Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

108 40 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:05

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁ TRẦN NGHIỆP GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁ TRẦN NGHIỆP GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN AN HÀ THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng luận văn, luận án Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Giá Trần Nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, thầy cô giáo trực tiếp truyền thụ, trang bị cho kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn An Hà dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Chợ Đồn, phòng Lao Động Thương binh & xã hội huyện Chợ Đồn, Đồn Thanh niên cợng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn, Chi Cục Thống kê huyện Chợ Đồn, Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Giá Trần Nghiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1 Cơ sở lý luận tạo việc làm cho niên 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm niên ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm 11 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên 13 1.2 Cơ sở thực tiễn tạo việc làm cho niên 16 1.2.1 Kinh nghiệm công tác tạo việc làm cho niên một số địa phương nước 16 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 26 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 28 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 29 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 iv Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 35 3.1 Giới thiệu chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Đánh giá chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 3.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.1 Đặc điểm niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 53 3.2.3 Kết tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 75 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 77 3.3.1 Các yếu tố khách quan 77 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 79 3.4 Đánh giá chung công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 80 3.4.1 Những kết đạt 80 3.4.2 Một số hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế 81 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 85 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 85 4.1.1 Quan điểm tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn 85 4.1.2 Mục tiêu tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 85 v 4.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 86 4.2.1 Phát huy vai trò chủ đợng, tích cực, sáng tạo niên cơng tác tạo việc làm 86 4.2.2 Nâng cao hiệu công tác giải việc làm sau đào tạo nghề cho niên 87 4.2.3 Tăng cường vai trò Huyện đồn Đồn sở 88 4.2.4 Có sách hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại nhân rợng mơ hình niên làm kinh tế giỏi 89 4.2.5 Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động niên làm việc nước 92 4.2.6 Nâng cao khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh 94 4.2.7 Phát triển loại hình du lịch địa bàn huyện 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CN : Cơng nghiệp CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính GDTX : Giáo dục thường xuyên GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp KHKT : Khoa học kỹ thuật KTQD : Kinh tế quốc dân LĐ : Lao động LHTN : Liên hiệp niên NHCS : Ngân hàng sách NN, DV : Nông nghiệp, dịch vụ SXKD : Sản xuất kinh doanh TBXH : Thương binh xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TM : Thương mại TN : Thanh niên TNNT : Thanh niên nông thôn TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân VAC : Vườn ao chuồng XD : Xây dựng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế huyện Chợ Đồn giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 3.2: Số lao động niên địa bàn huyện Chợ Đồn 46 Bảng 3.3: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo giới tính 47 Bảng 3.4: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo độ tuổi 47 Bảng 3.5: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo dân tộc 48 Bảng 3.6: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo khu vực 49 Bảng 3.7: Trình đợ học vấn niên địa bàn huyện Chợ Đồn 50 Bảng 3.8: Số lượng niên địa bàn huyện Chợ Đồn qua đào tạo nghề 51 Bảng 3.9: Kết thực dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức niên xã hội học nghề, lập nghiệp” 56 Bảng 3.10: Kết thực dự án “Tư vấn, hỗ trợ niên khởi doanh nghiệp lập nghiệp” 58 Bảng 3.11: Kết nhận ủy thác cho vay Đoàn niên Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Chợ Đồn 61 Bảng 3.12: Trình đợ đào tạo nghề niên địa bàn huyện Chợ Đồn 66 Bảng 3.13: Cơ cấu đào tạo nghề niên địa bàn huyện Chợ Đồn 67 Bảng 3.13: Tổng hợp mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi địa bàn huyện Chợ Đồn 69 Bảng 3.14: Kết tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2014-2016 75 Bảng 3.15: Cơ cấu việc làm niên huyện Chợ Đồn theo lĩnh vực 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm nói chung việc làm cho niên nói riêng khơng vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hợi có tính chất tồn cầu, mối quan tâm hàng đầu quốc gia, dân tợc tồn nhân loại nói chung Có thể nói, hiệu việc giải việc làm gắn liền với tồn bền vững quốc gia Đối với Việt Nam, vấn đề giải việc làm khơng nằm ngồi quỹ đạo đó, văn kiện Đại hợi IX Đảng nhấn mạnh: “giải việc làm nhân tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hợi, đáp ứng nguyện vọng đáng u cầu xúc nhân dân” Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển xã hội người chủ tương lai đất nước Trong trình lãnh đạo nghiệp cách mạng, Đảng ta ln đánh giá vai trò niên, coi niên vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực người Đảng ta lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững coi cơng tác niên vấn đề sống dân tộc, một nhân tố định thành bại cách mạng Vì vấn đề niên phải đặt vị trí trung tâm chiến lược phát huy nhân tố nguồn lực người Bước sang kỷ XXI, với hội thách thức, sở nhìn nhận sâu sắc ưu điểm biểu phức tạp niên nay, Nghị Đại Hội IX Đảng xác định hệ trẻ cần phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển tồn diện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải việc làm, phát triển tài sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ... THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 85 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 85 4.1.1 Quan điểm tạo việc làm. .. 3.2.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 53 3.2.3 Kết tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 ... chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 3.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.1 Đặc điểm niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay