Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Dịch Bệnh Và Thử Nghiệm Các Giải Pháp Kiểm Soát Dịch Bệnh Liên Quan

53 25 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:44

ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam quốc gia cảnh báo bị ảnh hưởng nghiêm trọng biến đổi khí hậu nước biển dâng [1] Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hậu gây loạt yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe môi trường, làm bùng phát dịch bệnh truyền thống xuất dịch bệnh [54] Những dịch bệnh truyền nhiễm hoành hành chủ yếu khu vực nhiệt đới cận nhiệt đới sốt rét, viêm màng não, sốt xuất huyết lan rộng phạm vi tồn cầu [55] Tại Việt Nam, khí hậu nóng lên nguyên nhân phát sinh bệnh truyền nhiễm gồm: bệnh cúm A(H1N1), bệnh cúm A(H5N1), bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tả, thương hàn, tiêu chảy, viêm não virus, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng (SARC) Khu vực đồng ven biển Bắc Nam khu vực chịu nhiều ảnh hưởng BĐKH Biến đổi khí hậu phần tác động đến yếu tố cực đoan khu vực Nhiệt độ cực đại ngày số trạm tăng, lượng mưa cực đại ngày giảm Kéo theo gia tăng tượng thời tiết cực đoan nắng nóng, khơ hạn, giảm số ngày mưa lớn Xuất phát từ vấn đề trên, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng BĐKH tới dịch bệnh thử nghiệm giải pháp kiểm soát dịch bệnh liên quan tới BĐKH khu vực đồng ven biển Bắc Nam cần thiết Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học giúp ngành y tế xây dựng kế hoạch lựa chọn giải pháp phù hợp để kiểm soát tốt dịch bệnh điều kiện Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến bệnh truyền nhiễm Lựa chọn mơ hình dự báo biến đổi bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng biến đổi khí hậu cho vùng ven biển đồng Bắc Nam Đề xuất triển khai thử nghiệm số mơ hình phòng chống bệnh truyền nhiễm bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu cho vùng ven biển đồng Bắc Nam Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu Cộng đồng dân cư tỉnh khu vực ven biển đồng Bắc Nam Bệnh nhân cư trú tỉnh mắc bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, tiêu chảy cấp, cúm viêm não virus điều trị tuyến bệnh viện phát cộng đồng Nhân viên y tế làm việc tuyến y tế sở huyện nghiên cứu Cơ sở liệu thứ cấp bệnh viện tuyến huyện, tỉnh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã/phường Các vật chủ trung gian truyền số bệnh truyền nhiễm liên quan tới biến đổi khí hậu 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành 11 tỉnh ven biển đồng Bắc Bộ Nam Bộ, gồm: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu,Cà Mau Kiên Giang 2.1.3 Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành 30 tháng, từ 1/2013-6/2015: - Giai đoạn 1: nghiên cứu thực trạng, đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới bệnh truyền nhiễm: 18 tháng - Giai đoạn 2: xây dựng triển khai áp dụng mơ hình kiểm sốt số bệnh truyền nhiễm thực địa: 12 tháng 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Là nghiên cứu cộng đồng, gồm nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu: nghiên cứu thực trạng, phân tích, đánh giá tác động BĐKH đến số bệnh truyền nhiễm 11 tỉnh Nghiên cứu dự báo: nghiên cứu lựa chọn mơ hình dự báo biến đổi bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng BĐKH cho tỉnh Nghiên cứu can thiệp: xây dựng triển khai thử nghiệm số giải pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm bị ảnh hưởng BĐKH 2.3 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH tới số véctơ truyền bệnh truyền nhiễm khu vực đồng ven biển Bắc Nam - Xác định phân bố, tập tính muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết - Phân tích mối liên quan đặc điểm thời tiết, khí hậu tập tính, phân bố véctơ truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét: sử dụng hệ số tương quan r phân tích số liệu nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa với số lượng muỗi thu thập 2.3.2 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới số bệnh truyền nhiễm khu vực đồng ven biển Bắc Nam a, Phương pháp phân tích theo chuỗi thời gian Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp phân tích chuỗi theo thời gian dự báo (Time series Analysis and Forecoasting) phương pháp phân tích tính tương quan * Chuỗi theo thời gian (Time series) - Các thành phần chuỗi theo thời gian: (Components of time series) Gồm thành phần: - Thành phần xu hướng dài hạn: thành phần dùng để xu hướng tăng giảm đại lượng X khoảng thời gian dài Về mặt đồ thị thành phần diễn tả đường thẳng hay đường cong tròn (Smooth curve) - Thành phần mùa: thành phần thay đổi đại lượng X theo mùa năm (có thể theo tháng năm) - Thành phần chu kỳ: thành phần thay đổi đại lượng X theo chu kỳ Sự khác biệt thành phần so với thành phần mùa chu kỳ dài năm Để đánh gía thành phần chu kỳ giá trị chuỗi theo thời gian quan sát năm - Thành phần bất thường: thành phần dùng để thay đổi bất thường giá trị chuỗi theo thời gian Sự thay đổi khơng thể dự đốn số liệu kinh nghiệm khứ, mặt chất thành phần khơng có tính chu kì * Phân tích tƣơng quan (Autocorrelation) Vẽ biểu đồ tương quan tính toán r tương quan kiện mốc thời gian trước sau với khoảng thời gian trễ gọi lag time b, Phương pháp phân tích mối liên quan biến đổi khí hậu tới số bệnh truyền nhiễm theo phương pháp phân tích hồi quy Sử dụng mơ hình hồi quy Madagascar (2003) Theo Madagascar, bệnh sốt xuất huyết có quan hệ phi tuyến tính với yếu tố khí hậu theo mơ hình hồi quy đa thức bậc hai Mơ hình hồi quy có dạng: Y = aX2 + bX + c (2.1) (trong a, b, c hệ số với a ≠ 0) Y: Các bất thường tỷ suất mắc SXHD/100.000 dân theo tháng từ 2004-2013 X: Lần lượt biến khí hậu gồm nhiệt độ (oC), độ ẩm (%), lượng mưa (mm) theo tháng Phương pháp phân tích hồi quy thực phần mềm Minitab 16.0 - Biến phụ thuộc Y: tỷ suất mắc SXHD/100.000 dân - Biến độc lập X: nhiệt độ, lượng mưa độ ẩm c, Phương pháp phân tích ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới bệnh dịch theo phương pháp “phân vùng ảnh hưởng biến đổi khí hậu” Bảng 2.1 Trọng số số thành phần phân vùng nguy biến đổi khí hậu Chỉ số thành phần Trọng số Số ca mắc tiêu chảy/100.000 dân 0,2 Số ca tử vong tiêu chảy/100.000 dân 0,1 Số ca mắc sốt rét/100.000 dân 0,2 Số ca tử vong sốt rét/100.000 dân 0,1 Số ca mắc sốt xuất huyết/100.000 dân 0,3 Số ca tử vong sốt xuất huyết/100.000 dân 0,1 2.3.3 Nghiên cứu lựa chọn mơ hình dự báo biến đổi bệnh truyền nhiễm theo kịch biến đổi khí hậu 2012 Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương pháp tính số áp dụng nhiều nước việc đánh giá điều kiện sức khỏe Đó số căng thẳng tương đối (Chỉ số RSI-Relative Strain Index - RSI) Chỉ số sử dụng số liệu khí tượng, khí hậu ngày, tuần, tháng để tính tốn đánh giá mức độ căng thắng điều kiện thời tiết, khí hậu ngày, tuần, tháng Chỉ số RSI tính sau: RSI = (10.7 + 0.74 (T-35))/(44 – e) (1) Trong e = áp suất nước (mmHg), T = nhiệt độ khơng khí (° C) Kiểm định phù hợp số RSI, lựa chọn năm nóng năm lạnh trung bình nhiều năm, năm mưa nhiều trung bình nhiều năm để tính tốn thử nghiệm Hai năm thử nghiệm tính tốn 1996 1998 Các kết tính tốn cho trạm khí hậu ven biển phía Bắc phía Nam cho kết phù hợp tương quan khí hậu mức chịu đựng thể * Số liệu đầu vào mô hình Số liệu đầu vào bao gồm số liệu nhiệt độ, lượng mưa độ ẩm cung cấp Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Các số liệu thống kê loại dịch bệnh thời kỳ 2004-2013 sử dụng nhằm đánh giá tính tương quan yếu tố khí tượng với diễn biến loại bệnh * Phương pháp dự báo Để dự báo phương pháp sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính đơn y = ax + b (y biến phụ thuộc, x biến độc lập), hàm sử dụng dự báo gồm: hàm TREND, FORECAST, SLOPE INTERCEPT 2.3.4 Nghiên cứu xây dựng triển khai thử nghiệm số giải pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm 2.3.4.1 Đánh giá hiệu diệt bọ gậy muỗi Ades Temephos dự phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue * VËt liƯu vµ kü tht triĨn khai - Hoá chất liều l-ợng thử + Hoá chất Temephos 1%, chế phẩm: ABATE 1SG sản phẩm công ty BASF AG (Cộng hòa liên bang Đức) Tiêu chuẩn chất l-ợng WHO/SIF/40.R1/1999 Temephos đ-ợc Bộ Y tế Việt Nam cho phép sử dụng để diệt côn trùng dụng cụ chứa n-ớc n-ớc ăn uống n-ớc sinh hoạt Liều sử dụng: 1g ABATE 1%/10 lít n-ớc *Các số đ-ợc đánh giá gồm có: + C¸c chØ sè vỊ bä gËy: Tû lƯ tËp trung, tû lƯ nhiƠm; c¸c chØ sè CI, HI, BI, CSMĐBG + Chỉ số hiệu (CSHQ) đ-ợc tính theo c«ng thøc: p1 - p2 CSHQ = x 100 Trong ®ã: p1 = tû lƯ % DCCN(+) tr-íc can thiƯp p1 p2 = tû lÖ % DCCN(+) sau can thiÖp Thả ABATE 1% So sánh trước sau Điều tra cộng đồng nghiên cứu Khơng thả ABATE 1% Nhóm can thiệp 50 hộ/50 DCCN Nhóm đối chứng 50 hộ/50 DCCN Điều tra sau thử nghiệm 24 Điều tra sau thử nghiệm 24 Điều tra sau thử nghiệm tháng So sánh nhóm Điều tra sau thử nghiệm tháng Điều tra sau thử nghiệm tháng Điều tra sau thử nghiệm tháng Điều tra sau thử nghiệm tháng Điều tra sau thử nghiệm tháng H×nh 2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu can thiệp Abate So sánh trước sau 2.3.4.2 Đánh giá hiệu mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình * Tên mơ hình can thiệp: mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình * Nội dung can thiệp 1) Tổ chức truyền thông giáo dục, tư vấn người dân hộ gia đình chủ động phòng chống sốt rét, gồm: Phát sớm bệnh; khai báo sớm; xét nghiệm lam máu nhà; ngủ màn; VSMT để khơng có nước đọng gần nhà 2) Tổ chức quản lý hoạt động mạng lưới y tế thôn phòng chống sốt rét hộ gia đình 3) Trạm y tế xã: Phát điều trị sớm bệnh nhân sốt rét, truyền thông giáo dục, vệ sinh môi trường hoạt động phòng chống sốt rét hộ gia đình * Mơ hình thiết kế nghiên cứu Hình 2.2 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình * Các biến số nghiên cứu can thiệp Hình 2.3 Các biến số nghiên cứu can thiệp phòng chống sốt rét hộ gia đình * Đánh giá kết can thiệp Kết can thiệp đánh giá dựa mơ hình so sánh can thiệp - đối chứng qua so sánh sau: - So sánh trước can thiệp nhóm can thiệp nhóm chứng tỉ lệ mắc SR, KSTSR Tỷ lệ trả lời kiến thức, thái độ, thực hành PCSR, véc tơ SR - So sánh trước sau can thiệp nhóm can thiệp, nhóm chứng tỉ lệ mắc SR, KSTSR Tỷ lệ trả lời kiến thức, thái độ, thực hành PCSR, véc tơ SR - So sánh sau can thiệp nhóm can thiệp nhóm chứng tỉ lệ mắc SR, KSTSR Tỷ lệ trả lời kiến thức, thái độ, thực hành PCSR, véc tơ SR Đánh giá hiệu can thiệp qua so sánh sau: hiệu can thiệp nhóm chứng, hiệu can thiệp nhóm can thiệp hiệu can thiệp nhóm can thiệp so với nhóm chứng d, Đánh giá hiệu can thiệp * Đánh giá hiệu can thiệp Chỉ số hiệu can thiệp nghiên cứu can thiệp theo công thức sau: Chỉ số hiệu can thiệp nhóm can thiệp Ghi (t) trước (s) sau (CT) nhóm can thiệp (Ch) nhóm chứng PCh t: tỷ lệ mắc sốt rét trước can thiệp nhóm chứng PCh s: tỷ lệ mắc sốt rét sau can thiệp nhóm chứng CSHQPCh: hiệu nhóm chứng (trước sau) PCTt: tỷ lệ mắc sốt rét trước can thiệp nhóm can thiệp PCTs: tỷ lệ mắc sốt rét sau can thiệp nhóm can thiệp CSHQPCT: hiệu can thiệp nhóm can thiệp Hiệu can thiệp Hiệu can thiệp nhóm chứng: Là hiệu phòng chống sốt rét thường quy nhóm chứng sau can thiệp so với trước can thiệp Hiệu can thiệp nhóm can thiệp: Là hiệu mơ hình can thiệp mới: mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình phối hợp PCSR 2.3.5.3 Đánh giá hiệu mơ hình truyền thơng phòng chống bệnh tiêu chảy dựa vào cộng đồng *Thiết kế can thiệp Cơ sở lý luận mơ hình giám sát tiêu chảy sử dụng thực phẩm khơng an tồn dựa vào cộng đồng khái quát theo sơ đồ sau: Người tiêu dùng (Hiểu biết, lựa chọn thực phẩm an toàn) >Người kinh doanh (Hiểu biết, tuyển chọn thực phẩm điều chỉnh theo người tiêu dùng) >Hệ thống cung cấp thực phẩm (Cung cấp thực phẩm đạt chất lượng) ->Người nuôi trồng (Sản xuất thực phẩm đạt chất lượng) * Mục tiêu can thiệp - Tăng hiểu biết, thái độ, thực hành người tiêu dùng, nhân viên sản xuất, chế biến, kinh doanh dự phòng tiêu chảy - Giảm thiểu yếu tố nguy dự phòng tiêu chảy * Nội dung mơ hình - Xây dựng mạng lưới truyền thơng phòng chống tiêu chảy dựa vào quyền địa phương y tế sở - Xây dựng, tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát liên ngành: phối hợp quyền địa phương y tế sở - Xây dựng hệ thống thu thập, thống kê báo cáo phòng chống tiêu chảy - Phân tích, xác định nguy cơ, thơng báo nguy quản lý nguy có hiệu * Xây dựng triển khai mơ hình Xây dựng mạng lưới truyền thơng dự phòng tiêu chảy sử dụng thực phẩm khơng an tồn Xây dựng, tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát liên ngành * Đánh giá hiệu mơ hình Kết trước sau can thiệp so sánh: - Điều tra, so sánh trước can thiệp nhóm can thiệp nhóm đối chứng - Điều tra, so sánh sau can thiệp nhóm can thiệp nhóm đối chứng - So sánh trước sau can thiệp nhóm can thiệp + Các số đánh giá hiệu mơ hình: - Kiến thức, thái độ, thực hành người dân, so sánh trước sau can thiệp - Kiến thức, thái độ, thực hành nhân viên chế biến, s¶n xuÊt - Kiến thức, thái độ, thực hành nhân viên kinh doanh, phục vụ dự phòng tiêu chảy sử dụng thực phẩm khơng an tồn - Chỉ s đánh giá hiu qu can thiệp: Tính giá trị dự phòng nhóm can thiệp nhóm đối chứng |p2-p1| PV (Preventive value) (%) = x 100 p1 PV: Giá trị dự phòng p1: T l trc can thip p2: Tỷ lệ sau can thiệp ChØ sè hiƯu qu¶ can thiƯp thùc sù: CSHQ = PVCT - PV§C PVCT: Giá trị dự phòng nhóm can thiệp, PVĐC: Giá trị dự phòng nhóm đối chứng Chng KT QU NGHIấN CỨU VÀ BÀN LUẬN ẢNH HƢỞNG CỦA BĐKH TỚI MỘT SỐ VÉC TƠ TRUYỀN BỆNH 1.1 Ảnh hƣởng biến đổi khí hậu tới vec tơ truyền bệnh truyền sốt rét 1.1.1 Khu vực đồng ven biển Nam SL muỗi thu thập Nhiệt độ (0C) Độ ẩm (%) Lượng mưa (mm) 300 250 200 150 100 50 Biểu đồ 3.1 Sự tương quan nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa số lượng muỗi Anopheles minimus thu thập Nhiệt độ vùng giảm dần từ tháng 10, 11, 12 đến tháng năm sau, độ ẩm trung bình tháng tăng từ tháng đến tháng 1, lượng mưa tăng từ tháng đến tháng 11 Số lượng muỗi thu thập tăng từ tháng đến tháng 12 Sử dụng hệ số tương quan phân tích biến động yếu tố môi trường tới số lượng muỗi Anopheles minimus cho thấy, có tương quan nghịch r=-0,83 nhiệt độ số lượng muỗi thu thập, có tương quan thuận độ ẩm lượng muỗi thu thập (r=0,68) tương quan không rõ lượng mưa số lượng muỗi (r=0,32) 1.1.2 Khu vực đồng ven biển Bắc 400 350 300 250 200 150 100 50 Số ca bệnh Lượng mưa Nhiệt độ Độ ẩm 10 11 12 Biểu đồ 3.2 Sự biến động nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa số lượng muỗi Anopheles Nhiệt độ tháng giảm từ tháng 10 năm 2013 đến tháng năm 2014, lượng mưa tăng từ tháng đến tháng 10, độ ẩm tăng từ tháng đến tháng năm sau Sử dụng hệ số tương quan phân tích số liệu nhiệt độ số lượng muỗi thu thập từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 xác định có tương quan nghịch r = -0,8 nhiệt độ số lượng muỗi thu thập; lượng mưa số lượng muỗi có mối tương quan khơng rõ, r = 0,32; có tương quan thuận độ ẩm số lượng muỗi thu thập được, r = 0,56 1.2 Liên quan biến đổi khí hậu véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết 1.2.1 Khu vực đồng ven biển Nam Bảng 3.1 Tương quan lượng mưa trung bình với số trùng, giai đoạn 2004 - 2013 Chỉ số mật độ bọ gậy Chỉ số Lƣợng mƣa Tháng mật độ muỗi HI-BG CI trung bình BI DI (con/nhà) (%) (%) 9,4 0,6 51,5 29,8 16,6 7,5 0,8 51,8 33,9 18,5 24,3 0,8 56,2 33,7 20,5 49,4 0,8 57,2 42,6 19,5 251,3 0,8 61,2 37,8 25,3 292,4 0,8 59,5 38,7 21,5 308,5 1,0 62,0 37,2 21,4 372,9 0,8 54,3 33,4 19,3 286,1 0,7 57,8 36,0 22,1 10 330,2 0,8 50,0 32,1 16,5 11 270,1 0,7 50,3 32,0 15,3 12 27,6 0,7 44,8 28,4 16,4 Tương quan r 0,367 0,369 0,202 0,271 Vào tháng mùa mưa với lượng mưa từ 250 mm trở lên số mật độ muỗi tăng cao tháng có nguy dễ xảy dịch tháng (DI = 1,0) Mối liên quan lượng mưa với số mật độ muỗi (DI) BI liên quan trung bình (Pearson’s r  0,4) Tháng hàng năm tháng muỗi đẻ trứng mạnh nên số nhà có bọ gậy (HI-BG) thường tăng cao vào tháng (42,6%) giảm dần vào cuối năm (28,4%) Mối tương quan lượng mưa với HI - BG CI liên quan thấp (Pearson’s R ≤ 0,3) Bảng 3.2 Tương quan nhiệt độ trung bình với số trùng giai đoạn 2004 - 2013 Chỉ số mật độ bọ gậy Chỉ số Nhiệt độ Tháng mật độ muỗi HI-BG CI trung bình BI DI (con/nhà) (%) (%) 25,4 0,6 51,5 29,8 16,6 26,3 0,8 51,8 33,9 18,5 27,6 0,8 56,2 33,7 20,5 28,6 0,8 57,2 42,6 19,5 28,5 0,8 61,2 37,8 25,3 28,1 0,8 59,5 38,7 21,5 27,4 1,0 62,0 37,2 21,4 27,4 0,8 54,3 33,4 19,3 27,1 0,7 57,8 36,0 22,1 10 27,2 0,8 50,0 32,1 16,5 11 26,7 0,7 50,3 32,0 15,3 12 26,0 0,7 44,8 28,4 16,4 Tương quan r 0,558 0,728 0,857 0,692 Có mối tương quan mạnh nhiệt độ trung bình giai đoạn 2004 - 2013 với số trùng, đặc biệt có mối tương quan mạnh nhiệt độ với số nhà có bọ gậy số BI (0,7 < Pearson’s r < 0,9) Chỉ số mật độ muỗi khu vực đồng Nam tháng lớn 0,5 Giữa nhiệt độ với số mật độ muỗi số DCCN có mối tương quan vừa phải (0,5 < Pearson’s r0,05), sau thử nghiệm HI có khác biệt rõ nhóm, khác biệt có ‎ý nghĩa thống kê tất thời điểm nghiên cứu với (p 0,05) 30,7 (p < 0,01) 25,7 HiÖu qu¶ can thiệp (%) Tỷ lệ đạt kiến thức người tiêu dùng nhóm can thiệp tăng từ 59,6% (trước can thiệp) lên 77,8% (sau can thiệp), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Chỉ số hiệu can thiƯp lµ 25,7% 4.2.2 Hiệu mơ hình nâng cao thái độ dự phòng tiêu chảy người tiêu dùng người làm dịch vụ thực phẩm Bảng 3.28 Hiệu mô hình thay đổi thái độ nhân viên chế biến Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n = 230) (n = 230) thái độ Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 61,7 62,6 60 74,8 Không đạt (%) 38,3 37,4 40 25,2 PV (%) 1,4 (p > 0,05) 24,6 (p < 0,01) HiƯu qu¶ can thiệp (%) 23,2 40 Tỷ lệ đạt thái độ nhân viên chế biến nhóm can thiệp tăng cao từ 60% (trước can thiệp) lên 74,8% (sau can thiệp), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 Chỉ số hiệu can thiệp đạt 23,2% Bảng 3.29 Hiệu mơ hình thay đổi thái độ nhân viên kinh doanh Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n = 230) (n = 230) thái độ Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 62,2 64,4 60,9 73,9 Không đạt (%) 37,89 35,6 39,1 26,1 PV (%) 3,5 (p > 0,05) 21,4 (p < 0,01) 17.9 HiÖu can thip (%) T lt v thái ca nhân viên kinh doanh nhóm nghiên cứu ®Ịu tăng sau can thiƯp Sù thay ®ỉi nµy râ rệt nhóm can thiệp, khác biệt có ý nghÜa thèng kª víi p < 0,01 Chỉ số hiu qu can thip đạt 17,9 % Bng 3.30 Hiu mơ hình thay đổi thái độ người tiêu dùng Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n= 310) (n=310) thái độ Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 63,1 66,2 65,5 78,5 Không đạt (%) 36,9 33,8 34,5 21,5 PV (%) 4,9 ( p > 0,05) 19,8 (p < 0,01) 14,9 HiƯu qu¶ can thiệp (%) Tỷ lệ đạt thái độ người tiêu dùng nhóm can thiệp tăng 13% (p 0,05) nhóm đối chứng Hiệu can thiệp đạt 14,9% 4.2.3 Hiệu mơ hình nâng cao thực hành dự phòng tiêu chảy người tiêu dùng người làm dịch vụ thực phẩm Bảng 3.31 Hiệu mơ hình thay đổi thực hành nhân viên chế biến Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n = 230) (n = 230) thùc hµnh Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 60,0 62,6 60,9 73,5 Không đạt (%) 40,0 37,4 39,1 26,5 PV (%) 4,3 (p > 0,05) 20,7 (p < 0,01) 16,4 HiƯu qu¶ can thiệp (%) Tỷ lệ đạt thực hành nhân viên chế biến nhóm can thiệp tăng từ 60,9% (trước can thiệp) lên 73,5% (sau can thiệp), p < 0,01 Hiệu can thiệp đạt 16,4% Bảng 3.32 Hiệu thay đổi thực hành nhân viên kinh doanh Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n = 230) (n = 230) thùc hµnh Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 66,1 69,6 64,8 73,0 Không đạt (%) 33,9 30,4 35,2 27,0 PV (%) 5,2 (p > 0,05) 12,8 (p < 0,01) 7,6 HiƯu qu¶ can thiệp (%) 41 Tỷ lệ đạt thực hành nhân viên kinh doanh nhóm can thiệp tăng từ 64,8% (trước can thiệp) lên 73,0% (sau can thiệp), thay đổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 Hiệu can thiệp đạt 7,6% Bảng 3.33 Hiệu thay đổi thực hành người tiêu dùng Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp Đánh giá chung (n= 310) (n=310) thùc hµnh Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT Đạt (%) 56,0 57,8 55,9 78,6 Không đạt (%) 44,0 42,2 33,1 21,4 PV (%) 3,2 (p > 0,05) 40,6 (p < 0,01) 37,4 HiƯu qu¶ can thiệp (%) Tỷ lệ đạt thc hành ng-ời tiêu dùng nhóm can thip tng 22,7 khác bit có ý nghĩa thống kê víi p < 0,01 ë nhóm đối chứng tỷ lệ có tăng nh-ng ý nghĩa thống kê víi p > 0,05 Chỉ số hiệu can thiệp đạt 37,4% 4.3 Hiệu mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình 4.3.1 Mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình Bảng 3.34 Kết tổ chức quản lý phòng chống sốt rét nhóm Nhận xét 42 Tình hình tổ chức quản lý phát hiện, điều trị sốt rét, phòng chống véc tơ,VSMT, TTGD PCSR hộ gia đình nhóm can thiệp đạt kết cao Trước can thiệp số liều thuốc sốt rét cấp tự điều trị nhóm can thiệp nhiềuhơn nhóm chứng Sau can thiệp ngược lại nhóm can thiệp thấp 4.3.2 Đánh giá kết can thiệp tổ chức quản lý mơ hình phòng chống sốt rét hộ gia đình phòng chống sốt rét thường quy 4.3.2.1 Kết can thiệp tổ chức quản lý xã nghiên cứu Bảng 3.35 Tình hình thực biện pháp PCSR xã Nhận xét Tỷ lệ hộ gia đình phun hoá chất xã năm từ 1/2014-12/2014 đạt cao từ 97,1-100% Tỷ lệ số hộ phun giám sát phun nhóm can thiệp cao nhóm chứng (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Dịch Bệnh Và Thử Nghiệm Các Giải Pháp Kiểm Soát Dịch Bệnh Liên Quan, Nghiên Cứu Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Tới Dịch Bệnh Và Thử Nghiệm Các Giải Pháp Kiểm Soát Dịch Bệnh Liên Quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay