Cac de luyen thi (1)

14 27 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:28

Đề thi thử THPT Việt Trì - Phú Thọ - Lần Câu 1: Chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, biên độ 10 cm tần số góc 10 rad/s Cơ dao động tổng hợp 25 mJ Độ lệch pha hai dao động thành phần A π/3 B 2π/3 C π/2 D Câu 2: Cuộn dây có độ tự cảm L, có dòng điện cường độ I lượng từ trường cuộn dây tính theo công thức A LI2 B 2LI2 C 0,5LI D 0,5LI2 Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t – 0,25π) cm Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D cm Câu 4: Dao động cưỡng có tần số A Tần số dao động riêng hệ B Chu kì dao động riêng hệ C Chu kì ngoại lực D Tần số ngoại lực Câu 5: Chọn đáp án sai nói dao động điều hòa với biên độ A A Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc ngược với chiều gia tốc B Khi vật từ vị trí cân biên độ lớn gia tốc tăng C Quãng đường vật phần tư chu kì dao động A D Khi vật từ biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 6: Một vật dao động điều hòa trục Ox với O trùng vị trí cân bằng, biên độ dao động 10 cm, chu kì dao động T = s Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương, phương trình dao động vật A x = 10cos(πt – 0,5π) cm B x = 10cos(πt + π) cm C x = 10cos(πt + 0,5π) cm D x = 10cos(πt) cm Câu 7: Chọn phương án sai: A Sóng ngang sóng phần tử mơi trường có sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng phần tử mơi trường có sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng C Hai nguồn kết hợp hai nguồn dao động phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian D Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, điểm dao động với biên độ cực đại gọi bụng sóng Mình bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC TP Hà Nội : 500K ✍Đề cấu trúc 2018 có giải chi tiết ✍Đề có câu VDC chất lượng, hay, ✍Đề biên soạn đẹp, kĩ lưỡng dùng giảng dạy Tặng kèm thầy, cô câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên đề lớp 11, 12 Liên hệ : Call/Sms 0974 222 456 - 0941 422 456 Câu 8: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m có đầu cố định, đầu gắn với nguồn dao động với tần số 20 Hz biên độ mm Trên dây có sóng dừng Biết sóng dây có tốc độ m/s Số điểm dây dao động với biên độ 3,5 mm A 32 B C 12 D 16 Câu 9: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s co lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1,0 m, dao động điều hòa đoạn quỹ đạo có độ dài 10 cm Biên độ góc dao động A 0,1 rad C 50 B 0,05 rad D 100 Câu 10: Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào A lực cản môi trường B biên độ lắc C điều kiện kích thích ban đầu cho lắc dao động D khối lượng vật độ cứng lò xo Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kì T tần số dao động A 2πT B 2π/T C 1/T D T Câu 12: Một khung dây hình vng cạnh 20 cm nằm tồn từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ trường giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian có độ lớn A 2,4 V B 240V C 240 mV D 1,2 V Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo Δl Chu kì dao động lắc A T = ∆l0 2π g B T = 2π g ∆l0 C T = g 2π ∆l0 D T = 2π ∆l g Câu 14: Một sóng có tần số f, bước sóng λ lan truyền mơi trường vật chất đàn hồi, tốc độ truyền sóng A v = λf B v = f λ C v = λ f D v = 2πf Câu 15: Một sóng ngang truyền sợi dây dài nằm ngang Hai điểm P Q nằm sợi dây cách khoảng x Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) cm, với t tính s Tần số sóng A 20 Hz B 20π Hz C 10π Hz Câu 16: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền chân khơng D 10 Hz B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí C Sóng âm sóng học D Sóng âm khơng khí sóng dọc Câu 17: Cho hai điện tích điểm đặt cố định hai điểm A B, để cường độ điện trường gây hai điện tích trung điểm đoạn AB A hai điện tích phải trái dấu, độ lớn B hai điện tích phải dấu, độ lớn C hai điện tích phải trái dấu, khác độ lớn D hai điện tích phải dấu, khác độ lớn Câu 18: Hạt tải điện kim loại A electron tự B ion dương C ion dương electron tự D ion âm Câu 19: Một máy đo độ sâu biển dựa vào nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, sau phát sóng siêu âm 0,8 s nhận tín hiệu siêu âm phản xạ lại Biết tốc độ truyền âm nước 1400 m/s Độ sâu biển nơi A 1550 m B 1120 m C 560 m D 875 m Câu 20: Chọn câu đúng: Theo định luật Ơm cho tồn mạch (mạch kín gồm nguồn điện trở) cường độ dòng điện mạch kín A tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn B tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở toàn mạch Câu 21: Trong trường hợp sau đây, tắt dần nhanh dao động có lợi A Quả lắc đồng hồ B lắc đơn phòng thí nghiệm C Khung xe oto sau qua chỗ gồ ghề D Con lắc lò xo phòng thí nghiệm Câu 22: Trong nhận xét tụ điện đây, nhận xét không A điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ B hiệu điện đặt vào tụ lớn điện dung tụ lớn C Điện dung tụ lớn tụ tích điện lượng lớn D Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) Câu 23: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có π π   phương trình x1 = 3cos 10πt + ÷cm x = cos 10πt + ÷cm Biên độ dao động tổng 6 6   hợp A cm B 21 cm C cm D 10 cm Mình bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC TP Hà Nội : 500K ✍Đề cấu trúc 2018 có giải chi tiết ✍Đề có câu VDC chất lượng, hay, ✍Đề biên soạn đẹp, kĩ lưỡng dùng giảng dạy Tặng kèm thầy, cô câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên đề lớp 11, 12 Liên hệ : Call/Sms 0974 222 456 - 0941 422 456 Câu 24: Cho điện tích dấu đặt đỉnh tam giác Hai điện tích đẩy lực F0 = 10-6 N Mỗi điện tích chịu lực đẩy từ hai điện tích kia? A 3.10−6 N B 0,5.10 −6 N C 10−6 N D −6 10 N Câu 25: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(10πt + π) cm Thời gian vật quãng đường S = 12,5 cm kể từ thời điểm ban đầu t = A 1/12 s B 2/15 s C 1/15 s D 1/30 s Câu 26: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha, đặt hai điểm A B cách cm Ở mặt nước, gọi d đường thẳng song song với AB, cách AB cm, C giao điểm d với đường trung trực AB M điểm d mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại Biết sóng lan truyền mặt nước với bước sóng cm Khoảng cách lớn từ C đến M A 15,75 cm B 3,57 cm C 4,18 cm D 10,49 cm Câu 27: Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo l, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s với góc lệch cực đại α = 60 Giá trị lực căng dây treo lắc qua vị trí vật có động ba lần A 4,973 N B 5,054 N C 4,086 N D 5,034 N Câu 28: Điểm sáng A đặt trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 30 cm, qua thấu kính cho ảnh A’ Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục chính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa theo phương trục Ox theo π  quy luật x = cos  5πt − ÷cm Tính từ lúc t = 0, A hết quãng đường S = 54 + 3  ( ) trục Ox ảnh A’ có tọa độ A − cm B −4 cm C cm D cm Câu 29: Một vật sáng đặt trước thấu kính cho ảnh thật Khi dịch chuyển vật dọc theo trục lại gần thấu kính đoạn cm ảnh dịch 10 cm dọc theo trục Khi dịch chuyển vật dọc theo trục xa thấu kính đoạn 40 cm ảnh dịch cm dọc theo trục Tiêu cự thấu kính A 10 cm B 12 cm C cm D 20 cm Câu 30: Từ trạm phát điện xoay chiều pha đặt vị trí M, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 Ω (coi dây tải điện đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây) Do cố, đường dây bị rò điện điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt vật có điện trở có giá trị xác định R) Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát tải tiêu thụ, sau dùng nguồn điện không đổi 12 V, điện trở không đáng kể, nối vào hai đầu hai dây tải điện M Khi hai đầu dây N để hở cường độ dòng điện qua nguồn 0,40 A hai đầu dây N nối tắt đoạn dây có điện trở khơng đáng kể cường độ dòng điện qua nguồn 0,42 A Khoảng cách MQ A 167 km B 45 km C 90 km D 135 km Câu 31: Cho lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật m = kg Treo lắc trần toa tàu phía trục bánh xe Chiều dài ray L = 12,5 m Tàu chạy với vận tốc 54 km/h lắc dao động mạnh Độ cứng lò xo A 56,9 N/m B 100 N/m C 736 N/m D 73,6 N/m Câu 32: Một nguồn điện V – Ω nối với mạch ngồi có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn A Nếu hai điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A 1/3 A B 2,5 A C A D 9/4 A Câu 33: Một sóng dừng dây có bước sóng λ N nút sóng Hai điểm P Q nằm hai phía N có vị trí cân cách N đoạn λ λ Ở vị trí có li độ 12 khác khơng tỉ số li độ P so với li độ Q A −1 B C −1 D Câu 34: Một sóng học lan truyền mặt nước với tốc độ 25 cm/s Phương trình sóng nguồn u = 3cosπt cm Coi biên độ sóng thay đổi khơng đáng kể Vận tốc phần tử vật chất điểm M cách O khoảng 25 cm thời điểm t = 2,5 s A 3π cm/s B 25 cm/s C D –3π cm/s Câu 35: Hai khung dây tròn đặt cho mặt phẳng chứa chúng song song với từ trường Khung dây (1) có đường kính 20 m từ thơng qua 30 mWb Khung dây (2) có đường kính 40 m, từ thơng qua A 15 mWb B 60 mWb C 120 mWb D 7,5mWb Câu 36: Ở mặt chất lỏng có nguồn sóng S 1, S2 cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = 2cos50πt mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Trên đường nối S1S2 số điểm dao động với biên độ mm A 30 B 32 C 15 D 28 Câu 37: Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vơ cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A 8,8 cm 79,2 cm B cm 80 cm C 79,2 cm 8,8 cm D 80 cm cm Câu 38: Người ta làm thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc v0 vật vị trí cân vật dao động điều hòa với biên độ A 1; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x bng nhẹ vật dao động điều hòa với biên độ A 2; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x cung cấp cho vật vận tốc v vật dao động điều hòa với biên độ A A1 + A B A12 + A 22 C 0,5 ( A12 + A 22 ) D 0,5 ( A1 + A ) Câu 39: Ba chất điểm dao động điều hòa phương, có biên độ 10 cm, 12 cm, 15 cm, với tần số f 1, f2, f3 Biết thời điểm, li độ, vận tốc tần số chất điểm liên hệ với biểu thức x 2017.f x x + + = Tại thời điểm t, li 2018.f1.f3 v1 v v3 độ chất điểm x = cm, x2 = cm, x3 = x0 Giá trị x0 gần với giá trị sau đây? A 13,3 cm B 9,0 cm C 12,88 cm D 8,77 cm Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hòa, lực đàn hồi lò xo phụ thuộc vào chiều dài lò xo đồ thị hình vẽ Cho g = 10 m/s Biên độ chu kì dao động lắc A A =8 cm; T = 0,56 s B A = cm; T = 0,28 s C A = 6cm; T = 0,56s D A = cm; T = 0,28 s Đáp án 1-B 11-C 21-C 31-A 2-D 12-C 22-B 32-C 3-D 13-D 23-D 33-A 4-D 14-A 24-A 34-A 5-C 15-D 25-B 35-C 6-A 16-A 26-D 36-A 7-B 17-B 27-D 37-D 8-A 18-A 28-C 38-B 9-B 19-C 29-A 39-D 10-D 20-D 30-B 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Biên độ dao động tổng hợp E = Với cos ∆ϕ = mω2 A ⇒ A = 10 cm A − A12 − A 22 2π ⇒ ∆ϕ = 2A1A Câu 2: Đáp án D + Năng lượng từ trường cuộn dây E = 0,5LI Câu 3: Đáp án D Biên độ dao động vật A = cm Câu 4: Đáp án D + Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng Câu 5: Đáp án C + Quãng đường vật phần từ chu kì tùy vào vị trí vật → khác A → C sai Câu 6: Đáp án A + Tần số góc dao động ω = 2π = π rad/s T Phương trình dao động vật x = 10 cos ( πt − 0,5π ) cm Câu 7: Đáp án B + Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng → B sai Câu 8: Đáp án A + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l = n sóng dừng với 16 bó → 32 điểm dao động với biên độ 3,5 mm Câu 9: Đáp án B v ⇒ n = 16 → dây có 2f + Biên độ góc α = s0 = 0, 05 rad l Câu 10: Đáp án D + Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng vật độ cứng lò xo Câu 11: Đáp án C + Tần số dao động f = T Câu 12: Đáp án C + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây có độ lớn e = Bs = 240 mV ∆t Câu 13: Đáp án D + Chu kì dao động lắc lò xo T = 2π ∆l g Câu 14: Đáp án A + Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ tần số f v = λf Câu 15: Đáp án D + Tần số sóng f = 10 Hz Câu 16: Đáp án A + Sóng âm không truyền chân không →A sai Câu 17: Đáp án B + Để cường độ điện trường tổng hợp trung điểm AB hai điện tích phải dấu độ lớn Câu 18: Đáp án A + Hạt tải điện kim loại electron tự Câu 19: Đáp án C + Gọi h độ sâu biên 0,8 s quãng đường mà âm truyền 2h = vt → h = 560m Câu 20: Đáp án D I= ξ → dòng điện tỉ lệ nghịch với tổng trở mạch R+r Câu 21: Đáp án C + Tắt dần khung xe qua ổ gà nhanh có lợi Câu 22: Đáp án B + Điện dung tụ phụ thuộc vào chất tụ không phụ thuộc vào điện áp đặt lên → B sai Câu 23: Đáp án D + Hai dao động pha → A = A1 + A = 10cm Câu 24: Đáp án A + Từ hình vẽ, ta thấy điện tích chịu tác dụng lực Fhl = 3F = 3.10 −6 N Câu 25: Đáp án B + Tại t = vật vị trí biên âm Ta có S = 2A + 0,5A → thời gian tương ứng ∆t = T T + = s 15 Câu 26: Đáp án D + Số dãy cực đại đoạn AB : − AB AB ≤k≤ ⇔ −2, 25 ≤ k ≤ 2, 25 λ λ + Để CM lớn M thuộc hypebol ứng với k = Ta có d1 − d = cm + Với: 2  2 d1 = + ( 4,5 + x ) ⇒ 52 + ( 4,5 + x ) − 52 + ( 4,5 − x ) = ⇒ x = 10, 49 cm  2  d = + ( 4,5 − x ) Câu 27: Đáp án D + Vị trí động lần α = ±0, 5α = 3° Lực căng dây T = mg ( 3cos α − cos α ) = 5, 034 N Câu 28: Đáp án C + Vị trí ảnh qua thấu kính d ' = df = 60 cm→ ành ngược d−f chiều lớn gấp đôi vật +Tại thời điểm t = , vật qua vị trí x = ±2 cm theo chiều dương + Sauk hi quãng đường 54 cm, vật đến vị trí theo chiều âm + Dao động ảnh ngược pha, biên độ gấp đôi x A ' = cm Câu 29: Đáp án A + Từ giả thuyết tốn, ta có:  1   d + d ' = f   + = 2  d − d '+ 10 f  ( d − 5d ) = d ' + 10d ⇒ ⇒ d = d ' = 20cm  2  + = d + 40d = 5d ' − 40d '   d d ' f  1  + =    d + 40 d '− f Vậy ta có f = 10 cm Câu 30: Đáp án B  12 = 0,   R1 + R  12 180 = 0, 42 ⇒ MQ = R = 45Ω + Ta có:  R R − 80 80 ( ) R +  R1 + R − 80   R1 + R = 80 Câu 31: Đáp án A + Con lắc dao động mạnh xảy cộng hưởng: T = 2π m L = ⇒ k = 56, N/m k v Câu 32: Đáp án C + Với hai điện trở mắc nối tiếp R nt = 2R, ta có: ξ =I⇔ = ⇒ R = 4Ω R nt + r 2R + + Với hai điện trở mắc song song R ss = 2Ω Khi đó: I = ξ = 3A R ss + r Câu 33: Đáp án A + Hai điểm nằm hai bó sóng đối xứng qua nút dao động ngược pha  2πd P  sin  ÷ uP AP  λ  =− = − = → tỉ số li độ uQ AQ  2πd Q  sin  ÷  λ  Câu 34: Đáp án A + Bước sóng sóng λ = 2πv = 50 cm ω → Phương trình dao động M: u M = 3cos ( πt − π ) → v M = −3sin ( πt − π ) cm/s + Tại t = 2,5s → v M = 3π cm/s Câu 35: Đáp án C + Ta có Φ − S ⇒ với diện tích gấp lần từ thơng qua khung dây (2) 120 mWb Câu 36: Đáp án A + Bước sóng sóng λ = Xét tỉ số 2πv = 1, cm ω 2S1S2 = 15 ⇒ có 30 điểm dao động với biên độ 3mm λ Câu 37: Đáp án D + Độ bội giác ngắm chừng vô cực G ω = f1 = 10 ⇒ f1 = 10f f2 Với L = f1 + f → f = cm f1 = 80 cm Câu 38: Đáp án B + Biên độ dao động A1 : A1 = v0 ω + Biên độ dao động A : x v + Biên độ dao động A A = x +  ÷ = A12 + A 22 ω Câu 39: Đáp án D ' 2  x  x ' v − v ' x v − ax x + Ta có  ÷ = = = 1+ ω v2 v2 v v ' x2 x Kết hợp với v = ω2 ( A − x ) ⇒  ÷ = − A − x2 v + Đạo hàm hai vế phương trình tốn, ta thu được: 1− x 32 x 02 x12 x 22 62 82 + − = − ⇔ − + − = − ⇒ x = 7, 74 cm A − x12 A − x 22 A − x 32 102 − 62 122 − 82 152 − x 02 Câu 40: Đáp án B + Biên độ dao động vật A = lmax − lmin 18 − = = cm 2 + Ta để ý rằng, vị trí lò xo khơng biến dạng (lực đàn hồi 0) lò xo có chiều dài 10cm ⇒ ∆l0 = 12 − 10 = 2cm ⇒ T = 2π ∆l0 = 0, 28s g ... bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC... bán file word ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 mơn Tốn - Lý cho thầy, dùng giảng dạy : Giá 500K/bộ 30 đề lý - 500k/ 30 đề tốn 78 đề thi mơn tốn vào lớp 10 TP Hà Nội : 500K Bộ đề thi vào lớp CLC... cm/s Câu 35: Hai khung dây tròn đặt cho mặt phẳng chứa chúng song song với từ trường Khung dây (1) có đường kính 20 m từ thơng qua 30 mWb Khung dây (2) có đường kính 40 m, từ thơng qua A 15 mWb
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay