Chương trình điều hành đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:57

HUYỆN ĐOÀN YÊN LẬP BCH ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN- GDTX Đại hội Đại biểu lần thứ I, Nhiệm kỳ 2017 – 2018 ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH n Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM GDNN GDTX HUYỆN YÊN LẬP LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2017 - 2018 Thời gian: Từ 13h30p ngày 31/10/2017 Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lập Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca) Khai mạc Đại hội Trình bày báo cáo tổng kết cơng tác đoàn phong trào niên nhiệm kỳ 2016 - 2017, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017 - 2018 báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo BCH lâm thời Đoàn Trung tâm Gợi ý thảo luận Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội (biểu tư cách đại biểu dự Đại hội) Đại hội thảo luận Đại biểu cấp phát biểu: - Cấp ủy chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lập - Thường trực Huyện đoàn Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội Bầu cử BCH Đồn Trung tâm khố I, nhiệm kỳ 2017 - 2018 10 Đại hội tiếp tục thảo luận, Đoàn chủ tịch tổng hợp ý kiến thảo luận Đại hội 11 Ban chấp hành khoá I mắt đại hội 12 Đồn thư ký thơng qua dự thảo Nghị Đại hội 13 Bế mạc Đại hội 14 Chào cờ (không hát) BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình điều hành đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chương trình điều hành đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay