Học Java cơ bản miễn phí qua video tại Stanford

12 38 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:43

Video hướng dẫn Java cơ bản tại Stanford, các bạn sẽ hiểu chức năng cơ bản của Java. Các chức năng này sẽ được trình bày vắn tắt cùng với các ví dụ minh họaVideo hướng dẫn Java cơ bản tại Stanford, các bạn sẽ hiểu chức năng cơ bản của Java. Các chức năng này sẽ được trình bày vắn tắt cùng với các ví dụ minh họa H ọc Java c ơb ản mi ễn phí qua video t ại Stanford Video hướng dẫn Java Stanford, bạn hiểu chức Java Các chức trình bày vắn tắt với ví dụ minh họa Java phát triển Sun Microsystems James Gosling khởi xướng phát hành vào năm 1995, ngôn ngữ bậc cao áp dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực ngành Công Nghệ Thông Tin Với ưu đa tảng Java sử dụng nhiều thiết bị từ máy tính đến mobile nhiều thiết bị phần cứng khác Vì thế, biết Java lợi lớn sinh viên ngày Hơn nữa, Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên hiểu khả áp dụng lý thuyết Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP, Object-Oriented Programming) Java điều cần thiết bạn sinh viên hay bạn tiếp cận với Java Tính trừu tượng: tiến trình nhóm hành động, xác định thuộc tính liên quan đến đặc thù thực thể, xét mối tương quan với ứng dụng phát triển Tính đa hình: nhiều loại đối tượng khác cho phép phương thức tác động khác Nếu phương thức ứng dụng cho đối tượng thuộc lớp khác với tính đa hình cho kết khơng giống Tính kế thừa: Điều cho phép đối tượng mở rộng hay chia sẻ đặc tính sẵn mà khơng phải tiến hành định nghĩa lại Tính đóng gói: tiến trình giấu việc thực thi chi tiết đối tượng sử dụng đối tượng Một số đặc tính Java Độc lập (Write Once, Run Anywhere): Khơng giống C/C ++, khơng biên dịch sang mã máy cụ thể, Java biên dịch thay vào mã byte code chạy máy ảo Java (JVM) Vì thực thi chương trình Java tất thiết bị cài đặt JVM Đơn giản: học Java dễ nhiều so với ngơn ngữ C/C++ tính đa kế thừa phép toán trỏ từ C/C++ loại bỏ Bạn thành thạo Java nhanh chóng dễ dàng bạn quen với ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Bảo mật: Trong bảo mật Java hỗ trợ tốt thuật tốn mã hóa mã hóa chiều (one way hashing) mã hóa cơng cộng (public key) Đa luồng: Java viết chương trình thực thi nhiều task lúc với tính đa luồng Trong lập trình game tính sử dụng nhiều Hiệu suất cao: nhờ vào trình thu gom rác hiệu suất cao, giải phóng nhớ đối tượng khơng dùng đến Linh hoạt: thiết kế để thích ứng với nhiều mơi trường phát triển nên Java xem linh hoạt C/C ++ Java sử dụng để làm gì? Viết ứng dụng web (J2EE): hệ thống web lớn đòi hỏi độ bảo mật cao, số lượng người dùng lớn phần mềm quản lý bệnh viện, ngân hàng, HRM, CRM, viết Java Với website nhỏ thông thường viết Java Viết ứng dụng di động (J2ME): Trước tảng J2ME thường sử dụng để viết app cho mobile feature phone (file jar) game Hiện smartphone Android lên Java lại tiếp tục sử dụng để viết game app cho tảng Android (file apk) Viết ứng dụng desktop (J2SE): Một số phần mềm JMeter Designer Vista viết J2SE Java lợi mạnh bạn viết lần sau đem chương trình lên Linux, Mac hay Windows để chạy mà không cần phải viết lại Tuy nhiên chạy JVM nên performance ứng dụng thấp chút so với ngôn ngữ C/C++, C# Để học lập trình Java bạn cần đến: JDK (Java Development KIT): bao gồm thư viện JRE (Java Runtime Enviroment) để phát triển IDE (Integrated Development Environment): ứng dụng giúp lập trình viên phát triển nhanh chóng dễ dàng Để phát triển bạn sử dụng Eclipse, Netbeans IntellịIDEA Xem chi tiết khóa học Java Stanford: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh-java-for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 H ọc Java c b ản mi ễn phí qua video t ại Stanford Video hướng dẫn Java Stanford, bạn hiểu chức Java Các chức trình bày vắn tắt với ví dụ minh họa Java phát triển Sun Microsystems James Gosling khởi xướng phát hành vào năm 1995, ngôn ngữ bậc cao áp dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực ngành Công Nghệ Thông Tin Với ưu đa tảng Java sử dụng nhiều thiết bị từ máy tính đến mobile nhiều thiết bị phần cứng khác Vì thế, biết Java lợi lớn sinh viên ngày Hơn nữa, Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên hiểu khả áp dụng lý thuyết Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP, Object-Oriented Programming) Java điều cần thiết bạn sinh viên hay bạn tiếp cận với Java Tính trừu tượng: tiến trình nhóm hành động, xác định thuộc tính liên quan đến đặc thù thực thể, xét mối tương quan với ứng dụng phát triển Tính đa hình: nhiều loại đối tượng khác cho phép phương thức tác động khác Nếu phương thức ứng dụng cho đối tượng thuộc lớp khác với tính đa hình cho kết khơng giống Tính kế thừa: Điều cho phép đối tượng mở rộng hay chia sẻ đặc tính sẵn mà khơng phải tiến hành định nghĩa lại Tính đóng gói: tiến trình giấu việc thực thi chi tiết đối tượng sử dụng đối tượng Một số đặc tính Java Độc lập (Write Once, Run Anywhere): Khơng giống C/C ++, khơng biên dịch sang mã máy cụ thể, Java biên dịch thay vào mã byte code chạy máy ảo Java (JVM) Vì thực thi chương trình Java tất thiết bị cài đặt JVM Đơn giản: học Java dễ nhiều so với ngơn ngữ C/C++ tính đa kế thừa phép toán trỏ từ C/C++ loại bỏ Bạn thành thạo Java nhanh chóng dễ dàng bạn quen với ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Bảo mật: Trong bảo mật Java hỗ trợ tốt thuật tốn mã hóa mã hóa chiều (one way hashing) mã hóa cơng cộng (public key) Đa luồng: Java viết chương trình thực thi nhiều task lúc với tính đa luồng Trong lập trình game tính sử dụng nhiều Hiệu suất cao: nhờ vào trình thu gom rác hiệu suất cao, giải phóng nhớ đối tượng khơng dùng đến Linh hoạt: thiết kế để thích ứng với nhiều mơi trường phát triển nên Java xem linh hoạt C/C ++ Java sử dụng để làm gì? Viết ứng dụng web (J2EE): hệ thống web lớn đòi hỏi độ bảo mật cao, số lượng người dùng lớn phần mềm quản lý bệnh viện, ngân hàng, HRM, CRM, viết Java Với website nhỏ thông thường viết Java Viết ứng dụng di động (J2ME): Trước tảng J2ME thường sử dụng để viết app cho mobile feature phone (file jar) game Hiện smartphone Android lên Java lại tiếp tục sử dụng để viết game app cho tảng Android (file apk) Viết ứng dụng desktop (J2SE): Một số phần mềm JMeter Designer Vista viết J2SE Java lợi mạnh bạn viết lần sau đem chương trình lên Linux, Mac hay Windows để chạy mà không cần phải viết lại Tuy nhiên chạy JVM nên performance ứng dụng thấp chút so với ngôn ngữ C/C++, C# Để học lập trình Java bạn cần đến: JDK (Java Development KIT): bao gồm thư viện JRE (Java Runtime Enviroment) để phát triển IDE (Integrated Development Environment): ứng dụng giúp lập trình viên phát triển nhanh chóng dễ dàng Để phát triển bạn sử dụng Eclipse, Netbeans IntellịIDEA Xem chi tiết khóa học Java Stanford: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh-java-for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 H ọc Java c b ản mi ễn phí qua video t ại Stanford Video hướng dẫn Java Stanford, bạn hiểu chức Java Các chức trình bày vắn tắt với ví dụ minh họa Java phát triển Sun Microsystems James Gosling khởi xướng phát hành vào năm 1995, ngôn ngữ bậc cao áp dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực ngành Công Nghệ Thông Tin Với ưu đa tảng Java sử dụng nhiều thiết bị từ máy tính đến mobile nhiều thiết bị phần cứng khác Vì thế, biết Java lợi lớn sinh viên ngày Hơn nữa, Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên hiểu khả áp dụng lý thuyết Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP, Object-Oriented Programming) Java điều cần thiết bạn sinh viên hay bạn tiếp cận với Java Tính trừu tượng: tiến trình nhóm hành động, xác định thuộc tính liên quan đến đặc thù thực thể, xét mối tương quan với ứng dụng phát triển Tính đa hình: nhiều loại đối tượng khác cho phép phương thức tác động khác Nếu phương thức ứng dụng cho đối tượng thuộc lớp khác với tính đa hình cho kết khơng giống Tính kế thừa: Điều cho phép đối tượng mở rộng hay chia sẻ đặc tính sẵn mà khơng phải tiến hành định nghĩa lại Tính đóng gói: tiến trình giấu việc thực thi chi tiết đối tượng sử dụng đối tượng Một số đặc tính Java Độc lập (Write Once, Run Anywhere): Khơng giống C/C ++, khơng biên dịch sang mã máy cụ thể, Java biên dịch thay vào mã byte code chạy máy ảo Java (JVM) Vì thực thi chương trình Java tất thiết bị cài đặt JVM Đơn giản: học Java dễ nhiều so với ngôn ngữ C/C++ tính đa kế thừa phép tốn trỏ từ C/C++ loại bỏ Bạn thành thạo Java nhanh chóng dễ dàng bạn quen với ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Bảo mật: Trong bảo mật Java hỗ trợ tốt thuật tốn mã hóa mã hóa chiều (one way hashing) mã hóa cơng cộng (public key) Đa luồng: Java viết chương trình thực thi nhiều task lúc với tính đa luồng Trong lập trình game tính sử dụng nhiều Hiệu suất cao: nhờ vào trình thu gom rác hiệu suất cao, giải phóng nhớ đối tượng khơng dùng đến Linh hoạt: thiết kế để thích ứng với nhiều mơi trường phát triển nên Java xem linh hoạt C/C ++ Java sử dụng để làm gì? Viết ứng dụng web (J2EE): hệ thống web lớn đòi hỏi độ bảo mật cao, số lượng người dùng lớn phần mềm quản lý bệnh viện, ngân hàng, HRM, CRM, viết Java Với website nhỏ thông thường viết Java Viết ứng dụng di động (J2ME): Trước tảng J2ME thường sử dụng để viết app cho mobile feature phone (file jar) game Hiện smartphone Android lên Java lại tiếp tục sử dụng để viết game app cho tảng Android (file apk) Viết ứng dụng desktop (J2SE): Một số phần mềm JMeter Designer Vista viết J2SE Java lợi mạnh bạn viết lần sau đem chương trình lên Linux, Mac hay Windows để chạy mà không cần phải viết lại Tuy nhiên chạy JVM nên performance ứng dụng thấp chút so với ngôn ngữ C/C++, C# Để học lập trình Java bạn cần đến: JDK (Java Development KIT): bao gồm thư viện JRE (Java Runtime Enviroment) để phát triển IDE (Integrated Development Environment): ứng dụng giúp lập trình viên phát triển nhanh chóng dễ dàng Để phát triển bạn sử dụng Eclipse, Netbeans IntellịIDEA Xem chi tiết khóa học Java Stanford: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh-java-for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 ... chi tiết khóa học Java Stanford: https:/ /stanford. com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh -java- for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM... chi tiết khóa học Java Stanford: https:/ /stanford. com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh -java- for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM... chi tiết khóa học Java Stanford: https:/ /stanford. com.vn/dao-tao/khoahoc/id/4/khoa-lap-trinh -java- for-base Bên cạnh đó, Stanford cung cấp loạt video hướng dẫn Java miễn phí Link trọn video: goo.gl/qaUemM
- Xem thêm -

Xem thêm: Học Java cơ bản miễn phí qua video tại Stanford, Học Java cơ bản miễn phí qua video tại Stanford

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay