CÂU HỎI LƯỢNG GÍA Môn học: HÓA DƯỢC I THI HẾT MÔN ĐẠIHỌC THÀNH ĐÔ

38 306 3
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 06:56

CÂU HỎI LƯỢNG GÍA Mơn học: HĨA DƯỢC I Chương THUỐC GÂY MÊ, THUỐC GÂY TÊ * Trả lời ngắn câu từ 1.1 đến 1.22: 1.1 Ưu điểm gây tê so với gây mê phẫu thuật: A Không gây ô nhiễm thuốc mê B… Bệnh nhân ý thức nhận biết C Nguy tử vong qúa liều thấp gây mê 1.2 Lidocain hydroclorid dạng bột kết tinh màu…A…, vị đắng Dễ tan … B….; tan ethanol, cloroform A = trắng B = nước 1.3 Hồn thiện cơng thức tetracain hydroclorid nhóm R X: X = -NHR = -N(Me)2 H9C4 X C OCH2CH2 R O HCl 1.4 Các kiểu đưa thuốc mê vào thể gây mê: A… Người bệnh hít thuốc mê lỏng với khơng khí B Tiêm (IV IM) thuốc mê C… Người bệnh hít hỗn hợp thuốc mê với khí N2O oxy 1.5 Thiopental natri dạng bột màu… A… , hút ẩm, mùi khó chịu Dễ tan nước; dung dịch nước dễ bị… B… dạng acid A = trắng B = kết tủa lại 1.6 Hồn thiện cơng thức ketamin hydroclorid nhóm R X: X=O Cl X R = -NHMe R HCl 1.7 Giải pháp đảm bảo cho gây mê hiệu qủa an toàn: A Phối hợp nhiều loại thuốc mê để giảm độc tính B… Hỗ trợ thuốc tiền mê: an thần, giãn cơ, giảm đau… C Sẵn sàng dụng cụ; oxy; thuốc trợ tuần hồn, hơ hấp để cấp cứu xảy qúa liều thuốc mê 1.8 Hồn thiện cơng thức thiopental natri nhóm R: R1 = -SNa O R2 = -Et HN R1 N R2 CH C3H7 O Me 1.9 Tetracain hydroclorid dạng bột kết tinh màu trắng; nếm có vị đắng nhẹ cảm giác …A… Dễ tan trong…B…; tan ether, cloroform A = tê lưỡi B = nước 1.10 H = isofluran, methoxyfluran, ethylether J = halothan 1.11 Hồn thiện cơng thức lidocain hydroclorid nhóm R: R1 R1 = -Me R2 = -N(Et)2 NHCO CH2 R2 HCl H2O Me 1.12 Các phản ứng hóa học định tính procain hydroclorid: A Dung dịch procain HCl, thêm AgNO3 5%: kết tủa trắng xám (Cl-) B… Phản ứng đặc trưng nhóm amin thơm I C… Tính khử: Dung dịch procain HCl làm màu thuốc tím 1.13 Trong phòng nhiệt độ 30o C, propofol dạng .A Dễ tan ethanol và…… B ; khó tan nước A = chất lỏng dầu B = dầu thực vật 1.14 Xếp thuốc mê: Halothan, enfluran, N2O, thiamylal natri, ketamin hydroclorid, propofol, cloroform, methohexital natri loại: - Thuốc mê tiêm: Thiopental natri, … X…… - Thuốc mê đường hô hấp: Ether, ……Y… X = thiamylal natri, methohexital natri, ketamin HCl, propofol Y = = halothan, enfluran, cloroform, N2O 1.15 Hồn thiện cơng thức procain hydroclorid nhóm R: R1 = -NH2 R2 = -CH2CH2-N(Et)2 R1 C O R2 O 1.16 Y = NaNO2 HCl Z = NaCl 1.17 Procain hydroclorid dạng bột kết tinh, màu…A….; tiếp xúc với khơng khí, ánh sáng chuyển dần sang màu….B… Dễ tan nước; tan ethanol A = trắng B = nâu 1.18 Hồn thiện cơng thức bupivacain hydroclorid nhóm R: Me R= H9C4 N R CONH HCl Me 1.19 Đặc tính loại thuốc dùng gây tê bề mặt gồm:: A Thuốc có độc tính cao, khơng dùng gây tê tiêm B Thuốc gây tê tiêm có hiệu qủa gây tê bề mặt C Thuốc bay nhanh, thu nhiệt làm lạnh tê vùng da phun thuốc 1.20 Halothan dạng chất.… A… , không màu; mùi giống cloroform Hơi halothan… B… cháy Tỷ trọng cao nước.(1,872-1,877) A = lỏng nặng, linh động B = khơng 1.21 Hồn thiện cơng thức propofol nhóm R: R1 = -CH(Me)2 R2 = -OH R1 R2 CH(Me)2 1.22 Xắp xếp thuốc tê cấu trúc ester amid: Bupivacain, tetracain, cloroprocain - Thuốc tê ester: Procain, ……X…… - Thuốc tê amid: Lidocain, ……Z…… X = Tetracain, cloroprocain Z = Bupivacain, dibucain, mepivacain * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 1.23 đến 1.50: 1.23 Gây tê tủy sống dung dịch thuốc tê không cần đẳng trương (Đ) 1.24 Gây tê tiêm tiêm tĩnh mạch, không tiêm bắp (S) 1.25 Gây mê Halothan không cần tiêm thêm thuốc giãn (S) 1.26 Dung dịch tetracain hydroclorid cho kết tủa màu nâu với iod (Đ) 1.27 Tạp độc kèm nitrogen monoxyd gồm NO NO2 (Đ) 1.28 Bảo quản thiopental natri phải tránh ẩm ánh sáng (Đ) 1.29 Ethyl clorid gây tê vùng da phun bay nhanh, thu nhiệt (Đ) 1.30 Enfluran độc với thận F- giải phóng tỷ lệ cao (S) 1.31 Bôi da kem procain hydroclorid 1% gây tê hiệu qủa (S) 1.32 Bupivacain tác dụng kéo dài nên dùng gây tê tủy sống (Đ) 1.33 Ngửi nitrogen monoxyd nhanh bị mê (S) 1.34 Hơi ethylclorid khó bắt lửa nên an toàn xịt gây tê (S) 1.35 Khơng dùng bình kim loại đựng halothan bị ăn mòn (Đ) 1.36 Tỷ lệ N2O hỗn hợp gây mê cao an toàn cho bệnh nhân (S) 1.37 Tiêm thuốc gây tê nhịp tim thường bị chậm lại (Đ) 1.38 Bảo quản tetracain base không cần tránh ánh sáng (S) 1.39 Không tiêm adrenalin procain hydroclorid gây tê đầu chi (Đ) 1.40 Enfluran có tỷ trọng thấp nước (nhẹ nước) (S) 1.41 Qúa liều thuốc tê bupivacain hydroclorid dễ bị ngừng tim (Đ) 1.42 Bảo quản methohexital natri phải tránh không khí ẩm (Đ) 1.43 Lidocain nhanh bị hỏng khơng khí procain (S) 1.44 Thuốc tiêm novocain HCl dùng cho gây tê tủy sống (Đ) 1.45 Khí N2O làm đầu than củi hồng phát thành lửa (Đ) 1.46 Bupivacain hydroclorid thuốc tê an toàn với người mang thai (S) 1.47 Tiêm IM IV ketamin HCl cho hiệu qủa gây mê (Đ) 1.48 Trong nhiệt độ 25oC, ethyl clorid thể lỏng bay (S) 1.49 Thuốc tiêm propofol dung dịch propofol nước (S) 1.50.Chỉ dùng dung dịch tetracain hydroclorid cho gây tê mắt (Đ) * Chọn ý câu từ 1.51 đến 1.60: 1.51 Trường hợp định tiêm lidocain hydroclorid hợp lý: A Gây tê tủy sống B Gây tê nhổ C Loạn nhịp tim D Chỉ B C ( ĐÚNG ) 1.52 Phương pháp lựa chọn định lượng procain hydroclorid: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1 M; đo B Acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1 M; đo C Đo nitrit ( ĐÚNG ) D HPLC 1.53 Tiêu chí cần để chọn thuốc tê phù hợp cho gây tê tủy sống: A Hiệu lực gây tê cao B Độc tính thấp C Thời hạn tác dụng kéo dài D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 1.54 Cách dùng halothan gây mê an toàn cho bệnh nhân: A Hít trực tiếp halothan với khơng khí B Hít hỗn hợp gồm 2% halothan, 55% khí N2O oxy C Phối hợp cách B với tiêm bổ sung IV thiopental natri D Chỉ B C ( ĐÚNG ) 1.55 Chọn dung dịch thích hợp cho gây tê nhãn khoa: A Lidocain hydroclorid 0,5% B Procain hydroclorid 1% C Tetracain hydroclorid 0,5% ( ĐÚNG ) D Cả A, B C 1.56 Lựa chọn phương pháp định lượng lidocain hydroclorid thích hợp: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1 M; đo B Acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1 M; đo C HPLC D Chỉ A B ( ĐÚNG ) 1.57 Các định thuốc tê có hiệu qủa: A Phẫu thuật nhỏ B Phẫu thuật chi C Đau chấn thương D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 1.58 Phương pháp lựa chọn định lượng tetracain base: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1 M; đo ( ĐÚNG ) B Acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1 M; đo C HPLC D Chỉ A C 1.59 Chọn thuốc mê áp dụng phương pháp gây mê hở: A Ether mê ( ĐÚNG ) B Halothan C Enfluran D Cả A, B C 1.60 D Chỉ A B Chương THUỐC GÂY NGỦ VÀ AN THẦN * Trả lời ngắn câu từ 2.1 đến 2.18: 2.1 Các loại thuốc an thần, gây ngủ dùng gồm có: A Dẫn chất acid barbituric: phenobarbital, pentobarbital… B… Dẫn chất benzodiazepin: Nitrazepam, diazepam,… C… Thuốc an thần, gây ngủ thuộc nhiều loại cấu trúc 2.2 Hoàn thiện phản ứng chế tạo acid barbituric: O C HO NH2 O HO HN H2O CH2 + NH2 C O H H Z= O C O HN O 2.3 Pentobarbital dạng bột kết tinh màu……A……., vị đắng nhẹ; bền khơng khí, ánh sáng Tan ethanol và… B ….; khó tan nước A = trắng B = NaOH loãng 2.4 Hồn thiện cơng thức diazepam nhóm R X: Me R = -Cl O N X= N X R 2.5 G = Mephobarbital, metharbital H = Butabarbital, pentobarbital, talbutal Ph 2.6 Nitrazepam dạng bột kết tinh màu….A……Khó tan nước; tan nhẹ … B ….; tan số dung môi hữu A = vàng nhạt B = etanol 2.7 R3 = -Me R5 = -Ph 2.8 Bột bromazepam màu .A Khó tan nước Dùng uống phối hợp điều trị tâm thần với tác dụng .B ., hạn chế tác dụng phụ căng A = trắng vàng nhạt B = giãn vận động 2.9 Hồn thiện phản ứng barbital hòa tan vào dung dịch NaOH 10%: O O Na N HN Et Et + NaOH → NaO + H2 O O Et Et N HN O O 2.10 A = trắng B = ethanol 2.11 Hồn thiện cơng thức bromazepam nhóm R: R1 = -H R O N R2 = N Br R2 2.12 Ba phản ứng chung dẫn chất acid barbituric dạng acid gồm: A Do có H linh động (acid): Dễ tan dung dịch NaOH B… Tạo muối với ion kim loại Men+: Ag+, Co++ v.v… C… Đun sôi NaOH 15% giải phóng NH3 2.13 Diazepam dạng bột kết tinh màu trắng; … A ….khi tiếp xúc ánh sáng, khơng khí Khó tan trong…… B…….; tan ethanol dung môi hữu A = bền B = nước 2.14 Hồn thiện cơng thức zolpidem tartrat nhóm R nguyên tố X: X R = -Me X= N Me R C4H6O6 N CH2 CON(Me)2 2.15 Bột phenobarbital màu……… A… … , không mùi, vị đắng Dễ tan …….B…….; khó tan nước Bền để lâu khơng khí A = trắng B = NaOH loãng 2.16 Y= + NO3 NH 2.17 Tác dụng phụ thuốc ngủ dẫn chất benzodiazepin: A Suy giảm tuần hồn, hơ hấp B Qúa liều chuyển sang trầm cảm C Bị lệ thuộc thuốc dùng kéo dài 2.18 Các phương pháp áp dụng định lượng diazepm gồm: A HPLC B… Acid-base CH3COOH khan C… Quang phổ hấp thụ UV * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 2.19 đến 2.44: 2.19 Zolpidem tartrat thuốc ngủ dẫn chất benzodiazepin (S) 2.20 Nitrazepam methanol, thêm NaOH: màu vàng đậm xuất (Đ) 2.21 Uống pentobarbital kéo dài tháng không bị lệ thuộc (S) 2.22 (S) 2.23 Bromazepam thuốc ngủ mạnh, thường dùng làm thuốc tiền mê (S) 2.24 (Đ) 2.25 Uống phenobarbital chống co giật sốt cao bị lệ thuộc thuốc (S) 2.26 Quản lý thuốc ngủ benzodiazepin theo chế độ thuốc hướng thần (Đ) 2.27 (Đ) 2.28 Uống bromazepam haloperidol để tăng tác dụng liệt thần (S) 2.29 Uống nitrazepam thời gian dài cần phải giảm liều phù hợp (Đ) 2.30 Người lớn cần ngủ uống 50 mg phenobarbital đủ (S) 2.31 Thuốc dẫn chất acid thiobarbituric đủ hiệu lực làm thuốc mê (Đ) 2.32 Hoà tan diazepam vào acid sulfuric đậm đặc, cho màu xanh lục (S) 2.33 Đun hỗn hợp pentobarbital, vanilin H2SO4 đặc, cho màu đỏ (Đ) 2.34 Nitrazepam bền, bảo quản không cần tránh ánh sáng (S) 2.35 Mất ngủ uống viên Stilnox, ngủ h lại thức (Đ) 2.36 Cần giảm liều diazepam phải uống thuốc nhiều ngày (Đ) 2.37 Có thể định lượng zolpidem tartrat phương pháp acid-base acid acetic khan; HClO4 0,1 M; đo điện (Đ) 2.38 Tất thuốc dẫn chất benzodizepin hấp thụ UV (Đ) 2.39.Uống zolpidem tartrat liên tục tháng an toàn (S) 2.40 (Đ) 2.41 Không cần quản lý viên bromazepam theo chế độ hướng thần (S) 2.42 Sau uống zolpidem tartrat người bệnh thấy giấc ngủ đến nhanh (Đ) 2.43 (Đ) 2.44 (Đ) * Chọn ý câu từ 2.45 đến 2.54: 2.45 Chọn phương pháp tin cậy định lượng diazepam viên mg: A Acid-base acid acetic khan B Quang phổ hấp thụ UV C HPLC D Chỉ B C (ĐÚNG ) 2.46 C Chỉ A B 2.47 Chọn kỹ thuật tin cậy định lượng acid-base phenobarbital: A Hòa tan vào ethanol, chuẩn độ NaOH 0,1M B Hòa tan vào DMF, chuẩn độ NaOH 0,1M C Hòa tan vào pyridin, thêm dư AgNO3; chuẩn NaOH 0,1M D Chỉ B C (ĐÚNG ) 2.48 Trường hợp định thuốc ngủ dẫn chất benzodiazepin hợp lý: A Lo lắng, căng thẳng B Mất ngủ C Căng vận động D Cả A, B C (ĐÚNG ) 2.49 Phương pháp lựa chọn định lượng nitrazepam viên nén mg: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo B Quang phổ UV, đo 280 nm (ethanol) C HPLC D Chỉ B C (ĐÚNG ) 2.50 Tác dụng phụ xảy uống thuốc barbiturat: A Hạ huyết áp B Chậm nhịp tim C Suy hô hấp D Cả A, B (ĐÚNG ) 2.51 D Chỉ A C 2.52 D Cả A, B C 2.53 D Chỉ B C 2.54 D Chỉ A C Chương THUỐC GIẢM ĐAU A Thuốc giảm đau trung ương * Trả lời ngắn câu từ 6.1 đến 6.14: 6.1 Tác dụng morphin, alcaloid từ thuốc phiện: A Giảm đau nâng cao ngưỡng đau thần kinh trung ương B… Co thắt tròn gây táo bón C… Ức chế trung tâm ho, tuần hồn, hơ hấp 6.2 A = Hydromorphon, oxymorphon, butorphanol, nalbuphin B = Hydrocordon, dextromethorphan C = Nalorphin, naltrexon, nalmefen 6.3 R = -H X=O 6.4 Bột pethidin hydroclorid màu trắng;… ….A…….trong khơng khí, ánh sáng Dễ tan nước, …….B…….; không tan ether A = biến màu B = ethanol 6.5 Y = Hydromorphon, oxymorphon, levorphanol, butorphanol, nalbuphin Z = Fentanyl, buprenorphin, alfentanyl 6.6 Hoàn thiện cơng thức fentanyl base nhóm R: R1 = -OH R1 CH2 CH2 N N R2 R2 = -CO-Et Ph 6.7 Bột naloxon hydroclorid màu trắng;…….A…… khơng khí, ánh sáng Tan nước,… …B…….; tan nhẹ ethanol A = biến màu B = dung dịch acid kiềm 6.8 Hồn thiện cơng thức morphin hydroclorid nhóm R: HO R1 = -OH R2 = -Me HCl H2O O N R2 17 R1 6.9 Các phản ứng hóa học định tính morphin hydroclorid: A Với kali iodat, giải phóng I2 cho màu xanh với hồ tinh bột B… Tạo màu xanh tím với FeCl3 – Do có OH phenol C… Cho phản ứng ion Cl- 6.10 Hồn thiện cơng thức pethidin hydroclorid với nhóm R: R1 = -Me COOEt R1 N R2 = -Ph R HCl 6.11 Bột fentanyl citrat màu…….A… …., khơng mùi; bền khơng khí, ánh sáng Tan nước; tan vừa trong…… B…….; khó tan ether A = trắng B = ethanol 6.12 Hồn thiện cơng thức naloxon hydroclorid nhóm R: HO R1 = -OH R2 = -CH2-CH= CH2 O R1 HCl N R2 O 6.13 A = bột kết tinh B = biến màu 6.14 Chống định dùng morphin trường hợp: A Tổn thương não phẫu thuật sọ não B … Suy hô hấp, thiểu gan, suy thận C… Phụ nữ mang thai kỳ cho bú; trẻ em tuổi * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 6.15 đến 6.40: 6.15 Tiêm methadone tiếp sau morphin giảm hiệu qủa giảm đau (Đ) 6.16 Tiêm morphin giảm đau cho trẻ em 3-4 tuổi an toàn (S) 6.17 (S) 6.18 Tiêm pethidin hydroclorid gi ảm đau bị táo bón (Đ) 6.19 Nalorphin khơng giải độc pethidin (S) 6.20 Sau tiêm thuốc giảm đau trung ương thường bị nôn (S) 6.21 (Đ) 6.22 Thường uống morphin hydroclorid để giảm ho (S) 6.23 Tiêm fentanyl citrat giảm đau người bệnh dễ suy hô hấp nặng (Đ) 6.24 (Đ) 6.25 Ngộ độc thuốc giảm đau opioid thường suy hơ hấp, tuần hồn (Đ) 6.26 Pethidin hydroclorid cho phản ứng tạo màu xanh với FeCl3 (S) 6.27 Người viêm gan tiêm morphin.nhiều lần an toàn (S) 6.28 Có thể tiêm pethidin hydroclorid nhắc lại nhiều lần (S) 6.29 Fentanyl citrat gây nghiện thuốc giảm đau khác (S) 6.30 Người có bệnh lý tụy mật dùng pethidin hydroclorid (Đ) 6.31 Methadone không cho phản ứng kết tủa với dung dịch iod (S) 6.32 Có thể tiêm pethidin hydroclorid nhắc lại nhiều lần (S) 6.33 Trong khơng khí khơ morphin hydroclorid nước kết tinh (Đ) 6.34 Hiệu lực giảm đau pethidin morphin 6-8 lần (Đ) 6.35 Uống tiêm morphin hydroclorid cho hiệu qủa (S) 6.36 Định lượng thuốc tiêm morphin HCl quang phổ UV (Đ) 6.37 Dùng pethidin hydroclorid phải đề phòng bị lệ thuộc thuốc .(Đ) 6.38 Trong ống tiêm morphin hydroclorid ln phải nạp khí trơ (Đ) 6.39 (S) 6.40 (Đ) * Chọn ý câu từ 6.41 đến 6.50: 6.41 Lựa chọn phương pháp định lượng pethidin hydroclorid hợp lý: A Acid-base / CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo điện B Acid-base / ethanol 96%; NaOH 0,1M; đo điện C HPLC D.Chỉ A B ( ĐÚNG ) 6.42 B Đau ung thư 6.43 D Chỉ A C 6.44 C Droperidol 6.45 Trường hợp định tiêm naloxon hydroclorid hiệu qủa: D Hút thuốc phiện qúa liều B Tiền mê có tiêm pethidin C Nghiện heroin D Chỉ A B ( ĐÚNG ) 6.46 Đường dùng fentanyl citrat hiệu qủa nhất: A Tiêm IM IV ( ĐÚNG ) B Uống C Đặt trực tràng D Cả A, B C 6.47 Tác dụng phụ đáng quan tâm tiêm morphin hydroclorid: A Nhanh bị nghiện ( ĐÚNG ) B Táo bón C Nơn D Cả A, B C 6.48 D Cả A, B C 6.49 D Cả A, B C 6.50 Lý chủ yếu không tiêm nhắc lại pethidin hydroclorid: A Nhanh gây nghiện B Tích lũy thuốc dễ qúa liều ( ĐÚNG ) C Gây nôn sau tiêm D Chỉ A B B Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid (NSAID) * Trả lời ngắn câu từ 6.51 đến 6.62: 6.51 Aspirin dạng bột ….A… , màu trắng, không mùi mùi chua nhẹ Bị ….B … khơng khí ẩm Khó tan nước; tan ethanol A = bột kết tinh hình kim B = thủy phân 6.52 Hồn thiện cơng thức aspirin nhóm R: R1 R1 = -COOH O R2 R2 = -COMe 6.53 P = paracetamol, methylsalicylat, phenacetin Q = celecoxib, ibuprofen, nimesulid, piroxicam, 6.54 Hoàn thiện phản ứng thủy phân paracetamol: Paracetamol + H2O HO NH2 HCl + Z= 6.55 Các phép thử định tính paracetamol: A Thủy phân, giải phóng amin thơm I, cho phản ứng màu đặc trưng B… Dung dịch bão hòa nước cho màu xanh-tím với FeCl3 C… Hấp thụ UV: λMAX 250nm-ethanol D Sắc ký phổ IR, so với paracetamol chuẩn 6.56 Hồn thiện cơng thức nimesulid nhóm R: CH3COOH B Acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1 M; đo điện C Đo iod D Chỉ A B ( ĐÚNG ) 10.137 Chỉ định đặc hiệu homatropin hydrobromid: A Parkinson B Ngộ độc nấm C Giãn đồng tử khám mắt ( ĐÚNG ) D Cả A, B C 10.138 Đường dùng atropin sulfat chữa đau bụng thích hợp, hiệu qủa:: A Uống (viên) B Tiêm IM (thuốc tiêm) C Truyền tĩnh mạch D Chỉ A B ( ĐÚNG ) 10.139 D Chỉ A B ( ĐÚNG ) 10.140 B Giãn trơn ruột, mật ( ĐÚNG ) 10.141 B.Giãn đồng tử khám mắt ( ĐÚNG ) 10.142 Các triệu chứng biểu qúa liều physostigmin: A Mất điều hòa phản xạ B Tốt mồ hơi, chảy nước miếng C Run tay, vặn D Cả A, B C ( ĐÚNG ) Chương 11 THUỐC TIM-MẠCH * Trả lời ngắn câu từ 11.1 đến 11.20: 11.1 Quinidin sulfat dạng bột màu………A… …; biến màu chậm tiếp xúc với khơng khí, ánh sáng Dễ tan trong………B……; tan nước A = trắng B = ethanol 11.2 Hồn thiện cơng thức procainamid hydroclorid nhóm R: R1 = -NH2 R1 CO R2 HCl R2 = -NH-CH2CH2-N(Et)2 11.3 Nitroglycerin dạng… …A….…, màu vàng nhạt Dễ ……B…… va chạm gặp nhiệt độ cao Khó tan nước; tan ethanol A = lỏng dầu B = nổ 11.4 Các glycosid trợ tim nguồn gốc thiên nhiên sử dụng: : A Digoxin B… Digitoxin C… Uabain 11.5 Hồn thiện cơng thức nifedipin nhóm R: COO Me Me R1 = -H R2 = -COOMe R1 N Me R2 NO2 11.6 Digoxin một… …….A…… từ Dương địa hồng lơng Chế phẩm dược dụng dạng bột màu….…B….….Khó tan nước; tan ethanol A = glycosid B = trắng 11.7 Hồn thiện cơng thức enalapril maleat nhóm R: R1 = N R2 = -COOEt COO H R1 CO CH NH CH CH2CH2 Ph HC COOH Me R2 HC COOH 11.8 B Thuốc ức chế men chuyển – ACEI C Thuốc phong bế thụ thể angiotensin II - c ác “sartan” 11.9 Hoàn thiện cơng thức fenofibrat nhóm R: Me R1 = R2 = -OCH(Me)2 : Cl R1 CO O C CO R2 Me 11.10 Methyldopa dễ bị…A… để tiếp xúc với khơng khí, ánh sáng Dễ tan nước và…B….; không tan dung môi hữu A = biến màu B = acid vơ 11.11 Hồn thiện cơng thức isosorbid dinitrat nhóm R: R1 = -H H R2 O R2 = -ONO2 O R1 ONO2 11.12 Fluvastatin natri dạng bột kết tinh màu……A… , hút ẩm Dễ tan nước,…… B… ; tan methanol A = trắng ánh vàng B = ethanol 11.13 Hồn thiện cơng thức methyldopa nhóm R: R1 R1 = -OH R2 R2 = -NH2 HO CH2 C COOH Me 11.14 Nifedipin dạng bột kết tinh màu…….A……., biến màu khơng khí, ánh sáng Khơng tan trong….B… ; tan ethanol A = vàng B = nước 11.15 Xắp xếp thuốc hạ huyết áp sau cho loại: Captopril, amlodipin, nitrendipin, perindopril, cilazapril, felodipin - CEB: Nifedipin,…….X…… - ACEI: Enalapril,…….Y…… X = nitrendipin, amlodipin, felodipin Y = captopril, perindopril, cilazapril 11.16 Hồn thiện cơng thức fluvastatin natri nhóm R: R1 R1 = F R2 = -CH(Me)2 N OH OH O ONa R2 11.17 B Acid-base CH3COOH; HClO4 0,1M; đo C HPLC quang phổ UV 11.18 Bột amrinon màu…….… A….……; khó tan nước Dạng muối dễ tan nước là………B………, dùng pha tiêm A = vàng nhạt B = amrinon lactat 11.19 Bột diltiazem hydroclorid màu… ….A…… Dễ tan nước Để đề phòng… …B …… xảy ban đêm.bệnh nhân nên uống trước lúc ngủ A = trắng B = đau thắt ngực 11.20 Chữa đau thắt ngực, nitroglycerin dùng trường hợp: A Cất đau cấp: B… Phòng đau C…… Nhồi máu tim nhẹ * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 11.21 đến 11.54: 11.21 Trong định lượng nifedipin phép đo ceri,: N = M/2 (Đ) 11.22 Fluvastatin natri ức chế enzym khử HMG-CoA làm hạ huyết áp (S) 11.23 Có thể định lượng diltiazem hydroclorid phương pháp acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1M; đo điện (Đ) 11.24 Fenofibrat hạ mức lipid/máu thuốc gây tăng mức HDL-cholesterol làm giảm mức VLDL-cholesterol máu (Đ) 11.25 Suy tim nặng cấp cứu uống digoxin hiệu qủa (S) 11.26 Thuốc tê lidocain HCl thuốc chống loạn nhịp tim (Đ) 11.27 Bảo quản methyldopa cần để chân không, tránh ánh sáng (Đ) 11.28 (S) 11.29 Vitamin PP (niacin) có tác dụng làm hạ mức lipid/máu (Đ) 11.30 Captopril thuốc hạ huyết áp hiệu lực cao thuốc ACEI (S) 11.31 Bảo quản fluvastatin natri phải tránh khơng khí, ánh sáng (Đ) 11.32 Diltiazem hydroclorid thuốc CEB ưu chống đau thắt ngực (Đ) 11.33 Sử dụng trực tiếp nitroglycerin nguyên chất an toàn (Đ) 11.34 Định lượng digoxin digitoxin phương pháp đo quang sau tạo màu với natri picrat kiềm (Đ) 11.35 Quinidin sulfat sản xuất tổng hợp hóa học (S) 11.36 Nhóm –NO2 phân tử nifedipin, sau khử hóa thành –NH2 cho phản ứng tạo phẩm màu nitơ (đỏ) (Đ) 11.37 Lovastatin trực tiếp hạ mức lipid/máu không qua thủy phân (S) 11.38 Perindopril thuốc phù hợp với hầu hết người tăng huyết áp .(S) 11.39 Mỗi bệnh nhân suy tim phải có chế độ liều digitalis riêng (Đ) 11.40 Procainamid hydroclorid cho phản ứng tạo phẩm màu nitơ (Đ) 11.41 Methyldopa phản ứng với FeCl3 5% cho màu xanh lục bền (S) 11.42 Clonidin hydroclorid thuốc CEB ưu gây hạ huyết áp (S) 11.43 Amlodipin gây giãn mạch toàn thân làm hạ huyết áp (Đ) 11.44 Digoxin lựa chọn digitoxin điều trị suy tim (Đ) 11.45 Bảo quản procainamid hydroclorid không cần tránh ánh sáng (S) 11.46 Thuốc ACEI phải thủy phân gây hạ huyết áp (Đ) 11.47 Chế tạo nitroglycerin trộn glycerin với hỗn hợp HNO3 + H2SO4 nhiệt độ lạnh (Đ) 11.48 Người suy gan tăng lipid/máu uống fluvastatin an toàn (S) 11.49 Clonidin hydroclorid bền với ánh sáng methyldopa (Đ) 11.50 Trộn nitroglycerin với dung dịch KOH kali sulfat khan; rang lửa: xuất mùi khó chịu acrolein (Đ) 11.51 Sau uống nifedipin nhịp tim thường tăng kèm lợi tiểu (Đ) 11.52 (S) 11.53 Chống định amlodipin với bệnh nhân co thắt mạch vành (S) 11.54 (S) * Chọn ý câu từ 11.55 đến 11.66: 11.55 Phương pháp lựa chọn định lượng procainamid hydroclorid: A Acid-base / acid acetic khan; HClO4 0,1M; đo điện B Acid-base / ethanol 96%; NaOH 0,1M; đo điện C Đo nitrit ( ĐÚNG ) D HPLC 11.56 Thời điểm uống fluvastatin natri hiệu qủa hạ mức cholesterol/máu: A Sáng uống 20 mg B Chiều uống 20 mg C Buổi tối uống 20 mg ( ĐÚNG ) D Cả A, B C hiệu qủa 11.57 Nhóm thuốc hạ huyết áp dùng phổ biến hiệu qủa nhất: A Thuốc phong bế β-adrenegic: Atenolol, propranolol… B Thuốc ức chế men chuyển (ACEI): Enalapril, perindopril… C Thuốc phong bế kênh calci (CEB): Nifedipin, amlodipin… D Chỉ B C ( ĐÚNG ) 11.58 Chọn phương pháp tin cậy định lượng nitroglycerin viên:: A Đo quang sau tạo màu với acid phenolsulfonic NH3, B Acid-base sau thủy phân giải phóng HNO3 C HPLC D Chỉ A C ( ĐÚNG ) 11.59 Chọn thuốc uống chống đau thắt ngực cấp hiệu qủa: A Isosorbid dinitrat B Atenolol C Nitroglycerin ( ĐÚNG ) D Cả A, B C 11.60 Chỉ định thuốc phong bế kênh calci (CEB) hiệu qủa: A Đau thắt ngực B Tăng huyết áp ( ĐÚNG ) C Loạn nhịp tim D Cả A, B C 11.61 Đường dùng nitroglycerin nhanh đạt nồng độ điều trị máu: A Uống B Xịt khí dung lưỡi C Ngậm lưỡi D Chỉ B C ( ĐÚNG ) 11.62 Phương pháp tin cậy thuận tiện định lượng thuốc có cấu trúc B HCl: A Acid-base / CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo điện B Acid-base / ethanol 96%; NaOH 0,1M; đo điện ( ĐÚNG ) C HPLC D Chỉ B C 11.63 Chọn cách dùng isosorbid dinitrat phòng đau thắt ngực: A Uống 20 mg trước 20 phút: B Ngậm lưỡi mg, trước 5-10 phút C Uống viên giải phóng hoạt chất chậm, trước 30 phút D Cả cách A, B C ( ĐÚNG ) 11.64 Chọn cách uống thuốc điều trị tăng huyết áp hiệu qủa: A Uống thuốc hạ huyết sẵn có B Chọn thuốc phù hợp với người bệnh ( ĐÚNG ) C Uống đồng thời 2-3 loại thuốc hạ huyết áp D Cả A, B C 11.65 Nhóm cấu trúc làm Methyldopa bị hỏng nhanh khơng khí, ánh sáng: A nhóm OH phenol B Nhóm amin –NH2 C Nhân phenyl D Cả A, B C 11.66 Chọn thuốc phù hợp khắc phục tăng nhịp tim sau uống nifedipin: A Uống 50 mg atenolol ( ĐÚNG ) B Uống 250 mg procainamid C Tiêm lidocain hydroclorid D Cả A, B C Chương 12 THUỐC LỢI TIỂU * Trả lời ngắn câu từ 12.1 đến 12.18: 12.1 X = Spironolacton, mannitol, acetazolamid Y = Indapamid, clopamid Z = Acid etacrylic, muzolimin 12.2 R1 = -SO2NH2 R2 = -NHCO-Me 12.3 A Thuốc thiazid tương tự C Thuốc tác dụng quai Henle 12.4 R = -Cl X=O 12.5 A = biến màu B = nước 12.6 A Gây cân điện giải nhanh trầm trọng B Giảm lượng máu lưu thông gây rối loạn thần kinh tim O 12.7 R1 = -COOH R2 = CH2 12.8 A = trắng ánh vàng B = NaOH loãng 12.9 B Dẫn chất dihydrothiazid vị trí C Dẫn chất dihydrothiazid vị trí 2,3 12.10 R1 = -Cl R2 = -O-CH2-COOH 12.11 A = vàng B = acid vô 12.12 B Tăng huyết áp C Tăng nhãn áp 12.13 R1 = -Me R2 = -Cl 12.14 A = trắng vàng nhạt B = acid 12.15 A = trắng ánh vàng B = NaOH loãng 12.16 R1 = -CH2OH R2 = -CH2OH 12.17 Chỉ định hợp lý spirololacton: A Phối hợp với thuốc lợi tiểu thải kali chống phù B……… (Tăng huyết áp cường aldosteron) C……… (Chẩn đoán mức aldosteron /máu tăng) 12.18 A = trắng B = 5,07 * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 12.19 đến 12.40: 12.19 (Đ) 12.20 (Đ) 12.21 (S) 12.22 (Đ) 12.23 (Đ) 12.24 (S) 12.25 (S) 12.26 (S) 12.27 (S) 12.28 (Đ) 12.29 (S) 12.30 (Đ) 12.31 (Đ) 12.32 (Đ) 12.33 (S) 12.34 (S) 12.35 (Đ) 12.36 (S) 12.37 (S) 12.38 (Đ) 12.39 (S) 12.40 (S) * Chọn ý câu từ 12.41 đến 12.48: 12.41 D Cả B C 12.42 B Hiệu lực tương đương.thiazid 12.43 D Chỉ B C 12.44 D Cả A, B C 12.45 C Truyền tĩnh mạch 12.46 D Chỉ A C 12.47 D Chỉ B C 12.48 D Chỉ B C Chương 13 VITAMIN VÀ CÁC CHẤT BỔ DƯỠNG * Trả lời ngắn câu từ 13.1 đến 13.1 B Duy trì hoạt động chức quan C Co-enzym chu trình chuyển hóa, trao đổi chất 13.2 Hồn thiện cơng thức thiamin nhóm R: R1 = -H N Me NH2 S R2 R2 = -CH2-CH2OH + N N X Me R1 13.3 Các phương pháp định lượng α-tocoferol (vitamin E) áp dụng: A Sắc ký khí HPLC B… Đo quang sau tạo màu đỏ với FeCl3 2,2’-dipyridin C Quang phổ UV D Đo ceri, dựa vào tính khử vitamin E 13.4 Bột acid ascorbic (vitamin C) màu trắng, vị…… A … tan nước Dễ chuyển sang màu… ….B……….khi để tiếp xúc khơng khí, ánh sáng A = chua B = nâu 13.5 X = -COOH Y = -Me 13.6 Xếp vitamin vào loại tan nước tan dầu: Thiamin, pyridoxin, acid folic, vitamin D, acid ascorbic, cyanocobalamin, α-tocoferol, vitamin K1 - Tan nước: Vitamin PP,…….X…… - Tan dầu: Vitamin A,……Y… X = Thiamin, pyridoxin, acid folic, acid ascorbic, cyanocobalamin Y = Vitamin D, α-tocoferol, vitamin K1 13.7 Hoạt tính sinh học vitamin A: A Tăng độ nhạy cảm võng mạc mắt với ánh sáng yếu B… Duy trì tăng trưởng trẻ sơ sinh động vật non C… Đảm bảo khả sinh sản giống 13.8 Alpha-tocoferol acetat dạng… A… , màu vàng-lục nhạt, nhớt; hóa rắn -27,5oC Khơng tan trong….B….; tan dầu béo, ethanol A = chất lỏng dầu B = nước 13.9 Thêm nhóm R vào nhân 1,4-naphtoquinon để có cơng thức vitamin K1: R1 = -Me O Me R2 = Me Me Me R1 Me 13.10 Hố tính vitamin A1: A Tính khử, dễ hoạt tính khơng khí, ánh sáng B… Với thuốc thử SbCl3/cloroform: màu xanh lam nhanh C… Nhóm –OH alcol cuối mạch nhánh tạo ester với acid béo 13.11 Theo mức độ hoạt tính cho biết tên Vitamin A tự nhiên:: - Hoạt tính 100%: Retinol, vitamin A aldehyd - Hoạt tính 25-50%:… X…… - Hoạt tính khoảng 75%:… Y…… - Hoạt tính thấp: Neovitamin A X = Vitamin A2 Y = Vitamin A acid 13.12 R1 = - OPO3Na2 R2 = - OPO3Na2 R2 O 13.13 Vitamin B1 dược dụng có dạng: A Thiamin hydroclorid B….(Thiamin hydrobromid) C… (Thiamin nitrat) 13.14 Vitamin K1 nguyên chất dạng… A …., màu vàng hổ phách; dễ hỏng khơng khí, ánh sáng Khơng hòa lẫn với… B ….; hòa lẫn với dầu thực vật A = chất lỏng dầu B = nước 13.15 Các phương pháp định lượng pyridoxin hydroclorid: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo điện B…… Quang phổ UV C…… HPLC 13.16 R1 = =CH2 R2 = -CH(Me)2 13.17 Retinol (Vitamin A1) tinh khiết những…… A………., màu vàng nhạt Tan trong…… B…… nhiều dung môi hữu cơ; không tan nước A = tinh thể hình kim B = dầu béo (dầu thực vật) 13.18 Nguồn vitamin D3 tự nhiên: Chứa vitamin D tỷ lệ thấp: Thực phẩm thông thường Giàu vitamin D:… O……, nấm men, dầu ca cao… Chiếu tia UV da người:……P… O = Dầu gan cá biển, đặc biệt cá ngừ P = Chất 7-dehydrocholesterol chuyển thành vitamin D3 13.19 Hồn thiện cơng thức acid ascorbic nhóm R: R1 O R1 = -CH(OH)-CH2OH O H R2 = -OH R2 HO 13.20 Công dụng glucose: A Dùng pha dung dịch truyền glucose: đẳng trương (5%), ưu trương… B… Tá dược cho viên thuốc ngậm C… Thành phần chế phẩm bù nước, điện giải ORS… 13.21 Tretinoin dạng bột kết tinh màu…… A………; nhạy cảm với ánh sáng Khó tan trong……… B……….; tan nhẹ ethanol, aceton A = vàng sáng B = nước 13.22 Hồn thiện cơng thức alpha-tocoferol acetat R X: Me X=O Me X Me R = -OCOMe Me Me Me Me R Me 13.23 Mục đích sử dụng chế phẩm peptid mạch ngắn acid amin: A Tái lập cân N cho thể có rối loạn B… Cung cấp dinh dưỡng, tăng lưu thông máu C… Cung cấp acid amin có tính điều trị đặc hiệu 13.24 Bột pyridoxin hydroclorid màu trắng, không mùi, A với nhiệt Dễ tan nước; tan nhẹ .B .; không tan ether A = bền B = ethanol 13.25 Hồn thiện cơng thức pyridoxin hydroclorid nhóm R: R1 R1 = -CH2OH HO R2 R2 = -CH2OH Me N HCl 13.26 Các phương pháp c ó thể áp dụng định lượng vitamin B1: A Acid-base / CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo điện B… Kết tủa với acid silicotungstic, cân tủa C… Quang phổ UV 13.27 Thiamin nitrat dạng bột màu trắng , mùi…… A………, Khó tan nước nguội; tan trong………B………; tan ethanol A = thơm đặc trưng B = nước sơi 13.28 Các phép thử định tính vitamin C: A Hấp thụ UV: λ MAX khoảng 243nm B… Với FeSO4 , tạo muối sắt (II) ascorbat màu xanh tím C… Trực tiếp khử AgNO3 thành Ag nguyên tố 13.30 Các phản ứng hóa học định tính glucose: A… Tạo glucosazon màu vàng với phenylhydrazin A Khử AgNO3/amoniac thành Ag nguyên tố C… Đun với thuốc thử Fehling cho kết tủa Cu2O màu đỏ nâu 13.29 Z= CH2OH HOCH O O H O O 13.32 Kể chế phẩm dược dụng vitamin A1 : A Retinol tổng hợp đậm đặc phân tán gelatin, nghiền thành bột B… Tạo glucosazon màu vàng với phenylhydrazin C… Đun với thuốc thử Fehling cho kết tủa Cu2O màu đỏ nâu 13.31 A = trắng đến hồng nhạt B = nước 13.32 B Retinol palmitat tổng hợp đậm đặc dầu thực vật C Vitamin A1 tự nhiên đậm đặc dầu thực vật * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 13.33 đến 13.80: 13.33 Vitamin D3 nguyên liệu có dạng bột hòa dầu thực vật (Đ) 13.34 Tiêm uống vitamin B6 có hiệu qủa (S) 13.35 Uống vitamin B1 qúa nhiều bị sỏi thận (S) 13.36 Định lượng glucose đo góc quay cực tin cậy đo Iod (S) 13.37 Khi tiêm IV CaCl2 bị thoát mạch gây hoại tử nặng (Đ) 13.38 Phụ nữ sau sinh truyền dịch đạm thủy phân nhanh hồi phục (Đ) 13.39 Vitamin PP có tác dụng làm hạ mức lipid/máu (Đ) 13.40 Bảo quản vitamin A1 dầu phải đóng đầy lọ, nút kín (Đ) 13.41 Uống isoniazid trị lao phải uống bổ sung vitamin B6 (Đ) 13.42 Lao động trời ngày nên uống bổ sung vitamin D (S) 13.43 Retinol (alcol) bền khơng khí retinol palmitat (S) 13.44 Dầu thực vật cung cấp vitamin E cho thể hàng ngày (Đ) 13.45 Tạo màu xanh lam với ninhydrin đặc trưng acid amin (Đ) 13.46 Hậu phẫu cần phải truyền glucose đẳng trương (5%) (Đ) 13.47 Trộn vitamin K1 vào dung dịch NaOH, cho màu xanh lục (Đ) 13.48 Thường xuyên uống bổ sung vitamin E nhu cầu cần thiết (S) 13.49 Uống vitamin C hợp lý thành mạch máu đàn hồi tốt (Đ) 13.50 Khác với vitamin D3, vitamin D2 không cho phản ứng Carr-Price (S) 13.51 Vitamin B1 dược dụng chiết suất từ men bia (S) 13.52 Nicotinamid dạng hoạt tính trực tiếp vitamin PP (Đ) 13.53 Trên người động vật, vitamin D2 có hoạt tính (S) 13.54 Người cao tuổi cần thường xuyên bổ sung đủ vitamin (Đ) 13.55 Dùng vitamin E bảo quản vitamin A1 nang dầu (Đ) 13.56 Cyanocobalamin chất có hoạt tính vitamin B12 (S) 13.57 Thuốc tiêm cerebrolysin dung dịch peptid mạch ngắn (Đ) 13.58 Phản ứng tạo thiocrom đặc trưng vitamin B1 (Đ) 13.59 Cả đồng phân acid ascorbic có hoạt tính vitamin C (S) 13.60 Vitamin B12 sản xuất nuôi cấy Streptomyces griseus (Đ) 13.61 Thiếu vitamin A tuyến giáp bị to lên (thiểu giáp) (S) 13.62 Đun acid nicotinic NaOH 10%,không thấy NH3 bay (Đ) 13.63 Vitamin D3 dầu phải bảo quản kho lạnh (Đ) 13.64 Alpha-tocoferol không hấp thụ xạ UV (S) 13.65 Sử dụng vitamin K theo dõi dễ bị huyết khối (Đ) 13.66 Thực phẩm giàu vitamin C nhanh bị bốc mùi ôi khét (S) 13.67 Uống thuốc Fe chống thiếu máu, cần uống thêm vitamin C (Đ) 13.68 Zn, Mn nguy ên tố vi lượng cần cho thể phát triển (Đ) 13.69 Arsen nguyên tố độc với thể dù với lượng nhỏ (S) 13.70 Khi bị khô môi, lở loét miệng, uống vitamin B2 khỏi (Đ) 13.71 Calci gluconat khó tan nước nên khơng có thuốc tiêm (S) 13.72 Glucose điều chế chủ yếu thủy phân cellulose (S) 13.73 Uống riboflavin vitamin PP tăng hiệu qủa trị nhiệt miệng (Đ) 13.74 Chữa bỏng pantothenat calci hiệu qủa pantothenol (S) 13.75 Vỏ mỏng hạt gạo (cám) nguồn vitamin B6 tự nhiên (Đ) 13.76 Nếu ăn cơm gạo xay xát qúa kỹ nhiều vitamin B1 (Đ) 13.77 Cơ thể qúa dư vitamin PP khơng gây độc hại (S) 13.78 Uống vitamin D qúa nhiều dễ bị sỏi thận (Đ) 13.79 Uống nang vitamin A có vitamin E tăng hoạt tính vitamin A (Đ) 13.80 (S) * Chọn ý câu từ 13.81 đến 13.100: 13.81 Nguồn chủ yếu cung cấp vitamin A1 hàng ngày cho thể: A Dầu gan cá biển ( ĐÚNG ) B Gấc,ớt, bí ngơ…(chứa β-caroten) C Sữa bò gan D Trứng gia cầm 13.82 Phần cấu trúc phân tử đưa lại tính khử α-tocoferol: A Nhân chroman B Mạch nhánh C Nhóm –OH phenol D Chỉ A C ( ĐÚNG ) 13.83 Trường hợp định vitamin B12 hiệu qủa.: A Phụ nữ mang thai B Thiếu máu hồng cầu khổng lồ C Rối loạn hoạt động thần kinh D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.84 Nguồn chủ yếu cung cấp vitamin D cho thể hàng ngày: A Dầu gan cá ngừ B Dầu béo ca cao C Tiếp xúc ánh nắng ( ĐÚNG ) D Các loại rau qủa 13.85 Trường hợp định tiêm dung dịch cerebrolysin hiệu qủa: A Suy não, rối loạn trí nhớ B Đứt mạch máu não C Chấn thương não D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.86 Phương pháp lựa chọn định lượng vitamin A1 dầu: A Quang phổ UV ( ĐÚNG ) B Đo màu sau phản ứng Carr-Price C Phương pháp sinh học D HPLC 13.87 Phương pháp lựa chọn định lượng vitamin C: A HPLC B Acid-base (tính acid) C Đo iod ( ĐÚNG ) D Quang phổ UV 13.88 Trường hợp định uống vitamin B6 hiệu qủa: : A Đi lại đau khớp gối B Viêm đa dây thần kinh C Thiếu máu tan huyết D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.89 Đường dùng vitamin B6 phổ biến hiệu qủa:: A Uống ( ĐÚNG ) B Tiêm IV C Tiêm IM D Cả A, B C 13.90 Các yếu tố gây chuyển thuốc tiêm vitamin C sang màu nâu: A Ion kim loại Men+ B pH dung dịch C Ánh sáng D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.91 Trường hợp định vitamin E hiệu qủa: A Doạ xảy thai B Chảy máu tan huyết C Đàn ông vô sinh D.Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.92 Muối sắt tạo màu với acid ascorbic rõ đẹp : A Dung dịch FeCl3 B Dung dịch FeSO4 5% ( ĐÚNG ) C Phèn sắt amoni D Cả A, B C 13.93 Chất hoạt tính trực tiếp vitamin B6 : A Pyridoxal ( ĐÚNG ) B Pyridoxin C Pyridoxamin D Cả A, B C 13.94 Trường hợp định uống tiêm vitamin C cho hiệu qủa A Xuất huyết da B Người cao tuổi C Đi biển dài ngày D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.95 Khi uống vitamin PP kéo dài, triệu chứng tác dụng phụ có thể: A Giảm thị lực B Vàng da suy gan C Tăng đường huyết D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.96 Tạp chất cần đảm bảo tuyệt đối khơng có glucose dược dụng: A Ion Bari ( ĐÚNG ) B Arsen C Sắt (III) D, Chỉ A B 13.97 Cọn kỹ thuất tin cậy phân biệt acid amin: A Điện di ( ĐÚNG ) B HPLC C Tạo màu với ninhydrin D Chỉ A B 13.98 Chỉ chế phẩm hoạt tính trực tiếp vitamin D3: A Cholecalciferol (D3) B 25-hydroxycholecalciferol (25-HCC) C Calcitriol D Chỉ B C ( ĐÚNG ) 13.99 Hoạt tính sinh học vitamin C: A Duy trì tính đàn hồi mạch máu B Cần thiết cho hấp thụ Fe đường tiêu hóa C Tăng độ bền liên kết tổ chức xương-khớp, da, niêm mạc… D Cả A, B C ( ĐÚNG ) 13.100 Tác dụng tretinoin (vitamin A acid): A Tẩy lớp biểu bì hóa sừng da B Tẩy mụn trứng cá, ngăn cản sinh mụn C Kìm hãm phát triển ung thư máu D Cả A, B C ( ĐÚNG ) Chương 14 THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG * Trả lời ngắn câu từ 14.1 đến 14.16: 14.1 Tác dụng dược lý histamin: A Gây co trơn B… Gây giãn tăng tính thấm mao mạch; hạ huyết áp C… Tăng tiết tuyến ngoại tiết: dịch dày, nước bọt, nước mắt… 14.2 Hoàn thiện cơng thức clorpheniramin maleat nhóm R: R1 = Cl R2 = -N(Me)2 CH CH2CH2 R R1 HC COOH HC COOH N 14.3 Cyproheptadin hydroclorid dạng bột kết tinh màu …A… Tan nước, ethanol; dễ tan trong… B… ; không tan ether A = trắng ánh vàng nhạt B = methanol 14.4 X = N R = -COOEt 14.5 Z = Brompheniramin, diphenhydramin, doxylamin Y = Acrivastin, cetirizin 14.6 Hồn thiện cơng thức cyproheptadin hydroclorid nhóm R: R1 = N Me R2 HCl 1 H2O R1 R2 = -H 14.7 Tác dụng phụ chung thuốc kháng histamin chống dị ứng hệ I: A Rối loạn vận động, buồn ngủ, loạn nhịp tim v.v… B… Táo bón, bí đái, liệt dương, giảm tiết sữa… C… Tăng áp lực thủy tinh thể 14.8 Hồn thiện cơng thức promethazin hydroclorid nhóm R: R1 = = -CH2-CH(Me)-N(Me)2 R2 = -H S HCl N R2 R1 14.9 Tình trạng cường histamin gây triệu chứng: A… Đau bụng, nôn co thắt ruột B Nổi mề đay, phù nề, sung huyết; hen phế quản C… Sùi bọt mép, mồ hôi nhiều 14.10 Clorpheniramin maleat dạng….A….màu trắng Tan nước, ethanol, …… B…….; tan ether, benzen A = bột kết tinh B = cloroform 14.11 Hồn thiện cơng thức diphenhydramin hydroclorid nhóm R: R1 R1 = -Ph Me CH O CH2CH2 N HCl R2= -Ph Me R2 14.12 Promethazin hydroclorid dạng… A… , màu trắng; …B… để tiếp xúc lâu với khơng khí, ánh sáng Dễ tan nước; tan ethanol A = bột kết tinh B = biến màu (oxy hóa) 14.13 Hồn thiện cơng thức hydroxyzin hydroclorid nhóm R: R1 = -Cl N R2 R1 CH N R2 = -CH2CH2-O-CH2CH2OH HCl Ph 14.14 Các phương pháp áp dụng định lượng diphenhydramin HCl: A Acid-base CH3COOH khan; HClO4 0,1M; đo điện B… Acid-base ethanol 96%; NaOH 0,1M; đo điện C… Quang phổ UV 14.15 A = trắng B = NaOH 14.16 B Phản ứng acid tartric C Sắc ký, so với alimemazin tartrat chuẩn * Phân biệt (Đ) /sai (S) câu từ 14.17 đến 14.45: 14.17 Người lớn dị ứng uống 40 mg clorpheniramin maleat khỏi: (S) 14.18 (Đ) 14.19.Cyproheptadin HCl có hoạt tính antimuscarinic (Đ) 14.20 Uống diphenhydramin thường xuyên bị loạn thị (Đ) 14.21 (Đ) 14.22 Promethazin HCl bền, bảo quản không cần tránh ánh sáng (S) 14.23 (S) 14.24 Nếm promethazin hydroclorid thường bị phồng môi, lưỡi (Đ) 14.25 Trộn diphenhydramin hydroclorid với H2SO4 không cho màu (S) 14.26 (S) 14.27 (Đ) 14.28 Người ngủ uống promethazin hydroclorid ngủ (Đ) 14.29 (Đ) 14.30 (S) 14.31 Đang lái xe uống cyproheptadin chống dị ứng an tồn (S) 14.32 (Đ) 14.33 Uống clorpheniramin maleat thường bị khô miệng, buồn ngủ (Đ) 14.34 Phòng say xe uống diphenhydramin phù hợp uống promethazin (Đ) 14.35 (S) 14.36 Bôi kem diphenhydramin HCl 2% chữa mẩn da dị ứng (Đ) 14.37 Cromolyn natri kháng histamin thụ thể H1 chống dị ứng (S) 14.38 (Đ) 14.39 (S) 14.40 (Đ) 14.41 (Đ) 14.42 (S) 14.43 (S) 14.44 (Đ 14.45 Dimenhydrinat phản ứng với acid sulfuric cho màu vàng (Đ) * Chọn ý câu từ 14.46 đến 14.58: 14.46 Chỉ định chung thuốc kháng histamin thụ thể H1: A Dị ứng B Say tàu xe C Nôn, đau nửa đầu D Cả A, B C ( ĐÚNG) 14.47 Phương pháp thuận tiện định lượng diphenhydramin HCl viên: A Acid-base / CH3COOH khan; HClO4 0.1M; đo điện B HPLC C Quang phổ hấp thụ UV ( ĐÚNG) D Cả A, B C 14.48 Chọn thuốc thích hợp uống phòng say trước lên xe: A Dimenhydrinat ( ĐÚNG) B Loratadin C Promethazin HCl D Cả A, B C 14.49 Cơ chế tác dụng thuốc kháng histamin H1 chống dị ứng: A Liên kết vào histamin làm hiệu lực B Gắn trước vào thụ thể H1, tranh chấp với histamin ( ĐÚNG) C Phân hủy làm tác d ụng histamin D Cả chế A, B C 14.50 Phương pháp lựa chọn định lượng cromolyn natri: A Acid-base B Quang phổ UV ( ĐÚNG) C HPLC D Cả A, B C 14.51.Chọn thuốc chống dị ứng uống trước ngủ hợp lý: A Cetirizin hydroclorid B Alimemazin tartrat C Promethazin hydroclorid D Chỉ B C ( ĐÚNG) 14.52 Đường dùng promethazin hydroclorid chống dị ứng hiệu qủa: A Uống B Tiêm bắp C Đặt trực tràng D Cả A, B C ( ĐÚNG) 14.53 Khác biệt thuốc kháng histamin hệ II so với hệ I: A Không ức chế thần kinh trung ương (không gây buồn ngủ) ( ĐÚNG) B Hiệu lực kháng histamin cao thời hạn tác dụng kéo dài C Tác dụng chống nôn đáng kể D Cả A, B C 14.54 Trường hợp định dùng cromolyn natri hợp lý: A Phòng dị ứng thực phẩm B Dị ứng thời tiết C Phối hợp trị hen D Chỉ A C ( ĐÚNG) 14.57 Phương pháp lựa chọn định lượng clopheniramin maleat viên mg: A Acid-base / CH3COOH khan; HClO4 0,1 M; đo điện B Quang phổ UV C HPLC D Chỉ B C ( ĐÚNG) 14.58 A Salbutamol sulfat ( ĐÚNG) ... lo i: Captopril, amlodipin, nitrendipin, perindopril, cilazapril, felodipin - CEB: Nifedipin,…….X…… - ACEI: Enalapril,…….Y…… X = nitrendipin, amlodipin, felodipin Y = captopril, perindopril, cilazapril... pyridoxin, acid folic, vitamin D, acid ascorbic, cyanocobalamin, α-tocoferol, vitamin K1 - Tan nước: Vitamin PP,…….X…… - Tan dầu: Vitamin A,……Y… X = Thiamin, pyridoxin, acid folic, acid ascorbic,... amid: Bupivacain, tetracain, cloroprocain - Thuốc tê ester: Procain, ……X…… - Thuốc tê amid: Lidocain, ……Z…… X = Tetracain, cloroprocain Z = Bupivacain, dibucain, mepivacain * Phân biệt (Đ) /sai
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI LƯỢNG GÍA Môn học: HÓA DƯỢC I THI HẾT MÔN ĐẠIHỌC THÀNH ĐÔ, CÂU HỎI LƯỢNG GÍA Môn học: HÓA DƯỢC I THI HẾT MÔN ĐẠIHỌC THÀNH ĐÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay