Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

116 35 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:57

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ TIẾN HỮU QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢNTỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ TIẾN HỮU QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.43.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.TRẦN CHÍ THIỆN THÁI NGUN- 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, với số liệu tài liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình trước Các thơng tin, tài liệu tham khảo trình bày luận văn nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Tiến Hữu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình thầy, giáo động viên, ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực Lời đầu tiên, xin trân thành cảm ơn thầy, giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Khoa đào tạo sau Đại học, đặc biệt thầy giáo PGS.TS Trần Chí Thiện người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh, UBND huyện thị xã thành phố, phòng Tài - Kế hoạch ban quản dự án huyện, thị xã, thành phố, UBND xã số cá nhân doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ việc thu thập thông tin, tài liệu trình thực đề tài Cuối cùng, tơi xin cám ơn tới gia đình, người thân, bạn bè chia sẻ tác giá khó khăn, động viên tạo điều kiện cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Tiến Hữu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục đề tài Chương SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA SỞ TÀI CHÍNH 1.1 sở luận quản vốn ĐTXDCBtừ NSNN cho XDNTM Sở Tài 1.1.1 Tổng quan vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 1.1.2 Quản VĐT từ NSNN cho XDNTM Sở Tài 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài cấp tỉnh 29 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương 29 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Yên Bái 32 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 37 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh chi choXDNTM chi cho ĐTXDCB từ NSNN 38 2.3.2 Nhóm tiêu phản ảnh công tác giao kế hoạch vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 38 2.3.3 Nhóm tiêu phản ánh cơng tác tổ chức thực hiện, nghiệm thu, tốn vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 38 2.3.4 Nhóm tiêu phản ánh cơng tác toán vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 39 2.3.5 Nhóm tiêu phản ánh công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 39 2.3.6 Nhóm tiêu phản ánh nhân tố ảnh hướng đến công tác quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI 40 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 40 3.1.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tỉnh Yên Bái 40 3.1.2 Tình hình ĐTXDCB XDNTM 42 3.1.3 Chức nhiệm vụ tổ chức máy Sở Tài quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 47 v 3.2 Thực trạng công tác quản nguồn VĐTXDNTMtại Sở Tài tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Công tác lập giao kế hoạch vốn ĐTXDCB cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái 48 3.2.2 Công tác tổ chức thực hiện, nghiệm thu, tốn VĐT cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái 53 3.2.3 Cơng tác tốn vốn ĐTXDCB XDNTM tỉnh Yên Bái 60 3.2.4 Công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB XDNTM 64 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản vốn ĐTXDCB XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái 65 3.3.1 Hệ thống pháp luật chế sách quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 65 3.3.2 Năng lực đội ngũ quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 66 3.3.3 sở vật chất đội ngũ cán quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 69 3.4.4 Công tác tuyên truyền vận động 69 3.4 Đánh giá công tác quản vốn đầu XDCB từ NSNN cho XDNTM tỉnh Yên Bái 71 3.4.1 Thông tin chung đối tượng vấn 71 3.4.2 Trình độ cán quản 72 3.4.3 Đánh giá chế sách 73 3.4.4 Quản trình chuẩn bị đầu 74 3.4.5 Quản trình đầu 76 3.4.6 Quản trình kết thúc dự án 77 vi 3.4.7 Kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán đầu 79 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH N BÁI 81 4.1 Định hướng mục tiêu quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái đến năm 2020 81 4.1.1 Định hướng quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 81 4.1.2 Mục tiêu tiêu quản VĐT từ NSNN cho XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 83 4.2 Giải pháp tăng cường quản vốnĐTXDCB từ NSNN choXDNTM Sở Tài tỉnh Yên Báiđến năm 2020 85 4.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập giao kế hoạch vốn ĐTXDCB 85 4.2.2 Giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện, nghiệm thu, toán vốn NSNN cho XDNTM tỉnh Yên Bái 87 4.2.3 Giải pháp tăng cường cơng tác tốn vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 91 4.2.4 Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 92 4.3 Kiến nghị bên liên quan 92 4.3.1 Đối với Chính phủ Bộ/ban/ngành liên quan 92 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Yên Bái sở/ban/ngành liên quan 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BQL Ban quản DAHT Dự án hoàn thành ĐTXDCB Đầu xây dựng HĐND Hội đồng nhân dân KTKT Kinh tế kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội NTM Nông thôn NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương TPCP Trái phiếu phủ UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu XDCB Xây dựng XDNTM Xây dựng nông thôn viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 37 Bảng 3.1: Tình hình thu - chi ngân sách địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 42 Bảng 3.2: Vốn đầu toàn địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20122016 - theo giá hành 44 Bảng 3.3: Vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM toàn địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 theo cấu nguồn vốn 46 Bảng 3.4: Tổng số cơng trình hỗ trợ từ NSNN để XDNTM giai đoạn 2012 - 2016, địa bàn tỉnh Yên Bái 50 Bảng 3.5: Số Km đường giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 51 Bảng 3.6: Kế hoạch vốn từ NSNN cho XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 53 Bảng 3.7: Tổng hợp hình thức lựa chọn nhà thầu cho dự án XDNTM giai đoạn 2012 - 2016, địa bàn tỉnh Yên Bái 54 Bảng 3.8: Tổng hợp hoạt động giám sát dự án XDNTM giai đoạn 2012 - 2016, địa bàn tỉnh Yên Bái 55 Bảng 3.9: Tình hình toán vốn đầu XDNTM tính đến 31 tháng 01 năm kế hoạch địa bàn tỉnh Yên Bái 57 Bảng 3.10: Tình hình giải ngân vốn đầu XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 tính đến 31 tháng 12 năm sau kế hoạch 59 ... tác quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI... đề tài Bố cục đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA SỞ TÀI CHÍNH 1.1 Cơ sở lý. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ TIẾN HỮU QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay