Cong nghe THCS le huy hoang THCS nguyet an ngoc lac thanh hoa

16 30 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:05

MỤC LỤC Trang A Đặt vấn đề I Thực trạng việc dạy học môn Công nghệ Thực trạng chung Thực trạng dạy môn công nghệ trường THCS Nguyệt Ấn 2.1 Đối với giáo viên 2.2 Đối với học sinh 3 Nguyên nhân hiệu chưa cao B Giải vấn đề I Các biện pháp thực Giải pháp chung 1.1 Đối với giáo viên 1.2 Đối với học sinh Giải pháp cụ thể 2.1 Đối với giáo viên a Đối với phần tìm hiểu sơ đồ nguyên lý b Vẽ sơ đồ lắp đặt …………………… 2.2 Đối với học sinh Ví dụ cụ thể II Các giải pháp tổ chức thực 11 Đối với giáo viên 11 Đối với học sinh 11 Cách thức tổ chức thực 11 Hiệu đạt sau áp dụng SKKN vào giảng dạy 11 C Kết luận kiến nghị 12 I Kết luận 12 II Kiến nghị, đề xuất 13 Tài liệu tham khảo 14 Các sơ đồ lắp đặt môn Công nghệ 14 Một số chữ viết tắt ……………………… 16 -1- A ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung Ương khóa XI ban hành nghị số 29-NQ/TƯ “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG U CẦU CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" Một nội dung mà nghị nêu là: “ Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Hồn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thơng tảng, đáp ứng u cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thơng có chất lượng Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực giáo dục bắt buộc năm từ sau năm 2020.” Nghị vấn đề thực trạng giáo dục “Tuy nhiên, chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Hệ thống giáo dục đào tạo thiếu liên thơng trình độ phương thức giáo dục, đào tạo; nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động; chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra đánh giá kết lạc hậu, thiếu thực chất.” Nghị nêu rõ “Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng” Là giáo viên công tác vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số với nhiều đối tượng sách Tơi ln trăn trở để góp phần vào việc thực thắng lợi nghị đề Năm học 2017-2018 nhà trường phân công giảng dạy môn Công nghệ lớp mô đun Lắp đặt mạng điện nhà; Sau nhiều năm giảng dạy thực tế thân nhận thấy học sinh thiếu yếu kỹ thực hành thực tế Đặc biệt kỹ vẽ sơ đồ lắp đặt, học sinh yếu trí tưởng tượng, bố trí thiết bị điện điện chưa khoa học, hình vẽ thiếu, khơng ký hiệu Để góp phần giáo dục kỹ sống cho học sinh, mạnh dạn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “ Lồng ghép văn thơ vào giảng dạy để nâng cao kỹ vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cho học sinh lớp trường THCS Nguyệt Ấn” thuộc môn Công nghệ mô đun Lắp đặt mạng điện nhà -2- I THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC MÔN CƠNG NGHỆ LỚP 9: Thực trạng chung: Mơn Cơng nghệ mô đun “Lắp đặt mạng điện nhà” thiết kế theo hình thức mơ đun nghề cụ thể, thời lượng thực hành cao; đảm bảo tính liên thông, kế thừa từ môn nghề phổ thông (Điện dân dụng) lớp Việc dạy học có tính chất đặc thù riêng, đánh giá chất lượng dạy học chủ yếu thông qua thực hành, thông qua sản phẩm học sinh thực Hiện nay, việc tổ chức thực hình thức hoạt động học tập chưa đa dạng, phong phú, chưa bám sát với điều kiện cụ thể trường Hình thức tổ chức dạy học truyền thống chưa tạo hội điều kiện cho học sinh tham gia cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào trình khám phá, phát đề xuất, lĩnh hội kiến thức Chưa khai thác vốn kinh nghiệm học sinh, chưa khai thác phát triển hết lực, tiềm học sinh Phương pháp Dạy học môn Công nghệ chưa hợp lí, hiệu linh hoạt phù hợp với đặc trưng mơn học, cấp học; nội dung tính chất học; đặc điểm trình độ học sinh; thời lượng dạy học điều kiện dạy học cụ thể trường, địa phương Thực trạng dạy học môn Công nghệ lớp trường THCS Nguyệt Ấn: 2.1 Đối với giáo viên: Thiết bị phục vụ cho dạy thực hành thiếu nhiều, không đáp ứng yêu cầu môn học Vì khơng gây hứng thú cho học sinh việc học tập Dạy học theo phân phối chương trình, chưa thực trú trọng đến việc đào sâu nghiên cứu để nâng cao hiệu dạy Các tài liệu tham khảo sơ sài, chưa đáp ứng việc tự học nâng cao trình độ giáo viên Giáo viên phải chủ động tự lắp đặt máy chiếu, chiếu lớp Giáo viên lên lớp theo trình tự, đặc thù mơn học khơ cứng nên thiếu hút 2.2 Đối với học sinh: Học sinh chưa ý thức vấn đề định hướng nghề nghiệp, mang nặng tâm lí coi mơn Cơng Nghệ mơn học phụ Điều kiện vật chất nghèo nàn, thiếu thốn Nhiều học sinh em gia đình làm nghề nơng nghệp, lâm nghiệp túy, ý thức tiếp cận, lĩnh hội tri thức khoa học kỹ thuật chưa hứng thú Mơn học khơ cứng đơn điệu góp phần vào nhàm chán học sinh tham gia học tập Thực tế khảo sát trường THCS Nguyệt Ấn năm học 2016-2017 qua đánh giá việc thiết kế, vẽ sơ đồ lắp đặt thực hành sau: Giỏi Khá TB Chưa đạt Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 9A1 41 28 68.3 22.0 9.8 0.0 9A2 36 15 41.7 13 36.1 22.2 0.0 9A3 44 18.2 18 40.9 18 40.9 0.0 Tổng 121 51 42.1 40 33.1 30 24.8 0.0 -3- Nguyên nhân hiệu chưa cao: Học sinh chưa biết lập kế hoạch làm việc đặc biệt kỹ vẽ sơ đồ lắp đặt Chưa phát triển trí tưởng tượng, xếp thiết bị điện hợp lý Đa số học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt mang tính chép, khơng sử dụng sơ đồ nguyên lý làm Không vẽ theo bước hướng dẫn, vẽ ký hiệu thiết bị điện không sai thiếu Thiết bị, đồ dùng dạy thực hành thiếu, trang thiết bị cấp hư hỏng gần hết Giáo viên thực dạy học phải tận dụng trang thiết bị dạy học môn Nghề phổ thông (Điện dân dụng) lớp B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Giải pháp chung: 1.1 Đối với giáo viên: Giáo viên cần phải linh hoạt thời lượng lên lớp Chú trọng việc rèn luyện học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt dựa sơ đồ nguyên lý Hướng dẫn cụ thể học sinh vẽ đúng, đủ ký hiệu thiết bị điện Vận dụng đa dạng tình từ thực tế đời sống vào giảng để khắc sâu bước vẽ sơ đồ lắp đặt Lồng ghép văn thơ vào dạy để hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt theo trình tự nhằm mục đích tránh việc học sinh thụ động vẽ theo lối coppy dễ dãn đến vẽ sai, sót ký hiệu Sử dụng, khai thác tối da kênh hình sách giáo khoa, đặc biệt kênh hình mạng Internet Khơi gợi trí tưởng tượng học sinh, khuyến khích học sinh tự sáng tạo việc bố trí, thiết kế mạch điện 1.2: Đối với học sinh: Vận dụng tối đa kiến thức học môn Công nghệ lớp 8, môn Nghề phổ thông điện dân dụng Sử dụng sơ đồ nguyên lý làm để thiết kế vẽ sơ đồ lắp đặt Rèn luyện việc vẽ ký hiệu yêu cầu Sẵn sàng tiếp cận khoa học công nghệ, ln ý thức tinh thần cơng nghiệp hóa đại hóa Tích cực, chủ động sáng tạo lĩnh hội tri thức khoa học, nâng cao tinh thần ham học hỏi tìm tòi khám phá Phát huy tối đa tiềm năng, lực thân Chuẩn bị đầy đủ, tự làm đồ dùng học tập Giải pháp cụ thể: 2.1: Đối với Giáo viên Từ thực tế dạy học môn Công nghệ Mô đun “Lắp đặt mạng điện nhà” năm học 2017-2018 thân mạnh dạn áp dụng số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kỹ vẽ sơ đồ lắp đặt cho học sinh sau: -4- a Đối với phần tìm hiểu sơ đồ ngun lý: Tơi kết hợp ứng dụng, khai thác phầm mềm cá sấu điện tử vào trực tiếp giảng dạy lớp Từ sơ đồ nguyên lý, mời học sinh phân tích nguyên lý làm việc mạch điện để từ học sinh hiểu sâu chức thiết bị điện mạch điện; nhớ số lượng thiết bị điện Hình thành ý tưởng xếp thiết bị điện bảng điện khoa học, hợp lý Qua sơ đồ học sinh thấy lựa chọn thiết bị, đồ dùng phải phù hợp với thông số kĩ thuật Các phần tử mạch điện có quan hệ điện với rõ ràng Mặt khác thơng qua việc tìm hiểu sơ đồ ngun lý học sinh nâng cao kĩ phân tích để làm cho việc thiết kế sơ đồ lắp đặt O A O A -5- O A O A b Vẽ sơ đồ lắp đặt: Nội dung quan trọng việc hình thành kĩ vẽ sơ đồ lắp đặt cho học sinh Trước hết, giáo viên phải hướng dẫn học sinh vẽ theo trình tự bước học, yêu cầu học sinh vẽ nội dung theo bước Từ sơ đồ lắp đặt, học sinh dần hình dung cơng việc cần làm việc lựa chọn dụng cụ, chuẩn bị thiết bị điện Đảm bảo vẽ sơ đồ lắp đặt phải thực bước theo hướng dẫn nội dung TH Lăp mạch điện bảng điện Giáo viên hướng dẫn cụ thể bước phải thị phạm cho học sinh Yêu cầu học sinh bước Ứng dụng vẽ sơ đồ mạch điện trình chiếu power point để thể cụ thể bước Trong việc vẽ sơ đồ lắp đặt Giáo viên thể bước vẽ sơ đồ theo trình tự Việc thiết kế mạch điện phải đảm bảo yêu cầu Cách bố trí thiết bị điện bảng điện, cách bố trí bóng đèn cách phù hợp Mạch điện đảm bảo thơng mạch hoạt động -6- Vận dụng linh hoạt tình thực tế vào giảng Lồng ghép văn thơ vào giảng dạy cho học bớt khô cứng mà học sinh dễ thuộc Bản thân tự sáng tác thơ “Vẽ sơ đồ lắp đặt” để giúp học sinh hứng thú học tập dễ dàng thực bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện Bài thơ vẽ sơ đồ lắp đặt: Dây nguồn mạch điện ta O A nha Bước vẽ bóng nhà Bố trí bảng điện phần thơ Bước khơng khó Phải xem ngun lý sơ đồ có chi Đem hết thiết bị Xếp vào bảng điện đủ đầy Bước bước dây Vẽ theo nguyên lý đủ đầy khó chi Từ dây pha qua cầu chì Đi theo nguyên lý nhớ gọn gàng Sơ đồ vừa đẹp vừa sang Điểm 10 ta đạt đàng hoàng vui ghê 2.2 Đối với học sinh: Học sinh chủ động sáng tạo theo quan điểm cá nhân nhiên phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu học Thực vẽ sơ đồ lắp đặt ký hiệu, bước; bố trí thiết bị điện bảng điện đầy đủ, khoa học, hợp lý Hình thành thói quen làm việc hợp tác nhóm nhỏ có hiệu quả, có tác phong cơng nghiệp -7- Ví dụ cụ thể: Ngày 18 tháng 11 năm 2017 Tuần 12: Tiết 11: Bài 6: Thực hành: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN I MỤC TIÊU: Dạy xong Giáo viên cần làm cho Học sinh đạt được:  Hiểu qui trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện  Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện  Lắp đặt mạch điện bảng điện gồm cầu chì, cơng tắc hai cực điều khiển bóng đèn, ổ lấy điện qui trình yêu cầu kĩ thuật  Làm việc nghiêm túc, khoa học đảm bảo an toàn điện II CHUẨN BỊ: 2.1 Chuẩn bị Giáo viên:  Bộ dụng cụ, thiết bị điện  Các loại vật liệu  Bảng điện mẫu 2.2Chuẩn bị Học sinh:  Kìm, dao nhỏ, tua vít  Bảng điện, cơng tắc hai cực, bóng đèn, ổ điện, băng cách điện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: ổn định lớp giới thiệu mục tiêu học Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung trình tự thực hành Hoạt động GV Hoạt động HS - GV hướng dẫn Học sinh quan sát mạng - Học sinh quan sát theo hướng dẫn điện lớp học Giáo viên - Trên bảng điện gồm có thiết bị - Học sinh trả lời điện gì? Chức chúng? - Học sinh khác nhận xét - Bảng điện lớp học bảng điện - Học sinh trả lời hay bảng điện nhánh? - Trên bảng điện nhà em có - Học sinh nhớ lại trả lời thiết bị điện gì? Em mô tả lại Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện -8- Hoạt động GV Hoạt động HS - Giáo viên hướng dẫn Học sinh vẽ sơ Vẽ sơ đồ nguyên lý đồ nguyên lý bảng điện gồm cầu A chì, ổ điện, công tắc cực điều O khiển đèn theo qui trình: Nguồn TB bảo vệ TB điều khiển TB tiêu thụ Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt theo sơ đồ nguyên lý Nhắc Học sinh trước vẽ cần xác định số yếu tố Vẽ quy ước ký hiệu: Hai dây nối nhau: Công tắc Ổ điện Hai dây chéo nhau, khơng nối: Ổ điện: Cơng tắc: Bóng đèn: Cầu chì: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt theo qui trình Giáo viên Đọc thơ Vẽ sơ đồ lắp đặt để giới thiệu cho học sinh bước vẽ sơ đồ lắp đặt thơ + Xác định đường dây nguồn GV bắt đầu đọc hai câu thơ: Dây nguồn mạch điện ta O A nha Bóng đèn Cầu chì + Xác định đường dây nguồn O A Yêu cầu học sinh vẽ hai đường dây nguồn (chú ý phải có ký hiệu O-A) + Xác định vị trí lắp bảng điện, Đồ dùng điện GV Tiếp tục đọc hai câu thơ: Bước vẽ bóng nhà Bố trí bảng điện phần thơ u cầu học sinh bố trí vị trí đặt bảng điện, bóng đèn + Xác định vị trí lắp bảng điện, Đồ dùng điện O A -9- Hoạt động 4: Tìm hiểu qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nêu qui trình giải thích kĩ + Bước 1: Vạch dấu công đoạn + Bước 2: Khoan lỗ BĐ Hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ bước + Bước 3: Nối dây TBĐ BĐ + Bước 4: Lắp TBĐ vào BĐ + Bước 5: Kiểm tra ( Dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc) Hoạt động 5: Tổng kết  Giáo viên tổng kết học, củng cố kiến thức  Giáo viên nhắc nhở học sinh nhà chuẩn bị cho tiết sau thực hành Rút kinh nghiệm dạy: II CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với giáo viên: Các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học để đạt thành cơng cần phải tn thủ việc chuẩn bị thật kĩ trước lên lớp Theo cá nhân tôi, trước lên lớp giáo viên cần ý đến vấn đề sau: - Xác định trọng tâm dạy, bám sát chuẩn kiến thức kĩ - Nghiên cứu thật kĩ nội dung chương trình SGK, SGV - Sưu tầm tài liệu hỗ trợ, tham khảo tài liệu liên quan - Vẽ thiết kế trước sơ đồ lắp đặt phần mềm cá sấu (FreeRapid-0.83u1) - Thiết kế sơ đồ lắp đặt vẽ trình tự phần mềm trình chiếu power point Vận dụng đọc thơ Vẽ sơ đồ lắp đặt theo tuần tực bước tiến hành Sau học yêu cầu học sinh ghi nhớ, thuộc lòng thơ Đối với học sinh: Nâng cao tinh thần hoạt động nhóm Chủ động làm việc phối hợp với thành viên nhóm làm việc qui trình, đảm bảo theo yêu cầu giáo viên Tích cực, sáng tạo làm việc nhiều tình khác nhau, theo nhiều mơ hình khác Chủ động việc lập kế hoạch làm việc thân Có ý thức làm việc, học tập theo tinh thần công nghiệp hóa – đại hóa Cách thức tổ chức thực hiện: Đối với kiểu cụ thể, giáo viên cần vận dụng linh hoạt, hợp lí để dạy đạt hiệu cao Đối với phần tìm hiểu sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp đặt - 10 - giáo viên cần ứng dụng thật nhiều công nghệ thông tin vào dạy học, kết hợp phần mềm hỗ trợ để làm sáng tỏ giả thiết, tình xảy Sáng tạo PPDH phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực, tự giác học sinh Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, lực tự học, tự nghiên cứu; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập Dạy học thể mối quan hệ tích cực giáo viên học sinh, học sinh với học sinh; tiến hành thông qua việc tổ chức hoạt động học tập học sinh, kết hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, làm việc theo nhóm Dạy học trọng đến việc rèn luyện kĩ năng, lực hành động, vận dụng kiến thức, tăng cường thực hành gắn việc học với thực tiễn sống Hiệu đạt sau áp dụng SKKN vào giảng dạy: Sau áp dụng SKKN vào thực tế giảng dạy trường THCS Nguyệt Ấn năm học 2017-2018 thu kết sau: Giỏi Khá TB Chưa đạt Lớp Số HS SL % SL % SL % SL % 9A1 44 31 70.5 12 27.3 2.3 0.0 9A2 42 17 40.5 20 47.6 11.9 0.0 9A3 43 15 34.9 21 48.8 16.3 0.0 Tổng 129 63 48.8 53 41.1 13 10.1 0.0 So sánh kết trước sau áp dụng SKKN: Giỏi Khá TB Chưa đạt Số Năm học SL % SL % SL % SL % HS 2016-2017 121 51 42.1 40 33.1 30 24.8 0.0 2017-2018 129 63 48.8 53 41.1 13 10.1 0.0 Từ bảng so sánh ta thấy hiệu việc áp dụng SKKN tăng lên rõ rệt Chất lượng học sinh khá, giỏi tăng so với trước áp dụng SKKN điều minh chứng hiệu SKKN C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận: Trong mô đun Lắp đặt mạng điện nhà việc thiết kế sơ đồ lắp đặt mạch điện quan trọng Từ sơ đồ lắp đặt để làm sở để lắp đặt mạch điện thực tế Nếu sơ đồ lắp đặt thiết kế đầy đủ, hợp lý kỹ thuật mạch điện hoạt động tốt Với việc áp dụng SKKN “Lồng ghép văn thơ vào giảng dạy để nâng cao kỹ vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện” giúp học sinh hình thành thói quen làm việc khoa học, trình tự; phát huy tính sáng tạo thiết kế mạch điện phù hợp với thực tế sử dụng Mặt khác giảng bớt phần khô cúng, lôi hơn, khơng bị gò bó tính cứng nhắc môn học - 11 - Thực tế để đạt kết cao đòi hỏi giáo viên cần phải thực có chuẩn bị thật kỹ trước tiến hành giảng Giáo viên phải thật sử dụng máy chiếu thành thạo, ứng dụng phần mềm tin học linh hoạt Trong hoạt động dạy học Giáo viên kết hợp linh hoạt hoạt động dạy học, khơng ứng dụng power point mà kết hợp phần mềm cá sấu điện tử Xác định rõ hoạt động cần thiết Khi sử dụng phần mềm Cá sấu, cần sử dụng power point Nếu giáo viên không chuẩn bị kĩ dễ dẫn đến giảng không thực hết tiết học Bản thân dạy thường xuyên sử dụng phần mềm Cá sấu điện tử (croccodile) phân tích sơ đồ nguyên lý thấy học sinh hiểu rõ nguyên lí hoạt động, số liệu mạch điện Các tình xảy cố kĩ thuật để từ học sinh vận dụng sơ đồ nguyên lý để xây dựng sơ đồ lắp đặt phù hợp Đối với phần Vẽ sơ đồ lắp đặt sử dụng ứng dụng Power point kết hợp với thơ “Vẽ sơ đồ lắp đặt” để hướng dẫn học sinh vẽ trình tự, ký hiệu thiết bị điện mạch điện Lưu ý sử dụng ứng dụng Power point vào thiết kế sơ đồ lắp đặt yêu cầu phải lựa chọn hiệu ứng thật chuẩn, thật phù hợp hiệu đạt Đối với học sinh cần nâng cao lực phân tích, đánh giá khả vận dụng sáng tạo Phát huy trí tưởng tượng để bố trí thiết bị điện bảng điện thật khoa học, hợp lý đặt biệt phải phù hợp với thực tế Chủ động việc lĩnh hội tri thức Biết phân tích sơ đồ nguyên lý để vẽ sơ đồ lắp đặt Hình thành thói quen làm việc khoa học, trình tự II Kiến nghị, đề xuất: Để áp dụng SKKN thành công vào dạy học yêu cầu giáo viên phải thực thành thạo việc sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Mặt khác trang thiết bị dạy học phải đáp ứng yêu cầu dạy, máy tính phải có cấu hình cao, phòng học phải đáp ứng không gian lắp đặt máy chiếu, chiếu phù hợp Vì đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho lắp đặt máy chiếu, chiếu đến phòng học để giáo viên tiết kiệm thời gian di chuyển máy, lắp đặt máy lớp tiết học Mua sắm thêm laptop có cấu hình cao để cài đặt phần mềm cá sấu điện tử (croccodile) Các cụm chuyên môn thường xuyên tổ chức giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phổ biến phương pháp hay, giảng hay để giáo viên trau dồi thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học Trên kinh nghiệm nhỏ mà áp dụng giảng dạy thực tế trường THCS Nguyệt Ấ Rất mong đóng góp thầy, cô giáo, đồng nghiệp để công việc giảng dạy ngày đạt hiệu cao XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 15 tháng năm 2018 - 12 - Tôi xin cam kết đề tài thân tự nghiên cứu, không coppy người khác lấy từ nguồn Internet Tác giả Huy Hoàng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Công nghệ Mô đun Lắp đặt mạng điện nhà - Phần mềm cá sấu FreeRapid-0.83u1 - Các hiệu ứng ứng dụng power point CÁC SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Sơ đồ lắp đặt - Mạch điện bảng điện: - 13 - Sơ đồ lắp đặt – Mạch điện đèn ống huỳnh quang: Sơ đồ lắp đặt – Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Sơ đồ lắp đặt – Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển đèn - 14 - Sơ đồ lắp đặt 10 – Mạch điện công tắc ba cực điều khiển hai đèn - 15 - MỘT SỐ CHỮ VIẾT TẮT ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm PPDH: Phương pháp dạy học PTDH: Phương tiện dạy học GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK, SGV: Sách giáo khoa, Sách giáo viên NQ/TƯ: Nghị Trung ương - 16 - ... Hoạt động HS - GV hướng dẫn Học sinh quan sát mạng - Học sinh quan sát theo hướng dẫn điện lớp học Giáo viên - Trên bảng điện gồm có thiết bị - Học sinh trả lời điện gì? Chức chúng? - Học sinh... khác lấy từ nguồn Internet Tác giả Lê Huy Hoàng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Công nghệ Mô đun Lắp đặt mạng điện nhà - Phần mềm cá sấu FreeRapid-0.83u1 - Các hiệu ứng ứng dụng power point... dùng điện O A -9 - Hoạt động 4: Tìm hiểu qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nêu qui trình giải thích kĩ + Bước 1: Vạch dấu công đoạn + Bước 2: Khoan lỗ BĐ Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe THCS le huy hoang THCS nguyet an ngoc lac thanh hoa, Cong nghe THCS le huy hoang THCS nguyet an ngoc lac thanh hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay