Sáng Kiến Một Số Trò Chơi Nhằm Phát Triển Thể Lực Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Giao Xuân

20 29 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN BÁO CÁO SÁNG KIẾN MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN Tác giả: Vũ Thị Chà My Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Chức vụ: Giáo viên dạy môn Thể dục Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Giao Xuân Giao Xuân, ngày 16 tháng năm 2016 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến:“Một số trò chơi nhằm phát triển thể lực cho học sinh Trường Tiểu học Giao Xuân ” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Thể dục Thời gian áp dụng sáng kiến: Tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 Tác giả: Họ tên: Vũ Thị Chà My Năm sinh: 1992 Nơi thường trú: Giao Hải - Giao Thuỷ - Nam Định Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường Tiểu học Giao Xuân Địa liên hệ: Giao Xuân - Giao Thuỷ - Nam Định Điện thoại: 0986205592 Đồng tác giả: Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường Tiểu học Giao Xuân Địa chỉ: Giao Xuân - Giao Thuỷ - Nam Định Điện thoại: 03503895710 Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN I ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Lý luận chung “ Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người ” Với lời dạy quý báu chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước ta lấy tảng cho công tác giáo dục hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước Ngoài việc giáo dục mặt: trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức có cơng tác giáo dục thể chất cho em Giáo dục thể chất phận quan trọng góp phần hình thành người phát triển toàn diện, cân đối mặt, đặc biệt học sinh Điều chứng tỏ Đảng Nhà nước quan tâm đến công tác giáo dục thể chất nhà trường, coi sức khỏe vốn quý người Chúng ta có hệ niên với sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng để tham gia vào hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học để thúc đẩy phát triển đất nước Mà có lực lao động trẻ, khỏe mạnh, sáng tạo từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng họ phải giáo dục phát triển toàn diện, khỏe mạnh thể chất, phẩm chất đạo đức sáng, phát triển trí tuệ để trưởng thành họ đáp ứng vai trò to lớn lớp người kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang dân tộc, sẵn sàng bước vào sống lao động, xây dựng bảo vệ tổ quốc Đây mục tiêu Đảng nhà nước ta đưa chương trình giáo dục thể chất vào hệ thống giáo dục trường Mục đích giáo dục thể chất giáo dục kỹ vận động em Nhưng bên cạnh đó, có điều quan trọng phát triển tố chất thể lực như: tố chất sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo, Ở sâu vào vấn đề giáo dục thể chất Trường Tiểu học Giao Xuân Đó việc sử dụng phương pháp giáo dục tố chất vận động cho em Ở cấp tiểu học, phương tiện sử dụng rộng phổ biến mang lại hiệu cao tập trò chơi vận động Các trò chơi vận động sử dụng trình giáo dục thể chất mang tính mục đích rõ ràng: hồn thiện lực vận động, tạo cho em hứng thú thực tập cách tự giác tích cực, q trình tham gia trò chơi, em biểu lộ tình cảm rõ ràng, vui mừng chiến thắng, buồn bã thua Nên trình chơi, em phải thể hết khả sức lực, tập trung ý, trí thơng minh, sáng tạo để giúp cho đội thắng Đây điểm thuận lợi q trình giáo dục thể chất để nâng cao phát triển tố chất thể lực học sinh sử dụng tập trò chơi vận động Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng giáo dục thể chất tác dụng trò chơi vận động, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Một số trò chơi nhằm phát triển thể lực cho học sinh Trường Tiểu học Giao Xuân” Mục đích phương pháp tổ chức nghiên cứu: a Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài tìm hệ thống tập trò chơi để phát triển thể lực cho học sinh ảnh hưởng trò chơi vận động có tác dụng đến phát triển thể lực cho học sinh b Các phương pháp nghiên cứu: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt cho đề tài, phương pháp đặt trình bao gồm: *) Phương pháp đọc phân tích: Phương pháp sử dụng để tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm tìm hiểu tình hình phát triển thể dục thể thao nói chung phát triển tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe học sinh tiểu học nói riêng Các tư liệu có liên quan nhằm mở rộng thêm kiến thức lý luận, phương pháp giáo dục Đặc biệt tìm hiểu sâu trò chơi vận động cho học sinh tiểu học *)Phương pháp vấn: Tôi sử dụng phương pháp vấn trực tiếp gián tiếp giáo viên dạy trường tiểu học huyện giúp khẳng định hướng giải nhiệm vụ đề tài *) Phương pháp quan sát sư phạm: Là phương pháp quan sát thực tế, có ghi chép cẩn thận Đối với phương pháp sử dụng để theo dõi việc thực tập học sinh *) Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Mục đích thực nghiệm sư phạm chứng minh hiệu việc ứng dụng trò chơi vận động vào thể dục nội ngoại khóa học sinh Tiểu học, việc nâng cao sức khỏe phát triển thể lực cho học sinh em Cơ sở lý luận: Hiện giáo dục coi quốc sách hàng đầu thể dục coi môn quan trọng, công tác giáo dục thể chất cho học sinh.Thể dục khơng có tác dụng bảo vệ, củng cố, tăng cường sức khỏe cho học sinh mà nâng cao lực làm việc, phát triển trí óc thể lực, giáo dục đạo đức thẩm mỹ giúp em góp phần thực mục tiêu giáo dục Đảng nhà trường phổ thông Để thực tốt mục tiêu trên, sở thực tiễn cần thực ? Cơ sở thực tiễn: Muốn học tốt mơn thể dục thể chất nói chung trò chơi vận động nói riêng đòi hỏi em phải có thể lực tốt Trò chơi vận động giúp em có điều kiện hòa nhập vào tập thể, em thoải mái học thể dục vui vẻ, thoải mái để bước vào môn học II Mô tả giải pháp Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến: *) Hiện trạng Trường Tiểu học Giao Xuân nằm địa bàn xã Giao Xuân, xã ven biển, đa số người dân xã làm nghề nông nghiệp biển.Trong năm gần đây, điều kiện kinh tế - xã hội xã có nhiều phát triển, việc đầu tư cho giáo dục, đặc biệt điều kiện sở vật chất phục vụ cho việc dạy học nhà trường phụ huynh địa phương quan tâm, trú trọng Đối với trường tiểu học, việc đầu tư điều kiện, đồ dùng phục vụ việc dạy học mơn văn hóa, nghệ thuật nhà trường ý xây dựng điều kiện phục vụ học tập môn thể dục Về thuận lợi: Trường có giáo viên chuyên dạy thể dục, có bãi tập tương đối phẳng Học sinh từ lớp đến lớp học môn thể dục đầy đủ, đa số em say mê hứng thú việc học môn thể dục Hằng năm, nhà trường tổ chức hội khỏe Phù Đổng vào dịp 22-12, để tuyển chọn em có khiếu sau bồi dưỡng, huấn luyện để em dự thi thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh Đối vối môn thể dục, việc dạy thể dục đưa vào tiết khóa khối dạy tiết/ tuần khối 2;3;4;5 tiết/ tuần với số hoạt động ngoại khóa khác Từ thực tế giúp cho học sinh có điều kiện học tập rèn luyện để nâng cao sức khỏe, tiếp thu tốt nội dung yêu cầu môn thể dục Năm học 2015 - 2016 phân công giảng dạy 14 lớp có lớp khối với 159 học sinh, lớp khối với 87 học sinh, lớp khối với 97 học sinh lớp khối với 87 học sinh Phần lớn em có ý thức học tập tốt, ngoan ngỗn có tinh thần tự giác học tập Khó khăn: Còn số học sinh việc tiếp thu bài, luyện tập thể dục, trò chơi chưa tốt, chưa tự giác nghiêm túc - Vào đầu năm học em học sinh từ mẫu giáo vào lớp Một, số em chưa hiểu biết môn giáo dục thể chất thể lực em yếu Qua tơi nhận thấy để tạo cho em khơng khí vui tươi học nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường để em có sức khỏe tốt - Trước áp dụng phương pháp tập trên, thấy học sinh chưa nắm u cầu mục đích trò chơi tình hình thể lực em chưa tốt Do em phải nắm cách chơi thường xuyên tổ chức nhà em đạt kết mong muốn - Từ thực tế nên chọn lựa số trò chơi vận động vừa tạo nên hứng thú, từ nâng cao thể lực rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt cho học tập, lao động, sinh hoạt ngày em Như biết thể dục lớp em quý giá cần thiết với thực tế giảng dạy giáo dục thể chất trường chưa giúp ích nhiều cho em, chưa có sức lơi em, em vận động mà thể lực em yếu so với em với độ tuổi thành thị Dưới bảng thống kê kết thực tập thể lực môn học Thể dục: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ TT Khối Khối Khối Khối Tổng số Hoàn Tỉ lệ học sinh thành (%) 159 87 97 87 89 54 62 71 56 62,1 63,9 81,6 Chưa hoàn thành 70 33 35 16 Tỉ lệ (%) 44 37,9 36,1 18,4 Mô tả pháp giải pháp sau có sáng kiến: - Hướng tới mục tiêu nâng cao thể lực cho học sinh vận dụng biện pháp sau: Ngay từ học môn giáo dục thể chất cần thiết phải gây hứng thú cho học sinh nhiều phương pháp khác nhau, nói chuyện ngoại khóa hay kể chuyện mơn giáo dục, thể chất Nhất trò chơi vận động tạo nên hấp dẫn nội dung trò chơi Ví dụ: Mèo đuổi chuột trò chơi dân gian để hướng dẫn em trò chơi thực bước sau: + Đầu tiên thân em ôn lại đồng giao để tạo hứng thú ban đầu cho học sinh + Tôi nhắc lại luật chơi cách chơi cho lớp ghi nhớ + Tôi cho lớp nắm tay xếp thành đội hình vòng tròn mời học sinh lên tham gia thử trò chơi + Cuối tơi cho lớp nhận xét phần chơi bạn xem có luật chơi khơng, cho lớp tham gia trò chơi - Cho em thấy tác dụng mơn giáo dục thể chất, ngồi rèn luyện cho em có sức khỏe tốt Giáo dục thể chất có tác dụng tích cực phát triển hoàn thiện thể chất học sinh Nhằm đào tạo người phát triển phục vụ đắc lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng Đó lớp người “ Phát triển cao trí tuệ, cường trán thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức - Bên cạnh người giáo viên phải tạo cho em kiến thức phải xác định rõ phương pháp dạy bài, buổi tập thật sinh động học cho học sinh hứng thú học thể dục thể chất Luôn thay đổi hình thức dạy học giúp em ham thích học mơn thể dục: Ví dụ: Mơn thể dục lớp 1, dạy “Tâng cầu” Song tiết dạy học khác Trước hết nghiên cứu kĩ luật chơi, thao tác nhuần nhuyễn, phân tích rõ ràng chi tiết, yếu tố kĩ thuật động tác để giúp học sinh hiểu nắm bắt Hoặc không cho học sinh quan sát kĩ tranh minh họa bồi dưỡng cán sự, chọn em có khiếu tốt để làm mẫu thay cho giáo viên dạy trò chơi Khi giảng giải phân tích luật trò chơi nên ngắn gọn, xác, xúc tích, dễ hiểu Bên cạnh đó, tơi tổ chức cho học sinh tập luyện theo nhóm, tổ Từ học sinh trao đổi, góp ý, giúp việc tiếp thu kiến thức tốt đạt hiệu - Đối với mơn học ngồi trời lượng vận động có vai trò đặc biệt quan trọng Tùy thuộc vào trò chơi, đối tượng học sinh mà người giáo viên lựa chọn lượng vận động cho phù hợp mang lại hiệu cao Qua trình giảng dạy tơi nhận thấy số trò chơi vận động giúp em phát triển thể lực sau: TT Tên trò chơi Lượng vận động SL TG QN Mục đích trò chơi u cầu thực Rèn luyện kỹ Nhanh lên bạn 3lần 20’ 3’ chạy Học sinh đứng phát vị trí triển sức bền tốc minh, tự giác tích độ, khéo léo cực chơi tinh thần tập thể tính kỷ luật Phát triển sức Tự giác tích cực nhanh, thông Mèo đuổi chuột 1lần minh, 10’ sáng chơi, tạo, không vượt mềm dẻo, khéo léo q xa vòng tròn định hướng tốt khơng gian Phát triển sức Thực động mạnh bền, khắc tác liên tục Lò cò tiếp sức 3lần 20’ 3’ phục trọng lượng chân Vòng qua vật thể nâng cao chuẩn quy tinh thần tập thể định, tự giác tích cực Rèn luyện kỷ Giành cờ chiến 3lần 20’ 3’ thắng chạy, Sân bãi rộng rãi khả phẳng phối hợp vận chơi phải tự giác, động nhanh nhẹn tích cực luật khéo léo, phát triển sức bền tốc độ Rèn luyện khéo Học sinh lăn bóng léo, mềm dẻo theo Lăn bóng tiếp sức hình Zích học sinh, phát triển Zắc, qua chạy 5lần 20’ 3’ khả phối hợp đưa bóng cho vận động cảm đồng đội giác tốt không gian Bóng chuyền 3lần 15’ 5’ Phát triển sức Thực bền, khả phối luật chơi, tự giác hợp, khéo léo, tích cực khơng cảm giác xác xô đẩy đối không gian phương tranh tinh thần đồng đội bóng Ví dụ: Đối với học sinh lớp thể lực em hạn chế nên lựa chọn trò chơi " Mèo đuổi chuột" vào tiết học cho em vận động lần khoảng thời gian 10phút - Để giúp học sinh học tốt môn thể dục bậc Tiểu học, giáo viên cần tìm hiểu kĩ tình hình học sinh lớp học, tìm hiểu khả vận động em, tình hình sức khỏe, bệnh tật…để có hình thức tập luyện khác Có thể tập luyện riêng theo nhóm, học sinh lớp giúp đỡ Mặt khác tiết dạy, giáo viên nên sử dụng phương pháp phù hợp, đảm bảo tính vừa sức hấp dẫn, kích thích em say mê luyện tập, đảm bảo học tốt môn thể dục - Q q trình giảng dạy tơi nhận thấy trò chơi vận động tiết học em HS quan tâm hưởng ứng nhiệt tình Đặc biệt trò chơi tập thể đòi hỏi khả phối hợp, khéo léo tinh thần đồng đội Tùy thuộc vào khả vận động học sinh khối lớp xác định số trò chơi nhằm phát triển thể lực cho em sau: + Khối lớp 1: Trò chơi qua đường lội Trò chơi chuyển bóng tiếp sức Trò chơi chạy tiếp sức Trò chơi nhảy tiếp sức + Khối lớp 2: Trò chơi nhanh lên bạn Trò chơi nhóm nhóm Trò chơi vòng tròn + Khối lớp 4: Trò chơi trao tín gậy Trò chơi dẫn bóng + Khối lớp 5: Trò chơi chạy nhanh theo số Trò chơi bóng chuyền sáu - Năm học 2015-2016 trường Tiểu học Giao Xuân áp dụng mơ hình dạy học kiểu VNEN mà vai trò hội đồng tự quản đề cao Trong mơn thể dục hội đồng tự quản đóng vai trò quan trọng khơng hướng dẫn bạn tập luyện mà giáo viên tổ chức trò chơi tập thể Từ chỗ biết luật chơi cách chơi tham gia trò chơi em mạnh dạn tổ chức trò chơi cho bạn lớp, bạn xóm đội Qua rèn luyện cho em tự tin tinh thần đồn đội Dạy trò chơi cho học sinh nhằm rèn luyện cho em có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính chủ động tính kỷ luật cao tập luyện chơi tơi với hội đồng tự quản lớp thực bước sau: - Chuẩn bị sân bãi phương tiện - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chơi trò chơi - Tổ chức đội hình cho học sinh chơi: tổ chức đội hình cho phù hợp với trò chơi, ln thay đổi loại đội hình khác để tạo hấp dẫncho học sinh chơi - Nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp với làm mẫu động tác: ngắn gọn, dễ - hiểu, hấp dẫn Cùng hội đồng tự quản điều khiển trò chơi Cho học sinh chơi thử chơi thật Đánh giá kết trò chơi Đảm bảo an tồn cho học sinh tham gia trò chơi III Hiệu sáng kiến đem lại : Hiệu kinh tế: - Sau thời gian nghiên cứu nhận thấy số trò chơi lựa chọn áp dụng học trường học mang lại kết tốt Đa số em thích thú trò chơi em nắm cách chơi tự tổ chức trò chơi học ngoại khóa, nhiên điều kiện dụng cụ, sân tập, sở vật chất nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến vấn đế tổ chức trò chơi - Qua học kỳ năm học áp dụng biện pháp đề ra, em đạt chứng trò chơi vận động tình trạng thể lực sức khỏe em tốt hơn, thay đổi vượt bậc Dưới bảng thống kê kết thực tập thể lực môn Thể dục sau áp dụng số trò chơi vận động BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ TT Khối Khối Khối Khối Tổng số Hoàn Tỉ lệ học sinh thành (%) 159 87 97 87 143 82 89 85 90 94,3 91,8 97,7 Chưa hoàn thành 16 Tỉ lệ (%) 10 5,7 8,2 2,3 - Phần lớn em mạnh dạn, tự tin biết tổ chức trò chơi tập thể nhiên số em biết cách chơi mà chưa tổ chức nơi khác tham gia chơi sai sót - Từ kết nghiên cứu đề tài, thấy rút kết luận sau: Trong học giáo dục thể chất Trường Tiểu học Giao Xuân nhiều hạn chế, sở vật chất phục vụ tập luyện nhiều thiếu thốn, nội dung phương pháp giảng dạy chưa hợp lý, nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thể chất học sinh Hiệu mặt xã hội: - Tôi nhận thấy từ suy nghĩ đến việc làm thực tế chặng đường khó khăn, vất vả, mong rằng, người thầy phải có tâm huyết với nghề hết lòng thương yêu học sinh, có có chất lượng giáo dục sức khỏe, kiến thức vào sống - Sau áp dụng sáng kiến, nhược điểm thể chất, hiểu biết giáo dục thể chất học sinh thay đổi nhiều, tỉ lệ học sinh hiểu bài, tích cực tập luyện tăng cường sức khỏe cải thiện lúc trước, em thích thú ham học giáo dục thể chất - Áp dụng cho trường tiểu học, từ học sinh lớp Một đến lớp Năm Đặc biệt áp dụng cho học sinh lớp Một - Cần tăng cường số tiết học thể dục lớp Một, đa số em nhỏ trí nhớ mau quên - Khi dạy trò chơi vận động cần chuẩn bị địa điểm, phương tiện Ví dụ trước tổ chức trò chơi " lăn bóng tay" giáo viên cần chuẩn bị sân tập rộng sẽ, bóng, còi, cờ, - Nên chia học sinh số lượng không nên lệch người - Học sinh tiểu học nhỏ chưa làm chủ thân nên em thường làm theo ý nghĩ tự chơi khơng luật giáo viên cần hướng dẫn kỹ cách chơi luật chơi cho học sinh - Hiện xã hội ngày phát triển em dần tiếp xúc nhiều với phát triển khoa học công nghệ mà xa rời với trò chơi tập thể, truyền thống Với việc đưa trò chơi vận động vào tiết học tơi mong muốn ngồi việc nâng cao thể lực cho em góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, giúp em giải trí sau học văn hóa Có nhiều trò chơi dân gian đưa vào chương trình học tiểu học tơi trọng đến trò chơi “ bịt mắt bắt dê” Giáo dục thể chất, vận động cho học sinh tiểu học mà áp dụng việc cần thiết, cấp bách Vì người muốn đảm bảo, trì sức khoẻ tốt phải thường xuyên tập luyện phải có học tập, biết thực hành cho cách Do vậy, người thầy phải có lòng say mê với nghề nghiệp u thích mơn dạy, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó tìm tòi học hỏi đồng nghiệp khác để giáo dục thể chất, vận động có hiệu tốt cho học sinh trường giao Đồng thời phải giáo dục cho em tuyên truyền vận động người xung quanh cộng đồng học tập, luyện tập theo nhằm nâng cao trì tốt sức khoẻ IV Cam kết không chép vi phạm quyền Tơi xin cam kết q trình tạo sáng kiến không chép vi phạm quyền cá nhân Trên kinh nghiệm thân rút năm công tác vừa qua Tôi mong đóng góp nhiệt tình q thầy để đề tài tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Giao Xuân, ngày 16 tháng năm 2016 CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (xác nhận ) TÁC GIẢ VIẾT SÁNG KIẾN (ký ghi rõ họ tên) Vũ Thị Chà My (ký tên, đóng dấu) PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (xác nhận, đánh giá xếp loại) (LĐ phòng ký tên, đóng dấu) Tài liệu tham khảo - Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục sức khỏe thể chất nhà trường cấp (Nhà xuất TDTT) - Thể dục 1- Sách giáo viên (Nhà xuất giáo dục) - Thể dục 2- Sách giáo viên (Nhà xuất giáo dục) - Thể dục 3- Sách giáo viên (Nhà xuất giáo dục) - Thể dục 4- Sách giáo viên (Nhà xuất giáo dục) - Thể dục 5- Sách giáo viên (Nhà xuất giáo dục)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng Kiến Một Số Trò Chơi Nhằm Phát Triển Thể Lực Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Giao Xuân, Sáng Kiến Một Số Trò Chơi Nhằm Phát Triển Thể Lực Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Giao Xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay