NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐỌC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

96 14 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN - NGUYỄN THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐỌC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THƠNG TIN – THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2006-X TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN - NGUYỄN THỊ THANH THỦY NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐỌC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THƠNG TIN – THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH-2006-X GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Trịnh Khánh Vân HÀ NỘI, 2010 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô khoa Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy, quan tâm giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu khoa Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Thạc sĩ Trịnh Khánh Vân – người nhiệt tình giúp đỡ em nhiều việc xây dựng hoàn thiện đề tài Để hồn thành khóa luận, với nỗ lực thân thời gian có hạn, trình độ nghiên cứu khoa học thân nhiều hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy, giáo ngành Thơng tin – thư viện ngành khoa học khác cán nghiên cứu liên quan đến đề tài bạn để Khóa luận hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN TT Chữ viết tắt QĐ – UB UBND EMG GD & ĐT SKKN CIE Chữ viết đầy đủ Quyết định - Ủy ban Ủy ban nhân dân Tập đoàn Quản lý Giáo dục (EMG: Education Management Group) Giáo dục Đào tạo Sáng kiến kinh nghiệm Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE: Cambridge International Centre) Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục đích nghiên cứu: Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 6 Đóng góp đề tài: Bố cục khóa luận: CHƯƠNG NHU CẦU ĐỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC .8 1.1 Quá trình hình thành phát triển số trường tiểu học địa bàn Hà Nội 1.1.1 Trường tiểu học Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội 1.1.2 Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm – Từ Liêm – Hà Nội 10 1.1.3 Trường tiểu học Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội 12 1.2 Những vấn đề chung nhu cầu đọc 14 1.2.1 Khái niệm nhu cầu đọc 14 1.2.2 Đặc điểm nhu cầu đọc 16 1.2.3 Cơ chế sinh lý nhu cầu đọc 17 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng tới hình thành, phát triển nhu cầu đọc 17 1.3 Nhu cầu đọc học sinh tiểu học: 19 1.3.1 Vai trò bậc tiểu học: 19 1.3.2 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 20 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp 1.3.3 Đặc điểm nhu cầu đọc học sinh tiểu học 21 1.3.4 Vai trò cơng tác giáo dục nhu cầu đọc cho học sinh tiểu học 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI .25 2.1 Nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học Thái Thịnh – Đống Đa – 25 Hà Nội 25 2.1.1 Nghiên cứu nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học Thái Thịnh 25 2.1.2 Công tác giáo dục nhu cầu đọc cho học sinh trường tiểu học Thái Thịnh 29 2.2 Nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm – 33 Từ Liêm – Hà Nội 33 2.2.1 Thực trạng nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm 33 2.2.2 Tổ chức giáo dục nhu cầu đọc cho học sinh trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm 37 2.3 Trường tiểu học Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội 41 2.3.1 Khảo sát nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học Ngọc Lâm 41 2.3.2 Tình hình giáo dục nhu cầu đọc cho học sinh trường tiểu học Ngọc Lâm 44 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÁT TRIỂN NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 51 3.1 Một số nhận xét đánh giá 51 3.2 Giải pháp cho việc phát triển nhu cầu đọc học sinh tiểu học 56 3.2.1 Phát triển hiệu hoạt động thư viện nhà trường 56 3.2.1.2 Mở rộng diện tích thư viện, bổ sung tài liệu nâng cao chất lượng số lượng tài liệu thư viện 58 3.2.2 Củng cố chất lượng dạy Tiếng Việt trường 60 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ gia đình – nhà trường – thư viện tổ chức khác việc phát triển nhu cầu đọc học sinh 64 KẾT LUẬN .66 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Phần lớn tri thức, kinh nghiệm đời sống thành tựu văn hoá khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước người đương thời phần lớn ghi lại chữ viết Nếu đọc người khơng thể tiếp thu văn minh lồi người Khơng thể sống sống bình thường, khơng thể làm chủ xã hội đại Ngược lại, biết đọc người dễ dàng tiếp thu văn minh nhân loại Đọc không giúp người thức tỉnh nhận thức mà khơi dậy tiềm lực hành động, sức sáng tạo, bồi dưỡng tâm hồn Không biết đọc, người khơng có điều kiện giáo dục mà xã hội dành cho họ Họ hình thành nhân cách toàn diện Đặc biệt thời buổi bùng nổ thông tin, biết đọc ngày quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thơng tin Đọc học nữa, học mãi, đọc để tự học, học đời Với bùng nổ xã hội thông tin, thông tin không ngừng gia tăng lượng chất kéo theo nhu cầu đọc người phát triển cách đa dạng Có thể hiểu: Nhu cầu đọc đòi hỏi khách quan người việc đọc sách báo, tài liệu để thu nhận kiến thức, tăng thêm hiểu biết Ngày nay, bất chấp phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, phương tiện thơng tin đại chúng đại: truyền thanh, truyền hình, internet,… việc đọc sách phương tiện giúp người tiếp cận thông tin, tri thức, kinh nghiệm xã hội, đảm bảo vận hành hiệu hoạt động khác xã hội Kết nghiên cứu cho thấy nghe tai, lượng thông tin mà lĩnh hội 10%, đó, đọc giúp nhớ 20% lượng thông tin vừa nghe vừa đọc vừa làm, lĩnh hội 80% lượng thông tin Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Nhu cầu đọc xuất người có q trình nhận thức Xuất phát từ ý muốn tìm kiếm tiếp cận thơng tin, người lựa chọn kênh thông tin định Đọc sách kênh thơng tin quan trọng Học sinh tiểu học lứa tuổi bắt đầu tiếp nhận kiến thức từ nguồn khác nhau: dạy dỗ cha mẹ thầy giáo, kênh truyền hình, giao tiếp bên (bạn bè, người xung quanh,…) Đối với hình thành phát triển nhân cách nhận thức ban đầu cho học sinh, việc đọc cần thiết, giúp em lĩnh hội đầy đủ kiến thức hơn, hình thành kỹ tiếp cận thơng tin, tri thức xã hội khứ – yếu tố quan trọng hình thành nhân cách người giai đoạn Ngày nay, vấn đề đọc học sinh tiểu học trọng, thư viện nhà trường hình thành với vốn tài liệu phong phú: sách giáo khoa, truyện đọc, tài liệu lịch sử, tranh ảnh, truyện tranh… Tuy nhiên thời gian dành cho việc đọc sách thư viện em hạn chế bị việc học lớp chi phối Bên cạnh đó, tài liệu dành cho học sinh tiểu học đa dạng có nhiều nguồn khơng tốt Vì vậy, cần sớm tiến hành việc hướng dẫn định hướng nội dung rèn luyện thói quen đọc, nhu cầu đọc cho em từ bậc tiểu học Xuất phát từ thực tế trên, em chọn đề tài “ Nghiên cứu nhu cầu đọc công tác giáo dục nhu cầu đọc cho học sinh tiểu học” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thông tin – Thư viện Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc học sinh tiểu học công tác giáo dục nhu cầu đọc cho em học sinh Qua kết nghiên cứu em mong đóng góp vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục gia đình – nhà trường – thư viện nhu cầu đọc học sinh Từ tìm ngun nhân giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc học sinh, hỗ Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp trợ cho giáo viên phụ huynh việc phát triển nhu cầu đọc em Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến nhu cầu tin đảm bảo thông tin cho người dùng tin sinh viên, cán lãnh đạo, cán nghiên cứu trung tâm thông - tin thư viện trường Đại Học Viện nghiên cứu có nhiều đề tài niên luận, khóa luận nghiên cứu đến “Nghiên cứu nhu cầu đọc công tác giáo dục nhu cầu đọc học sinh tiểu học” đề tài hồn tồn chưa có nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Để đạt mục tiêu nghiên cứu giải tốt nhiệm vụ đề Khóa luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Khóa luận xác định giới hạn sau: - Đề tài lấy em học sinh trường Tiểu học Thái Thịnh, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Tiểu học Ngọc Lâm làm đối tượng để nghiên cứu - Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu nhu cầu đọc học sinh trường tiểu học Thái Thịnh, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Tiểu học Ngọc Lâm Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp điều tra bảng hỏi  Phương pháp phân tích, tổng hợp  Phương pháp vấn  Phương pháp thống kê  Phương pháp quan sát Đóng góp đề tài: - Về mặt lý luận: Nghiên cứu nhằm đóng góp cho việc phát triển nhu cầu đọc cho em thuộc lứa tuổi tiểu học nói chung - Về mặt thực tiễn: Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Câu 10: Q vị có khuyến khích em tham gia hoạt động hướng dẫn đọc sách khơng?  Có Khơng Nếu có, hoạt động nào?  Liên hoan, tuyên truyền giới thiệu sách Xem triển lãm sách  Thi kể chuyện sách  Vẽ tranh theo sách Câu 11: Khi em có biểu không tốt lúc đọc sách (Nằm đọc, gấp sách, gạch vào sách, nhìn sách gần….) quý vị xử lý nào?  Nhắc nhở  Hướng dẫn đọc  Không để ý Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 78 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 2: BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐỌC Bảng 1: Kết điều tra nhu cầu đọc học sinh khối 2-3 Nội dung câu hỏi Kết điều tra nhu cầu đọc học sinh khối 2-3 (%) Tiểu học Đoàn Thị Tiểu học Ngọc Tiểu học Thái Thịnh Điểm Lâm Câu 1: Ngoài học, em thường tham gia hoạt động nào? Xem Tivi Đến câu lạc Đọc sách Chơi thể thao Giúp bố mẹ việc nhà Tự học Câu 2: Hàng ngày em có thời gian đọc sách, nghe đọc sách khơng? Có Khơng Nếu có, em dành thời gian Dưới 30 phút Trên 30 phút Hơn Câu 3: Em thường đọc, nghe nhữg loại sách gì? Truyện cổ tích Truyện trinh thám Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 13 46 15 13 13 41 52 36 38 25 22 32 25 14 84 16 81 19 91 36 64 39 52 41 39 20 26 13 23 25 14 Khóa luận tốt nghiệp Truyện danh nhân 10 Truyện tranh 20 Truyện lịch sử 13 Sách tìm hiểu khoa học 10 Các loại sách khác Câu 4: Vì em đọc loại truyện trên? Tự em thích 60 Các thầy giáo u cầu 10 Bạn bè giới thiệu 16 Bố mẹ khuyên 14 Câu 5: Em thường đọc sách từ nguồn nào? Tự mua 18 Mượn bạn bè 50 Bố mẹ, người thân mua, tặng 22 Mượn Thư viện trường 10 Mượn thư viện thiếu nhi Câu 6: Sau đọc xong sách, em thường làm gì? Trả lời câu hỏi bố mẹ sách 20 Ghi lại xúc cảm sách 20 Kể lại cho bạn bè, người thân 20 Khơng làm 40 Câu 7: Khi đọc sách mà u thích, em thường có trạng thái nào? Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 11 31 11 13 25 10 10 10 12 78 18 81 13 10 82 18 16 32 34 15 42 35 21 39 32 Khóa luận tốt nghiệp Tâm trạng giống nhân vật 10 14 Muốn hành động nhân vật u thích 26 Thoải mái, vui vẻ 86 60 Câu 8: Em có thích tham gia hoạt động hướng dẫn đọc sách khơng? Có 90 70 Khơng 10 30 Nếu có, hoạt động nào? Liên hoan, tuyên truyền giới thiệu sách 10 14 Thi kể chuyện sách 27 14 Xem triển lãm sách 12 13 Vẽ tranh theo sách 51 59 Câu 9: Ngồi đọc sách giáo khoa, giáo có hướng dẫn em đọc loại sách khác hay khơng? Có 50 90 Khơng 50 10 Câu 10: Em sử dụng thư viện trường nào? Đến hàng ngày Đến lần tháng Đến lần tuần 80 82 Không đến 10 Câu 11: Thư viện trường có sách mà em thích khơng? Có 95 90 Khơng 10 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 13 83 78 22 13 27 10 50 90 10 90 88 12 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2: Kết điều tra nhu cầu đọc học sinh khối 4-5 Kết khảo sát nhu cầu đọc học sinh khối 4-5 (%) Nội dung câu hỏi Tiểu học Thái Thịnh Câu 1: Ngoài học, em thường tham gia hoạt động nào? Xem Tivi 19 Đến câu lạc Đọc sách 25 Chơi thể thao 21 Giúp bố mẹ việc nhà 20 Tự học 13 Câu 2: Trong trường, em thích học mơn nhất? (Có thể đánh dấu nhiều mơn) Tiếng Anh 12 Tốn 25 Thể dục 20 Tiếng Việt 14 Mỹ thuật 17 Tự nhiên Xã hội Thủ công Câu 3: Kết học tập em trường Giỏi 70 Khá 28 Trung bình Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Tiểu học Đồn Thị Điểm Tiểu học Ngọc Lâm 35 45 24 32 20 18 25 27 19 35 19 10 20 11 20 15 10 18 20 10 80 18 79 15 Khóa luận tốt nghiệp Yếu Câu 4: Hàng ngày em có thời gian đọc sách, nghe đọc sách khơng? Có Khơng Nếu có, em dành thời gian Dưới 30 phút Trên 30 phút Hơn Câu 5: Em thường đọc, nghe nhữg loại sách gì? Truyện cổ tích Truyện trinh thám Truyện danh nhân Truyện tranh Truyện lịch sử Sách tìm hiểu khoa học Các loại sách khác Câu 6: Vì em đọc loại truyện trên? Tự em thích Các thầy giáo u cầu Bạn bè giới thiệu Bố mẹ khuyên Câu 7: Em thường đọc sách từ nguồn nào? Tự mua Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 0 98 85 15 92 27 62 11 30 59 11 46 46 19 12 12 29 10 10 18 13 28 12 15 17 14 24 17 14 84 12 60 10 13 17 76 13 11 21 22 39 Khóa luận tốt nghiệp Mượn bạn bè Bố mẹ, người thân mua, tặng Mượn Thư viện trường Mượn thư viện thiếu nhi Câu 8: Khi đến thư viện mượn sách, em thường tìm sách cách nào? Nhờ cán thư viện, thầy tìm hộ Tự tìm Câu 9: Sau đọc xong sách, em thường làm gì? Trả lời câu hỏi bố mẹ sách Ghi lại xúc cảm sách Kể lại cho bạn bè, người thân Khơng làm Câu 10: Khi đọc sách mà u thích, em thường có trạng thái nào? Tâm trạng giống nhân vật Muốn hành động nhân vật u thích Thoải mái, vui vẻ Câu 11: Em thường đọc sách đâu? Ngồi bàn học Nằm giường đọc Vừa đường vừa đọc Vừa làm việc khác vừa đọc Câu 12: Khi đọc sách có việc bận đột xuất, em thường xử lý nào? Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 34 40 10 60 33 17 28 72 14 86 36 64 48 19 29 32 10 25 33 19 22 40 19 17 18 65 12 80 13 82 51 42 68 28 44 50 Khóa luận tốt nghiệp Gấp mép trang đọc dở để đánh dấu 40 56 Lấy tờ giấy kẹp vào trang đọc dở để đánh dấu 53 39 Gấp gáy sách để đánh dấu Câu 13: Khi đọc sách đến đoạn em thích, em làm nào? Dùng bút chì đánh dấu 45 60 Ghi chép lại đoạn văn 12 25 Dùng bút mực đánh dấu 43 15 Câu 14: Em có thích tham gia hoạt động hướng dẫn đọc sách khơng? Có 45 70 Khơng 55 30 Nếu có, hoạt động nào? Liên hoan, tuyên truyền giới thiệu sách 12 14 Thi kể chuyện sách 33 14 Xem triển lãm sách 31 10 Vẽ tranh theo sách 24 62 Câu 15: Ngoài đọc sách giáo khoa, giáo có hướng dẫn em đọc loại sách khác hay không? Có 90 90 Khơng 10 10 Câu 16: Em sử dụng thư viện trường nào? Đến hàng ngày 10 Đến lần tháng Đến lần tuần 80 86 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 54 39 40 43 17 65 35 26 28 31 15 77 23 10 85 Khóa luận tốt nghiệp Khơng đến Câu 17: Thư viện trường có sách mà em thích khơng? Có Khơng 11 90 10 95 89 11 Bảng 3: Kết điều tra nhu cầu đọc học sinh khối 4-5 Nội dung câu hỏi Kết khảo sát phụ huynh học sinh (%) Tiểu học Thái Tiểu học Đoàn Thị Tiểu học Ngọc Thịnh Điểm Lâm Câu 1: Ngoài học, quý vị thường cho em tham gia hoạt động nào? Xem Tivi Đến câu lạc Đọc sách Chơi thể thao Giúp bố mẹ việc nhà Tự học Câu 2: Hàng ngày quý vị có dành thời gian đọc sách với em khơng? Có Khơng Nếu có, dành thời gian Dưới 30 phút Trên 30 phút Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 11 30 18 20 16 17 37 12 15 14 16 38 10 15 14 80 20 63 37 78 32 30 60 14 66 70 20 Khóa luận tốt nghiệp Hơn 10 Câu 3: Quý vị thường đọc loại sách cho em? Truyện cổ tích 30 Truyện trinh thám Truyện danh nhân Truyện tranh 16 Truyện lịch sử 12 Sách tìm hiểu khoa học 20 Các loại sách khác Câu 4: Vì quý vị chọn đọc loại truyện em? Tự trẻ em đòi hỏi 30 Các thầy giáo yêu cầu 10 Tự thấy phải đọc 35 Theo thị hiếu xã hội 25 Câu 5: Quý vị thường chọn sách từ nguồn nào? Tự mua 60 Mượn bạn bè 28 Mượn Thư viện Được tặng Câu 6: Sau đọc xong sách, q vị thường hướng dẫn em làm gì? Tóm tắt lại sách 25 Ghi lại xúc cảm sách 15 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 20 10 25 15 10 20 25 30 15 20 10 12 29 10 50 11 60 40 60 11 22 70 18 10 70 18 11 Khóa luận tốt nghiệp Giải thích nhân vật truyện 38 Kể lại cho bạn bè, người than 12 Khơng làm 10 Câu 7: Q vị có thường định hướng cho em loại sách nên đọc khơng? Có 80 Khơng 20 Nếu có nhữg loại sách nào? Truyện tranh Tác phẩm văn học 18 Sách khoa học thiếu nhi 55 Thơ Các sách khác Câu 8: Quý vị thường cho em đọc sách đâu? Ngồi bàn học 80 Nằm giường đọc 10 Mọi nơi Vừa làm việc khác vừa đọc Câu 9: Khi đọc sách có việc bận đột xuất, quý vị thường xử lý nào? Gấp mép trang đọc dở để đánh dấu 40 Lấy tờ giấy kẹp vào trang đọc dở để đánh dấu 60 Gấp gáy sách để đánh dấu Câu 10: Quý vị có khuyến khích em tham gia hoạt động hướng dẫn đọc sách không? Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện 19 37 25 82 18 52 48 34 11 35 16 12 25 30 11 22 59 11 27 50 20 25 44 30 26 46 35 11 10 Khóa luận tốt nghiệp Có 90 78 60 Khơng 10 32 40 Nếu có, hoạt động nào? Liên hoan, tuyên truyền giới thiệu sách 20 36 28 Thi kể chuyện sách 30 40 30 Xem triển lãm sách 15 10 15 Vẽ tranh theo sách 35 14 27 Câu 11: Khi em có biểu không tốt lúc đọc sách (Nằm đọc, gấp sách, gạch vào sách, nhìn sách gần….) quý vị xử lý nào? Nhắc nhở 10 47 40 Không để ý 0 20 Hướng dẫn đọc 90 53 40 Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện 11 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC Thư viện trường tiểu học Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Thư viện trường tiểu học Đoàn Thị Điểm – Từ Liêm – Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thơng tin – Thư viện Khóa luận tốt nghiệp Thư viện trường tiểu học Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy - K51 Thông tin – Thư viện
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐỌC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC, NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐỌC VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NHU CẦU ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay