Báo cáo thực hành địa lí

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:45

1/ ROUTER -Router, hay thiết bị định tuyến định tuyến, thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển gói qua liên mạng đến đầu cuối, thơng qua tiến trình gọi định tuyến Định tuyến xảy tầng tầng mạng mơ hình OSI tầng ROUTER dùng để làm gì? -Theo cách nói thơng thường, router hoạt động liên kết hai nhiều mạng chuyển gói liệu chúng Router đưa vào bảng địnhn tuyến (routing table) để tìm đường cho gói liệu Bảng định tuyến quản trị mạng cấu hình tĩnh (static), nghĩa thiết lập lần thường quản trị mạng nhập tay, động (dynamic), nghĩa bảng tự học đường nội dung tự động thay đổi theo thay đổi tô pô mạng Một cách giúp xây dựng bảng định tuyến theo hướng dẫn CCNA 2/ HUB ­ HUB là thiết bị có chắc năng kết nối nhiều máy tính hoặc thiết bị mạng với nhau để tạo nên  một mạng phân khúc duy nhất ở trong trung tâm của hệ thống. Hub là thiết bị đóng vai trò là  trung tâm của mạng trong việc thiết lập mạng lan ­ Các chức năng chính của Hubs Hubs được phân loại là 1 lớp thiết bị trong mơ hình OSI. Tại tầng vật lý, trung tâm hỗ trợ rất ít  trong mạng. Hubs khơng đọc dữ liệu đi qua chúng và khơng biết được nguồn hoặc đích của họ Về cơ bản, một trung tâm đơn giản là nhận và gửi các gói tin, khuếch đại được các tín hiệu  điện và phát sóng các gói tin tới tất cả các thiết bị trong mạng ­ Các loại hubs ? Xét về mặt kỹ thuật, có ba loại Hubs của trung tâm cùng tồn tại:  +Thụ động: Hub thụ động khơng có chức năng khuếch đại tín hiệu điện của các gói tin đi vào  trước khi nó phát ra mạng ngồi Hoạt động: Hub hoạt động thực hiện chức năng khuếch đại tín hiệu điện +Thơng minh: Hub thơng minh bổ sung thêm tính cho trung tâm hoạt động quan trọng đặc biệt với doanh nghiệp Một hub thơng minh thường xếp chồng Nó thường gồm khả quản lý từ xa thông qua giao thức SNMP (VLAN) LAN ảo Hubs hiện nay vẫn là một thiết bị phổ biến cho các mạng nhỏ vì chi phí thấp 3/ SWITCH a/ Khái niệm Switch: + Là thiết bị chuyển mạch để kết nối các đoạn mạng lại với nhau + Switch có khả năng kết nối được nhiều segment lại với nhau tuỳ thuộc vào số cổng (port) trên Switch + Switch cũng “học” thơng tin của mạng thơng qua các gói tin (packet) mà nó nhận được từ các máy trong mạng + Switch sử dụng các thơng tin này để xây dựng lên bảng Switch, bảng này cung cấp thơng tin  giúp các gói thơng tin đến đúng địa chỉ + Switch thường có 2 chức năng chính là chuyển các khung dữ liệu từ nguồn đến đích, và xây  dựng các bảng Switch + Nó là thiết bị được dùng vào việc định tuyến hay nói rõ hơn, thiết bị này sẽ dựa vào các thuật  tốn đã cài đặt sẵn, các thơng số cho trong giao thức cụ thể và các tham số trong nguồn dữ liệu để xác định, tạo ra một đường nối tạm với một thiết bị khác rồi trung chuyển dữ liệu đi Như vậy, một switch có khả năng nối thẳng với các máy tính nguồn, đích hay các thiết bị nối­ chuyển khác dùng chung một giao thức hay một kiến trúc. Trong thực tế, một bộ chuyển mạch  khơng những có khả năng trung chuyển dữ liệu cho một cặp mối nối mà nó có thể tạo ra đường nối cho nhiều cặp và vận chuyển đồng thời các dữ liệu này đi. Ngồi ra, phương thức chuyển  dữ liệu có thể theo kiểu song cơng (duplex – chuyển tín hiệu theo cả hai hướng) b/ Các loại switch + Workgroup switch: Bộ chuyển mạch nhóm làm việc + Segment switch:Bộ chuyển mạch nhánh mạng + Backbone switch: Bộ chuyển mạch đường trục * Workgroup switch Là loại switch được thiết kế nhằm để nối trực tiếp các máy tính lại với nhau hình thành  một mạng ngang hàng Như vậy, tương ứng với một cổng của switch chỉ có một địa chỉ máy tính trong bảng dịa chỉ Vì thế, loại này khơng cần thiết phải có bộ nhớ lớn cũng như tốc độ xử lý cao, giá thành thấp  hơn các loại khác * Segment switch Segment switch nối các Hub hay workgroup switch lại với nhau, hình thành một liên mạng ở  tầng hai Tương ứng với mỗi cổng trong trường hợp này sẽ có nhiều địa chỉ máy tính, vì thế bộ nhớ cần  thiết phải đủ lớn Tốc độ xử lý đòi hỏi phải cao vì lượng thơng tin xử lý tại switch là lớn * Backbone switch Backbone switch nối kết các segment switch lại với nhau Trong trường hợp này, bộ nhớ và tốc độ xử lý của switch phải rất lớn để đủ chứa địa chỉ cho tất cả các máy tính trong tồn liên mạng và hốn chuyện kịp thời dữ liệu giữa các nhánh mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành địa lí, Báo cáo thực hành địa lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay