De thi thu mon toan THPT chuyen vinh phuc lan 4 2018

16 83 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL THPT QG LẦN 4- NĂM HỌC 20172018 MƠN TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 123 Câu 1: Cho a b số hạng thứ thứ năm cấp số cộng có cơng sai d ≠ b−a Giá log trị 2  d   A log2 Câu 2: số Hàm y= B C nghịch biến khoảng ? x +1 A (−1;1) Câu 3: D log2 B (−∞; +∞) C (0; +∞) D (−∞;0) Cho loga x = 2, logb x = với a, b số thực lớn Tính P = log a x b2 A P = −6 Câu 4: B P = C P =− D P = Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đơi khác có mặt phẳng đối xứng ? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 5: Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn ăn, loại tráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống Hỏi có cách chọn thực đơn ? A 75 B 12 C 60 D Câu 6: số Tính đạo hàm hàm A y′ = Câu 7: +1 2x ( )ln y = log3 (2x +1) B y 2x +1 = C y ′ = +1 2x ( )ln D y ′ = ( 2x +1) ln Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ ( ABC ) ; tam giác ABC cạnh a SA = a S (tham khảo hình vẽ bên) Tìm góc đường thẳng SC mặt phẳng ( ABC ) A 60° C 135° B 45° D 90° A C B Câu 8: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong x y = e , trục hoành đường thẳng Trang 1/7 - Mã đề thi 123 x = 0, x = Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V ? A V = Câu 9: e −1 B V = π (e2 +1) 2x Tìm tập nghiệm bất phương trình > A D = (0; 4) B S = (−∞;4) C V = x +4 π (e2 −1) D V = π e2 C S = (4; +∞) D S = (−4; +∞ ) Trang 2/7 - Mã đề thi 123 Câu 10: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x− đoạn [0; 2] x +1 A −3 B −2 C D  x − m x ≥ f ( x) liên tục Câu hàm 11: f ( x ) = Cho số Tìm tất giá trị m để   C D m = −2 m x +1 A m m = = − x A D = (0; 4) B S = (−∞ ;4) C V = x +4 π (e2 −1) D V = π e2 C S = (4; +∞) D S = ( 4; +∞ ) Trang 2/7 - Mã đề thi 123 Câu 10: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x−... Hỏi sau năm diện tích rừng nước ta phần trăm diện tích ? x 4  x 4  4x A (1− x) C 1−  D 1−   B 1− 100  100  100  Câu 34: Tìm tất giá trị [m +1; m + 2] bé m > để giá trị nhỏ hàm số... b ê n ) v B I giao điểm cách hai giao điểm lại Khi m thu c khoả ng ? A BD T í n h (2; 4) A B 2 k h o ả n g B (−2; 0) C (0; 2) C D (4; 6) C c c h g i ữ a h a i đ y tại39: Câu Câu = ba 38:
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon toan THPT chuyen vinh phuc lan 4 2018 , De thi thu mon toan THPT chuyen vinh phuc lan 4 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay