THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL 650MG PHÓNG THÍCH KÉO DÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV-VIS

71 108 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG Đề-tài-Nhi-7a.docx KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL 650MG PHĨNG THÍCH KÉO DÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV-VIS Cán hướng dẫn: DS.CK1 NGUYỄN HIẾU TRUNG Sinh viên thực hiện: ĐOÀN NGUYỄN HỒ THIÊN NHI MSSV: 12D720401052 LỚP: ĐẠI HỌC DƯỢC 7A Cần Thơ – 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy DS CKI Nguyễn Hiếu Trung tận tình, chu đáo hướng dẫn em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường quý Thầy Cô Khoa Dược - Trường Đại Học Tây Đơ tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu năm học qua để em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Cô Bộ môn Bào chế, Kiểm nghiệm, Khoa Dược - Trường Đại Học Tây Đô tạo điều kiện cho em để em hồn thành tốt khóa luận Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình ln khích lệ ủng hộ tinh thần suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận Do kiến thức hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót cách hiểu, lỗi trình bày Em mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy Cô Ban lãnh đạo để báo cáo tốt nghiệp đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! Đoàn Nguyễn Hồ Thiên Nhi i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Người cam đoan Đồn Nguyễn Hồ Thiên Nhi ii TĨM TẮT Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) chất chuyển hóa có hoạt tính phenacetin, thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu Có nhiều phương pháp xác định paracetamol: phương pháp HPLC, phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử với ceri sulfat 0,1M, phương pháp quang phổ UV - Vis,… Tuy nhiên, phương pháp quang phổ UV - Vis có ưu điểm, áp dụng nhiều phòng thí nghiệm như: thao tác thực đơn giản, độc hại, chi phí thấp thời gian tiến hành nhanh Đề tài “Thẩm định quy trình định lượng Paracetamol 650mg phóng thích kéo dài phương pháp quang phổ UV - Vis” nhằm kiểm tra quy trình định lượng paracetamol dược phẩm phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến, để đảm bảo quy trình phù hợp kết phân tích đạt độ tin cậy suốt q trình phân tích Tiến hành thẩm định hai quy trình định lượng: quy trình định lượng paracetamol chế phẩm quy trình định lượng paracetamol phép đo hòa tan Cả hai quy trình thực với hệ dung môi dung dịch kiềm NaOH đo bước sóng 257nm, quy trình đo hòa tan thời gian lấy mẫu sau 15 phút, 30 phút, giờ, Quy trình định lượng paracetamol chế phẩm cho độ tuyến tính cao khoảng 0,75 - 30,00ppm với hệ số tương quan R2 = 0,99999, độ lặp lại có RSD = 0,3269% độ với tỷ lệ tìm lại 99,47% Quy trình đo hòa tan cho độ tuyến tính khoảng 0,75 - 30,00ppm với hệ số tương quan R2 = 1,00000, độ lặp lại có RSD = 0,206% độ với tỷ lệ tìm lại 100,22% Hai phương pháp định lượng cho kết đạt yêu cầu có sai số nhỏ chấp nhận Đề tài chứng minh phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến thực hai quy trình đảm bảo u cầu quy trình phân tích định lượng iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ PARACETAMOL 2.1.1.Tính chất lý hóa 2.1.2 Tổng hợp 2.1.3 Định tính, định lượng 2.1.4 Tính chất dược lý 2.1.5 Độc tính 2.1.6 Áp dụng điều trị 2.1.7.Một số chế phẩm chứa paracetamol PTKD thị trường 2.2.TỔNG QUAN VỀ THUỐC PHĨNG THÍCH KÉO DÀI 2.2.1.Khái niệm 2.2.2.Ưu, nhược điểm 10 2.2.3.Phân loại 11 2.3.VIÊN NÉN PHĨNG THÍCH KÉO DÀI HỆ KHUNG MAXTRIX 13 2.3.1.Ưu, nhược điểm 13 2.3.2.Tá dược tạo khung matrix 14 2.4.THỬ NGHIỆM ĐỘ HÒA TAN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THUỐC 14 2.5 TỔNG QUAN VỀ QUANG PHỔ UV - VIS 15 2.5.1 Cấu tạo máy quang phổ UV - Vis 17 2.5.2 Ưu điểm 19 2.5.3 Các sai số phép đo 19 2.5.4 Yêu cầu chất phân tích 19 2.5.5 Một số ứng dụng 19 2.6 THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG 20 2.6.1 Khi cần thẩm định 21 2.6.2 Tầm quan trọng việc thẩm định 21 iv 2.6.3 Nội dung thẩm định 21 2.7 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 NGUYÊN LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ 25 3.1.1.Nguyên liệu 25 3.1.2.Trang thiết bị 25 3.1.3.Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.2.1.Quy trình định lượng paracetamol chế phẩm 26 3.2.2.Quy trình định lượng paracetamol phép đo hòa tan 27 3.2.3 Khảo sát viên Tylenol thị trường 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ 29 4.1 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL TRONG CHẾ PHẨM 29 4.1.1 Độ đặc hiệu 29 4.1.2 Tính tuyến tính 30 4.1.3 Độ xác 31 4.1.4 Độ 31 4.2 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL TRONG PHÉP ĐO HÒA TAN 32 4.2.1 Độ đặc hiệu 32 4.2.2 Tính tuyến tính 32 4.2.3 Độ xác 33 4.2.4 Độ 33 4.3 KHẢO SÁT VIÊN TYLENOL 34 CHƯƠNG THẢO LUẬN 35 5.1 THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV - VIS 35 5.1.1 Độ đặc hiệu 35 5.1.2 Tính tuyến tính 35 5.1.3 Độ xác 35 5.1.4 Độ 35 5.2 QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL TRONG PHÉP ĐO HÒA TAN 36 5.2.1 Độ đặc hiệu 36 5.2.2 Tính tuyến tính 37 5.2.3 Độ xác 37 5.2.4 Độ 37 5.3.KHẢO SÁT VIÊN TYLENOL TRÊN THỊ TRƯỜNG 37 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 6.1 KẾT LUẬN 39 v 6.2 KIẾN NGHỊ 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các chế phẩm chứa paracetamol 650 mg có thị trường Bảng 3.1 Nguyên liệu dùng nghiên cứu 25 Bảng 3.2 Các tá dược dùng nghiên cứu 25 Bảng 3.3 Hóa chất sử dụng nghiên cứu 25 Bảng 3.4 Danh mục trang thiết bị sử dụng nghiên cứu 25 Bảng 4.1 Kết độ đặc hiệu 30 Bảng 4.2 Sự biến thiên độ hấp thu theo nồng độ 30 Bảng 4.3 Kết độ xác 31 Bảng 4.4 Kết độ 31 Bảng 4.5 Kết độ đặc hiệu môi trường pH 4,5 32 Bảng 4.6 Sự biến thiên độ hấp thu theo nồng độ môi trường pH 4,5 32 Bảng 4.7 Kết độ xác 33 Bảng 4.8 Kết độ 33 Bảng 4.9 Hàm lượng viên Tylenol lô thử nghiệm 34 Bảng 5.1 Khảo sát độ lặp lại hàm lượng paracetamol viên Tylenol 650 mg Extended Release 37 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu trúc hóa học paracetamol Hình 2.2 Phản ứng tổng hợp paracetamol Hình 2.3 Các phản ứng chuyển hóa paracetamol Hình 2.4.Cấu trúc N-acetyl-p-benzo-quinon imin Hình 2.5 Đồ thị nồng độ máu tiêu biểu dạng PTKD 10 Hình 2.6 Sơ đồ hệ thống cấu trúc kiểu bể chứa 11 Hình 2.7 Sơ đồ hệ thống có cấu trúc kiểu khung xốp 11 Hình 2.8 Sơ đồ hệ thống có cấu trúc nang hóa 12 Hình 2.9 Sơ đồ hệ thống phóng thích theo cấu trúc khung hòa tan 12 Hình 2.10 Sơ đồ hệ thống phóng thích kéo dài theo chế tạo áp suất thẩm thấu 13 Hình 2.11 Sơ đồ hệ thống phóng thích kéo dài với nhựa trao đổi ion màng khuếch tán 13 Hình 2.12 Đồ thị đường phổ hai mẫu khác 16 Hình 2.13 Nguyên tắc chung đo quang phổ 18 Hình 4.1 Kết định tính nguyên liệu paracetamol 29 Hình 4.2 Overlay phổ UV mẫu giả dược, mẫu giả lập mẫu chuẩn 29 Hình 4.3 Liên quan tuyến tính nồng độ độ hấp thu 30 Hình 4.4 Đồ thị khảo sát tính tuyến tính paracetamol mơi trường pH 4,5 32 Hình 4.5 Overlay phổ UV mẫu chuẩn Tylenol 650 mg Extended Release 34 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thẩm định quy trình phân tích theo USP 43 Phụ lục 2: Độ hấp thụ mẫu giả lập, giả dược bước sóng 257 nm khảo sát độ đặc hiệu 44 Phụ lục 3: Khảo sát tính tuyến tính bước sóng 257 nm 45 Phụ lục 4: Độ hấp thụ mẫu khảo sát độ xác bước sóng 257 nm 46 Phụ lục 5: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 90% khảo sát độ 47 Phụ lục 6: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 100% khảo sát độ 48 Phụ lục 7: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 110% khảo sát độ 49 Phụ lục 8: Độ hấp thụ mẫu giả lập, giả dược bước sóng 257 nm khảo sát độ đặc hiệu đo độ hòa tan 50 Phụ lục 9: Khảo sát tính tuyến tính bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 51 Phụ lục 10: Độ hấp thụ mẫu sau 15 phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 52 Phụ lục 11: Độ hấp thụ mẫu sau 30 phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 53 Phụ lục 12: Độ hấp thụ mẫu sau khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 54 Phụ lục 13: Độ hấp thụ mẫu sau khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 55 Phụ lục 14: Độ hấp thụ mẫu sau phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 56 Phụ lục 15: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 50% khảo sát độ đo độ hòa tan 57 Phụ lục 16: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 80% khảo sát độ đo độ hòa tan 58 Phụ lục 17: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 100% khảo sát độ đo độ hòa tan 59 Phụ lục 18: Độ hấp thụ mẫu Tylenol 650 mg Extended Release 60 ix Phụ lục 4: Độ hấp thụ mẫu khảo sát độ xác bước sóng 257 nm 46 Phụ lục 5: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 90% khảo sát độ 47 Phụ lục 6: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 100% khảo sát độ 48 Phụ lục 7: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 110% khảo sát độ 49 Phụ lục 8: Độ hấp thụ mẫu giả lập, giả dược bước sóng 257 nm khảo sát độ đặc hiệu đo độ hòa tan 50 Phụ lục 9: Khảo sát tính tuyến tính bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 51 Phụ lục 10: Độ hấp thụ mẫu sau 15 phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 52 Phụ lục 11: Độ hấp thụ mẫu sau 30 phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 53 Phụ lục 12: Độ hấp thụ mẫu sau khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 54 Phụ lục 13: Độ hấp thụ mẫu sau khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 55 Phụ lục 14: Độ hấp thụ mẫu sau phút khảo sát độ xác bước sóng 257 nm đo độ hòa tan 56 Phụ lục 15: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 50% khảo sát độ đo độ hòa tan 57 Phụ lục 16: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 80% khảo sát độ đo độ hòa tan 58 Phụ lục 17: Độ hấp thụ mẫu thêm chuẩn hàm lượng 100% khảo sát độ đo độ hòa tan 59 Phụ lục 18: Độ hấp thụ mẫu Tylenol 650 mg Extended Release 60 ... paracetamol chất chuyển hóa có ho t tính phenacetin, làm giảm thân nhi t người bị sốt làm giảm thân nhi t người bình thường Thuốc tác dụng vùng đồi gây hạ nhi t, tỏa nhi t giãn mạch lưu lượng máu... chế phẩm cho độ tuyến tính cao khoảng 0,75 - 30,00ppm với hệ số tương quan R2 = 0,99999, độ lặp lại có RSD = 0,3269% độ với tỷ lệ tìm lại 99,47% Quy trình đo hòa tan cho độ tuyến tính khoảng 0,75... cứu ứng dụng rộng rãi có nhi u ưu điểm như: phương pháp bào chế đơn giản (thường tạo hạt, dập viên), áp dụng cho thuốc có lượng ho t chất từ thấp đến cao, không cần nhi u thiết bị phức tạp (Lê
- Xem thêm -

Xem thêm: THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL 650MG PHÓNG THÍCH KÉO DÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV-VIS, THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PARACETAMOL 650MG PHÓNG THÍCH KÉO DÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV-VIS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay