ĐỀ CƯƠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 07:31

ĐỀ CƯƠNG ĐẢM BẢO CHẤT THUỐC Trình bày quy trình bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) Trình bày yêu cầu sử dụng thuốc Trình bày khái niệm, vai trò, mục tiêu thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) công tác đảm bảo chất lượng thuốc? Trình bày khái niệm, vai trò, mục tiêu thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) cơng tác đảm bảo chất lượng thuốc? Trình bày Khái niệm , mục tiêu công tác đame bảo chất lượng thuốc? Trình bày khái niệm, vai trò, mục tiêu thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) cơng tác đảm bảo chất lượng thuốc? Trình bày yêu cầu thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)? Trình bày sở vật chất kỹ thuật sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP)? Chọn sai câu sau: Bao bì sơ cấp bao bì sát với nguyên liệu SAI Trong sản xuất mẫu nguyên liệu ban đầu cần lưu giữ hai năm sau xuất xưởng độ ổn định cho phép ĐÚNG Bên nhận hợp đồng phải đánh giá trang thiết bị bên hợp đồng SAI Nếu sản phẩm bị hỏng phát lơ cần kiểm tra lơ ( Trong sản xuất) SAI Các công tắc điện kho cần đầy đủ kho SAI Kho Vacxin cần kiểm tra nhiệt độ kho hàng ngày SAI Các xúc vật thử nghiệm cần phải nuôi theo tiêu chuẩn hành chủng ĐÚNG Các hóa chất dung mơi sau kiểm nghiệm cần thải vào cống sinh hoạt SAI Đơn thuốc đầy đủ tính pháp lý, kê ngày đơn hợp lệ ĐÚNG 10 Khi trả lại tiền cho khách khiếu nại cần xem bao bì đựng thuốc nhà thuốc ĐUNGS 11 Trong sản xuất cân nguyên liệu pha chế phải phòng pha chế ĐÚNG 12 Thuốc nhập phải đóng bao bì nhà phân phối SAI 13 Phòng vệ sinh nghỉ giải lao phải khu vực sản xuất để tiện lợi SAI 14 Việc tái chế sản phẩm bị loại ( Trong GMP) phép trường hợp chất lượng không bị ảnh hưởng 15 Địa điểm kho phải nơi kín đáo tránh xa đường lại để an toàn SAI 16 Kho phải đủ ánh sáng ĐÚNG 17 Trong bảo quản nguyên tắc FIFO thực trường hợp ĐÚNG 18 Trong vận chuyển xếp hàng vào thùng theo nguyên tắc dỡ trước xếp sau ngược lại ĐÚNG 19 Thuốc nhập phải dán thêm nhãn phụ tiếng anh SAI 20 Khi lấy mẫu kiểm nghiệm nên chọn ngẫu nhiên ĐÚNG ... ĐÚNG 12 Thuốc nhập phải đóng bao bì nhà phân phối SAI 13 Phòng vệ sinh nghỉ giải lao phải khu vực sản xuất để tiện lợi SAI 14 Việc tái chế sản phẩm bị loại ( Trong GMP) phép trường hợp chất lượng. .. phải đủ ánh sáng ĐÚNG 17 Trong bảo quản nguyên tắc FIFO thực trường hợp ĐÚNG 18 Trong vận chuyển xếp hàng vào thùng theo nguyên tắc dỡ trước xếp sau ngược lại ĐÚNG 19 Thuốc nhập phải dán thêm nhãn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC, ĐỀ CƯƠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay