Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

99 29 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:52

Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG MINH THẮNG TĂNG CƯỜNG QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG MINH THẮNG TĂNG CƯỜNG QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ YẾN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cương luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Hoàng Minh Thắng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, tơi đã nhận hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ quý báu thầy giáo,cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Đào tạo thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - TS Nguyễn Thị Yến - người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tạo mọi điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Bạn bè, đồng nghiệp gia đình đã ln quan tâm, chia sẻ, động viên suốt thời gian thực luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Hoàng Minh Thắng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm quản lý chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước 10 1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước 19 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước địa phương học cho thành phố Yên Bái 22 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số địa phương 22 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút quản lý chi ngân sách cho thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái 24 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 28 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 28 2.3.1 Các tiêu phản ánh kết chi NSNN 29 2.3.2 Các tiêu để đánh giá công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 29 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTHÀNH PHỐ YÊN BÁI 31 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Yên Bái 31 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 3.1.3 Những khó khăn, thuận lợi điều kiện tự nhiên, KT - XH công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 37 3.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 38 3.2.1 Thực trạng chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái giai đoạn 2014-2016 38 3.2.2 Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách thành phố Yên Bái 43 3.2.3 Thực trạng đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 56 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 61 3.3 Đánh giá chung quản lý chi ngân sách Nhà nước thành phố Yên Bái 63 3.3.1 Những kết đạt quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 63 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 65 3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 70 v Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ YÊN BÁI 73 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố 73 4.1.1 Quan điểm 73 4.1.2 Định hướng 73 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp thành phố Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020 định hướng 2030 74 4.2.1 Giải pháp đổi quản lý chi thường xuyên 74 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư phát triển 74 4.2.3 Củng cố tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ cán quản lý tài chính ngân sách 75 4.2.4 Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách kho bạc Nhà nước thành phố 76 4.2.5 Tăng cường công tác công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 77 4.2.6 Tăng cường lãnh đạo Thành ủy điều hành Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái quản lý chi ngân sách nhà nước 77 4.2.7 Thực nghiêm túc việc công khai tài chính cấp 78 4.2.8 Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, kho bạc quan liên quan công tác quản lý ngân sách 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 84 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KT-XH : Kinh tế - xã hội NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tổng hợp chi NSNN thành phố Yên Bái giai đoạn 2014-2016 39 Bảng 3.2: Chi đầu tư phát triển giai đoạn 2014- 2016 thành phố Yên Bái 40 Bảng 3.3: Chi thường xuyên giai đoạn 2014 - 2016 thành phố Yên Bái 42 Bảng 3.4: Dự toán chi ngân sách giai đoạn 2014 - 2016 thành phố Yên Bái 49 Bảng 3.5: Chấp hành chi NSNN cấp thành phố Yên Bái giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 3.6: Mức độ lập báo cáo toán đơn vị hưởng ngân sách nhà nước TP Yên Bái 51 Bảng 3.7: Tình hình nộp báo cáo toán đơn vị hưởng ngân sách nhà nước TP Yên Bái 52 Bảng 3.8: Chất lượng báo cáo toán đơn vị hưởng ngân sách nhà nước TP Yên Bái 53 Bảng 3.9: Tình hình bị từ chối tốn chi NSNN qua kiểm soát KBNN thành phố Yên Bái giai đoạn 2014 - 2016 55 Bảng 3.10: Đánh giá Cơng tác lập dự tốn chi ngân sách nhà nước 56 Bảng 3.11: Đánh giá Công tác chấp hành chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 57 Bảng 3.12: Đánh giá công tác toán chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 58 Bảng 3.13: Đánh giá công tác tra, kiểm tra quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 59 Bảng 3.14: Đánh giá công tác xử lý vi phạm quản lý ngân sách thành phố Yên Bái 60 Sơ đồ 1.1: Hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách Nhà nước đời với xuất Nhà nước Nhà nước quyền lực chính trị xuất phát từ nhu cầu tài chính để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ đã đặt khoản thu, chi Ngân sách Nhà nước Với đặc điểm nguồn tài chính công, NSNN (Ngân sách nhà nước) không quản lý tốt dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí hiệu quả, từ kéo theo ảnh hưởng xấu đến kinh tế vĩ mô, gây ổn định chính trị, xã hội Theo quy định Luật NSNN năm 2015 (Quốc hội , 2015), hệ thống NSNN nước ta chia thành ngân sách trung ương ngân sách địa phương, NSĐP (ngân sách địa phương) bao gồm: ngân sách cấp thành phố, ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã Theo cách phân chia NSĐP chiếm tỷ trọng lớn NSNN, NSĐP giữ vai trò đặc biệt quan trọng đến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng nước nói chung Tuy nhiên việc bố trí nguồn vốn NSNN cho lĩnh vực chi địa phương còn dàn trải, hiệu đầu tư còn thấp; việc quản lý, sử dụng ngân sách còn nhiều thất thoát, lãng phí, tỷ trọng chi ngân sách cho số lĩnh vực lớn hiệu mang lại chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra; chi tiêu quản lý hành chính còn nhiều bất hợp lý Vì vậy, nghiên cứu để tăng cường hoàn thiện quản lý chi NSNN địa phương, đảm bảo tuân thủ chế độ, định mức đạt hiệu sử dụng nguồn vốn, khắc phục tình trạng chi vượt dự tốn, chi khơng thẩm quyền, sai quy định Luật NSNN yêu cầu cấp thiết hầu hết địa phương toàn quốc (Phùng Văn Hùng, 2006) ... quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 37 3.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái 38 3.2.1 Thực trạng chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái giai đoạn... sách nhà nước thành phố Yên Bái 61 3.3 Đánh giá chung quản lý chi ngân sách Nhà nước thành phố Yên Bái 63 3.3.1 Những kết đạt quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái ... vấn đề còn tồn tại, hạn chế công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái làm đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay