Gợi ý giáo trình học ngữ pháp

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:23

I.GIÁO TRÌNH HỌC NGỮ PHÁP: Nhìn chung, đề luyện Ngữ Pháp cấp từ N3 -> N1 giáo trình học cách phổ biến BCCB chọn lựa giáo trình mà ưng ý để học cho quán nhé: 1.MIMIKARA Được thiết kế theo Unit, có khoảng Unit/ quyển, 12 mẫu ngữ pháp/ Unit A Ưu điểm Giải thích tồn NP tiếng Nhật Từ vựng cách đặt câu đơn giản Ví dụ dễ hiểu đặt nhiều bối cảnh đa dạng Có file nghe ngữ pháp -> tiện cho việc ôn luyện B Nhược điểm Bài tập khơng q khó -> chủ yếu để hiểu ý nghĩa ngữ pháp Ít đề tổng hợp thi thử ngữ pháp ★ Lý tưởng cho: thuộc ý nghĩa ngữ pháp 2.SOUMATOME Sách thiết kế theo 6-8 tuần học ngày/ tuần 3-4 mẫu ngữ pháp/ ngày Giáo trình giải thích tiếng Anh A Ưu điểm Nhiều ngữ pháp đủ để thi Hướng dẫn rõ cách chia thể kèm (động từ, danh từ, tính từ) Có tập tổng hợp thi thử sau tuần B.Nhược điểm Giải thích NP mơ hồ, không hiểu sâu Sử dụng tiếng Anh -> gây khó khăn cho người khơng mạnh tiếng Anh Đơi câu dịch không sát nghĩa ★ Lý tưởng: thuộc cách chia SHINKANZEN A.Ưu điểm Nhiều ngữ pháp -> liệt kê theo mẫu giống Giải thích ngữ pháp kĩ Có hướng dẫn làm Mondai (điền từ câu) Mondai (điền từ đoạn văn) B Nhược điểm Từ vựng hán tự khó -> chưa vững phần khó học giáo trình ★Lý tưởng cho: phân biệt ngữ pháp cách dùng KHUYÊN: Nếu bạn muốn điểm cao học ngữ pháp nên học thật kĩ NP Shinkanzen Nếu có tảng ngữ pháp từ N3 N2 N1 bạn trở nên dễ dàng nhiều II PHÂN LOẠI NGỮ PHÁP Để dễ học ngữ pháp cách đơn giản hơn, bọn chia NP làm loại: ⭕ 1 NP = Hán Tự: nhìn vào hiểu Ví dụ: に対して (Đối) : に沿って (Duyên) : dọc theo に関して (Quan) : liên quan đến ➡ Lấy đơn cử 141 Ngữ Pháp N2, ta có gần 50 NP Hán Tự Xem 1/3 tổng số Vậy bạn nắm Hán Tự -> việc học NP chắn k nỗi bận tâm ⭕ 2 NP = Từ vựng: phân tích Phân tích thử nhé: Ví dụ: か~ないかのうちに か~ないか: chưa hay chưa のうちに: -> か~ないかのうちに: chưa biết chưa hay chưa VD: 食べるかたべないかのうちに、寝てしまいました。 (Trong lúc chưa biết thân ăn hay chưa tui ngủ tiêu rôi) ➡ Rất dễ không? Bạn không cần phải học thuộc nhiều mà hiểu chất Ngữ Pháp nhờ vào việc phân tích từ vựng ⭕ 3 Ngữ Pháp cống: đành phải học thuộc lòng, khơng phải Hán Tự, khơng phân tích Từ Vựng Ví dụ như: ばかりか (khơng mà còn), ことだ (nên), べきではない (khơng nên) v.v ... -> chưa vững phần khó học giáo trình ★Lý tưởng cho: phân biệt ngữ pháp cách dùng KHUYÊN: Nếu bạn muốn điểm cao học ngữ pháp nên học thật kĩ NP Shinkanzen Nếu có tảng ngữ pháp từ N3 N2 N1 bạn trở... LOẠI NGỮ PHÁP Để dễ học ngữ pháp cách đơn giản hơn, bọn chia NP làm loại: ⭕ 1 NP = Hán Tự: nhìn vào hiểu Ví dụ: に対して (Đối) : に沿って (Duyên) : dọc theo に関して (Quan) : liên quan đến ➡ Lấy đơn cử 141 Ngữ. .. ngủ tiêu rơi) ➡ Rất dễ không? Bạn không cần phải học thuộc nhiều mà hiểu chất Ngữ Pháp nhờ vào việc phân tích từ vựng ⭕ 3 Ngữ Pháp cống: đành phải học thuộc lòng, khơng phải Hán Tự, khơng phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Gợi ý giáo trình học ngữ pháp, Gợi ý giáo trình học ngữ pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay