Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)

129 32 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 08:00

Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ XUÂN ĐỔI MỚI QUẢN TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ XUÂN ĐỔI MỚI QUẢN TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ ANH TÀI THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo khách quan khoa học có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dương Thị Xuân ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS Đỗ Anh Tài tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Tơi xin chân thành cảm ơn phòng Đào tạo, Bộ phận Quản đào tạo sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Tôi xin cảm ơn hợp tác giúp đỡ quan, đơn vị địa tỉnh Yên Bái giúp thực thành công luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thị Xuân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI QUẢN TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm Khoa học Công nghệ 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến công tác quản tài Khoa học Cơng nghệ 1.1.3 Vai trò cơng tác quản tài hoạt động KH&CN 10 1.1.4 Công tác quản tài hoạt động KH&CN cấp tỉnh 11 1.1.5 Nội dung quản tài Khoa học Công nghệ 17 1.1.6 Chủ trương sách Đảng Nhà nước tài cho KH&CN 24 1.1.7 Yếu tố ảnh hưởng đến quản tài cho hoạt động Khoa học công nghệ 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 31 1.2.1 Kinh nghiệm quản tài cho hoạt động KH&CN Việt Nam nói chung 31 iv 1.2.2 Kinh nghiệm quản tài cho hoạt động Khoa học cơng nghệ số tỉnh 33 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút công tác quản tài cho hoạt động Khoa học cơng nghệ tỉnh Yên Bái 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 43 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 43 2.3 Hệ thống tiêu thuộc địa bàn nghiên cứu 44 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh vốn đầu tư cho KH&CN 44 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh việc phân bổ kinh phí nghiệp KH&CN 44 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI 45 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 45 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 45 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 46 3.2 Thực trạng công tác tài hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Tổ chức máy quản nhà nước Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.2 Thực trạng cơng tác quản tài hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái 52 3.2.3 Quy trình quản tài cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Yên 71 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc quản tài cho khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 77 v 3.2.5 Phân tích số hạn chế việc phân bổ dự tốn NSNN cho hoạt động khoa học cơng nghệ 79 3.2.6 Đánh giá số vấn đề khác quản tài hoạt động Khoa học Cơng nghệ tỉnh Yên Bái 84 3.3 Đánh giá chung thực trạng tài cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 88 3.3.1 Kết đạt 88 3.3.2 Những hạn chế cơng tác quản tài 94 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 98 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI QUẢN TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI 103 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu đổi quản tài cho hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái 103 4.1.1 Quan điểm 103 4.1.2 Định hướng 104 4.2 Một số giải pháp đổi quản tài cho hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 104 4.2.1 Tăng cường quản nhà nước khoa học công nghệ 104 4.2.2 Huy động, đa dạng hoá nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học cơng nghệ 107 4.2.3 Xây dựng sách khuyến khích phát triển khoa học cơng nghệ 109 4.2.4 Đổi sách đầu tư, chế quản chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ 111 4.3 Kiến nghị 112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 118 vi DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ, từ viết tắt Chữ viết đầy đủ BKHCN Bộ Khoa học cơng nghệ BTC Bộ Tài Chính CN Cơng nghệ CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin GTVT Giao thơng vận tải HĐND Hội đồng nhân dân KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng ý nghĩa điểm số biến 42 Bảng 2.2: Ý nghĩa điểm số bình quân 42 Bảng 3.1: Thống kê tổ chức KH&CN 49 Bảng 3.2: Thống kê số cán nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ 50 Bảng 3.3: Nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 50 Bảng 3.4 Kinh phí cho nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2016 58 Bảng 3.5 Tổng hợp số lượng nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tiến KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2014 - 2016 tỉnh Yên Bái 59 Bảng 3.6 Kinh phí hỗ trợ nghiệp vụ quản Nhà nước khoa học công nghệ 65 Bảng 3.7 Đánh giá quy trình quản tài hệ thống sở pháp 76 Bảng 3.8 Đánh giá công tác tra, kiểm tra 78 Bảng 3.9 Đánh giá phân cấp quản sử dụng tài cho hoạt động KH&CN 84 Bảng 3.10 Đánh giá nguồn tài cho hoạt động NCKH 85 Bảng 3.11 Đánh giá sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt động KH&CN 86 Bảng 3.12 Đánh giá ý thức chấp hành trách nhiệm đơn vị (cá nhân) sử dụng nguồn tài 87 Bảng 3.13: So sánh định mức chi Thông tư 55/2015/TTLT/BTCBKHCN Quyết định 25/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh 95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt từ tiến hành công đổi tồn diện, Đảng Nhà nước sớm có định hướng đạo đắn vị trí, vai trò khoa học cơng nghệ (KHCN) phát triển kinh tế xã hội nói chung tiến trình phát triển ngành Cơng nghiệp nói riêng Để tăng cường đầu tư phát triển KH&CN, tạo động lực tảng cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, hệ thống sách nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KH&CN năm qua hoàn thiện bổ sung nhiều phương diện, chế tài để thúc đẩy đầu tư tăng cường hiệu phân bổ, sử dụng nguồn lực tài cho KH&CN liên tục đổi Nguồn lực tài đầu tư cho KH&CN tăng cường, đặc biệt nguồn từ ngân sách nhà nước, với mức kinh phí vào khoảng 1,4 - 1,85% tổng chi Ngân sách nhà nước (NSNN) năm Đầu tư từ NSNN cho KH&CN năm 2015 đạt khoảng 17.390 tỷ đồng, 1,52% tổng chi NSNN, tăng mạnh so với năm trước Cùng với đó, hình thành số chế để thu hút, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển KH&CN Việc tuân theo quy luật phát triển khoa học công nghệ quy luật phát triển kinh tế để tăng cường quản có hiệu nguồn tài cho khoa học công nghệ, phát huy đầy đủ tác dụng vấn đề có ý nghĩa vô quan trọng Tuy nhiên, đến hoạt động KH&CN nước ta hạn chế Trong đó, vấn đề chi đầu tư cho KH&CN chưa thật trọng Tỷ lệ chi cho KH&CN chi NSNN giảm liên tục từ 1,85% năm 2006 xuống 1,36% năm 2014 Tính theo tỷ trọng đầu tư cho KH&CN/GDP từ NSNN Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 giảm từ 0,51% xuống 0,41% Chi đầu tư cho dự án khoa học có điều kiện nghiên cứu ứng dụng, gắn kết với nhu cầu thực tiễn ngành kinh tế quốc dân, nâng cao lực công ... 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý tài cho hoạt động Khoa học công nghệ số tỉnh 33 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút cơng tác quản lý tài cho hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái 37 Chương... tác tài hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.1 Tổ chức máy quản lý nhà nước Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 48 3.2.2 Thực trạng công tác quản lý tài hoạt động. .. tỉnh Yên Bái 52 3.2.3 Quy trình quản lý tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ tỉnh Yên 71 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc quản lý tài cho khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ), Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay