hướng chung phương pháp giản đồ véc tơ (trượt) cho lời giải ngắn gọn hơn, logic hơn, dễ hiểu Một số mạch chứa hộp đen thường gặp a Mạch điện đơn giản: - Nếu UNB pha với i suy X chứa R0 A N B  • X • • - Nếu UNB sớm pha với i góc suy X chứa L0  - Nếu UNB trễ pha với i góc suy X chứa C0 L C R b Mạch điện phức tạp: - Mạch A • Nếu UAB pha với i suy X chứa L0 Nếu UAN UNB tạo với góc C R N • X B•  suy X chứa R0 Vậy X chứa (R0,L0) - Mạch Nếu UAB pha với i suy X chứa C0  Nếu UAN UNB tạo với góc suy X chứa R0 Vậy X chứa (R0,C0) II/ Bài tập Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều có hai ba phần tử R,C cuộn dây cảm Điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100 trở kháng tương ứng : A.L,C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω C.R,L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω cos 100t (V) ; i = 2cos (100t- 0,25π) (A) Điện trở B.R,L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω D.R,C ; R = 50Ω; ZC= 50Ω 10  Câu 2: Cho đoạn mạch hình vẽ, biết u 100 cos(100t )V , C = F Hộp kín X chứa phần tử (R  cuộn dây cảm), dòng điện mạch sớm pha /3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Hộp X chứa ? điện trở cảm kháng có giá trị bao nhiêu? Trang : 36 A  C X B A Chứa R; R = 100/  B Chứa L; ZL = 100/  C Chứa R; R = 100  D Chứa L; ZL = 100  Câu 3: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X Hộp X chứa cuộn cảm L tụ C U AB = 200 (V) không đổi ; f = 50 Hz Khi biến trở có giá trị cho PAB cực đại I = 2(A) sớm pha uAB Khẳng định ? 1 104 104 A X chứa C = F B X chứa L= H C X chứa C = F D X chứa L = H  2. 2  Câu 4: Ở (hình vẽ) hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện    X Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, người B M A Cta đo UAM = 120V UMB = 260V Hộp X chứa: A.cuộn dây cảm B.cuộn dây không cảm C điện trở D tụ điện Câu 5: Đặt vào hài đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100 cos(100  t)(V), tụ điện có C = 10-4/  (F) Hộp X chứa phần tử (điện trở cuộn dây cảm)A i sớmC X pha uAB góc  /3 Hộp X chứa điện trở hay cuộn dây? Giá trị điện trở độ tự cảm tương ứng bao nhiêu? A Hộp X chứa điện trở: R = 100  B Hộp X chứa điện trở: R = 100/  B C.Hộp X chứa cuộn dây: L = /  (H) D Hộp X chứa cuộn dây: L = /2  (H) Câu 6: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện đoạn mạch nhanh pha  / so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch, tần số f = 50Hz Biết U = 40 V I0 = 8A Xác định phần tử mạch tính giá trị phần tử đó? A R = 2,5  C = 1,27mF B R = 2,5  L = 318mH C R = 2,5  C = 1,27  F D R = 2,5  L = 3,18mH Câu 7: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp Trong X, Y R, L C Cho biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100  t(V) i = 2 cos(100  t -  /6)(A) Cho biết X, Y phần tử tính giá trị phần tử đó? A R = 50  L = 1/  H B R = 50  C = 100/   F C R = 50  L = 1/2  H D R = 50  L = 1/  H Câu 8: Cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 636mH mắc nối tiếp với đoạn mạch X Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 120 cos100  t(V) cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 0,6 cos(100  t -  /6) (A) Tìm hiệu điện hiệu dụng UX hai đầu đoạn mạch X? A 120V B 240V C 120 V D 60 V Câu 9: Cho hộp đen X có chứa phần tử R, L, C mắc nối tếp Mắc hộp đen nối tiếp với cuộn dây cảm có L = 318mH Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 200 cos(100  t-  /3)(V) dòng điện chạy mạch có biểu thức i = cos(100  t -  /3)(A) Xác định phần tử hộp X tính giá trị phần tử? A R = 50  ; C = 31,8  F B R = 100  ; L = 31,8mH C R = 50  ; L = 3,18  H D R = 50  ; C = 318  F Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Hộp kín X chứa ba R phần tử R, L, C Biết dòng điện qua mạch nhanh pha so với điện áp hai đầu X mạch Hộp X chứa phần tử nào? A L B R C C D L C Trang : 37 Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều AB hình vẽ Hộp kín X chứa phần tử R, L, C Bàiết dòng điện qua mạch nhanh pha so với điện ápuAB Mạch X chứa phần tử nào? A X B R0 A L B C C R D L C Câu 12: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y biết X , Y ba phần tử R, C cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U sin (100πt) V điện áp hiệu dụng hai phần tử X, Y đo UX = U, UY = U Hãy cho biết X Y phần tử gì? A Cuộn dây C B C R C Cuộn dây R D Không tồn phần tử thoả mãn Câu 13: Cho mạch điện hình vẽ: C = ,10-4 F, uAB = 100 cos(100  t -  /2) v A C X B  Dòng điện qua mạch sớm pha  /3 uAB Hộp X chứa hai phần tử R L.Hãy cho Bàiết hộp X chứa đại lượng đại lượng bao nhiêu? A R = 100  B.R =57,73  C.L = /  H D.L = 1/  H Bài 9: Ở mạch điện hộp kín X ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220V điện áp hiệu dụng đoạn AM MB 100V 120V Hộp kín X là: A Cuộn dây có điện trở B Tụ điện C Điện trở D Cuộn dây cảm Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây cảm L hộp kín X Bàiết Z L  Z C hộp kín X chứa hai phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp Cường độ dòng điện i điện ápu hai đầu đoạn mạch pha với hộp kín X phải có: A RX LX B RX CX C Không tồn phần tử thỏa mãn D LX CX Câu 11: Một hộp kín chứa hai ba phần tử ( R, L C mắc nối tiếp) Bàiết điện ápnhanh pha cường độ  Hộp kín gồm A.Cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện ZLZC Câu 12: Ở mạch điện hộp kín X gồm ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào AB điện áp xuay chiều có UAB=250V UAM=150V UMB=200V Hộp kín X là: A cuộn dây cảm B cuộn dây có điện trở khác khơng C tụ điện D điện trở Câu 13: Cho cuộn dây có r = 50  ; ZL= 50 3 mắc nối tiếp với mạch điện X gồm hai ba phần tử R,L,C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều Sau điện áp cuộn dây đạt cực đại phần t chu kỳ hiệu điện X đạt cực đại.Trong X chứa phần tử thoả mãn: R 2 A Gồm C L thoả mãn: ZC- ZL= 50 3 B Gồm C R thoả mãn: ZC dòng điện góc  với : 0<  < Trang : 38 C Gồm C R thoả mãn: R  ZC D Gồm R L thoả mãn: R  ZL Câu 14: Một tụ điện có dung kháng 30() Chọn cách ghép tụ điện nối tiếp với linh kiện điện tử khác để đoạn mạch mà dòng điện qua trễ pha so với hiệu hai đầu mạch góc  A cuộn cảm có cảm kháng 60() B điện trở có độ lớn 30() C điện trở 15() cuộn cảm có cảm kháng 15() D điện trở 30() cuộn cảm có cảm kháng 60() Bài : MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG A- Tóm tắt lý thuyết I/ Máy phát điện xoay chiều Máy phát điện xoay chiều pha : - Phần cảm : Là nam châm tạo từ thông biến thiên cách quay quanh trục – Gọi rôto - Phần ứng : Gồm cuộn dây giống cố định vòng tròn Trang : 39 ng/s) �f  np; n (vo� � Tần số dao động: � np ; p - số cặp cực từ f  ; n (vo� ng/phu� t) � � 60 Chú ý: Một máy phát điện có cặp cực từ muốn phát với tần số 50(Hz) phải quay với tốc độ n = 50(V/s); có 10 cặp cực từ muốn phát với tần số 50(Hz) phải quay với tốc độ n = 5(V/s) Số cặp cực tăng lên lần tốc độ quay giảm nhiêu lần Máy phát điện xoay chiều pha : a Cấu tạo nguyên tắc hoạt động (1) ~ ~ ~ r r B3 (3) B2 r (2) B1 Kí hiệu Máy phát điện ba pha - Máy phát điện xoay chiều ba pha máy tạo suất điện động xoay chiều hình sin tần số, biên độ lệch pha 2 Cấu tạo : Gồm cuộn dây hình trụ giống gắn cố định vòng tròn lệch 2 Một nam châm quay quanh tâm O đường tròn với tốc độ góc khơng đổi Nguyên tắc : Khi nam châm quay từ thông qua cuộn dây biến thiên lệch pha động xoay chiều tần số, biên độ, lệch pha 2 làm xuất suất điện 2 Từ thông gửi qua khung dây máy phát điện  = NBScos(t +) = 0cos(t + ) Với 0 = NBS từ thơng cực đại, N số vòng dây, B cảm ứng từ từ trường, S diện tích vòng dây,  = 2f   Suất điện động khung dây: e = NSBcos(t +  - ) = E0cos(t +  - ) 2 Với E0 = NSB suất điện động cực đại Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động xoay chiều tần số, biên độ độ lệch pha đôi 2 � � e1  E0 cos(t ) A2 � 2 � e2  E0 cos(t  ) trường hợp tải đối xứng � � 2 � B1 e3  E0 cos(t  ) � � A3 Trang : 40 Mắc A1 � � i1  I cos(t ) � 2 � i2  I 0cos(t  ) � B A � 2 � i3  I cos(t  ) � � A1 A3 B3 B2 Mắc tam giác Máy phát mắc hình sao: Ud = Up Máy phát mắc hình tam giác: Ud = Up Tải tiêu thụ mắc hình sao: Id = Ip Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: Id = Ip Lưu ý: Ở máy phát tải tiêu thụ thường chọn cách mắc tương ứng với c Ưu điểm : - Tiết kiệm dây dẫn - Cung cấp điện cho động pha Lưu ý: Ở máy phát tải tiêu thụ thường chọn cách mắc tương ứng với II/ Động không đồng ba pha Sự quay không đồng bộ: - Khi khung dây đặt từ trường quay khung dây quay chiều với từ trường quay tốc độ quay nhỏ tốc độ quay từ trường - Giải thích: + Từ trường quay nam châm làm cho từ thông qua khung dây biên thiên, khung dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng Lực từ từ trường tác dụng lên dòng điện cảm ứng khung dây + Theo định luật Lenxơ lực từ phải cos h mômen làm khung quay theo để giảm biến thiên từ thông qua khung dây Do khung dây có mơmen lực cản nên khung dây phải quay với vận tốc góc nhỏ vận tốc quay nam châm + Khi mômen lực từ mơmen cản cân khung dây quay với vận tốc góc ω0 < ω 2.Tạo từ trường quay dòng điện ba pha: Cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy vào ba cuộn dây ba nam châm điện giống nhau, đặt lệch góc 1200 đường tròn stato Véc tơ cảm ứng từ tổng hợp ba cuộn dây nam châm điện gây xung quanh tâm đường tròn stato có độ lớn khơng đổi quay mặt phẳng song song với trục nam châm với vận tốc góc vận tốc góc dòng điện Lúc : Cảm ứng từ tổng hợp tâm O có độ lớn 1,5.B0 Với B0 cảm ứng từ cực đại cuộn dây gây O Cấu tạo động không đồng ba pha: - Stato: Gồm cuộn dây ba pha điện quấn lỏi thép gồm nhiều thép mỏng kĩ thuật ghép cách điện - Rơ to: Rơ to hình trụ tạo nhiều thép mỏng ghép lại Mặt ngồi có xẻ rãnh đặt kim loại, hai đầu nối với vành kim loại tạo thành lồng Lồng cách điện với lõi thép có tác dụng nhiều khung dây đồng trục đặt lệch - Khi mắc động vào mạng điện ba pha, từ trường quay tạo lòng stato, làm cho rơto quay Chuyển động quay rơto truyền ngồi làm quay máy khác - Công suất tiêu thụ động tổng công suất tiêu thụ ba cuộn dây - Hiệu suất động cơ: H= Pi ; đó:+ Pi cơng suất có ích học; P Trang : 41 + P công suất tiêu thụ động cơ.Nếu động pha hì P tổng công suất ba cuộn dây III/ Truyền tải điện xa Máy biến áp Bài toán truyền tải điện xa : + Công suất máy phát : Pphát = UphátI.cos P2 R U 2cos 2 Trong đó: P cơng suất truyền nơi cung cấp U điện áp nơi cung cấp cos hệ số công suất dây tải điện l R   điện trở tổng cộng dây tải điện (lưu ý: dẫn điện dây) S + Độ giảm điện áp đường dây tải điện: U = IR + Giảm hao phí có cách : Giảm R : cách tốn chi phí Tăng U : Bằng cách dùng máy biến thế, cách có hiệu Ptt  P 100% + Hiệu suất truyền tải H  Ptt + Cơng suất hao phí : P  Máy biến áp : a Định nghĩa : Thiết bị có khả biến đổi điện áp xoay chiều b Cấu tạo : Gồm khung sắt non có pha silíc ( Lõi biến áp) cuộn dây dẫn quấn cạnh khung Cuộn dây nối với nguồn điện gọi cuộn sơ cấp Cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi cuộn thứ cấp c Nguyên tắc hoạt động : Dựa tượng U1 U2 cảm ứng điện từ N1 N2 Dòng điện xoay chiều cuộn sơ cấp gây biến thiên từ thông cuộn thứ cấp làm phát sinh dòng điện xoay chiều d Cơng thức : N1, U1, I1 số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn sơ cấp N2, U2, I2 số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn sơ cấp U1 E1 I N1    U E2 I1 N U2 > U1 ( N2 > N1): Máy tăng áp U2 < U1 ( N2 < N1) : Máy hạ áp e Ứng dụng : Truyền tải điện năng, nấu chảy kim loại, hàn điện B – Các dạng tập Dạng : Bài toán máy phát điện xoay chiều Trang : 42 U1 U2 N1 N2 I/ Phương pháp Tần số máy phát điện phát ng/s) �f  np; n (vo� � Tần số dao động: � np ; p - số cặp cực từ f  ; n (vo� ng/phu� t) � � 60 Từ thông qua phần ứng    cos(t   ) (Wb) Với   NBS (Wb) : từ thông cực đại Suất điện động tức thời qua phần ứng  Ec    '   sin(t   ) E0 sin(t   ) t Với E0   (V) : suất điện động cực đại Quan hệ điện áp dây điện áp pha mạch điện ba pha Máy phát mắc hình sao: Ud = Up Máy phát mắc hình tam giác: Ud = Up Tải tiêu thụ mắc hình sao: Id = Ip Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: Id = Ip Hiệu suất động điện H Độ tự cảm ống dây L  4 107 Pđc 100% Pmp N2 S l II/ Bài Tập Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể Nối cực máy với cuộn dây cảm Khi roto quay với tốc độ n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm I Hỏi roto quay với tốc độ 3.n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm I ? A.I B.2.I C.3.I D.I/3 Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể Nối cực máy với tụ điện C Khi roto quay với tốc độ n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm I Hỏi roto quay với tốc độ 3.n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây I ? A.I/3 B.9.I C.3.I D.36.I Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể Nối cực máy với điện trở R Khi roto quay với tốc độ n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở R I Hỏi roto quay với tốc độ 3.n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua R I ? A.I/3 B.9.I C.3.I D.I Câu 4( ĐH10-11) Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A Khi rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch tốc độ 2n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB Trang : 43 A Nếu rôto máy quay với 2R R C R D 3 Câu Mạng điện xoay chiều ba pha có điện áp pha 220 V.Điện áp dây là: A 316,80V B 126,86V C 318,04 V D 155,54 V Câu Hãy xác định đáp án Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc sao,điện áp pha 127V,tần số 50 Hz Người ta đưa dòng điện vào tải ba pha mắc tam giác ,đối xứng Mỗi tải cuộn dây có điện trở 12  ,độ tự cảm 51mH Cường độ dòng điện qua tải là: A 6,35 A B 11,0 A C 12,63A D 4,54A Câu 7.Một máy phát điện pha mắc hình có hiệu điện dây 220V tần số 50Hz Tính điện áp pha A 127V B 254V C.110V D 220V Câu Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo hình có điện áp pha 127V tần số 50Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc theo hình tam giác, tải có điện trở 100Ω cuộn dây có độ tự cảm 0,318H Cường độ dòng điện qua tải công suất tải tiêu thụ nhận giá trị sau đây? A.I=1,56A ; P=728W B.I=5,16A ; P=752W C.I=1,8A ; P=678W D.Một cặp giá trị khác Câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp pha 127V tần số 50Hz Mắc vào pha bóng đèn có điện trở 44Ω Dòng điện dây pha dòng điện dây trung hồ nhận giá trị giá trị sau đây? A.Iph=1,5A ; Ith=0,2AB.Iph=5A ; Ith=0A C.Iph=5,5A ; Ith=0,1AD.Iph=1,7A ; Ith=0,25A Câu 10 Hãy xác định phát biểu sai động không đồng ba pha A Roto quay theo chiều quay từ trường chậm hơndo lực ma sát tác dụng B Roto quay theo chiều quay từ trường tượng cảm ứng điện từ,nghiệm định luật len –xơ C Có thể biến đổi động không đồng ba pha thành máy phát điện xoay chiều ba phA D Có thể đổi chiều quay động không đồng ba pha cách đổi hồn đổi hai ba pha dòng điện vào stato Câu 11 Một máy phát điện xoay chiều gồm có cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp Từ thông cực A R B đại phần cảm cosh qua cuộn dây có giá trị cực đại 10  Wb Rôto quay với vận tốc 375 vòng/phút  Suất điện động cực đại máy phát là: A 110 V B 110 V C 220 V D 220 V Câu 12 Hãy tìm kết Từ trường quay động khơng đồng ba pha có vận tốc quay 3000 vòng/phút Vậy ,trong giây từ trường quay vòng A 60 vòng /giây B 40 vòng /giây C 50vòng /giây D 75 vòng /giây Câu 13 Máy phát pha mắc tần số dòng điện 50Hz, điện áp pha Up=220v tải mắc sao, Biết tải gồm 2 2 R=6  , L1=2,55.10 H Tải gồm R=6  , C2=306  F Tải gồm R=2,55.10 H C3=306  F R=6  Dòng điện qua tải A.I1=22A; I2=18,3A; I3=34A B.I1=20A; I2=10A; I3=15A C.I1=18A; I2=20A; I3=16A D.I1=15A; I2=3A; I3=9ª Câu 14 Cường độ hiệu dụng dòng điện qua qua cuộn dây động có giá trị bao nhiêu: A.19,8A B.27,63A C.18,9A D.8,9A Câu 15 Một máy phát pha mắc có f=50Hz; Up=220v.Tải mắc 2 2 Tải gồm R=6  ; L1=2,55.10 H ;Tải gồm R=6  ;C2=306  F Tải gồm R=6  ; L3=2,55.10 H ; C3=306  F Cơng suất dòng pha Trang : 44 A.P=11,876KW B.P=11KW C.P=10KW D.P=20KW Câu 16 Một dòng xoay chiều pha mắc Tải gồm pha đối xứng mắc sao, biết điện áp pha Up=220v Trong 0,8 (H) Cơng suất dòng pha là:  A.P= 800W B.P= 100W C.P= 827W D.P= 871,2W Câu 17 Một máy phát điện pha mắc hình có điện áp 127V tần số 50Hz Người ta đưa dòng điện vào tải đối xứng mắc tam giác , tải có điện trở 24 cảm kháng 32 công suất tiêu thụ tải : A.726W B.2178W C.1089W D.3276W Câu 18 Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp pha U p = 115,5V tần số 50Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12,4 độ tự cảm 50mH Cường độ dòng điện qua tải A 8A B 10A C 20A D 5A Câu 19 (C.Đ 2010): Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto quay với tốc độ 375 vòng/phút Tần số suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo 50 Hz Số cặp cực ro6to A 12 B C 16 D Câu 20 Một động không đồng ba pha có điện áp định mức pha 220V, Biết công suất động 10, 56KW hệ số cơng suất 0,8 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động là: A 2A B 6A C 20A D 60 A Câu 21 Hãy xác định kết Một động khơng đồng ba pha đấu hình vào mạng điện xoay chiều ba pha ,có điện áp dây 380 V.Động có cơng suất 10 KW.Hệ số cơng suất 0,8.Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây có giá trị bao nhiêu? A 56,7A B 18,9 A C 45,36 A D 26,3A Câu 22 ( ĐH10): Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V cos h cơng suất học 170 W Biết động có hệ số cơng suất 0,85 công suất toả nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D 3A Câu 23 Động điện xoay chiều pha có cuộn dây giống hệt mắc hình Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng dây dẫn: A B C D Câu 24 (C.Đ 2010): Một động khơng đồng ba pha mắc theo kiểu hình nối vào mạch điện ba pha pha tải gồm R=60  , L= có điện áp pha U Pha = 220V Công suất điện động 6, kW; hệ số công suất động độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 20 A B 60 A C 105 A D 35 A Dạng : Bài toán máy biến áp - Truyền tải điện xa I/ Phương pháp 1.Bài toán máy biến áp + Suất điện động cuộn sơ cấp: e1 N1  t Trang : 45 Cường + St ®iƯn ®éng cn thø cÊp: e2  N2 t Trong e1 đợc coi nh nguån thu: e1 = u1 – i1.r1 e e1 N1  e2 N u  i r (1) N 1 1 e2 đợc coi nh nguồn ph¸t: e2 = u2 + i2.r2 � e  u  i r  N 2 2 Khi r1 �r2 �0 th× ta cã: e1 E1 U1 N1    k e2 E2 U N (2) () - NÕu k > � U1 > U2 máy hạ áp - Nếu k < U1 < U2 máy tăng áp + Công suất máy biến thế: - Công suất cuộn sơ cấp: P1 = U1I1cos - Công suất cđa cn thø cÊp: P2 = U2I2cos 2 + HiƯu st cđa m¸y biÕn thÕ: H  U I cos2  1 U1 I1cos1 + NÕu H = th× ta cã: U1 I N1 E1    U I N E2 Truyền tải điện xa + Gi¶ sư điện áp cờng độ I Nơi dòng điện luôn pha Tức Nhà tiêu má cos ' thơ y UA UB + C«ng st hao phí đờng dây phá P là: ∆P = I2.R = R B Ön tA U R điện trở dây dẫn ện= P ); U hiệu suất hai đầu dây (U = U ) P công suất nhà máy phát điện (P A A + Độ giảm đờng dây là: U = UA UB = U UB = I.R + Hiệu suất tải điện: H  PB PA  P P  P   PA PA P II/ Bài Tập Câu 1( ĐH 2009): Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu :Điện áp đặt vào đầu cuộn sơ cấp máy biến áp 220V > số vòng dây cuộn sơ thứ cấp N1=1000 vòng ;N2=50 vòng mạch thứ cấp gồm điện trở R=8; cuộn cảm có điện tở 2 tụ điện cường độ dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp 0,032A bỏ qua hao phí máy biến áp Độ lệch pha cường độ điện áp cuộn thứ cấp ; A  B  C     D     Câu 3:Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Điện áp hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 5000V, công suất điện 500kW Hệ số công suất mạch điện cosφ = 0,8 Có phần trăm công suất bị mát đường dây tỏa nhiệt? A 10% B 12,5% C 16,4% D 20% Trang : 46 Câu :Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất 200 k W Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 kWh Hiệu suất trình truyền tải điện A H = 95 % B H = 80 % C H = 90 % D H = 85 % Câu :Chọn câu Sai Trong trình tải điện xa, cơng suất hao phí: A tỉ lệ với thời gian truyền tải B tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện C tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với bình phương công suất truyền Câu :Hiện người ta chủ yếu dùng cách sau để làm giảm hao phí điện q trình truyền tải xa? A.Tăng điện áp trước truyền tải điện xa B.Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ C.Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn D.Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải Câu :Trong truyền tải điện cần làm để giảm hao phí đường dây A.Tăng trước truyền tải B.Thay dây có độ dẫn điện tốt C.Tăng tiết diện ngang dây dẫn D.Tăng công suất dòng điện cần truyền tải Câu :Trong q trình truyền tải điện xa, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm công suất truyền tải B tăng chiều dài đường dây C giảm tiết diện dây D.tăng điện áp trước truyền tải Câu :Trong truyền tải điện xa để giảm hao phí điện q trình truyền tải người ta chọn cách: A Tăng điện áp trước truyền tải B Thay dây dẫn có điện trở suất nhỏ C Giảm điện áp trước truyền tải D Tăng tiết diện dây dẫn để giảm điện trở đường dây Câu 10 :Trong truyền tải điện xa để giảm hao phí điện q trình truyền tải người ta chọn cách: A Tăng điện áp trước truyền tải.B Thay dây dẫn có điện trở suất nhỏ C Giảm điện áp trước truyền tải D.Tăng tiết diện dây dẫn để giảm điện trở đường dây Câu 11 :Trong truyền tải điện xa để giảm hao phí điện trình truyền tải người ta chọn cách: A Thay dây dẫn có điện trở suất nhỏ B Tăng điện áp trước truyền tải C Giảm điện áp trước truyền tải D Tăng tiết diện dây dẫn để giảm điện trở đường dây Câu 12:Điện trạm phát điện truyền điện áp 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Công suất điện hao phí đường dây tải điện A P = 20kW B P = 40kW C P = 83kW D P = 100kW Câu 13 :Điện trạm phát điện truyền điện áp 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Cơng suất điện hao phí đường dây tải điện A P = 20kW B P = 40kW C P = 83kW D P = 100kW Câu 14 :Điện trạm phát điện truyền điện áp 2kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV Trang : 47 C giảm điện áp xuống 1kV D giảm điện áp xuống 0,5kV Câu 15 :Với công suất cần truyền tải, tăng điện áphiệu dụng nơi truyền lên 25 lần cơng suất hao phí đường dây sẽ: A giảm 25 lần B giảm 625 lần C tăng 25 lần D tăng 625 lần Câu 16 :Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất kW Hiệu số công tơ trạm phát công tơ tổng nơi tiêu thụ sau ngày đêm chênh lệch 480kWh Cơng suất hao phí đường dây hiệu suất trình truyền tải điện A 100kW ; 80% B 83kW ; 85% C 20kW ; 90% D 40kW ; 95% Câu 16 :Chuyển tải điện xa Với điện áp chuyển tải kV cơng suất tỏa nhiệt dây kW Tăng điện áp chuyển tải lên 500 kV Công suất tỏa nhiệt dây dẫn là: A 10 W B 100 W C W D 0,1 W Câu 17 :Khi tăng hiệu điện áp nơi truyền lên 50 lần cơng suất hao phí đường dây A giảm 50 lần B tăng 50 lần C tăng 2500 lần D giảm 2500 lần Câu 18 :Điện tải từ nhà máy đến nơi tiêu thụ với hiệu suất tải điện 60% Để hiệu suất tải điện 90% phải thay đường dây có chất với đường kính : A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần Câu 19 :Hiệu số công tơ điện (máy đếm điện năng) trạm phát điện nơi tiêu thụ điện sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Công suất điện hao phí đường dây tải điện A ΔP=100kW B ΔP=20kW C ΔP=40kW D ΔP=83kW Câu 20 :Hao phí điện q trình truyền tải giảm lần trước truyền tải, hiệu điện áp tăng lên 10 lần đường kính tiết diện dây tăng lên hai lần? A 100 B 200 C 400 D 50 Câu 21 :Ta cần truyền công suất điện 10 (W) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, điện áp hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số cơng suất cos  = 0,85 Muốn cho cơng suất hao phí đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở đường dây phải có giá trị A R = 3,61(  ) B R = 361(  ) C R= 3,61(k  ) D R = 36,1(  ) Câu 22 :Trong việc truyền tải điện xa, để giảm cơng suất hao phí đường dây k lần điện áp hai đầu đường dây phải … A tăng k lần B giảm k lần C giảm k2 lần D Tăng k lần Câu 23 :Khi điện áp hai đầu dây tải tăng 50 lần cơng suất hao phí đường dây: A giảm 50 lần B tăng 50 lần C tăng 2500 lần D giảm 2500 lần Câu 24 :Dùng máy biến áp có số vòng cuộn dây thứ cấp gấp 10 lần số vòng cuộn dây sơ cấp để truyền tải điện cơng suất tổn hao điện dây tăng hay giảm ? A Tăng 10 lần B Giảm 10 lần C Giảm 100 lần D Tăng 100 lần Câu 25 :Với công suất cần truyền tải, tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền lên 20 lần cơng suất hao phí đương dây A giảm 400 lần B giảm 20 lần C tăng 400 lần D tăng 20 lần Câu 26 :Người ta truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km Dây dẫn làm kim loại có điện trở suất 2,5.10-8m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất mạch điện 0,9 Điện áp công suất truyền trạm phát điện 10kV 500kW Hiệu suất truyền tải điện là: A 93,75% B 96,14% C 97,41% D 96,88% P  P Câu 27 :Hiệu suất trình truyền tải H = Điện trạm phát điện truyền P điện áp kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải: Trang : 48 A Tăng điện áp lên đến 4kV B.Tăng điện áp lên đến 8kV C Giảm điện áp lên đến 1kV D.Tăng điện áp lên đến 0,5kV Câu 28 :Dùng đường dây có điện trở R= 2(  ).Để truyền tải điện xa Biết công suất nguồn điện 100000(W) ; điện áp trước truyền tải 200(kV) Vậy cơng suất hao phí P dây A P =200(kW).; B P =200(W).; C P =400(W).; D P 20(kW) Câu 29 :Chuyển tải điện xa Với điện áp chuyển tải kV cơng suất tỏa nhiệt dây kW.Tăng điện áp chuyển tải lên 500 kV Công suất tỏa nhiệt dây dẫn là: A 10 W B 100 W C W D 0,1 W Câu 30 :Điện trạm phát điện truyền điện áp 2kV, hiệu suất trình truyền tải 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải A tăng điện áp lên đến 4kV B tăng điện áp lên đến 8kV C giảm điện áp xuống 1kV D giảm điện áp xuống 0,5kV P  P Câu 31 :Hiệu suất trình truyền tải H = Một nhà máy điện cos h công suất 100 000 (KW) P cần truyền tải điện đến nơi tiêu thụ Biết hiệu suất truyền tải 90% Cơng suất hao phí đường dây truyền : A 100000 (KW) B 1000(KW) C 200 (KW) D 10(KW) Câu 32 :Người ta cần truyền cơng suất điện 200(KW) từ nguồn điện có điện áp 5000(V) đường dây có điện trở tổng cộng 20 (  ) Độ giảm đường dây truyền tải : A 40 (V) B 400(V) C 80 (V) D 800 (V) Câu 33 :Với công suất cần truyền tải, tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền lên 40 lần cơng suất hao phí đường dây sẽ: A giảm 1600 lần B giảm 40 lần C tăng 40 lần D tăng 1600 lần Câu 34 :Chọn câu trả lời ĐÚNG.Để giảm cơng suất hao phí dây n lần phải : A/Giảm điện áp n lần B/ Tăng điện áp n lần C/ Giảm điện áp n lần D/ Tăng điện áp tiết diện dây dẫn lên n lần Câu 35 :Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500 kV, truyền công suất điện 12000 kW theo đường dây có điện trở 10  ? A 1736 Kw B 576 kW C 5760 W D 57600 W Câu 36 :Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Khi điện áp nhà máy điện 6kV hiệu suất truyền tải 73% Để hiệu suất truyền tải 97% điện áp nhà máy điện A 18kV B 2Kv C 54kV D Đáp án khác Câu 37 :Người ta truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km Dây dẫn làm kim loại có điện trở suất 2,5.10-8m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất mạch điện 0,9 Điện áp công suất truyền trạm phát điện 10kV 500kW Hiệu suất truyền tải điện là: A 97,41% B 93,75% C 96,88% D 96,14% Câu 38 :Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: A giảm công suất truyền tải B tăng điện áp trước truyền tải C tăng chiều dài đường dây D giảm tiết diện dây Câu 39 :Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất nguồn 200 k W Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480 kWh Hiệu suất trình truyền tải điện A H = 95 % B H = 85 % C H = 80 % D H = 90 % Câu 40 :Với công suất điện xác định truyền đi, tăng điện áp hiệu dụng trước truyền tải 10 Trang : 49 lần cơng suất hao phí đường dây (điện trở đường dây không đổi) giảm A 40 lần B 20 lần C 50 lần D 100 lần Trang : 50 ... ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C tụ C1 có điện dung ? 5.10  5.10  A Ghép song song ; C1  B Ghép nối tiếp ; C1  (F ) (F )   5.10  5.10  C Ghép song song ; C1  D Ghép nối tiếp... C1 5 5 tụ điện có điện dung C2 ghép nào? 3 4 4 A Ghép song song C2 = 10 (F) B Ghép nối tiếp C2 = 10 (F)   5 4 4 C Ghép song song C2 = 10 (F) D Ghép nối tiếp C2 = 10 (F)   Câu 20 Cho... bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi , De cuong on thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay