De 6018

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch LUYỆN ĐỀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 60 Ngày 01 tháng năm 2018 Câu 1: Có bìa ghi chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUYÊN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA” Một người xếp ngẫu nhiên bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA” A 1 B 25 5040 C 24 D 13 � � � � � � cos �x  � cos �  x � Khi đặt t  cos �  x �, phương trình cho trở thành � 3� �6 � �6 � Câu 2: Cho phương trình phương trình đây? A 4t  8t   B 4t  8t   C 4t  8t   D 4t  8t   Câu 3: Trong hàm sau đây, hàm số không nghịch biến � x � � A y   x  x  x B y  4 x  cos x C y   D y  � �2 3� � x 1 � � Câu 4: Với hai số thực dương a, b tùy ý A a  b log B a  36b C log 5log a  log b  Khẳng định khẳng định đúng?  log 2a  3b  D a  b log Câu 5: Quả bóng đá dùng thi đấu giải bóng đá Việt Nam tổ chức có chu vi thiết diện qua tâm 68.5(cm) Quả bóng ghép nối miếng da hình lục giác màu trắng đen, miếng có diện tích 49.83  xm  Hỏi cần miếng da để làm bóng trên? A �40 (miếng da) B y Câu 6: Cho hàm số có A b   a �20 (miếng da) �35 (miếng da) D �30 (miếng da) ax  b đồ thị hình Khẳng định đúng? x 1 B  b  a Câu 7: Cho hai hàm số C C b  a  D  a  b f  x   log x, g  x   x Xét mệnh đề sau: (I) Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng yx (III) Đồ thị hai hàm số cắt điểm (II) Tập xác định hai hàm số � (IV) Hai hàm số đồng biến tập xác định Có mệnh đề mệnh đề A B C D Câu 8: Cho hình lập phương có cạnh 40cm hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện hình lập phương Gọi S1 , S2 diện tích tồn phần hình lập phương diện tích tồn phần hình trụ Tính A S   2400    Câu 9: Kí hiệu B S  S1  S  cm  S  2400     C S  2400   3  D S   2400  3  Z nghiệm phức có phần thực âm phần ảo dương phương trình z  z  10  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  i 2017 z0 ? A M  3; 1 B M  3;1 C M  3;1 D M  3; 1 Câu 10: Tính tổng S nghiệm phương trình  cos x    sin  cos x    khoảng  0; 2  Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch S A 11 C S  5 B S  4 Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho D S 7 uuu r r r r OA  2i  j  2k , B  2; 2;0  C  4;1; 1 Trên mặt phẳng (Oxz), điểm cách ba điểm A, B, C �3 � M � ;0; � �4 � A B Câu 12: Đồ thị hàm số �3 1 � �3 1 � �3 � N � ; 0; � C P � ;0; � D Q � ;0; � � � 2� �4 �4 �4 y  x  x  2ax  b có điểm cực tiểu A  2; 2  Khi a  b  ? A B C – D – Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hai mặt bên (SAB) (SAD) vng góc với mặt đáy Biết góc hai mặt phẳng (SCD) (ABCD) 450 Gọi V1 ,V2 thể tích khối chóp S.AHK S.ACD với H;K trung điểm SC SD Tính độ dài đường cao khối chóp S.ABCD tỉ số A h  a; k  B Câu 14: Cho hàm số A h  a; k  C h  2a; k  h  2a; k  D k V1 V2 f  x   ln  x  x   Tìm giá trị x để f '  x   x �1 B x0 x 1 C D x �e ax  x �0 � � x Câu 15: Cho hàm số f  x   � Tìm giá trị a để hàm số liên tục x0  �1 x  �2 A a 1 B Câu 16: Cho hàm số a C a  1 D a y  f  x  xác định, liên tục �\  1 có bảng biến thiên sau x y' � + 0 - � y - + � � � 27 � Tìm điều kiện m để phương trình f  x   m có nghiệm phân biệt.A m  B m  C  m  Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng d:  P  : x  y  x  10  27 27 D m  4 đường thẳng x  y 1 z 1   Đường thẳng Δ cắt (P) d M N cho A(1;3;2) trung điểm MN Tính độ dài đoạn 1 MN A MN  33 B MN  26,5 C MN  16,5 n Câu 18: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển A 165 B 238 C 485 D 525 D MN  33 � � �x x  �, với x  , biết Cn  Cn  44 x � � Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch F  x    x  ax  b  e  x f  x     x  x   e  x Tìm a b để F  x  nguyên hàm Câu 19: Cho hai hàm số hàm số f  x A a  1, b  7 B a  1, b  7 C a  1, b  AA '  Câu 20: ] Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a, lên (ABC) trung điểm BC Tính thể tích V khối lăng trụ A V a B D a  1, b  3a Biết hình chiếu vng góc A' 3a 2a 3 C V  D V  a V �3  x x  � � Câu 21: Cho hàm số f  x   � Khẳng định sai? � x �1 �x A Hàm số f  x  liên tục x  C Hàm số f  x  liên tục có đạo hàm x  D Hàm số f  x  khơng có đạo hàm x  Câu 22: Biết đường thẳng độ điểm Tìm f  x  có đạo hàm x  x3 x2 y  x cắt đồ thị hàm số y    x điểm nhất; ký hiệu  x0 ; y0  tọa 24 y0 A y0  Câu 23: Cho cấp số cộng B Hàm số 13 12  un  B gọi y0  12 13 y0   C D S n tổng n số hạng Biết S7  77 S12  192 Tìm số hạng tổng quát un cấp số cộng A un   4n B un   2n C un Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm   3n D un   5n A  1; 2; 4  , B  1; 3;1 , C  2; 2;3 Tính đường kính l mặt cầu (S) qua ba điểm có tâm nằm mặt phẳng (Oxy) A Câu 25: Đồ thị hàm số f  x  x  x  x  3x Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn  C  :  x  m y0  2 l  13 B l  41 C l  26 D l  11 có đường tiệm 2cận ngang ? A B  C ' : x  y   m  1 y  x  12  m  C D   y    vectơ phép tịnh tiến biến (C) thành (C’) ? r r r r A v   2;1 B v   2;1 C v   1;  D v   2; 1 2 Câu 27: Người thợ gia công sở chất lượng cao X cắt miến tơn hình tròn với bán kính 60cm thành ba miếng hình quạt Sau người thợ quấn hàn ba miếng tơn để ba phễu hình nón Hỏi thể tích V phễu bao nhiêu? A V  16000 lít B V  16 2 lít C V 16000 2 lít D V  160 2 lít Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 28: Cho hàm số f  x   x  x  x  có đồ thị (C) Có tiếp tuyến đồ thị (C) điểm thuộc đồ thị (C) có hồnh độ nghiệm phương trình f '  x   x f ''  x    A B C D Câu 29: Ông An muốn xây bể chứa nước lớn dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể 500000 đồng/ 288cm3 Đáy bể m Nếu ông An biết xác định kích thước bể hợp lí chi phí th nhân cơng thấp Hỏi ơng An trả chi phí thấp để xây dựng bể bao nhiêu? A 108 triệu đồng B 54 triệu đồng C 168 triệu đồng D 90 triệu đồng Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng điểm thuộc d cho AH có độ dài nhỏ Tính Câu 31: Cho hàm số d: x 1 y  z 1   , A  2;1;  Gọi H  a; b; c  1 T  a  b3  c A T 8 B T  62 C T  13 D T  f  x   5x.82 x Khẳng định sau khẳng định sai? A f  x  �1 � x log  2.x �0 B f  x  �1 � x  x log �0 C f  x  �1 � x log  x �0 D f  x  �1 � x log  x �0 Câu 32: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh a Tính diện tích S mặt cầu qua đỉnh hình lăng trụ A S 49 a 144 B S 7a S C f  x   x  x  m  có giá trị cực trị trái dấu? Câu 33: Có giá trị nguyên m để hàm số A B C 7 a 49a D S  144 D f  x  dx  2; Câu 34: Cho hàm số f  x  liên tục � có � A I B I 4 C I D f  x  dx  Tính I  � A d 2a 11 B d 2a 33 C d 8a 33 D A a  b  d 8a 11 log x  log y  log  x  y  B a  b  11 Câu 37: Tính diện tích S hình phẳng (H) giới hạn đường cong A S 343 12 B S 793 C S 397 D S �� 0; A m  3 � � 2� � B x a  b , với a, b hai số  y C a  b  D a  b  y   x  12 x y   x 937 12 Câu 38: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng đoạn a Gọi O tâm đáy ABC, d1 d khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) Tính d  d1  d Câu 36: Gọi x, y số thực dương thỏa mãn điều kiện nguyên dương Tính a  b �f  x   dx 1 i6 Câu 35: Cho hình chóp tam giác S.ABC có độ dài cạnh đáy a, cạnh bên khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) m �0 C m �3 y  sin x  3cos x  m sin x  biến D m0 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 39: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số Tính giá trị T m.M A T B T C T  T  D 3� x  tập D   �; 1 �� 1; �  � � 2� x2 y ABS  600 , đường phân giác ABS cắt SA điểm I Vẽ nửa đường tròn tâm I Câu 40: Cho tam giác SAB vng A, bán kính IA (như hình vẽ) Cho SAB nửa đường tròn quay quanh SA tạo nên khối cầu khối nón tích tương ứng A V1 ,V2 Khẳng định đúng? 4V1  9V2 9V1  4V2 B C V1  3V2 D 2V1  3V2 k Câu 41: Tìm tất giá trị thực tham số k để có  x  1 dx  lim � x �0 A k 1 � � k 2 � B k 1 � � k  2 � C k  1 � � k  2 � D k  1 � � k 2 � y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị tạo thành tam Câu 42: Có giá tri thực tham số m để đồ thị hàm số giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp chúng 1? A B tích A C D S1 Nối trung điểm A1 , B1 , C1 , D1 theo thứ tự cạnh AB, BC, Câu 43: Một hình vng ABCD có cạnh AB  a, diện tích CD, DA ta hình vng thứ hai x 1 1 x A1B1C1 D1 có diện tích S Tiếp tục ta hình vng thứ ba A2 B2C2 D2 có diện S3 tiếp tục thế, ta diện tích S , S5 , Tính S  S1  S  S3   S100 S 2100  299 a S B a  2100  1 299 C S a  2100  1 299 Câu 44: Tìm giá trị thực tham số m để bất phương trình x � �;0  A m  B m2 C D  S a  299  1 299  log 0,02 log  3x  1  log 0,02 m có nghiệm với  m  D m �1 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3;2;1) Mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz điểm A, B, C không trùng với gốc tọa độ cho M trực tâm tam giác ABC Trong mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng (P) A x  y  z  14  Câu 46: Cho số phức B x  y  3z   C Câu 47: Biết D 2x  y  z   z  a  bi  a, b �� Biết tập hợp điểm A biểu diễn hình học số phức z đường tròn (C) có tâm I(4;3) bán kính R  Đặt M giá trị lớn nhất, m giá trị nhỏ M  m  48 x  y  z  14  C F  4a  3b  Tính giá trị M + m A M  m  63 B M  m  50 D M  m  41 �4 x  x  � x1 , x2 , hai nghiệm phương trình log � � x   x x1  x2  a  b với a, b � 2x � hai số nguyên dương Tính a  b A a  b  16  B a  b  11 C a  b  14 D a  b  13  Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  : x  y  z  ax  by  cz  d  có bán kính �x   t � R  19 , đường thẳng d : �y  2  4t mặt phẳng  P  : 3x  y  3z   Trong số  a; b; c; d  theo thứ tự �z  1  4t � đây, số thỏa mãn a  b  c  d  43 , đồng thời tâm I (S) thuộc đường thẳng d (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P)? A  6; 12; 14;75 Câu 49: Đặt A B  6;10; 20;7 C  10; 4; 2; 47 D  3;5;6; 29 f  n    n  n  1  Xét dãy số  un  cho un  lim n un  B lim n un  f  1 f  3 f   f  2n  1 Tính lim n un f   f   f   f  2n  1 C lim n un  D lim n un  a � dx ba �f  x  f  a  x    Câu 50: Cho f  x  hàm liên tục đoạn  0; a  thỏa mãn � � , b, c 1 f  x c �f  x   0, x � 0; a  hai số nguyên dương A  11; 22  B b phân số tối giản Khi b  c có giá trị thuộc khoảng đây? c  0;9  C  7; 21 D  2017; 2020  Đáp án 1-B 11-C 21-D 31-A 41-D 2-A 12-B 22-A 32-C 42-B 3-C 13-A 23-B 33-D 43-C 4-B 14-C 24-C 34-B 44-D 5-D 15-B 25-D 35-C 45-D 6-C 16-D 26-A 36-A 46-B 7-A 17-C 27-B 37-D 47-C 8-B 18-A 28-A 38-B 48-A 9-C 19-B 29-A 39-C 49-D 10-B 20-C 30-B 40-B 50-B
- Xem thêm -

Xem thêm: De 6018 , De 6018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay