TO TRINH THAY DOI THIET ke01

3 37 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:48

côngty tnhh nam cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt xd th trung thiên Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/TTr-TT Đồng Hới, ngày tháng năm 2018 Tờ TRìNH V vic iu chnh thit k thi công xin thay đổi nguồn cung cấp vật liệu thuộc dự án: Tạo quỹ đất khu dân cư phía đơng đường Phùng Hưng – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới ;gói thầu xâylắp số 11: cấp nước ,thốt nước v cõy xanh Kính gửi: - Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc sở Tài nguyên Môi trờng Quảng B×nh - Ban QLDA ĐTXD cơng trình DD&CN tỉnh Quảng Bình - C«ng ty TNHH TVXD Phó Hng - C«ng ty CP TV§T&XD 2-9 - Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng - Căn Hợp đồng XD số: 67/2017/ HĐXL ngày 12/10/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất Công ty TNHH XD TH Trung Thiªn vỊ viƯc giao nhËn gãi thầu xây lắp số 11: Cấp nớc, thoát nớc c©y xanh - Thực triển khai dự án Tạo quỹ đất khu dân cư phía đơng đường Phùng Hưng – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới, phê duyệt đầu tư Quyết định số 144/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ngày 17/01/2017.Thiết kế thi cơng, tổng dự tốn phê duyệt theo định số 61/QĐ-PTQĐ ngày 1/8/2017 Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc sở Tài nguyên Môi trờng Quảng Bình Trong quỏ trỡnh thi cụng hng mục cấp nước ,phần ống gang dẻo qua đường lu lèn đường đạt độ chặt k>=0.95 nên ống gang dẻo sẻ bị biến dạng ,mối nối ống gang dẻo ống Upvc liên kết không khớp tạo khe hở nhỏ Nguyên nhân gây khó khăn việc thay ống gang dẻo qua đường biến dạng xảy gây tắc đường ống cấp nước,củng công việc thử áp lực, súc rửa đường ống đảm bảo đường ống khơng bị rò rỉ , dẩn đến chất lượng cơng trình khơng đảm bảo Hố ga nút 1,nút 6,nút 11 hạng mục cấp nước lòng q nhỏ dẩn đến việc thi cơng gặp khó khăn Hạng mục nước dọc phần ống cống ly tâm hồ sơ dự thầu đơn vị cung cấp VNECO12 khơng đủ số lượng ống cống ,nhằm đảm bảo tiến độ dự án xin thay đơn vị cung cấp ống cống bê tông ly tâm.Để có triển khai dự án, cơng ty TNHH XDTH Trung Thiên kính trình chủ đầu tư đơn vị Tư vấn thay đổi thiết kế thi công để đảm bảo hiệu đầu tư dự án, cụ thể nội dung đề xuất điều chỉnh gồm: Hạng mục cấp nước: - Điều chỉnh thiết kế thi công thay ống gang dẻo ống thép tráng kẽm: STT 10 11 12 - TÊN ỐNG Ống thép tráng kẽm Ø219 dày 5.16mm Ống thép tráng kẽm Ø141 dày 3.2mm Ống thép tráng kẽm Ø141 dày 3.2mm Ống thép tráng kẽm Ø141 dày 3.2mm CHIỀU DÀI THAY ỐNG GANG DẺO (m) Đường kính 67m 150mm Đường kính 26m 100mm Đường kính 24m 100mm Đường kính 13m 100mm ỐNG LUỒN uPVC Ø160dày 7.7mm Ø110dày 5.3mm Ø110dày 5.3mm Ø110dày 5.3mm VỊ TRÍ NÚT 01 NÚT 02 NÚT 04 NÚT 02' Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 26m NÚT 09 Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 22m NÚT 08 Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 26m NÚT 10 Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 22m NÚT 11A Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 32m NÚT 1' Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 29m NÚT 07 Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø110dày 22m NÚT 1A Ø141 dày 3.2mm 100mm 5.3mm Ống thép tráng kẽm Đường kính Ø60dày 14m NÚT 11B Ø100 dày 3.2mm 100mm 3mm Dự toán phần điều chỉnh thay ống gang dẻo ống thép tráng kẽm ống Upvc luồn ống thép tráng kẽm không thay đổi - Điều chỉnh hố ga nút 1,nút 6,nút 11 lên 2x2x1.1m Điều chỉnh thay đổi nguồn cung vật liệu ống cống ly tâm loại: - Thay đơn vị cung cấp ống cống bê tông ly tâm loại công ty CPXD điệnVNECO12 đơn vị công ty TNHH XDTH Trường Sơn.Chúng xin cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm ống bê tông ly tâm theo tiêu chuẩn Việt Nam hành Kính trình Chủ Đầu Tư ,các đơn vị T Vn xem xột để đơn vị thi công có sở tiến hành bớc Nơi nhận: - Chủ Đầu T ; N V THI CễNG Giám đốc - Các đơn vị T Vấn ; - - Lu Mai Văn Cùng ... 100mm 3mm Dự to n phần điều chỉnh thay ống gang dẻo ống thép tráng kẽm ống Upvc luồn ống thép tráng kẽm không thay đổi - Điều chỉnh hố ga nút 1,nút 6,nút 11 lên 2x2x1.1m Điều chỉnh thay đổi nguồn... ,nhằm đảm bảo tiến độ dự án xin thay đơn vị cung cấp ống cống bê tơng ly tâm.Để có triển khai dự án, cơng ty TNHH XDTH Trung Thiên kính trình chủ đầu tư đơn vị Tư vấn thay đổi thiết kế thi công để... kẽm Ø141 dày 3.2mm Ống thép tráng kẽm Ø141 dày 3.2mm Ống thép tráng kẽm Ø141 dày 3.2mm CHIỀU DÀI THAY ỐNG GANG DẺO (m) Đường kính 67m 150mm Đường kính 26m 100mm Đường kính 24m 100mm Đường kính
- Xem thêm -

Xem thêm: TO TRINH THAY DOI THIET ke01, TO TRINH THAY DOI THIET ke01

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay