KTPT56ATTKĐX trên thị trường rau an toàn hà nội

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2017 THÔNG TIN KHƠNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU AN TỒN HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ: Khoa học xã hội MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU i DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.3 Câu hỏi nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RAT VÀ THƠNG TIN KHƠNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAT I Những vấn đề chung thị trường RAT thông tin RAT Khái niệm đặc điểm RAT Những nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất tiêu thụ RAT 2.1 Nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất RAT .3 2.2 Nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ RAT 2.3 Sự cần thiết sản xuất tiêu thụ RAT II Khái quát thông tin không đối xứng thị trường RAT .6 Khái niệm 2 Thất bại thị trường thông tin không đối xứng gây 3.Các yếu tố gây nên thất bại thị trường thông tin khơng đối xứng .9 3.1 Chi phí thẩm định hàng hóa 3.2 Mức độ đồng mối quan hệ giá chất lượng 3.3 Mức độ mua sắm thường xuyên 10 Mức độ nghiêm trọng thất bại thị trường thông tin không đối xứng đối 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN HÀ NỘI 11 I Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 II Thực trạng sản xuất RAT địa bàn thành phố Hà Nội 12 III Thực trạng tiêu thụ RAT địa bàn thành phố Hà Nội 16 IV Thực trạng TTKĐX thị trường RAT thành phố Hà Nội .21 Điều tra thực trạng TTKĐX thị trường RAT thành phố Hà Nội 21 1.1 Mô tả địa bàn .21 1.2 Phương pháp điều tra 21 1.2.1.Thiết kế bảng hỏi .21 1.2.2.Kết nghiên cứu 21 Hậu chênh lệch cung cầu thị trường RAT 32 2.1 Đối với người tiêu dùng .32 2.2 Đối với người sản xuất 33 V Phân tích yếu tố tác động đến thông tin thị trường RAT 34 Yếu tố khách quan .34 Yếu tố chủ quan 35 2.1 Phía nhà sản xuất .35 2.2 Phía nhà phân phối 37 2.3 Phía người tiêu dùng 38 2.4 Phía quan chức năng, quyền cấp phủ 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAT HÀ NỘI .40 I Đánh giá kết điều tra 40 II Dự báo xu hướng 47 III Quan điểm định hướng Hà Nội 49 IV Giải pháp khắc phục 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 I Kết luận 56 II Kiến nghị 56 Đối với nhà sản xuất 56 Đối với hệ thống phân phối (cửa hàng RAT, siêu thị…) 57 3.Đối với ban ngành chức 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng RAT số huyện địa bàn thành phố Hà Nội 13 Bảng 2.2: Đánh giá suất RAT Hà Nội 15 Bảng 2.3: Độ tuổi mẫu khảo sát 22 Bảng 2.4: Nghề nghiệp mẫu khảo sát 22 Bảng 2.4: Thu nhập mẫu khảo sát 22 Bảng 3.1: Kết tính điểm trung bình nhân tố ảnh hưởng đến tin tưởng RAT 41 Hình 1.1: TTKĐX phía người mua làm thị trường cung cấp mức hiệu .8 Sơ đồ 2.1: Kênh tiêu thụ RAT Hà Nội .17 Biểu đồ 2.1: Tầm quan trọng RAT đời sống gia đình .23 Biểu đồ 2.2: Số lượng người chưa sử dụng RAT 23 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ (%) tần suất mua RAT hàng tuần 24 Biểu đồ 2.4: Tiêu chí lựa chọn mua RAT 25 Biểu đồ 2.5: Tiêu chí thể khái niệm RAT người vấn đánh giá 25 Biểu đồ 2.6: Địa điểm thường xuyên mua RAT 28 Biểu đồ 2.7: Nguồn tìm hiểu thơng tin RAT người tiêu dùng 28 Biểu đồ 2.8: Mức độ tin tưởng RAT người tiêu dùng 29 Biểu đồ 2.9: Mức độ sẵn sàng chi trả cho RAT người tiêu dùng 31 Biểu đồ 2.10: Số tiền người tiêu dùng sẵn sàng dùng để mua rau anh toàn ngày 31 Biểu đồ 3.1: Sự tin tưởng người tiêu dùng dựa bao bì đóng gói, mẫu mã 42 Biểu đồ 3.2: Sự tin tưởng người tiêu dùng dựa đảm bảo quyền địa phương nơi a/c sinh sống 42 Biểu đồ 3.3: Sự tin tưởng người tiêu dùng vào cửa hàng phân phối RAT 43 Biểu đồ 3.4: Sự tin tưởng người tiêu dùng dựa mối quan hệ quen biết, giới thiệu 44 Biểu đồ 3.5: Sự tin tưởng người tiêu dùng dựa cảm quan người tiêu dùng mua rau (mắt nhìn, tay sờ) 45 Biểu đồ 3.6: Đánh giá điểm trung bình tin tưởng người tiêu dùng tiêu chí 46 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TTKĐX Thông tin khơng đối xứng RAT Rau an tồn PLXH Phúc lợi xã hội DNTN Doanh nghiệp tư nhân BVTV Bảo vệ thực vật HTX Hợp tác xã ATTP An toàn thực phẩm UBND Ủy ban nhân dân NN & PTNN Nông nghiệp phát triển nông thôn DN Doanh nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khi xã hội ngày phát triển chất lượng sống người ngày cải thiện Nhưng với phát triển đời sống xã hội, chạy theo lợi nhuận người ta bất chấp hành vi vi phạm đạo đức để sản xuất thực phẩm bẩn gây nguy hại cho người khơng diễn nước phát triển, phát triển mà nước phát triển, có trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến Ở Việt Nam, tình hình an tồn thực phẩm nước, khu vực đô thị, tạo nhiều lo lắng cho người dân Sức khỏe vốn quý người tồn xã hội, vấn đề an toàn thực phẩm ngày trở nên nóng bỏng cộng đồng quan tâm Trong hàng loạt nguy hại thực phẩm bẩn vấn đề RAT xã hội quan tâm Bởi rau thực phẩm thiết yếu, ăn khơng thể thiếu bữa cơm gia đình Việt Việc người sản xuất, kinh doanh sử dụng loại cám tăng trọng chăn ni, thuốc kích thích tăng trưởng loại rau xanh; hóa chất cấm dùng chế biến nông thủy sản, sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa thịt, cá ôi thối…; quy trình chế biến hay nhiễm độc từ mơi trường, từ dùng nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi để tưới rau làm cho hàm lượng kim loại nặng vi sinh vật gây bệnh rau, cao nhiều so với qui định, thực phẩm không rõ nguồn gốc,… gây ảnh hưởng xấu đến tiêu dùng xuất Các thông tin ngộ độc thực phẩm, tình hình vi phạm tiêu chuẩn ATTP, dịch bệnh gia súc, gia cầm… xảy số nơi, làm cho người tiêu dùng thêm hoang mang, lo lắng Với thành phố phát triển nóng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, … nhu cầu sử dụng thực phẩm đặc biệt rau cho bữa ăn hàng cao Vì vậy, người dân sẵn sàng trả mức giá cao để có sản phẩm chất lượng tốt Nguồn cung thực phẩm nước ta khơng thiếu Lượng cầu có, lượng cung có khơng thể gặp nhau, đâu? Trên thị trường nay, nhiều tổ chức, cá nhân bất chấp mạng sống, bệnh tật… chạy theo lợi nhuận, lợi dụng thương hiệu “RAT” để lừa bịp người dân, cửa hàng mang tên RAT lại bán rau khơng có nguồn gốc làm cho người tiêu dùng khó phân biệt Bên cạnh người nông dân trồng RAT lại bán cho khơng thể chứng minh sản phẩm Cơng sức, chi phí trồng RAT lại phải bán với giá rau thường Thế nên thị trường người dân Việt Nam khó khăn việc lựa chọn sản phẩm “RAT” hay gọi RAT để mua sử dụng Bởi RAT hay rau bẩn khó phân biệt Với tất lý trên, nhóm tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Thông tin không đối xứng thị trường rau an toàn Hà Nội: thực trạng giải pháp” đề tìm nguyên nhân cân đối thị trường RAT, giải pháp, thông tin không đối xứng thị trường RAT, giúp cho người dân thực người tiêu dùng thông thái lựa chọn sản phẩm RAT, đảm bảo an tồn để góp phần nâng cao chất lượng sống Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ khung lý thuyết thông tin khơng đối xứng thị trường RAT, phân tích thực trạng thông tin không đối xứng thị trường RAT địa bàn Hà Nội, đề tài đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tượng thông tin không đối xứng thị trường RAT để phát triển thị trường RAT địa bàn Hà Nội tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng RAT 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận TTKĐX, TTKĐX thị trường RAT Phân tích thực trạng TTKĐX thị trường RAT địa bàn Hà Nội thời gian qua, rút nguyên nhân tượng TTKĐX thị trường RAT Đề xuất số định hướng giải pháp nhằm khắc phục tượng TTKĐX thị trường RAT để phát triển thị trường RAT địa bàn Hà Nội tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng RAT thời gian tới 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Với đề tài TTKĐX thị trường RAT địa bàn Hà Nội để làm rõ mục tiêu đề tài cần làm rõ câu hỏi nghiên cứu sau: ● Thế thông tin không đối xứng thị trường RAT? ● Thực trạng TTKĐX thị trường RAT Hà Nội sao? ● Đâu nguyên nhân gây thượng TTKĐX thị trường RAT? ● Cần có giải pháp để khắc phục tượng này? Với mục tiêu câu hoỉ nghiên cứu trên, xác định nội dung nghiên cứu đề tài qua mơ hình nghiên cứu khung lý thuyết phần sau Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Những vấn đề lý luận thực tiễn thông tin không đối xứng thị trường - RAT địa bàn Hà Nội Thị trường sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thông tin không đối xứng thị trường RAT địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, chủ yếu tập trung sâu phân tích thực trạng thông tin không đối xứng địa bàn Hà Nội gây nên thất bại thị trường RAT thời gian gần Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp chủ yếu nghiên cứu khoa học phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể sau: ● Nghiên cứu bàn: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích … nhằm hình thành khung lý thuyết RAT TTKĐX thị trường RAT ● Phỏng vấn sâu đối tượng điều tra xã hội học: o Phỏng vấn sâu người trồng rau tác động TTKĐX đến hoạt động sản xuất kinh doanh họ mong muốn họ sản xuất rau o Điều tra xã hội học: 56 trường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tiến tới an ninh dinh dưỡng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Với quan điểm phát triển rõ ràng nêu mục tiêu phát triển chung tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng suất chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xuất Xét đến vấn đề quy hoạch phát triển đến năm 2020 rau đậu thực phẩm: Năm 2020, diện tích gieo trồng 34 nghìn ha; sản lượng khoảng 680 nghìn tấn, diện tích trồng RAT khoảng 18 - 19 nghìn ha, sản lượng RAT khoảng 380 nghìn Tập trung vùng bãi ven sông, vùng đồng Và định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2030: Phát triển nơng nghiệp gắn với hình thành vành đai xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn: Vùng RAT, lúa chất lượng cao, ăn quả, hoa, cảnh gắn với hệ thống phân phối tiện lợi cho người dân Nâng cao suất, chất lượng nơng sản hàng hóa, an tồn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tăng giá trị sản xuất trồng trọt đơn vị diện tích đất canh tác nơng nghiệp Hình thành vùng sản xuất hàng hóa chun canh quy mơ lớn Bên cạnh cần định hướng bố trí vùng sản xuất nơng sản hàng hóa cụ thể vùng rau đậu: Vùng sản xuất rau đậu thực phẩm, vùng RAT, rau cao cấp Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì; khu vực ven sơng Đáy bãi sông Hồng thuộc huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hồi Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên Ứng Hoà số địa bàn thuộc huyện Để thực tốt định UBND TP Hà Nội tổ chức thực định Quy hoạch phát triển nông nghiệp phận sau: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Tổ chức công bố công khai quy hoạch, hướng dẫn quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp địa bàn Triển khai xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt chương trình, dự án, đề án nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành có liên quan cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực quy hoạch sản xuất nông nghiệp Tham mưu cho UBND Thành phố 57 ban hành chủ trương, sách có liên quan Tổ chức phối hợp lồng ghép chương trình để triển khai thực tốt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp Sở Kế hoạch & Đầu tư: Phối hợp với sở Tài chính, nơng nghiệp cân đối vốn huy động nguồn tài trợ cho phát triển nông nghiệp Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở: Kế hoạch Đầu tư, Nơng nghiệp, bố trí vốn ngân sách hàng năm cho phát triển nông nghiệp, đảm bảo thực quy hoạch Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan: Theo chức nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT, huyện, Thị xã tham gia, tạo điều kiện thực quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển nơng nghiệp Thành phố phù hợp với định hướng quy hoạch chung Ủy ban nhân dân Quận, huyện, thị xã: Phối hợp với Sở NN & PTNT Sở ngành có liên quan tổ chức đạo thực quy hoạch phát triển nông nghiệp địa bàn Quyết định phần làm rõ quan điểm định hướng Hà Nội quy hoạch phát triển nơng thơn nói chung thị trường RAT nói riêng Vấn đề RAT, thực phẩm vấn đề cần quan tâm đặc biệt cấp quyền, nhà nước phủ ảnh hưởng nhiều đến đời sống người tiêu dùng IV Giải pháp khắc phục Dựa nguyên tắc: giải vấn đề tận nguồn làm giảm bất cân xứng thông tin cho bên tham gia giao dịch Qua kết điều tra thực tế trên, nhóm chúng tơi đưa số giải pháp cụ thể khắc phục sau Về phía người trồng rau Nâng cao nhận thức sản xuất rau an toàn Người sản xuất cần đảm bảo nghiêm ngặt quy trình khép kín, thực từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ bảo quản; yếu tố liên quan đến sản xuất môi trường, chất hóa học thuốc bảo vệ thực vật, bao bì phải tuân thủ quy trình 58 "sạch" Như rau an toàn người tiêu dùng tin cậy chất lượng nguồn gốc sản phẩm Tham gia lớp tập huấn học lý thuyết thực hành sản xuất tốt, áp dụng quy phạm thực hành chuẩn, biểu mẫu ghi chép canh tác, sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển RAT giúp họ thay đổi dần thói quen khơng tốt sản xuất rau theo phương thức truyền thống Tăng cường liên kết người sản xuất doanh nghiệp phân phối để đảm bảo đầu ổn định Nông dân yên tâm sản xuất Về phía Doanh nghiệp phân phối Thị trường thực phẩm nước ta chuyên gia kinh tế đánh giá đầy tiềm Điều minh chứng số lượng dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua, đặc biệt có tham gia nhiều doanh nghiệp lớn nước Tuy nhiên việc phát triển kinh doanh thực phẩm không dễ dàng với nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt đòi hỏi doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, công tác marketing, đào tạo đội ngũ bán hàng am hiểu RAT Trước hết doanh nghiệp phải chung tay phát triển trang trại người nông dân tiếp lo đầu ổn định cho bà việc xây dựng chuỗi hệ thống cửa hàng RAT, tiếp tục trì, củng cố phát triển mở rộng Để thực tốt mơ hình này, doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ đặt nhiều tiêu chí kỹ sư nơng nghiệp phải “ba cùng” với bà nông dân: ăn, làm giám sát đạo sản xuất Bộ phận giám sát gồm: chuyên gia thực địa phối hợp với quyền địa phương, bà nông dân khách hàng, làm việc chi tiết với nhóm sản xuất, yêu cầu họ thực quy trình sản xuất hữu Bộ phận tra cấp giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm hữu cơ, bà tuân thủ quy trình Khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn, thu mua cho bà con, có phòng sơ chế ruộng: đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc; tem có thơng tin nhóm, hộ sản xuất Mặt khác doanh nghiệp trọng sản xuất RAT phương pháp sản xuất RAT phương pháp kỹ thuật thủy canh, trồng rau điều kiện có thiết bị che chắn, trồng rau điều kiện ngồi đồng Thực có hiệu quả, quy trình kỹ thuật từ khâu giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản, đóng gói Xây 59 dựng thương hiệu cho RAT, tập trung đưa kỹ thuật đại vào khâu bảo quản, bao bì, đóng gói sản phẩm RAT, thiết kế nhãn hiệu gắn nhãn hiệu, phiếu bảo hành cho sản phẩm trước đưa thị trường Bên cạnh cần trọng nâng cao chất lượng sản phẩm RAT Một số doanh nghiệp Việt phát triển thị trường nông sản sạch: hệ thống thực phẩm Bác Tôm thuộc Công ty TNHH VinaGap, Công ty Cổ phần Chanh Việt, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Về phía nhà nước Hiện thực trạng thị trường thực phẩm bẩn, thực phẩm an tồn diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu Để tăng nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng, ngành chức nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp có thương hiệu, có lực sản xuất khả cung ứng nguồn hàng lớn, đủ chi phối thị trường tham gia cung cấp thực phẩm cho người dân Ngoài cần có đầu tư nhà nước xây dựng hạ tầng, trang thiết bị ban đầu (nhà lưới, hệ thống điện, hệ thống tưới, ), hỗ trợ đầu lưu thông sản phẩm; xây dựng ban hành quy trình sản xuất RAT cho loại cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương; hướng dẫn nơng dân thực chặt chẽ quy trình Chủ động hình thành liên kết ổn định doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ rau với HTX, nông dân vùng sản xuất RAT tập trung; phát triển mạng lưới tiêu thụ qua siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ gắn chứng nhận RAT với sử dụng thương hiệu nhà sản xuất Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng; kịp thời ngăn chặn việc sử dụng phân tươi, nước ô nhiễm cho rau Bên cạnh nhanh chóng đề văn có tính chất pháp lý, hướng dẫn cụ thể, đặc biệt đời sớm “quy định chung GAP sản xuất RAT Việt Nam (ViệtGAP)”, có chế phù hợp việc quy hoạch vùng sản xuất RAT địa bàn cấp nhằm giúp người dân chủ động việc đầu tư sản xuất, có chế độ ưu đãi hỗ trợ chương trình sản xuất, ứng dụng sản phẩm hữu cơ, vi sinh vào phòng trừ bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học Hỗ trợ vốn vay cho người dân sản xuất RAT, huy động nguồn vốn tự có người dân để phát triển RAT, hỗ trợ vốn cho 60 hoạt động đào tạo tập huấn kĩ thuật, tài liệu, tham quan, đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ khoa học kĩ thuật sản xuất RAT Với điều kiện gia nhập WTO, Việt Nam có nhiều thuận lợi việc xuất rau sang nước khác giới, hội để giảm thuế xuất rau, tăng khả cạnh tranh tạo điều kiện cho sản xuất phát triển Với ưu có nơng nghiệp nhiệt đới pha trộn tính chất ơn đới, thời tiết thuận lợi cho gieo trồng, gieo trồng quanh năm với chủng loại phong phú Đặc biệt giống rau nhiệt đới có điều kiện xuất sang nước EU Nắm bắt hội Việt Nam cần phải mở rộng phát triển thị trường RAT nước Về phía quyền địa phương Phát huy vai trò quyền địa phương việc thực thi vai trò quản lý nhà nước địa phương, nhận thức chưa đầy đủ nên yếu tố “nhà nước” chủ yếu coi trọng, trông chờ giúp đỡ Nhà nước Trung ương, chưa coi trọng vai trò Nhà nước địa phương, sở Chính từ nhận thức chưa đầy đủ nên quyền, nhà nước địa phương, sở chưa thực tham gia, thể vai trò, trách nhiệm thực liên kết để giúp đỡ hộ nông dân sản xuất tiêu thụ sản phẩm Chính quyền địa phương phải có hỗ trợ kịp thời cho người nơng dân từ sách sách đất đai, sách vay vốn, đầu tư mở rộng nâng cấp sở hạ tầng nông thôn Nâng cao vai trò cấp, ngành việc tuyên truyền khuyến cáo hộ dân giúp họ thấy thuận lợi việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực chủ trương, sách liên kết đến cấp, ngành địa phương hộ nơng dân, DN có gắn trách nhiệm cấp, ngành việc tổ chức thực thi sách Việc tổ chức triển khai sách liên kết cần tiến hành phân cấp cụ thể cho cấp, ngành địa phương (xã, đội) Tăng cường tra, kiểm tra đột xuất hợp tác xã, trang trại sản xuất RAT.Có chế độ đãi ngộ tốt cho cán tra để công tác đảm bảo thực minh bạch, tạo niềm tin cho người dân thực phẩm lưu hành địa bàn 61 Về phía người tiêu dùng Rau an toàn sản phẩm kiểm định qua quan sát hay sử dụng mà người tiêu dùng khó để phân biệt lựa chọn sản phẩm an toàn cho gia đình Vì để khắc phục tình trạng người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức thân, trừ sản phẩm rau không an toàn, lên án tẩy chay sản phẩm không đạt chất lượng, hay cửa hàng bán sản phẩm khơng cam kết Bên cạnh chấp nhận trả mức giá cao cho tiêu dùng rau an toàn 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Qua số liệu điều tra, tổng hợp phân tích 150 mẫu người tiêu dùng thị trường thành phố Hà Nội, nhóm xin đưa số kết luận thực trạng vấn đề thông tin không đối xứng thị trường RAT thành phố Hà Nội sau: Thu nhập người dân ngày cao, mức sống nâng lên, bên cạnh vấn đề an toàn thực phẩm ngày trọng Nhu cầu người tiêu dùng RAT ngày cao Thế người mua người bán chưa thực “gặp nhau” Người bán chưa nắm bắt hết nhu cầu người tiêu dùng Người tiêu dùng khơng biết sản phẩm có thực đảm bảo hay khơng khơng có sở để phân biệt RAT rau thường Việc tồn thông tin không đối xứng thị trường phần làm hạn chế thị trường vốn có tiềm phát triển mạnh mẽ Người tiêu dùng e dè với sản phẩm RAT phận người tiêu dùng nhiều thông tin sản phẩm không hiểu hết tầm quan trọng RAT; không thực tin tưởng vào chất lượng sản phẩm; địa điểm phân phối RAT chưa nhiều khó tiếp cận; đặc biệt mức giá RAT cao phận người tiêu dùng có thu nhập trung bình thu nhập thấp Như vậy, để phát triển thị trường RAT cần phải khắc phục trình trạng thơng tin khơng đối xứng người bán người mua Cần phổ biến sâu, rộng thông tin cho người tiêu dùng hiểu ích lợi việc sử dụng RAT Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, mở rộng mạng lưới tiêu thụ RAT Các quan chức cần có giải pháp hiệu nhằm quản lý RAT từ khâu sản xuất, phân phối đến lưu thông nhằm đảm bảo chất lượng RAT Bên cạnh đó, việc giảm giá thành RAT cần thiết để RAT đến với người dân II KIẾN NGHỊ Đối với nhà sản xuất Áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm 63 Nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng công nghệ vào sản xuất từ công nghệ sinh học, đến công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, giới hóa… cho sản xuất nơng nghiệp có suất, chất lượng cao, đầu tư lao động thấp, đạt hiệu lớn mặt kinh tế mà hài hòa thống lợi ích xã hội sinh thái mơi trường Trồng rau theo công nghệ cao trước hết việc gia tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật sản phẩm, từ việc tạo, chọn sử dụng giống có suất, chất lượng, kháng chống chịu tốt với loại dịch hại, giống lai hệ F1, gốc ghép, nuôi cấy mô; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến canh tác từ gieo trồng, bón phân, tưới nước, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế, bảo quản tiêu thụ Các kỹ thuật canh tác thực nhà lưới, nhà kính nhà màng, mặt đất, khơng lòng đất, canh tác mơi trường đất, loại giá thể khác (địa canh), môi trường nước (thủy canh) khơng khí (khí canh) Hồn tồn chủ động, điều khiển quản lý chương trình, trang thiết bị phương tiện đại việc cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu trồng theo mục tiêu suất, chất lượng mong muốn nhà sản xuất nông dân canh tác theo phương thức phải đào tạo, thực hành ứng dụng nhuần nhuyễn gọi công nhân nông nghiệp Tất yếu tố nêu mang lại giá trị cao cho sản phẩm đưa vào thị trường Bên cạnh đó, cần phải tăng chủng loại RAT, nâng cao ý thức, đạo đức việc sử dụng hóa chất độc hại Đối với hệ thống phân phối (cửa hàng RAT, siêu thị…) Mở rộng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng Xây dựng thương hiệu nhà phân phối để tạo niềm tin người tiêu dùng Đầu tư bao bì sản phẩm, bao bì cung cấp đầy đủ thơng tin nguồn gốc, thành phần, cách bảo quản… cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, phải đảm bảo hình thức rau bắt mắt, không bị héo, dập, già Tăng cường quảng bá sản phẩm biểu ngữ, áp phích…, tạo quan tâm NTD Phát triển mở thêm nhiều hội chợ nông sản để tiếp cận quảng bá 64 thương hiệu với người tiêu dùng Quan trọng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, khơng lợi ích trước mắt mà bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng, làm niềm tin người tiêu dùng Đối với ban ngành chức Cần tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin để tăng hiểu biết người dân thông qua phương tiện truyền thơng, báo chí… Đổi quy hoạch, khuyến khích xây dựng liên kết, tra, giám sát, hỗ trợ xúc tiến thương mại Hỗ trợ hình thành mơ hình HTX kiểu tạo điều kiện nâng cao lực quản trị sản xuất tiêu thụ cho tác nhân ngành hàng rau Tăng cường sở vật chất cho hệ thống chợ hệ thống bán lẻ Các quan chức cần tăng cường kiểm soát chất lượng rau sản xuất thị trường Xây dựng sách phù hợp quản lý trang bị cơng cụ kiểm tra nhanh để kiểm sốt lưu thông Kết hợp với tỉnh lân cận để kiểm sốt chất lượng RAT Về việc cơng nhận chất lượng RAT, đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp Chi cục BVTV, Sở Y Tế kiểm tra định kỳ sản phẩm RAT cấp giấy chứng nhận “An toàn vệ sinh thực phẩm” cho hộ sản xuất để củng cố niềm tin khách hàng RAT 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Cơng thơng tin điện tử Chính phủ Giáo trình Kinh tế cơng cộng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Phương Thúy, Đề tài: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng RAT người dân siêu thị địa bàn Hà Nội Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND UBND TP Hà Nội vào ngày 09 tháng năm 2012: Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 Thái Thị Bun My, Chuyên đề tốt nghiệp Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất RAT Việt Nam Website Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Website Tổng cục thống kê Website Viện nghiên cứu rau 10 Thu Hoài, 2015 Rau an toàn truy xuất tận ruộng [Ngày truy cập 20/02/2017] 11 Nguyễn Mai, 2016 Bài đầu: Thực phẩm "bẩn": Báo động đỏ [Ngày truy cập 11/03/2017] 12 Vũ Duy Thông, 2016 Bao hết bất an với rau bẩn? < http://kinhtedothi.vn/bao-giohet-bat-an-voi-rau-ban-209209.html> [Ngày truy cập 11/03/2017] 13 Hiểu Minh, 2016 Thực phẩm bẩn vào cửa hàng thực phẩm sạch: Niềm tin lung lay [Ngày truy cập 15/03/2017] Mỹ Hằng, 2017 Thị trường rau giống, cung - cầu gặp [Ngày truy cập 25/02/2017] 15 Phương Thảo – Ngọc Mai, 2016 Nghịch lý rau sạch: Nhu cầu cao, tiêu thụ khó [Ngày truy cập 25/02/2017] 16 Favri Bàn biện pháp phát triển rau an toàn [Ngày truy cập 15/03/2017] 66 17 Ánh Dương, 2016 Ứng dụng cơng nghệ cao mơ hình trồng rau đất cát [Ngày truy cập 18/03/2017] 18 Hồng Nhung, 2012 Nông nghiệp công nghệ cao: Cần giải pháp để phát triển rau [Ngày truy cập 18/03/2017] 67 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN HÀ NỘI Xin chào anh/chị! Nhóm chúng tơi đến từ lớp Kinh tế phát triển 56A, khoa Kế hoạch phát triển trường đại học Kinh tế Quốc dân Để tìm giải pháp khắc phục tình trạng thơng tin khơng đối xứng thị trường rau an tồn, chúng tơi tiến hành nghiên cứu khoa học với đề tài “Thông tin không đối xứng thị trường rau an toàn Hà Nội” Rất mong nhận hợp tác ý kiến đóng góp anh/chị để nhóm chúng tơi hồn thành tốt nghiên cứu! Chúng xin chân thành cảm ơn! Khảo sát, ngày tháng năm 2017 Thơng tin cá nhân (Anh/chị khơng điền) Họ tên: ………………………………………… Giới tính: Email: ………………………………………… Sđt: ……………………… Địa chỉ: …………………………………………… PHẦN I: Độ tuổi anh/chị? a) Dưới 25 b) Từ 25 - 30 c) Từ 30 - 45 d) Trên 45 Nghề nghiệp? a) Sinh viên b) Nhân viên văn phòng c) Kinh doanh d) Làm nông Thu nhập hàng tháng cá nhân anh/chị bao nhiêu? a) Dưới triệu b) Từ - triệu c) Từ - 15 triệu Nam / Nữ 68 d) Trên 15 triệu Anh/chị sử dụng rau an toàn chưa? a) Đã sử dụng b) Chưa sử dụng Anh/chị/gia đình bị dị ứng hay đau bụng sử dụng rau không an tồn chưa? a) Có b) Chưa Anh/chị có nhu cầu tiêu dùng rau an tồn khơng? a) Có b) Khơng c) Có khơng Theo anh/chị, tầm quan trọng rau an toàn đời sống gia đình? a) Khơng quan trọng b) Ít quan trọng c) Quan trọng d) Rất quan trọng Anh/chị sẵn sàng chi trả để mua rau an toàn tỷ lệ giữ mức giá rau an toàn gấp mức giá rau thường bao nhiêu? a) 1,3 lần b) 1,5 lần c) lần d) lần Mỗi ngày anh/chị sẵn sàng dành tiền để mua rau an toàn? a) Nhỏ 20.000 b) Từ 20.000 đến 30.000 c) Từ 30.000 đến 40.000 d) Lớn 40.000 10 Khi mua rau, anh/chị ưu tiên tiêu chí trước? a) Giá b) Chất lượng c) Mẫu mã bao bì 11 Theo anh/chị coi rau an tồn? a) Rau tươi, xanh b) Rau có chứng nhận sở sản xuất trồng theo quy trình c) Rau khơng có thuốc trừ sâu d) Rau có sâu e) Rau trồng nhà kính 12 Anh/chị tìm hiểu rau an tồn qua nguồn thơng tin nào? a) Internet b) Ti vi, đài báo c) Bạn bè, người thân d) Dựa vào kinh nghiệm mua sắm e) Qua bao bì sản phẩm Nếu chưa mua rau an tồn bỏ qua phần II chuyển đến phần III 69 PHẦN II: a) b) c) d) Tuần anh/chị mua rau an toàn lần? Nguồn rau an toàn mà anh/chị mua từ đâu? 1-2 lần 3-4 lần 5-6 lần Hàng ngày a) Cửa hàng rau an toàn b) Người quen bán giới thiệu nơi bán (có thể chợ hay cửa hàng tư hay gia đình người quen trồng cấy) c) Siêu thị d) Khơng cố định (cảm thấy rau mua) Anh/chị tin tưởng rau an toàn anh/chị mua rau an tồn phần trăm? a) 30% b) 50% c) 80% d) 95% - 100% Đánh giá anh/chị chất lượng rau an toàn so với rau thường: ……………………………………………………………………………………………… Anh/chị có cách tự nhận biết rau an tồn khơng? PHẦN III: Anh (chị) đánh giá mức độ ảnh hưởng tiêu chí sau với tin tưởng rau an tồn? 1= Rất khơng tin tưởng 3= Bình thường 2= Khơng tin tưởng 4= Tin tưởng Câ u Tiêu chí 5= Rất tin tưởng Mức độ tin tưởng 70 1 Bao bì đóng gói, mẫu mã Sự đảm bảo quyền địa phương nơi anh/chị sinh sống Uy tín cửa hàng phân phối rau an tồn Các mối quan hệ quen biết, giới thiệu Phân biệt cảm quan (mắt nhìn, tay sờ) ... mác rau, an tồn chưa quan tâm mức III Thực trạng tiêu thụ RAT địa bàn thành phố Hà Nội Thị trường Hà Nội thị trường tiêu thụ rau lớn Đặc biệt RAT hàng hóa thiết yếu người dân Tìm hiểu sâu thị trường. .. thời gian khô năm vào tháng 12, tháng Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 240C Thị trường Hà Nội đặc biệt nội thành thị trường tiêu thụ rau lớn Từ năm 1996, RAT trồng huyện ngoại thành Hà Nội, ... cầu rau toàn Thành phố Hà Nội khoảng 2.000 – 3.000 tấn/ngày, mức cung cấp rau an toàn đạt khoảng 290.000 tấn/năm Do đó, nhu cầu rau an toàn cho người dân Hà Nội thiết Trong năm qua, Hà Nội đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: KTPT56ATTKĐX trên thị trường rau an toàn hà nội, KTPT56ATTKĐX trên thị trường rau an toàn hà nội, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RAT VÀ THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAT, Những nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ RAT, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN HÀ NỘI, II. Thực trạng sản xuất RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội., III. Thực trạng tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội, Điều tra thực trạng TTKĐX trên thị trường RAT thành phố Hà Nội, Yếu tố chủ quan., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG RAT HÀ NỘI, I. Đánh giá kết quả điều tra, IV. Giải pháp khắc phục, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Đối với các ban ngành chức năng, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay